K donelaitis metu gamta

300 dokumentų
Donelaitis Metai rašinys
10( 3 atsiliepimai )
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 03 01
Donelaitis Metai gamta
„Metai“ yra pirmasis grožinis kūrinys, parašytas lietuvių kalba. Vadinasi, tai yra ir pirmas bandymas aprašyti Lietuvos gamtą. Nors šis kūrinys yra parašytas seniai, jame piešiama gamta atpažįstama ir šiuolaikiniam ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 03 22
Gamta ir žmogus Kristijono Donelaičio poemoje Metai
Gamta ir žmogus Kristijono Donelaičio poemoje ,,Metai“. Kristijonas Donelaitis (1714 01 01–1780 02 18) – vienas savičiausių XVIII a. “Metuose” autorius parodo savo požiūrį į pasaulį koks turi būti būras. Kūrinyje labai daug ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 28
Kristijonas Donelaitis Metai skaidrės
K. Donelaičio ,,Metų” kūrinio tematika. Mažosios lietuvos būrų buitis ir pasaulėžiūra. Poemai būdinga svarbiausia meninė ypatybė. Pagrindžiamas lietuvio lygiateisiškumas. Kūrinio stilius. ,,Metams’’ būdingi keli stiliai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 01 24
Kristijonas Donelaitis konspektas
Kristijonas Donelaitis. Istorinis kontekstas. Moralinė ‚‚ Metų ‘‘ problematika. Gamta pavyzdys žmogui.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 03 23
Gamta Donelaičio Metuose
10( 3 atsiliepimai )
Gamta k. Donelaičio „metuose” lietuvių kalbos esė.
Lietuvių esės, Esė, 2 puslapiai
2013 03 18
Kristijonas Donelaitis suprato, kad yra būtina gyvenimą pavaizduoti tokį, koks jis iš tikrųjų yra, nes tik šitaip ji galėjo įgyvendinti savo kūrybines viltis. Turbūt todėl ir kūrinyje taip stipriai atsispindi gamtos paralelė, nes ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 11 15
K. Donelaičio „Metų“ ištraukos analizė ir interpretacija
Kristijonas donelaitis – mažosios lietuvos. A. Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas. K. Donelaičio literatūrinis palikimas yra šešios pasakėčios ir epinė poema „metai“. Poemoje didžiausios vertybės yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 03 09
K. Donelaitis: asmeniniai bruožai ir kūryba
Kristijonas Donelaitis. Biografija. Kristijonas Donelaitis– vienas savičiausių XVIII a. Asmeniniai bruožai. Kristijonas Donelaitis buvo temperamentingas. K. Donelaitis mokėjo tausoti draugystę. Knygo skurias parašė K. Donelaitis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 12 05
Gamta ir žmogus literatūroje

Gamta ir žmogus. Gamta gali suteikti žmogui džiaugsmo. Romualdas Granauskas. Gyvenimas po klevu “. Gamta – ramybės šaltinis. Mykolaitis – Putinas. Altorių šešėly “. Antanas ...

Antanas Vaičiulaitis romanas „Valentina“: Plėtojant psichologinių išgyvenimų temą, labai svarbi gamta. Gamtos vaizdai, detalės atspindi ne tik permainingą žmogaus dvasios ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2015 02 05
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas K.Donelaičio poemoje Metai
9( 2 atsiliepimai )
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas K.Donelaičio poemoje Metai. Rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 09
Kristijono Donelaičio biografija skaidrės
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis gimė 1714 metų sausio 1 dieną Lazdynėlių kaime. Kristijonas Donelaitis pasirinko kunigo kelią. Donelaitis, baigęs Karaliaučiaus universitetą. K. Donelaičio kūrybos bruožai atsikleidžia ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 12 17
Donelaitis Metai testas
Kristijonas donelaitis „metai‟. Testas. Kelintais metais mažąją lietuvą nusiaubė maras? Kiek metų sukaktų kristijonui donelaičiui 2014 metais? Kur gimė k. Donelaitis? Apibūdinkite pietistų judėjimą mažojoje lietuvoje. Kokioje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 12 03
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus. Tarp begalinėje visatoje skriejančių nesuskaitomos daugybės dangaus kūnų yra viena visai mažytė planeta, jos vidus labai įkaitęs, iš viršaus ją dengia plona, bet kieta pluta. Planetą gaubia oras, drėkina vanduo ir ...
Lietuvių referatai, Referatas, 4 puslapiai
2010 03 03
Gamta lietuvių literatūroje

