Interviu pavyzdys

226 dokumentai
Interviu
Interviu. Kai mokyklą pakeičia gėlės. Interviu su buvusia mokytoja. Vieną gruodžio vakarą mama nupirko didelę puokštę gėlių ir parsinešė jas į namus. Mane apėmė smalsumas kam gi ji. Pamerkusi į vazą, ji teprasitarė, kad jas ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2013 05 22
Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti - Literatūra, 2 potemė

Kalbėjimo potemė apie rašytojų kūrybą - kas skatina rašytojus kurit? Kalba 10 klasei 2017 m. Literatūros 2 tema kalbėjimo pavyzdys. Planas, literatūros šaltiniai.

Apsilankę knygyne galime pamatyti tūkstančius lietuvių ir užsienio rašytojų knygų. Pagalvojus net kyla nuostaba, kiek daug žmonių rašo knygas ir užsiima kūryba. Kūryba - ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, Literatūra, 2 potemė
2017 01 18
Kaip rašyti interviu Interviu pavyzdys
I: Laba diena. Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo vadybos katedros , verslo vadybos studijų programos, antro kurso studentė Ieva Mikaitė. Malonu jog sutikote duoti Tad ar galėtume pradėti? M: Žinoma (nusišypso).I: Gal ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2013 11 17
Tyrimo metodas: interviu
Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
Giluminis interviu
Kokybinis tyrimas. Giluminis interviu. Tyrimas. 1990m. Sausio 13-tosios įvykių Lietuvoje dalyvio patirtis. Literatūra. Visada domino 1990 m. sausio 13-tosios įvykiai, kada Lietuva patyrė vieną sunkiausių išbandymų – laisvės ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2010 03 03
Pokalbio ir interviu metodas
Interviu metodas. Pokalbio metodas. Pokalbio samprata. Naudota literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 01 02
Interviu knygų skaitymas
Kartą nuėjau pas mamą į darbovietę. Sutikau tetą Onutę. Teta Onutė yra vidutinio amžiaus moteriškė. Visada žavėjausi šia mamos bendradarbe, jos noru skaityti ir meile knygoms, todėl man pasidarė įdomu kokias knygas skaitė ji ir ...
Lietuvių tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 05 14
Pusiau struktūruotas interviu
Jam atlikti reikalingas parengiamasis etapas. Dažnai konstruojant interviu surenkamas nedidelis kiekis medžiagos iš kelių respondentų laisvo pokalbio metodu. Tada atliekama teorinė pasirinktos temos analizė. Po to pradedami formuluoti ...
Komunikacijų aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 11 28
Interviu Kaip jaučiatės baigdama mokyklą?
Studento vardas , pavardė. Interviu atlikimo data. Kliento inicialai. Kliento lytis. Kliento amžius. Interviu tikslai Sužinoti kaip jaučiasi klientė baigdama mokyklą.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 10 22
Interviu skaidrės
Apklausos rūšis – interviu. Interviu samprata. Ko siekiama interviu metodu? Interviu klausimų tipai ( M. Patton). Interviu klausimų tipai pagal galimus atsakymų variantus. Interviu tipai. Formalizuotieji (struktūruoti, standartizuoti). Iš ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 02 26
Interviu pamokos planas
Tema. Interviu. Pamokos uždaviniai. Suvokti sąvokos interviu reikšmę. Suprasti interviu reikalingumą, analizuoti pateiktą interviu pavyzdį. Mokiniai mėgins patys pabūti žurnalistais ir respondentais, pateikti gautus rezultatus. Tipas ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 09 29
Transkribuotas interviu
Interviu su priklausomybę alkoholiui turinčiu informantu. Interviu atlikimo data. Interviu atlikimo vieta. Interviu atlikimo laikas. Kada pirmą kartą paragavote alkoholio. Kaip Jūs matote tą ribą , kuri skiria lengvą išgėrinėjimą ir ...
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 04 02
Kokybinių tyrimų metodas interviu
Kokybinių tyrimų metodas interviu. Kas yra interviu tyrimas? Kas svarbu atliekant interviu tyrimą? Kada atliekamas interviu tyrimo metodas? Pagal tikslinę paskirtį interviu skirstomi į. Interviu klasifikavimas pagal apklausiamųjų ...
Žiniasklaidos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 12 08
Biografinis interviu
Biografinis interviu. Kurioje gimnazijoje mokėtės? Kaip jūs rinkotės pirmąją gimnaziją? Kiek jūsų klasėje buvo mokinių? Kaip gerai sutardavote su klasės draugais? Kokia buvo jūsų pozicija klasėje? Kurie mokytojai išliko jūsų ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2014 05 24
Interviu kokybiniuose tyrimuose
Interviu kokybiniuose tyrimuose. Kas tai yra. Interviu tipai/kategorijos. Pusiau struktūruotas interviu. Giluminių interviu savybės. Interviu atlikimo etapai. Planuojant interviu gaires apgalvoti. Svarbūs interviu atlikimo. planavimo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 03 12
Interviu savarankiškas darbas
„ interviu ”. Kliento vardas , pavardė. Interviu atlikimo data. Laba diena. Prašom sėstis. Jūsų vardas , pavardė. Kur jūs gyvenate ? Ką šiuo metu veikiate. Kokia jūsų šeimyninė padėtis. Išvardinkite savo šeimos narius. Kiek ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 15
Interviu: artimojo netektis, gedėjimo stadijos
Įvadas. Metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2017 06 27
Interviu tipai
Interviu tipai. Focus interviu dėmesio objektas:platus. Asmeninis santykis. Kokybinio interviu (ki) samprata. Interviu procesas. Kokybinio interviu samprata. Respondentas / tyrimo dalyvis. Atskleisti tyrimo dalyvio pasaulį, suprasti, kaip jis jį ...
Psichologijos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 04 08
Interviu mano mokykla
Interviu „Mano mokykla“. Audronė, visu pirma ačiū, kad sutikai su manimi atlikti šį interviu ir klausimai būtų tokie. Nuo kelintos klasės ir kiek jau metų mokaisi Lizdeikos gimnazijoje? O ar nebuvo noro pereiti į kitą mokyklą? Kada ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 01 05
Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti

Remdamiesi – 3 rašytojų interviu aptarkite , kas rašytojus skatina kurti. ...

Kiekvienas menininkas visada turi tam tikrą mūzą, kuri jį įkvepia. Juk visos idėjos sukurti šedevrą ateina iš patyrimo ir sukeltų jausmų. Taip yra ir literatūroje. Rašytojas ...

Kalbėjimo potemės 2018, 10 klasė, Literatūra, 2 potemė
2017 02 21
Informacinis, diagnostinis, terapinis interviu
Informacinis interviu. Diagnostinis interviu. Terapinis interviu. Refleksija.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 03 11
Stebėjimo ir interviu praktikumas Respondento jausmai, patyrus artimo draugo netektį
Įvadas. Tyrimo metodika. Respondento aprašymas. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Rezultatai. Gedėjimo etapai. Kitų jausmų išgyvenimai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 23
Interviu analizė
Kaip teigia A. Jarušaitienė gyvenimas bėga greitai ir jo nesustabdysi. Po vieną išeina artimieji ir bendražygiai, mokslo draugai ir žmonės, palikę po savęs gilius pėdsakus. Gana dažnai pavėluotai suvokiame, kad pėdsakai liko tik ...
Sociologijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 05 14
Nestandartizuotas interviu
Nestandartizuotas. interviu. Sinonimiškai vartojami terminai. Nestandartizuotas interviu tai. Kada šis interviu būdas yra naudojamas? Nestandartizuoto interviu tikslas. Privalumai. Trūkumai. Nestandartizuoto interviu formos. Neformalizuotas ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 05 06
Giluminis interviu skaidrės
Giluminis interviu. Kas yra giluminis interviu? Išsamus, atviras, nestandartizuotas pokalbis. Tikslas Išgauti individo. Giluminio interviu procesas. Rezultatų Skleidimas Išvados Pastebėjimai. Pasirengimas. Temos pasirinkimas ir reikalingos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 04
Interviu proceso aprašymas
Interviu proceso aprašymas. Interviu tikslas. Aprašymas sužinoti kokia yra kliento istorija, patekimo į įstaigą priežastys, sužinoti priežastis, dėl kurių atliekama nuolatinė priežiūra ir dabartines žmogaus problemas. Interviu ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 05 05
Interviu tipologija
Interviu tipologija. Įvadas. Klasifikavimas pagal vedimo būdą ir formą. Klasifikavimas pagal atlikimo pobūdį. Klasifikavimas pagal apklausiamųjų subjektų tipą ir tikslinę paskirtį. Klasifikavimas pagal procedūrą. Giluminis interviu. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 02 06
Intervių apie jaunimą
Inesa: Dauguma žmonių pasirenka savo likimą. Vieni pradeda vartoti alkoholį, kiti rūkyti. Dauguma vartoja ir narkotines medžiagas. Iškyla klausimas- KODĖL? Vieni nori pasirodyti savoje kompanijoje geriausiais, kiti dėl sunkumų, o dar ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 10 18
Interviu su žurnalistu
Atsako Dainius. Papasakokite, kokį save regite po penkerių metų. Didžiausios Jūsų nesėkmės. Kodėl, Jūsų manymu, TAI nepasisekė? Jei reikėtų parašyti autobiografiją, kokį jai duotumėte pavadinimą? Kodėl? Kodėl kanalizacijų ...
Žiniasklaidos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 12 14
Interviu Patarimai jauniems žmonėms apie profesiją
Šiais metais baigei mados dizaino studijas Vilniaus Dizaino Kolegijoje. Kaip sekėsi mokslai ? Kaip jautiesi jas baigusi. Gal galėtum truputį plačiau papasakoti apie savo dabartinę veiklą ? Ar jautiesi laiminga dirbama šį darbą. Ką manai ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 02 18
×