Interviu pavyzdys

266 dokumentai
Interviu
Interviu. Kai mokyklą pakeičia gėlės. Interviu su buvusia mokytoja. Vieną gruodžio vakarą mama nupirko didelę puokštę gėlių ir parsinešė jas į namus. Mane apėmė smalsumas kam gi ji. Pamerkusi į vazą, ji teprasitarė, kad jas ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2013 05 22
Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti - Literatūra, 2 potemė

Kalbėjimo potemė apie rašytojų kūrybą - kas skatina rašytojus kurit? Kalba 10 klasei. Literatūros 2 tema kalbėjimo pavyzdys. Planas, literatūros šaltiniai.

Apsilankę knygyne galime pamatyti tūkstančius lietuvių ir užsienio rašytojų knygų. Pagalvojus net kyla nuostaba, kiek daug žmonių rašo knygas ir užsiima kūryba. Kūryba - ...

Potemės 2019, 10 klasė, Literatūra, 4 puslapiai
2017 02 07
Kaip rašyti interviu Interviu pavyzdys
I: Laba diena. Klaipėdos valstybinės kolegijos verslo vadybos katedros , verslo vadybos studijų programos, antro kurso studentė Ieva Mikaitė. Malonu jog sutikote duoti Tad ar galėtume pradėti? M: Žinoma (nusišypso).I: Gal ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2018 01 16
Tyrimo metodas: interviu
Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
Giluminis interviu
Kokybinis tyrimas. Giluminis interviu. Tyrimas. 1990m. Sausio 13-tosios įvykių Lietuvoje dalyvio patirtis. Literatūra. Visada domino 1990 m. sausio 13-tosios įvykiai, kada Lietuva patyrė vieną sunkiausių išbandymų – laisvės ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2012 01 09
Pokalbio ir interviu metodas
Interviu metodas. Pokalbio metodas. Pokalbio samprata. Naudota literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 11 puslapių
2014 01 15
Interviu knygų skaitymas
Kartą nuėjau pas mamą į darbovietę. Sutikau tetą Onutę. Teta Onutė yra vidutinio amžiaus moteriškė. Visada žavėjausi šia mamos bendradarbe, jos noru skaityti ir meile knygoms, todėl man pasidarė įdomu kokias knygas skaitė ji ir ...
Lietuvių tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 05 14
Pusiau struktūruotas interviu
Jam atlikti reikalingas parengiamasis etapas. Dažnai konstruojant interviu surenkamas nedidelis kiekis medžiagos iš kelių respondentų laisvo pokalbio metodu. Tada atliekama teorinė pasirinktos temos analizė. Po to pradedami formuluoti ...
Komunikacijų aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 11 28
Interviu skaidrės
Apklausos rūšis – interviu. Interviu samprata. Ko siekiama interviu metodu? Interviu klausimų tipai ( M. Patton). Interviu klausimų tipai pagal galimus atsakymų variantus. Interviu tipai. Formalizuotieji (struktūruoti, standartizuoti). Iš ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 22
Interviu Kaip jaučiatės baigdama mokyklą?
Studento vardas , pavardė. Interviu atlikimo data. Kliento inicialai. Kliento lytis. Kliento amžius. Interviu tikslai Sužinoti kaip jaučiasi klientė baigdama mokyklą.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 10 23
Transkribuotas interviu
Interviu su priklausomybę alkoholiui turinčiu informantu. Interviu atlikimo data. Interviu atlikimo vieta. Interviu atlikimo laikas. Kada pirmą kartą paragavote alkoholio. Kaip Jūs matote tą ribą , kuri skiria lengvą išgėrinėjimą ir ...
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 04 02
Interviu pamokos planas
Tema. Interviu. Pamokos uždaviniai. Suvokti sąvokos interviu reikšmę. Suprasti interviu reikalingumą, analizuoti pateiktą interviu pavyzdį. Mokiniai mėgins patys pabūti žurnalistais ir respondentais, pateikti gautus rezultatus. Tipas ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 09 30
Kokybinių tyrimų metodas interviu
Kokybinių tyrimų metodas interviu. Kas yra interviu tyrimas? Kas svarbu atliekant interviu tyrimą? Kada atliekamas interviu tyrimo metodas? Pagal tikslinę paskirtį interviu skirstomi į. Interviu klasifikavimas pagal apklausiamųjų ...
Žiniasklaidos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 12 09
Informacinis, diagnostinis, terapinis interviu
Informacinis interviu. Diagnostinis interviu. Terapinis interviu. Refleksija.
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 03 11
Interviu proceso aprašymas
Interviu proceso aprašymas. Interviu tikslas. Aprašymas sužinoti kokia yra kliento istorija, patekimo į įstaigą priežastys, sužinoti priežastis, dėl kurių atliekama nuolatinė priežiūra ir dabartines žmogaus problemas. Interviu ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 05 06
Interviu savarankiškas darbas
„ interviu ”. Kliento vardas , pavardė. Interviu atlikimo data. Laba diena. Prašom sėstis. Jūsų vardas , pavardė. Kur jūs gyvenate ? Ką šiuo metu veikiate. Kokia jūsų šeimyninė padėtis. Išvardinkite savo šeimos narius. Kiek ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 16
Socialinio darbo interviu
Socialinio darbo interviu. Sąvokos. Interviu (angl. interview – pokalbis) – tai viena iš apklausos rūšių. Įvertinimas. Interviu tipai , rūšys ir tikslai. Standartizuoti interviu –. Klausinėjimo principai Klausimo tikslingumas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 05 09
Interviu: artimojo netektis, gedėjimo stadijos
Įvadas. Metodika. Tyrimo dalyviai. Tyrimo metodas. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2017 06 28
Biografinis interviu
Biografinis interviu. Kurioje gimnazijoje mokėtės? Kaip jūs rinkotės pirmąją gimnaziją? Kiek jūsų klasėje buvo mokinių? Kaip gerai sutardavote su klasės draugais? Kokia buvo jūsų pozicija klasėje? Kurie mokytojai išliko jūsų ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2016 08 05
Nestandartizuotas interviu
Nestandartizuotas. interviu. Sinonimiškai vartojami terminai. Nestandartizuotas interviu tai. Kada šis interviu būdas yra naudojamas? Nestandartizuoto interviu tikslas. Privalumai. Trūkumai. Nestandartizuoto interviu formos. Neformalizuotas ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 30
Interviu kokybiniuose tyrimuose
Interviu kokybiniuose tyrimuose. Kas tai yra. Interviu tipai/kategorijos. Pusiau struktūruotas interviu. Giluminių interviu savybės. Interviu atlikimo etapai. Planuojant interviu gaires apgalvoti. Svarbūs interviu atlikimo. planavimo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 05
Interviu tipai
Interviu tipai. Focus interviu dėmesio objektas:platus. Asmeninis santykis. Kokybinio interviu (ki) samprata. Interviu procesas. Kokybinio interviu samprata. Respondentas / tyrimo dalyvis. Atskleisti tyrimo dalyvio pasaulį, suprasti, kaip jis jį ...
Psichologijos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 04 14
Interviu apie lietuvių liaudies dainas
Lietuvių liaudies dainos Laba diena , kaimyne. Norėčiau paimti iš jūsų interviu apie lietuvių liaudies dainas , ar sutiktumėte. Kuo užsiimate laisvalaikiu. Sakykite , o kur jas dainuojate. O iš kur atsirado toks Jūsų pomėgis. Apie ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 09 21
Interviu analizė
Kaip teigia A. Jarušaitienė gyvenimas bėga greitai ir jo nesustabdysi. Po vieną išeina artimieji ir bendražygiai, mokslo draugai ir žmonės, palikę po savęs gilius pėdsakus. Gana dažnai pavėluotai suvokiame, kad pėdsakai liko tik ...
Sociologijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 05 22
Interviu mano mokykla
Interviu „Mano mokykla“. Audronė, visu pirma ačiū, kad sutikai su manimi atlikti šį interviu ir klausimai būtų tokie. Nuo kelintos klasės ir kiek jau metų mokaisi Lizdeikos gimnazijoje? O ar nebuvo noro pereiti į kitą mokyklą? Kada ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 01 15
Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti

Remdamiesi – 3 rašytojų interviu aptarkite , kas rašytojus skatina kurti. ...

Kiekvienas menininkas visada turi tam tikrą mūzą, kuri jį įkvepia. Juk visos idėjos sukurti šedevrą ateina iš patyrimo ir sukeltų jausmų. Taip yra ir literatūroje. Rašytojas ...

Potemės 2019, 10 klasė, Literatūra, 2 puslapiai
2017 02 22
Stebėjimo ir interviu praktikumas Respondento jausmai, patyrus artimo draugo netektį
Įvadas. Tyrimo metodika. Respondento aprašymas. Duomenų rinkimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų analizė. Rezultatai. Gedėjimo etapai. Kitų jausmų išgyvenimai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 23
 Interviu su pedagogais Kūrybiškumo tyrimas
Interviu su pedagogais. Tyrimo rezultatų aptarimas. Kokiose veiklose labiausia atsiskleidžia vaikų kūrybiškumas ? Kokius kūrybiškumo ugdymo metodus naudojate dažniausiai. Kaip manote , nuo ko priklauso vaiko kūrybiškumas ? Kaip manote , ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2017 12 15
Interviu stenograma
Tyrėjas : Gerbiamas respondente, esu Lukas Račys Klaipėdos valstybinės kolegijos, socialiniu mokslų fakulteto, logistikos ir verslo katedros, logistikos vadybos 1 kurso studentas, kursiniam darbui, kurio tema „Logistinės įmonės vadovo ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2017 10 10
Intervių apie jaunimą
Inesa: Dauguma žmonių pasirenka savo likimą. Vieni pradeda vartoti alkoholį, kiti rūkyti. Dauguma vartoja ir narkotines medžiagas. Iškyla klausimas- KODĖL? Vieni nori pasirodyti savoje kompanijoje geriausiais, kiti dėl sunkumų, o dar ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 10 19
Giluminis interviu skaidrės
Giluminis interviu. Kas yra giluminis interviu? Išsamus, atviras, nestandartizuotas pokalbis. Tikslas Išgauti individo. Giluminio interviu procesas. Rezultatų Skleidimas Išvados Pastebėjimai. Pasirengimas. Temos pasirinkimas ir reikalingos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 05
Interviu tipologija
Interviu tipologija. Įvadas. Klasifikavimas pagal vedimo būdą ir formą. Klasifikavimas pagal atlikimo pobūdį. Klasifikavimas pagal apklausiamųjų subjektų tipą ir tikslinę paskirtį. Klasifikavimas pagal procedūrą. Giluminis interviu. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 02 09
Interviu su žurnalistu
Atsako Dainius. Papasakokite, kokį save regite po penkerių metų. Didžiausios Jūsų nesėkmės. Kodėl, Jūsų manymu, TAI nepasisekė? Jei reikėtų parašyti autobiografiją, kokį jai duotumėte pavadinimą? Kodėl? Kodėl kanalizacijų ...
Žiniasklaidos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 12 20
Interviu Patarimai jauniems žmonėms apie profesiją
Šiais metais baigei mados dizaino studijas Vilniaus Dizaino Kolegijoje. Kaip sekėsi mokslai ? Kaip jautiesi jas baigusi. Gal galėtum truputį plačiau papasakoti apie savo dabartinę veiklą ? Ar jautiesi laiminga dirbama šį darbą. Ką manai ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 02 20
Interviu su pagrindiniu B. Sruogos „Dievų miško“ veikėju
Interviu su pagrindiniu B. Sruogos „Dievų miško“ veikėju.
Lietuvių projektai, Projektas, 6 puslapiai
2015 03 23
Interviu su Skirgaila
Krikščionybės propaguojamą atgailą, jautrumą, užuojautą vertinu kaip silpnų, todėl piktų ir klastingų žmonių religiją.3. Kodėl savo pilyje įkalinote Lydos kunigaikštytę Oną Duonutę?4. Kaip tarp jūsų ir ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 05 25
×