Gamta lietuivių literatūroje. Kalbėjimas apie gamtą. ( K. Donelaitis, Salomėja Nėris, Maironis ). Išplėstinis planas. Literatūros šaltiniai. Lietuvių literatūroje gamta dažnai ...

Gamta visais laikais buvo svarbi žmogui. Ji buvo ne tik maitintoja, bet ir ramybės šaltinis, tikrosios harmonijos pavyzdys. Turbūt todėl gamta taip dažnai vaizduojama menininkų ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2018 03 07
Lietuvių kalbos klausimynas ir atsakymai 11 klasei
Kristijonas Donelaitis . Gamta yra sužmoginta. Gamta yra gyvenimo mokytoja. Gamtoje slypi Dieviškoji sąranga. Žmogus palyginamas su augalu. Saulė šviesulys nurodantis žemdirbiui jo darbų tvarką. Ji didydis gamtos judintojas. Žmogaus ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 08 12
Donelaitis Metai Lakštingalos epizodo analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Kristijonas Donelaitis. “pavasario linksmybės”. Kuo ypatinga “pavasario linksmybių” gamta? Lakštingalos epizodas. Įrodykite, kad tekste vyrauja pasigėrėjimas lakštingalos balsu. Kaip apibūdina donelaitis lakštingalos balsą? ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 02 03
Skaidrės apie Donelaitį
Kristijonas Donelaitis. Gyvenęs xviii a. Viduryje mažojoje lietuvoje. Lietuvių grožinės literatūros pradininku. Iškiliausias donelaičio kūrinys epinė poema ,,metai”. Poema apie keturis metų laikus. Poemą sudaro keturios dalys. Būrai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 02 06
Kristijonas Donelaitis poema Metai
Kristijonas donelaitis. poema ,,metai“. K. donelaičio gyvenimo erdvė. Evangelikų liuteronų kunigas. Tolminkiemio šventovė, kurioje 1743-1780 m. klebono pareigas ėjo K. Donelaitis. 1756 m. vietoj apgriuvusios bažnyčios K. Kristijonas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 01 05
Kristijonas Donelaitis biografija ir kūryba
Kristijonas Donelaitis. Biografija. Kūryba. Svarbu. Istoriniai kontekstai. Pietistinis judėjimas. Pagrindinės poemos “Metai”temos. Prigimtinės lygybės idėja. Tautiškumo (lietuviškumo)vertė. K. Donelaitis vaizduoja tautinę tapatybę ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2015 03 03
Kristijonas Donelaitis analizė
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis - evangelikų liuteronų kunigas. Kas buvo K. Donelaitis? Kristijonas Donelaitis gimė laisvųjų valstiečių šeimoje. K. Donelaičio biografija. Poetas laisvalaikiais rašė eiles lietuvių ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 11 15
K. Donelaičio Metų reikšmė
Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,metų” reikšmės. Išvados. Donelaičio ,,metai” yra išimtinis reiškinys europos literatūroje, nes juose nepagražintai ir konkrečiai parodytas lietuvių valstiečių, menkai paliestų civilizacijos, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Kalbėjimas apie gamtą

Kalbėjimas apie gamtą. Žmogaus ir gamtos ryšys lietuvių literatūroje kalbėjimas. Antanas Baranauskas, Kristijonas Donelaitis ir Marius ...

Apibendrinus šių trijų autorių kūrybą ir požiūrį į gamtą galime spręsti, kad gamta yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Nuo pat seniausių laikų žmogus be galo norėjo ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2018 02 27
Donelaitis pristatymas
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis. Tolminkiemio bažnyčia. Tolminkiemio klebonija. Tolminkiemis. Kūryba. Metai. Nacionalinė ir tarptautinė poemos reikšmė. Kristijonas Donelaitis 1714 – 1780 „Donelaitis praeityje ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 11 25
Žmogus ir gamta lietuvių literatūroje - potemė

Žmogus ir gamta lietuvių literatūroje. K. Donelaitis, A. Baranauskas, Maironis, Vincas Mykolaitis-Putinas. Kalbėjimo planas. Literatūra ir šaltiniai. ...

Žmogaus ir gamtos santykių darna atskleidžiama ne tik gyvenant pagal gamtos ritmą, bet yra susijusi ir su žmogaus dvasine savijauta. Lietuvių literatūroje gimtinės kraštovaizdis ...

Potemės 2019, 4 puslapiai
2018 04 16
Kristijonas Donelaitis skaidrės (6)
Kristijonas Donelaitis. 1714-1780 metai. K. Donelaičio šeima. Mokslas. 1740m. Vasarą baigė universitetą ir buvo paskirtas Stalupėnų mokyklos antruoju mokytoju bei paskirtas kantoriumi. Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 01 08
Donelaitis Metai. Teigiami veikėjai
Jo poema ,,metai“ yra vienas ryškiausių ir atviriausių realizmo kūrinių, kadangi jis aprašė tikrą būrų gyvenimą, buitį, nieko nepagražindamas ir neiškreipdamas. K. Donelaičio kūrinys kupinas aukštos moralės, šeimos dorybių bei ...
Lietuvių referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 03 10
Kaip Kristijonas Donelaitis vaizduoja gamtą ir žmogų?
Kaip Kristijonas Donelaitis vaizduoja gamtą ir žmogų.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 02 09
Kristijonas Donelaitis skaidrės (2)
K. Donelaičio metais.  Kristijonas Donelaitis (1714 m. Gyvenimas. Donelaitis gimė 1714 m. Sausio 1-ą dieną Lazdynėlių kaime. Donelaitis mokėjo graikų. 1740m. Donelaitis baigia universitetą. Apie 1765 m. Donelaitis sukuria keturias epinio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 07
Rašinys: Gamta mūsų namai
Gamta mūsų namai. K. Donelaitis, A. Baranauskas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 29
Žmogaus ryšys su gamta lietuvių literatūroje

Žmogaus ryšys su gamta lietuvių literatūroje. Kristijonas Donelaitis, Antanas Baranauskas, Juozas Tumas-Vaižgantas. Kalbėjimo planas. Informacijos šaltiniai. ...

Nuo seniausių laikų, gamta buvo neatsiejama žmogaus bei jo gyvenimo dalis. Be jos žmogus neturėtų pastogės, maisto išteklių. Anksčiau žmonės ne tik naudojosi gamtos ...

Potemės 2019, 5 puslapiai
2018 06 05
Kristionas Donelaitis referatas
Biografija. Apie jo vaikystę bei jaunystę. Kristiono Donelaičio „Metai“. Charakteris. Kristionas Donelaitis. Lietuvių kalbos darbas. Kristionas Donelaitis, pirmasis, pradėjas rašyti grožinius lietuvių literatūros kūrinius. Augo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 09 22
Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas
Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas (1714-1780). Biografinis kontekstas. Kūryba. Gamta Donelaičio poemoje ,,Metai“.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2014 01 29
Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje

Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje. Kalbėjimo potemė apie gamtą. ( Kristijonas Donelaitis, A. Baranauskas ). Išplėstinis planas. Literatūros ...

Lietuva nuo seno garsėjo savo didingais miškais, gražia gamta. Daug kas norėjo pamatyti Lietuvos miškus, pievas, bet tai ne daug kam pavykdavo, dėl tos priežasties Lietuvos gamta ...

Potemės 2019, 3 puslapiai
2018 03 12
Kristijonas Donelaitis Metai. Rudens gėrybės
Interpretacija Kristijonas Donelaitis “Metai” ištrauka iš “Rudens gėrybės”. Kristijonas Donelaitis yra grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Jo kūryba nėra gausi. Rašytojas parašė šešias pasakėčias ir epinę poemą “ ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2011 12 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema