Jonas biliunas pastraipa

300 dokumentų
Biliūnas skaidrės
Jono Biliūno žmogus atviras pasauliui ir sau. Biografija. Dvasinei savijautai išreikšti rašytojas renkasi įvairiausius būdus:. Jonas biliūnas kalbėjo apie didžiąsias gyvenimo vertybes:. “baltasai šešėlis”. “liūdna pasaka”. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2012 10 01
Biliūnas referatas
Tai itin ryški 20 amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Mirė vos 28 metų, tačiau jo veikla skirtinga ir įvairi. Didžiausi nuopelnai grožinei literatūrai. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2011 08 01
Jonas Biliūnas Ubagas. Sunkiau imti nei duoti
Jono Biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – Petras Sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
J. Biliūnas novelės Kliudžiau interpretacija
J. Biliūno novelės ,,kliudžiau“ interpretacija. Jonas biliūnas – vienas įspūdingiausių rašytojų, paveikęs ištisų kartų mąstymą, deklaruojantis moralines vertybes, tik gaila, kad jo interpretacijos gana dažnai labai primityvios, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2011 02 27
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka” ištraukos analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas – pirmasis lietuvių rašytojas, ištobulinęs psichologinio apsakymo žanrą. Rašytojas buvo puikus stilistas: graudumo, užuojautos ir gailesčio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Jonas Biliunas Liudna pasaka skaidrės
Jonas biliūnas. Liūdna pasaka. Lietuvos rašytojas, publicistas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Pavadinimas. Tragiškai susiklostęs vienos šeimos likimas. Siužetas. Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Kūrinio veiksmas nukelia į ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 04 11
Jonas Biliūnas projektas (3)
J. Lelevelio inžinerine gimnazija. Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas (1879 m. – 1907 m. XIX a. Pabaigos ir XX a. Pradžios lietuvių prozininkas. Tėvai norėjo. Grožinę kūrybą J. Biliūnas pradėjo nuo darbininkiškos tematikos apsakymų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 10 11
Jonas Biliūnas
Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. Vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. Revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 5 puslapiai
2010 03 03
Jonas Bliūnas Tikėjimas analizė
Siužetas – veiksmas prasideda Šveicarijos mieste Ciuriche. Pavasaris, gražus šventadienio rytas. Pagrindinis veikėjas(pasakotojas)- rašantis ir kuriantis žmogus, mąsto apie tolimą tėvynę, jos vargus, žmones ir jų viltis, kurias jo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 11 26
J. Biliūnas kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija
J. Biliūno kūrinio „Liūdna pasaka“ ištraukos interpretacija. J. Biliūnas – vienas žymiausių lietuvių realistų. Pradėti kurti jis nusprendė po to, kai pasitraukė iš politinės veiklos. Šiam savo sumanymui J. Biliūnas atidavė ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2010 03 03
Jonas Biliūnas skaidrės (4)
Jonas Biliūnas. J. Biliūno namai. Jonas Biliūnas (1879 m. Balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius. Biliūnas mokėsi Liepojos. 1903 m. Pasiūlė idėją ir organizavo laikraščio jaunimui „Draugas“ leidimą. M. Įstojo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 11
Jonas Biliūnas "Brisiaus galas"
"Brisiaus galas" Jonas Biliūnas. Šaly dienadaržio durų, ant didžiulės spalių krūvos, guli senas brisius - žilas, apžabalęs. Matyti jisai dar mato, bet tik kaip per dūmus, ir savo žmogaus labai dažnai nebepažįsta. Sunki senatvė ir ...
Lietuvių esės, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
Jonas Biliunas skaidrės (3)
Jonas Biliūnas. Kokio amžiaus rašytojas?. Iš kokio krašto kilęs?. Kokia jo specialybė?. Kur palaidotas? Nuo kuo mirė?. Koks Jono Biliūno kūrybos žanras?. Kokius kūrinius žinote?. Literatūros kryptis. Pabaikite sakinį. Jonas Biliūnas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 11 19
Namų samprata lietuvių literatūroje
Namų samprata lietuvių literatūroje. Planas rašiniui. (Jurgis Savickis, Jonas Biliūnas). 2018-01. Įžanga. „Čia buvo visa, ko reikia pratęsti gyvenimą net po didžiausių nelaimių. Dėstymo pastraipa (Jurgis Savickis). ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 01 25
J.Biliūnas laimės žiburys literatūros knygos pristatymas
Jonas Biliūnas ,,Laimes Žiburys “. Jonas Biliūnas (1879 - 1907). Laimės žiburys ir J. Biliūno kapas. Laimes Žiburys. Dekui už dėmesį.
Lietuvių projektai, Projektas, 13 puslapių
2013 09 17
Jonas Biliūnas projektas
Jonas biliūnas. Kas jis toks? Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Biografija. Gimė 1879 m. Niūronyse, Anykščių rajone. Kūrybos bruožai. Visiškai atmetė romatiką ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 12 05
Biliūnas
Jonas Biliūnas. Tikslas. Jonas Biliūnas (1879-1907). Gyvenimo faktai, susiję su apysaka “Liūdna pasaka”. Pavadinimas. Kūrinio aprašymas. Temos, problemos. Pagrindinai veikėjai. Idėja ir vertybės. Citatos iš kūrinio. Kūrinio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 05 29
Biliūnas Ubagas
: jono biliūno apsakyme „ubagas“ pavaizduotas labai svarbios šiuolaikiniam pasauliui būdingos problemos. Pagrindinis kūrinio veikėjas – petras sabaliūnas, savo išgyvenimais ir rūpesčiais panašus į daugelį iš mūsų senos kartos ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2011 08 01
J. Biliūnas Brisiaus galas prieš J. Savickis Ad astra
J. Biliūnas „Brisiaus galas‟. J. Savickis „Ad astra‟. Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. J. Savickis. Jurgis Savickis (1890–1852) – lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 02 26
Biliūnas Ubagas interpretacija
J. Biliūnas – jauniausias lietuvių literatūros klasikas. Įsimintiniausiuose kūriniuose “kliudžiau”, “lazda”, “brisiaus galas”, “laimės žiburys” rašytojas ne tik pasakoja, bet ir reaguoja į pačias situacijas, jaučia ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2011 08 01
Biliūnas Ubagas. Sudėtingas žmogaus likimas
Mano pirmas parskaitytas biliūno kūrinys - tai apsakymas „ubagas“. Ši trumpa novelė priverčia žmogų susimąstyti apie žmogaus likimo sudėtingumą ir susitaikymą su juo. Panašų įspūdį palieka ir kiti apsakymai- „brisiaus ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 08 01
Jonas Biliūnas „Liūdna pasaka“ skaidrės (2)
Jonas Biliūnas. „Liūdna pasaka“. (1906 – 1907 m. ). Jonas Biliūnas. Gyvenimo faktai, susiję su apysaka. „Liūdna pasaka“. „Baltasai šešėlis“. Pavadinimas. Kūrinio aprašymas. 1863 metų sukilimas. (Sausio sukilimas). ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 05 04
Lyginamoji analizė Jono Biliūno apsakymo Brisiaus galas ir Jurgio Savickio novelės Jonas Biliūnas
Jono Biliūno apsakymo “Brisiaus galas” ir Jurgio Savickio novelės. Jonas Biliūnas. Jonas Biliūnas –. J. Biliūno kūrinio “Brisiaus galas”. kontekstas. Pagrindis kūrinio veikėjas. Jurgis Savickis.   Rašytojo kūryboje bene visur ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 12 06
J.Biliūnas Vagis
Jonas Biliūnas yra parašęs daug novelių, daug pasakų, bet labiausiai mane sužavėjo novelė ,,Vagis“. Kaip ir daugumoje rašytojo kūriniuose yra pagrindinis veikėjas. Jis – Jokūbas.Man patiko tikrai rami ir ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 02 14
Jonas Biliūnas projektas (2)
Jonas biliūnas. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimanzija Erika Žimančiūtė 3c. Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Pripažintas prozos klasikas. Iš jo kūrinių nuo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 09 26
Biliūno pristatymas
Jonas Biliūnas. Biografija. Jonas Biliūnas gimė. Jonas Biliūnas - itin ryški XX amžiaus pradžios lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo figūra. Jono Biliūno memorialinis muziejus. Kurybos bruožai Svarbiausias. Analizuoja subtilias ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 03 11
Jonas Biliūnas Vagis interpretacija
Jono Biliūno novelės „Vagis“ analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas „Vagis“ rašinys.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 11 20
Jonas Biliūnas skaidrės (2)
Jonas Biliūnas “Liūdna pasaka”. Apie Joną Biliūną ir jo kurybą. Kūrybos bruožai. “Liūdna pasaka”. Kūrinio istorija. J. Biliūno nagrinėjamos problemos ir vertybės. Galimos rašinių temos. Tai ka suvokiau ruošdama ši darbą.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 11 17
Jonas Biliūnas Ubagas
Jonas Biliūnas. Įvadas. Interpretuokite pavadinimą. Apibūdinkite ubagą. Kuo neįprastas yra ir pasakotojas?. Susiekite abu personažus. Aptarkite pasakotojo ir Petro Sabaliūno pokalbį. Praeities ir dabarties išgyvenimų kontrastas. Kuo šis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 02 18
Jonas Biliūnas skaidrės
Jonas Biliūnas. Biografija. Tėviškėje. Liepojoje. Dorpate (dab. Tartu). Šiauliai ir Panevėžys. J. Biliūnas su žmona. Leipcige. Ciuriche. Lietuvoje ir Zakopanėje. J. Biliūno kapas. Kūryba. Publicistika. Proza. Žymesni kūriniai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2013 11 06
×