Itampos ir sroves reguliavimas

300 įrašai
Srovės ir įtampos reguliavimas
Srovės ir įtampos reguliavimas. Srovės reguliavimas reostatu. Reguliuojamos srovės kreivė. Pavyzdys. Sprendimas. Įtampos reguliavimas potenciometru. Pavyzdys. Sprendimas. Įtampos dalytuvas. Įtampos dalytuvas (keli nuosekliai.
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2020 01 15
Elektros pavarų greičio reguliavimas
Elektros pavarų greičio reguliavimas. Nuolatinės srovės variklių greičio reguliavimas. Parametriniai nuolatinės srovės pavarų reguliavimo metodai. Inkaro grandinės varžos keitimas. Magnetinio srauto keitimas. Reguliavimas keičiant ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 09
Įtampos reguliavimas reaktyviosios galios pagalba elektros tinkluose
Įtampos kokybės rodikliai. Įtampos reguliavimas elektros tinkluose. Reguliavimo būdai. Centralizuotas įtampos reguliavimas. Įtampos reguliavimas išilgine talpine kompensacija. Įtampos reguliavimas keičiant generatorių įtampą. Įtampos ...
Elektronikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2020 05 07
Nuolatinės srovės grandinės
Nuolatinės srovės grandinės. Nuolatinės srovės grandinės. Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Elementarioji elektirnė grandinė. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsniai. Energija ir galia, galios balansas. Elektrinės grandinės darbo ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 04 20
Generatorius referatas
Istorija. Generatorius. Kintamosios srovės generatoriaus sandara, veikimas, srovės lyginimas. Kintamosios srovės generatoriaus veikimo principas. Generatorių žymėjimas schemose. Charakteristikos ir parametrai. Stovės lyginimas. Generatoriaus ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 04 18
Greičio reguliatorius, keičiantis variklio inkaro įtampą
Turinys. Įvadas. Avs veikimo principo aprašymas. Padiniai duomanys. Avs elementų diferencialinės ir operatorinės lygtys. Laiko pastoviųjų ir perdavimo koeficientų skaičiavimas. Atviros sistemos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Avs ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2011 02 10
Įtampos ir srovės paklaidos, matavimo grandinės
Laboratorinis darbas Nr. Įtampos ir srovės paklaidos matavimo grandinės. Ω išmatuota , mA. Įtampos ir srovės paklaidos matavimo grandinės. Pagrindai. Eksperimentai. Eksperimentas. Darbo eiga. Apskaičiuokite matavimų absoliutines ir ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 05 25
Multimetrai taikomeji tyrimai
Teorinis skyrius. Naudojimas Saugumo instrukcijos. DC įtampos matavimas. AC įtampos matavimas. Varžos matavimas. DC srovės stiprio matavimas. Decibelų matavimas. Skaitmeninio multimetro parametrai. Nuolatinės įtampos matavimas. Kintamosios ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 28
Loginių elementų grandinės
Skyrius. Pagrindiniai loginiai elementai. Reikiama įranga. TTL grandinė. CMOS grandinė. Bandymas. Slenkstinės įtampos matavimas. TTL slenkstinės įtampos matavimas. CMOS slenkstinės įtampos matavimas. Bandymas. Įtampos ir srovės ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 02 29
Kintamosios srovės RLC grandinės tyrimas
Kintamosios srovės rlc grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės matavimo prietaisai. Teorinis eksperimento pagrindas bendrosios sąvokos. Kintamoji srovė – tai priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Indukuojama priverstinė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2018 11 29
Elektros egzamino klausimai ir atsakymai 3
Nuolatinės srovės grandinės. Kirchhofo dėsniai. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų elementų grandinės. Nuosekliai. Srovės ir įtampos reguliavimas. Įtampo reguliavimas potenciometru –. Įtampo dalytuvas –. Mazginės įtampos ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 09 03
Itampos ir srovės šaltinio modelio tyrimas
Darbo tikslas. Susipažinti su srovės ir įtampos modeliais, jų savybėmis ir modeliavimu. Darbo užduotis. Atlikti nurodytų grandinių modeliavimą išmatuojant grandinėje tekančias sroves, ant elemento krentančias įtampas. Iš modeliavimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 02 17
Nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrai, nuolatinės srovės grandinių skaičiavimai
Nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrai, nuolatinės srovės grandinių skaičiavimai. Darbo tikslas. Teorinė užduotis. Lentelė. Nuolatinės srovės, įtampos ir galios parametrai. Elektrinis dydis. Žymuo. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 03 11
Degimo reguliavimo lemputė
Elementarioji diagnostika. Uždegimo laiko reguliavimo lemputė. Variklio analizatorius. Uždegimo laiko tinkamumo patikrinimas. Uždegimo laiko reguliavimas. Uždegimo kontaktai. Degimo laiko ankstinimas. Degimo laiko vėlinimas. Degimo laiko ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2012 11 19
Elektrotechnikos špera. Grandinės,
Nuolatinės srovės grandinės. Kirchhofo dėsniai. Kintamoji elektros srovė. Efektinė ir vidutinė kintamosios įtampos ir srovė reikšmės. Mazginės įtampos kontūrinių srovių ir ekvivalentinio generatoriaus metodai. Paleidimo reostatai. ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 17
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas (2)
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Ištyrėme nuolatinės srovės perdavimo liniją, jos veikimą, išmokome nustatyti įtampos linijos gale, įtampos nuostolių linijoje, galios linijos pradžioje, nuostolių linijoje galios, ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 04 01
Nuolatinės srovės įtampos matavimas
Nuolatinės srovės įtampos matavimas. Tikslai. Teorija. Darbo eiga. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 03 11
Elektros signalų parametrai elektrotechnikos laboratorinis darbas
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto technologijų katedros maisto produktų technologijos studijų programa elektros signalų parametrai. Elektros signalų parametrai darbo tikslai. Atsakyti į klausimus. Kokie nuolatinės srovės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 12 03
Automatikos pagrindai
Įvadas. Relių kontaktinė sistema apskaičiuota 2 A ir 24 V įtampos nuolatinės srovės ir 0,5 A ir 220 V įtampos kintamosios srovės elektrinių grandinių perjungimui esant apkrovai. Maksimali relių kontaktų įkaitinimo temperatūra, ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2019 03 17
Elektrosaugos taisyklės
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės Darbo tikslas. Pagrindinės relės apsaugos savybės Selektyvumas. Pagrindiniai relės apsaugos ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2021 04 07
Omo dėsnis grandinės daliai
Omo dėsnis grandinės daliai. Įvadas. Susipažinome su fizikiniais. Kaip priklauso srovės stipris nuo įtampos. Tiriant srovės stiprio priklausomybę nuo įtampos, pastovus dydis yra laidininko varža R. Padidėjus įtampai, srovės stipris ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 07 24
Varžų matavimas skaitmeniniu ommetru
Varžų matavimas skaitmeniniu ommetru. Laboratorinis darbas nr. Įtampos matavimas nuolatinės srovės grandinėje. Srovės matavimas nuolatinės srovės grandinėje. DC grandinės elektrinė galia. Įtampos matavimas AC grandinėje. Srovės ...
Elektronikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 11 24
Riedmenų elektros įrenginiai kursinis (3)
Įvadas. Teorinė dalis. Traukos riedmenų elektros pavaros. Nuolatinės srovės (DC) traukos variklių greičio reguliavimo būdai. DC traukos variklių greičio reguliavimas impulsiniu būdu valdant įtampos vertę. Asinchroninio traukos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 02 24
Elementariosios grandinės ir signalai: nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrai
Darbo Tikslas. Teorinė užduotis. Teorinės užduoties rezultatai. Nuolatinės srovės, įtampos ir galios parametrai. Elektrinis dydis. Nuolatinė srovė. Nuolatinė įtampa. Galia. Sinusinio siganlo parametrai.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 04 07
Elektros instaliacija
Elektros įrengimų žeminimas ir  apsauga nuo viršįtampių  taikymo sritis. Papildomi reikalavimai pateikiami atitinkamuose  šių  taisyklių skyriuose. Elektros įrenginiai pagal įtampą ir srovės rūšį skirstomi į. Iki 50 V ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2018 01 11
Nuolatinės srovės grandinės analizė
Darbo tikslas. Išmokti taikyti superpozicijos principą ir kirchhofo dėsnius nuolatinės srovės grandinei. Darbo užduotis. Nusibraižyti iš garfo elektrinę shemą ir apskaičiuoti jos elementų nominalus. Modeliuojant surasti šakų sroves ir ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 03 09
Elektrotechnikos kolokviumo špera
Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Kirchhofo dėsniai. Nuosekliai sujungti imtuvai. Tuščioji eiga. Vardinis (nominalusis) režimas. Omo dėsnis. Trumpojo jungimo režimas. ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 9 puslapiai
2012 01 17
Greičio valdymo sistemos su variklio srovės įtampos grįžtamuoju ryšiu tyrimas
Greičio valdymo sistemos su variklio srovės įtampos grįžtamuoju ryšiu tyrimas. Darbo tikslas. Darbo užduotys. Darbo eiga. Nuolatinės srovės nepriklausomo žadinimo variklio modelis. Įtampos keitiklio su variklio inkaro srovės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2018 03 04
Elektros kokybės rodikliai
Įvadas. Įtampos kokybės rodikliai. Įtampos reguliavimas elektros tinkluose. Reguliavimo būdai. Centralizuotas įtampos reguliavimas. Vietinis įtampos reguliavimas išilgine kompensacija. Kondensatoriaus parinkimas išilginei kompensacijai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2015 06 02
Elektros energetika (egzaminui)
Energetikos sistemos sandara. Kondensacinės elektrinės technologinis procesas. Termofikacinės elektrinės technologinis procesas. Dujų turbininės ir kombinuoto ciklo elektrinės technologinis procesas. Atominės elektrinės technologinis ...
Elektronikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2015 05 21
Elektros pavaros konspektas
Valdymo įtaisas. ELEKTROS PAVARŲ MECHANIKA Elektros pavaros statiniai ir dinaminiai momentai ir jų redukavimas vienai sukimosi ašiai. Elektros pavaros judėjimo lygtis. Bendros žinios apie mechanines charakteristikas. Nuolatinės srovės ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 03 30
Vienfazės srovės lygintuvo tyrimas
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas. Susipažinti su lygintuvo struktūra, vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemomis, filtrais, ištirti jų darbą bei apkrovos pasikeitimo įtaką lygintuvo charakteristikoms.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 01 17
Elektros perdavimo linijos tyrimas
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Darbo tikslas. Išanalizuoti nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos veikimą, išmokti nustatyti įtampos linijos galią, įtampos nuostolių linijoje, galios linijos pradžioje, ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 04 16
Elektrotechnikos egzaminas. Špera
Laidininkas magnetiniame lauke. Elementarioji elektrinė grandinė. Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai. Energija ir galia; galios balansas. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Tuščioji eiga. Vardinis (nominalusis) ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 01 16
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas
Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Ištirti nuolatinės srovės energijos tiekimo liniją, išmokti matuoti įtampos, galios nuostolius, linijos naudingumo koeficientą ir linija perduodamos galios priklausomybę nuo linijos ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 01 17
Nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrai
Elektrinis dydis. Žymuo. Matavimo vienetai ir daugikliai. Omo dėsnio išraiškos. Teorinės užduoties rezultatai. Teorinė užduotis. Darbo tikslas. Susipažinti su nuolatinės ir kintamosios sinusinės srovės bei įtampos parametrais,. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 06 08
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo