Investicijų įtaka lietuvos ekonomikos augimui

300 dokumentų
Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizö. Ekonomikos augimas ir jo ryšys su kitais makroekonominiais rodikliais. Ekonomikos augimo teorinö samprata. Ekonomikos augimo ir jį atspindinčių kitų makroekonominių rodiklių tarpusavio sąveika. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2013 10 29
Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui
Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui. Pirma tyrimo dalis. Veiksnių , darančių įtaką ekonomikos augimui , analizė ekonomikos teorijoje. Tyrimui atlikti keliamos hipotezės. Antra tyrimo dalis. Trečia tyrimo dalis. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 11 24
Užsienio investicijos i Lietuvos ūkį
Tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvos ūkį: tendencijų ir efektyvumo įvertinimas. Anotacija. Įvadas. TUI poveikis vietinės ekonomikos plėtrai. Tyrimo metodika. TUI tendencijų Lietuvoje įvertinimas. Tiesioginių užsienio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 01 12
Investicijos Ekonomikos referatas
Įvadas. Investicijų samprata. Užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikos augimui. Užsienio investicijų nauda vietos aplinkai. Investicijas lemiantys veiksniai. Svarbiausios investicijų nuosmukio priežastys Lietuvoje. Ekonominės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 04 05
Investicijos ir jų poveikis šalies ekonominiam augimui
Įvadas. Investicijų sąvoka. Investicinis portfelis. Investavimo rizika. Vertybinio popieriaus rizika. Investicijų formos ir klasifikavimas. Pagrindinės investicijų formos. Investicijų klasifikavimas pagal požymius. Užsienio investicijų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 10 20
Investicijos ir jų poveikis ekonominiam augimui Lietuvos regionuose
Įvadas. Investicijos, jų rušys, bei vaidmuo regionų plėtrai. Investicijos. Investicijų rušys. Investicijų nauda regionams. Lietuvos regionų ekonominė ir socialinė situacija. Bendrojo vidaus produktas lietuvoje bei apskrityse. Tiesioginių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 03 11
Tarptautinių investicijų analizė ir vertinimas
Įvadas. Teorinė dalis. Investicijos. Investicijų klasifikavimas. Praktinė dalis. Investicijų skatinimas. Užsienio investicijų poveikis. Investicijų įtaka šalies ekonominiam augimui. Aplinkos įvertinimas. Tiesioginės užsienio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 02 10
Tarptautiniai investiciniai santykiai Lietuvos apžvalga
Tarptautiniai investiciniai santykiai (TUILietuvos apžvalga. Įvadas. Investicijos. Investavimo reikšmė. Investicijų poveikis. Investicijų rėmimo tikslas. Tarptautinės investicijos. Straipsnių analizė. Tiesioginių užsienio investicijų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 44 puslapiai
2020 03 18
Tiesioginių ES investicijų įtaka Lietuvos BVP
Įvadas. Tiesioginių Europos sąjungos investicijų įtaka Lietuvos BVP teorijos pagrindimas. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. BVP samprata. Teorinis tiesioginių užsienio investicijų ir BVP ryšys. Tiesioginių ES investicijų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 04 29
Eksporto poveikis Lenkijos ekonominiam augimui
Eksporto poveikis lenkijos ekonominiam augimui. Temos aktualumas. Lenkijai vis labiau įsitraukiant į tarptautinius mainus. Tikslas 1. Įvertinti eksporto poveikį Lenkijos ekonominiai augimui. EKsportas. Eksportas – įstatymais ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 06
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai. Investiciniai fondai ir jų vaidmuo transporte. Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Užsienio investicijos. Statistiniai duomenys apie užsienio investicijas. ES parama Lietuvos transporto ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 15
Eksporto poveikis šalies ekonomikai
Įvadas. Eksporto poveikio Lietuvos ekonominiam augimui teorinis pagrindimas. Eksporto ir ekonominio augimo sampratos. Eksporto reikšmė šalies ekonomikai. Eksporto poveikio Lietuvos ekonominiam augimui tyrimas. Lietuvos eksportodinamikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 11 27
Ekonominis augimas ir technologinė pažanga
Įžanga. Ekonomikos augimo samprata. Ekonomikos augimas ir jo klasifikacija. Teoriniai ekonomikos augimo modeliai. Ankstyvosios ekonomikos augimo modeliai. Neoklasikinis Solou ekonomikos augimo modelis. Neokeinsistinis ekonomikos augimo modelis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 04 09
Europos sąjungos krizių įtaka, valstybių narių ekonominiam augimui
Įvadas. Ekonominio augimo analizė Europos Sąjungoje. Ekonominė krizė ir jos įtaka augimui. Euro zonos skolų krizė ir jos įtaka augimui. Problemos dėl euro zonos skolų krizės. Sprendimo būdai ir galimi scenarijai. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 02 10
Ekonomika. Investicijų efektyvumo įvertinimas
Investicijų efektyvumo įvertinimas. Nustatyti investicijų efektyvumą. Grynosios dabartinės vertės metodu. Vidinės pelno normos metodu. Modifikuotos vidinės pelno normos metodu. Visiško investicijų atsipirkimo laiko metodu. Paskaičiuoti ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2011 03 30
Tiesioginių užsienio investicijų įtakos Lietuvos verslui vertinimas
Įvadas. Teoriniai tiesioginių užsienio investicijų aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas ir skatinimas. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šaliai ir verslui. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 01 08
Užsienio investicijas sąlygojantys veiksniai
Užsienio investicijas sąlygojantys veiksniai:. Lietuvos situacijos analizė. Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Užsienio investicijų apibrėžtis. Investicijų skirstymas ir jų formos. Užsienio investicijų įtaka ekonomikai. Užsienio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 04 19
Užsienio investicijų nauda Lietuvos ekonomikai
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai. Sąvokos. Užsienio investuotojai labiausiai domisi įmonėmis, kurios turi šias tris sąlygas. Užsienio investicijų nauda. Tiesioginių užsienio investicijų raida Lietuvoje. 2000-2006m. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 05
Ekonomikos ciklų įtaka VP portfelio formavimui
Santrumpų sąrašas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ekonomikos ciklai ir vertybiniai popieriai. Ekonomikos ciklo sudedamosios dalys. Makroekonominių rodiklių įtaka ekonomikos ciklui. Ekonomikos nuosmukiams atspariausi ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 91 puslapis
2019 11 02
Investicinė aplinka AB „Alita“
Lentelių sąrašas. Paveikslai. Įvadas. Makroanalizė. Makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2013-2015 m. Ab „Alita“ charakteristika. Sektorinė analizė. Finansinės būklės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 10
Eksporto pajamų poveikio Lietuvos ekonomikai vertinimas
Įvadas. Eksporto pajamų poveikio Lietuvos ekonomikai teorinis pagrindimas. Eksporto samprata. Eksporto pajamų poveikis ekonomikos augimui. Eksporto pajamų poveikis Lietuvos ekonomikos augimui. Eksporto pajamų ir Lietuvos BVP kaitos analizė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 02 26
Investicinė aplinka Lietuvoje
Įvadas. Investicijų teoriniai aspektai. Užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienių investicijų klasifikacija. Veiksniai pritraukiantys investicijas į Lietuvą. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Tiesioginių užsienio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 03 06
Taupymo ir investicijų priklausomybė
Įvadas. Vartojimas paklausa ir funkcija. Taupymas priklausomybė nuo pajamų. Investicijų funkcija. Santaupų ir investicijų pusiausvyra. Pasiekęs gyventojus, ekonomikos augimas ima lėtėti Mano rinkos dalyviai. Nepaisant valdžios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 03 21
Eksporto poveikio Lietuvos ekonominiam augimui vertinimas
Įvadas. Eksporto poveikio ekonominiamaugimui teorinis pagrindimas. Užsienio prekybos ir eksporto sampratos. Eksporto poveikis šalies ekonominiam augimui. Eksporto poveikio Lietuvos ekonominiamaugimui tyrimas. Lietuvos eksporto ir bvp dinamikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 11 27
Ekonomikos augimas skaidrės
Ekonomikos augimas. Lietuvos ir Anglijos palyginimas. Kas yra ekonomikos augimas? Pagrindiniai rodikliai apibūdinantis ekonomikos augimą. Ekonomikos augimo būdai. Ekonomikos augimo įtaka aplinkosaugai. Europos šalių tenkantis BVP vienam ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 09
Užsienio investicijų įtaka Lietuvos ekonomikai Investiciniai fondai ir jų vaidmuo transporte
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Užsienio investicijos. Statistiniai duomenys apie užsienio investicijas. Europos Sąjungos struktūriniai fondai Lietuvoje bei Lietuvos transporto sektoriuje. ES parama Lietuvos transporto sektoriui. ...
Transporto referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 06
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas. Šešėlinės ekonomikos dydis Europoje. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos ir mokesčių naštos ryšys. Šešėlis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 10 27
Investicijų valdymas
Įvadas. Lietuvos ekonomikos makroanalizė. Investicijos lietuvoje. Darbo rinka lietuvoje. Privatus vartojimas lietuvoje. Infliacija. Sektoriaus analizė. Finansinės būklės analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 07 29
Dabartinė Lietuvos ekonomikos būklė ir jos perspektyvos
Įvadas. Kas yra ekonomika? Ką tiria ekonomika? Ekonomikos ištakos. Ekonomikos prasmė. Pasaulinė krizė ir jos pasekmės Lietuvoje. Pasaulinė krizė. Pasaulinės krizės pasekmės Lietuvoje. Lietuvos valstybės biudžetas. Bendras vidaus ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 01 14
Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos šalies ekonomikoje. Investicijų ekonominė samprata ir jos interpretavimas. Investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2012 12 21
Investicijų skatinimas Lietuvoje
Įvadas. Investicijų samprata. Investicijų ekonominė esmė. Investicijų formos. Investicinės veiklos teisinis reguliavimas. Lietuvos investicijų skatinimo programa. Lietuvos patrauklumą investicijoms lemiantys veiksniai. Investicijas į ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 03 07
Valstybės investicijų politika
Valstybės investicijų politika. Investicijos ir valstybės vaidmuo investiciniame procese. Investicijų politika lietuvoje. Investicijos – tai finansinių išteklių panaudojimas naujam realiam kapitalui kaupti, nacionaliniam produktui kurti ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 01 13
Detergentų įtaka augalų augimui
Detergentų įtaka augalų augimui. Karolina Daliūnaitė 3B. Detergentas - chemikalas, kurio vandeniniu tirpalu plaunami užteršti paviršiai. Vandens reikšmė augalams. Vanduo sudaro iki. Praktikos darbas. Tikslas išsiaiškinti detergentų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Investicijų valdymo seminaras
Lentelių sąrašas. Paveikslai. Įvadas. Makroekonomika. Lietuvos makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Sektorinė analizė. Ab „Alita“ charakteristika. Finansinės būklės analizė. Balanso ataskaita. Pelno ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2016 05 25
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga referatas
Įvadas. Pasaulinių tendenc. apžvalga ir dabartinės Lietuvos ekonomikos raida. Pasaulinės tendencijos. Lietuvos ekonomikos raida. Verslo plėtra. Perspektyvios ateities verslo šakos. Euro įvedimo įtaka verslo įmonių veiklai. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 02 19
Ekonomikos paruoštukė 3
Svarbiausios mikroekonomikos problemos. Prielaidos ek pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Valstybės biudžiato deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 02 28
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo