Ivaizdzio kurimo priemones

300 dokumentų
Įvaizdžio formavimas buitinės chemijos prekės ir kosmetika
Įvadas. Įvaizdžio formavimo teorinės prielaidos. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio tipai. Įvaizdžio kūrimo modeliai. Įmonės veiklos analizė. Personalo tarnybos funkcijų analizė. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Įvaizdžio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2013 07 30
Organizacijos įvaizdis ir reputacija
Organizacijos įvaizdis ir reputacija. Organizacijos įvaizdis. Įvaizdžio samprata Siauras apibrėžimas. Įvaizdžio samprata Skirtingos interpretacijos. Įvaizdžio charakteristika. Palankaus organizacijos įvaizdžio charakteristikos. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 06 17
Vartotojų nuomonės analizė Maxima
Santrauka. Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Identitetas ir įvaizdis. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Išorinis įvaizdis. Vidinis įvaizdis. Norimo įvaizdžio kūrimas. Kennedy ir įvaizdžio kūrimo modelis. G. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 11 28
Organizacijos įvaizdžio formavimo ypatumai
ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Organizacijos įvaizdžio formavimo genezė. Įvaizdžio samprata ir tipai. Veiksniai lemiantys palankaus įvaizdžio formavimą. Vidinė ir išorinė komunikacija , jos grįžtamasis ryšys. Organizacijos įvaizdžio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2019 01 28
Įvaizdis ir jo įtaka organizacijoje
Įvadas. Įvaizdis. Savojo įvaizdžio pateikimas kitiems. Įvaizdžio kūrimo modeliai. Įvaizdžio formavimas organizacijoje. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Ryšiai su visuomene. Vadovo įvaizdis. Vadovo apranga – kaip statuso ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 09 26
Profesionalaus sporto klubo įvaizdžio formavimo ypatumai
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Profesionalių sporto klubų įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įvaizdžio kūrimo teoriniai modeliai. Sporto klubų įvaizdžio kūrimo prielaidos. ...
Marketingo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 89 puslapiai
2017 04 24
Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas referatas
Transporto įmonės įvaizdžio kūrimas referatas Turinys. Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas – Transporto įmonės įvaizdis. Tyrimo tikslas – Pateikti transporto įmonės įvaizdžio kūrimo principus. Tyrimo uždaviniai. Įmonės ...
Transporto referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 10 10
AB „Swedbank“ įvaizdžio kūrimas
Įvadas. AB „Swedbank“ charakteristika. Įvaizdžio samprata, kūrimo teoriniai modeliai. Prekinio ženklo ir įvaizdžio sampratos. Įvaizdžio kūrimo teoriniai modeliai. AB „Swedbank“ įvaizdžio analizė. Tyrimo rezultatų analizė. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2019 12 17
Įvaizdis ir jo kūrimas
Įvaizdis ir jo kūrimas. Įvadas. Įvaizdžio psichologija. Apranga ir įvaizdis. Bendravimas, svarbi įvaizdžio dalis. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Įvaizdžio svarba kuriant organizacijos ...
Psichologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 05 06
Lietuvos įvaizdžio kūrimo sunkumai
Įvadas. Lietuvos valstybės įvaizdžio kūrimo problema. Dabartinio Lietuvos įvaizdžio įvertinimas. Projektas „Vivat Lietuva“. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 12 03
Patrauklaus įvaizdžio formavimas
Auto įmonės įvaizdis. Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo aspektai. Įvaizdžio gerinimo medelis. Įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio problemos ir sprendimo būdai. Įvaizdžio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 01 15
Patrauklaus įvaizdžio formavimas, galimybių analizė
Auto. Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimo ir gerinimo aspektai. Įvaizdžio gerinimo medelis. Įvaizdžio formavimas. Įmonės įvaizdžio problemos ir sprendimo būdai. AUTO 1 Įvaizdžio analizė. Ssgg ...
Vadybos analizės, Analizė, 18 puslapių
2016 09 10
Prekybos įmonės įvaizdžio kūrimas ir valdymas: UAB „Murestos prekyba“ atvejis
Įvadas. Įmonės įvaizdžio kūrimo ir valdymo teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įmonės įvaizdžio tipai. Įmonės įvaizdžio kūrimo modeliai. Identifikuojantys įmonės įvaizdį veiksniai. Reputacija. Identitetas ir ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 125 puslapiai
2018 04 25
Organizacjos įvaizdis
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos įvaizdžio kūrimo lygmenys. Organizacijos įvaizdį įtakojantys veiksniai. Organizacijos įvaizdžio kūrimo prielaidos. Ryšiai su visuomene kuriant organizacijos įvaizdį. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 20
Įvaizdžio formavimas ir palaikymas
Baigiamojo darbo anotacija. Įvadas. Įvaizdžio vaidmuo ir formavimasis. Įmonės įvaizdžio esmė bei reikšmė. Įvaizdžio formavimo ypatumai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Įmonės įvaizdžio modelis. Organizacijos įvaizdžio ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 54 puslapiai
2014 03 18
UAB „Kauno keliai“ įvaizdžio valdymas
Santrauka. Abstract. Įvadas. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. ĮVAIZDŽIO valdymo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir struktūra. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modeliai. Įvaizdžio valdymas. Žiniasklaidoje analizė. UAB ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 79 puslapiai
2018 05 30
Miesto įvaizdžio kūrimo strategijos formavimas savivaldybėje
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Miesto įvaizdžio samprata. Miesto įvaizdžio kūrimo tendencijos. Miesto prekės ženklo ir marketingo reikšmė formuojant įvaizdį. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Pakruojo miesto ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 09 20
Įmonės įvaizdžio kūrimas savarankiškas darbas
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Organizacijos kūrimo principai. Organizacijos įvaizdžio struktūra. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 01 02
Turinys. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įmonės įvaizdžio svarba. Įmonės įvaizdžio struktūra. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 03 21
Įvaizdžio kūrimas socialinėje medijoje
Įvadas. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio formavimo priemonės. Organizacijos įvaizdis. Socialinių medijų komunikacija. Socialiniai tinklai. Išvados. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 04 09
Įvaizdis viešojoje erdvėje
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įvaizdžio kūrimo procesas ir priemonės. Įvaizdžio reikšmė šiuolaikinėje rinkoje. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. VšĮ „Vizualinių komunikacijų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2015 05 14
Tiriamojo darbo organizavimas
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio sampratos ir lemiančių veiksnių teorinis pagrindimas. Įvaizdžio samprata ir jį lemiantys veiksniai. Įvaizdžio struktūra. Organizacijos įvaizdžio kūrimo aktualijos ir formavimo procesas. Ab seb banko ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2016 02 17
Įvaizdis ir jo įtaka organizacijoje, organizacijos įvaizdžio tipai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įvaizdžio ir jo įtakos organizacijai teoriniai aspektai. Įvaizdio samprata. Organizacijos įvaizdžio tipai. Įmonės įvaizdį įtakojantys faktoriai. Įvaizdžio ir jo įtakos atsiradimas organizacijoje. Įmonės įvaizdžio ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 05 06
Muzikos prekinio ženklo kūrimo procesas: atlikėjo įvaizdžio formavimas
Įvadas. Muzikinio prekinio ženklo kūrimo etapai. Prekės ženklo vystymas. Prekės ženklo registravimas. Komunikacijos priemonių parinkimas. Atlikėjo įvaizdžio formavimo elementai. Atlikėjo elgesys bei asmeninės savybės. Atlikėjo ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 01 17
Įvaizdžio kūrimas skaidrės
Įvaizdžio kūrimas. Įspūdžio arba įvaizdžio kūrimas. Įvaizdis. Įvaizdžio kūrimas. Įvaizdžio išsaugojimas bei valdymas. Kitų žmonių susidaromas įvaizdis. Įvaizdžio kūrimas. Elgesys pakeičiantis vidines žmogaus ypatybes. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 11 11
Ermitažas įvaidžio kūrimo programos parengimas
“Ermitažas” įvaidžio kūrimo programos parengimas. Tikslai. Pritraukti vartotojus Gaminti ir. Tikslų kriterijai. Norint pritraukti vartotojus reikia reklamuotis televizijoje. Tikslinės auditorijos. Uab ,,Ermitažas’’ apsiperka įvairias ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 28
Įvaizdžio vertinimas vartotojų požiūriu
Įvadas. Įvaizdžio vertinimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata. Įvaizdžio reikšmė. Įvaizdžio formavymo požymiai. Įvaizdžio vertinimo analizės būdai. Įvaizdžio vertinimo veiksniai. Įvaizdžio vertinimas vartotojų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 11 10
Asmens įvaizdžio kūrimas
Turinys. Įvadas. Įvaizdžio formavimas. Įvaizdžio išsaugojimas ir koregavimas. Savojo įvaizdžio pateikimas kitiems. Išvados.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 05 18
Įvaizdžio stiprinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Kursinis darbas apie įvaizdžio stiprinimą. Įvadas. Įvaizdis teoriniu aspektu. Įvaizdžio samprata. Įmonės identitetas. Išskiriami šie pašaliniai veiksniai:. Įmonės įvaizdžio kūrimas. Įvaizdžio vertinimas. Reklama. Komunikacija. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 04 18
TELE2 įvaidžio kūrimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio teoriniai aspektai. Įvaizdžio apibrėžtis ir svarba įmonėje. Įmonės įvaizdžio formavimo priemonės ir kriterijai. Uab „Tele2“ įvaizdžio vertinimo tyrimas ir jo rezultatų analizė. Tyrimo organizavimas ...
Komunikacijų tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2015 01 15
Veiksnių, formuojančių UAB Akropolis įvaizdį, analizė
Įvadas. Įmonių įvaizdžio teoriniai aspektai. Įvaizdžio svarba. Teigiamas įvaizdžio kūrimas. Įmonės įvaizdžio sampratos analizė. Įvaizdžio tobulinimo galimybės UAB ,,Akropolis“. Tyrimo metodika. UAB ,,Akropolis“ ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 06 06
Emsi degalinių įvaizdis
Įvadas. Organizacijos įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Organizacijų vertybių sistemos, elgsenos ir gyvavimo teorinė analizė. Organizacijos vertybių sistema ir elgsenos modelių įtaka organizacijos įvaizdžiui. Organizacijos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 05 11
Įmonės įvaizdžio kūrimas
Įmonės įvaizdžio kūrimas. Organizacijos įvaizdis ir jo svarba. Įvaizdžio formavimas. Įvaizdžio kūrimas ir įtvirtinimas. Įmonės įvaizdis. Įvaizdžio lygiai. Įvaizdžio lygių aspektai. Įmonės tapatybė. Įmonės įvaizdžio ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 28
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe
Įvaizdžio kūrimo ypatumai socialinio pedagogo darbe. Socialinio pedagogo profesinis įvaizdis Socialinio pedagogo įvaizdis. Svarbios profesinės savybės Veiklos principai.
Pedagogikos esės, Esė, 6 puslapiai
2017 04 14
Šalies įvaizdžio formavimas Lietuvos ir Suomijos oficialiose internetinėse svetainėse
Santrauka. Summary. Įvadas. Empirinio tyrimo metodologija. Įvaizdžio formavimas šalies vertinimo rodikliai ir kryptys. Įvaizdžio formavimas ir jį įtakojantys veiksniai. Įvaizdžio formavimo kryptys. Turizmas. Viešoji diplomatija. ...
Politologijos magistro darbai, Magistro darbas, 106 puslapiai
2019 05 25
Tinklapių kūrimo etapai ir priemonės skaidrės
Tinklalapių kūrimo priemonės. Įvadas. Tinklapio projekto paruošimas. Tinklapių architektūros ypatumai. Įrankiai ir tinklapių kūrimo programos. Html kalba. Vizualinės kūrimo programos. HTML dokumentų rengyklės. Mokamos HTML ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 01 16
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo