Kaip rasyti samprotavimo pastraipa

300 dokumentų
Kaip rašyti samprotavimo rašinį?
10( 4 atsiliepimai )
Kaip rašyti samprotavimo rašinį? Įžanga. Įsidėmėti. DĖSTYMAS (3 pastraiposĮsidėmėti. Pabaiga.
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2014 09 30
Samprotavimo mokymas
Samprotavimo mokymas (iš pedagoginės patirties). Samprotavimo rašinyje. Taigi,. Kaip ruošiamės samprotavimo rašiniui?. Kaip tą medžiagą sukaupti?. Medžiagą rašiniui teikia. Privalumai. Pastraipų kūrimas. Samprotavimo pastraipos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2014 01 15
Samprotavimo rašinio struktūra, projektas
Samprotavimo rašinys. Svarbu! Samprotavimo rašinys. Visi rašiniai apie žmogų. ,. Prasmingą būtį. Rašančiojo tikslai ir argumentų šaltiniai. Rašinio temų aprėptis. Pradedame rašyti rašinį. Įžanginė pastraipa. Įžangos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 10 01
Samprotavimo rašinysKaip žmogus tampa asmenybe?
10( 2 atsiliepimai )
Samprotavimo rašinys Kaip žmogus tampa asmenybe? Įvadas į temą - analogija. Konkretesnis temos aptarimas, artėjama prie tezės. Tezė. Visa įžanga. Samprotavimo pastraipa. Literatūrinis rašinys Kaip vaizduojamas darbas lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 10 10
Hamleto samprotavimo pastraipa
Vienas žymiausių Renesanso epochos kūrinių yra žymaus anglų rašytojo ir humanisto Viljamo Šekspyro tragedija „Hamletas“. Šekspyras žymus rašytojas sulaukęs didelio žmonių pripažinimo visame pasaulyje. Hamletas , tai filosofinis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 12 09
Kaip rašyti literatūrinį rašinį pavyzdys
10( 2 atsiliepimai )
Literatūrinis rašinys Kaip jį rašyti. Literatūrinis rašinys. !!! Lyginamoji pastraipa. Lyginamosios pastraipos struktūra. Pirmas sakinys. Antras sakinys. Pirmos teiginio dalies įrodymas. Siejamasis sakinys. Vis dėlto , tačiau , kita ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2016 03 31
Samprotavimo pastraipos
Apie M. Daukšą ir ,,Postilę“. M. Mažvydas “Katekizmas”. J. Radvanas „Radviliada“ (literatūrinio rašinioK. Donelaitis „Metai“ (literatūrinio rašinio(samprotavimoJ. Savickis (samprotavimo.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2014 05 13
Samprotavimo ir literatūrinio rašinio įžangos kūrimas
Samprotavimo ir literatūrinio rašinio įžangos kūrimas. Samprotavimo įžanga. Ar kančia visada būna prasminga? Ar katastrofų metu išbandomos žmogaus vertybės? Gyvenimas gali turėti prasmę net sunkiausiomis aplinkybėmis. Kokia tema? ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2017 01 12
Samprotavimo rašinioįžangos kūrimas
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Minimalus reikalavimas. Įžanga būtinai turi pranešti, apie ką bus kalbama ir supažindinti su tema. "normalus" reikalavimas. Į įžangą derėtų įpinti temos sąvokos (-ų) apibrėžimą. Priešingu ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 41 puslapis
2013 05 10
Samprotavimo rašinio struktūra ir pavyzdys
Samprotavimo rašinio modelis. TEMA. Kaip keliavimas atskleidžia. Žmogaus vidinį pasaulį? Kultūrinis istorinis / biografinis pasirinktų autorių kontekstas. Įdomios detalės, galinčios praversti rašiniui. Grafiškai pavaizduotas dėstymas. ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 12 puslapių
2014 11 03
Žmogaus buvimo pasaulyje vertė (literatūrinė ir samprotavimo pastraipa)
Žmogaus buvimo pasaulyje vertė literatūroje. Žmogaus buvimo pasaulyje vertė.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2013 11 28
Kaip rašyti rašinį (3)
Nuo ko pradėti. Kaip reikia suprasti , kuris žodis temoje - raktinis ? Dėstymo pastraipa. Kaip rašyti įžangą. Kaip taip padaryti ? Kaip atrodo įžangos struktūra. Pirmasis sakinys. Antras trečias įžangos sakinys. Paskutinis įžangos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 9 puslapiai
2016 04 28
Samprotavimo rašinio žingsniai
Samprotavimo rašinio žingsniai Samprotavimo užduoties analizė ir parengiamieji darbai. Argumentų rinkimas ir rašinio planavimas. Aiškiai suformuluok savo požiūrį. Samprotavimo tikslas – įtikinti. Patikslink pagrindinę mintį , ją ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 06 11
Samprotavimo rašinio pradmenys
Samprotavimo rašinio pradmenys. Dėstymas – rašinio pamatas. Rašinio struktūra. Įžangos pirmasis ir antrasis sakiniai turi būti gražiausi, nes skaitytoją stengiamasi suintriguoti. Įžangos trečiasis ir ketvirtasis sakiniai gali nurodyti ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 30
Patarimai ir pavyzdžiai Samprotavimo ir literatūrinio rašinio rašymui
Patarimai ir pavyzdžiai. Rašinio tipo pasirinkimą lemia žinios ir gebėjimai. Literatūrinio rašinio tikslas. Samprotavimo rašinio tikslas. Dvasinės stiprybės šaltiniai XX a. vidurio lietuvių literatūroje. Temos aspektai (įžanga). ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 01 12
Kaip rašyti esė samprotavimo rašinį
1.Pasirinkite esė temą.2.Sugalvokite pagrindinę esė mintį ar teiginį, pvz.: informacinės technologijos iš esmės pakeitė mūsų darbo pobūdį.3.Pasidarykite esė planą nurodydami, ką rašysite įžangos, dėstymo bei ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 09 30
Klasikinė pastraipa apie 16 a. vertybes remiantis Daukša ir Mažvydu
Teiginys. Vienos iš svarbiausių vertybių, kurios buvo aukštinamos lietuvių tautos, tai gimtoji kalba, knygos ir patriotizmas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 12 19
Samprotavimo ir literatūrinis rašinys
Samprotavimo ir literatūros rašinys. VBE mokinys renkasi. Samprotavimo ir literatūrinio rašinio skirtumai. Vbe – 4 rašymo užduotys. Rėmimosi literatūra lyginimas. Samprotavimo rašinių temos. Literatūrinių rašinių temos. Įžangos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 06 28
Kaip rašyti samprotavimo rašinį? pristatymas
Kaip rašyti samprotavimo rašinį??? Nuo ko pradėti? Pastaba. Kaip reikia suprasti, kuris žodis temoje - raktinis? Problema?! Ką daryti ? Ką daryti toliau? Pavyzdys. Nepamirškite. Pabandykite surasti raktinius žodžius šiose temose. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 61 puslapis
2017 09 04
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas
Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Samprotavimo rašinyje. Reikalavimai įžangai. Įžangos kūrimo paruošiamieji darbai. Pavyzdys. Mūsų dienomis lietuviams nepaprastai svarbu išsaugoti tautinę tapatybę. Ką mums duoda toks ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 06 25
Samprotavimo pastraipa "Kaip žmogaus likimą lemia istorinis laikas?" Remiantis J Apučiu
Samprotavimo pastraipa "Kaip žmogaus likimą lemia istorinis laikas?" Remiantis J Apučiu.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 04 18
Samprotavimo pastraipos kūrimas
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Ar net nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis žmogus privalo atlikti savo pareigą?
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2013 04 23
Kaip rašyti pastraipą planas
PASTRAIPA Pastraipa – pagrindinis rišlaus teksto sandaros vienetas. Pagrindinę mintį. Nusakyti teksto pradžios. Nukelti į pabaigą. Verta paslėpti. Skaidoma į svarbiausius teiginius. Bet gali sudaryti ir vienas. Klasikinės pastraipos ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2018 04 05
Dievų miškas analizė skaidrėse
Balys Sruoga Dievų miškas. B. Sruogos kurybos laikas ir išskirtinumas literatūros istorijoje. Rašė tarpukariu ir antrojo pasaulinio karo metais. Gyvenimo faktai. Vokiečių suimtas ir išveštas į štuthofo koncentracijos stovyklą. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 17 puslapių
2018 01 16
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas. Kaip komponuoti pastraipas? Dėstymo pastraipų išdėstymas. Pastraipos struktūra. Pastraipos pradžia (tezė). Argumentavimas. Sakinys tiltas. Kultūrinis pavyzdys. Pastraipos ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2013 11 29
Kaip rašyti rašinį (2)
Mokomės rašyti rašinį. Rengimasis rašyti rašinį – teksto branduolio suvokimas. Literatūrinis rašinys ,, Išėjusiųjų dalia“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 12 03
Samprotavimo pastraipa Kas žmogaus gyvenime yra prasminga, o kas – visiškai beprasmiška? (M K Serbievijus)
Samprotavimo pastraipa Kas žmogaus gyvenime yra prasminga , o kas – visiškai beprasmiška.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 02 06
Tarp dviejų aušrų, samprotavimo pastraipa
“Tarp dviejų aušrų” – tai V.M.Putino eilėraščių rinkinys. Skaitant šio autoriaus eiles užlieja be galo daug įvairiausių minčių, apmastymų. Galbūt tai yra dėl Putino talento perteikti gražiausias mintis raidžių pavidalu ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2016 09 21
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas skaidrės
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas. Kaip komponuoti pastraipas? Dėstymo pastraipų išdėstymas. Kodėl verta pasistengti? Kam skirtas juodraštis? Pastraipos struktūra. Pastraipos pradžia. Pratybos. Mūsų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 01 16
Samprotavimo pastraipa: Ar įmanoma būti vienišam, bet laimingam?
Samprotavimo pastraipa Ar įmanoma būti vienišam, bet laimingam?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 08 10
Samprotavimo pastraipa: Žmogaus kultūra prasideda nuo rašto
Samprotavimo pastraipa: Žmogaus kultūra prasideda nuo rašto.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 08 10
Samprotavimo pastraipa: Lyrinis subjektas Maironio poezijoje
Samprotavimo pastraipa: Lyrinis subjektas Maironio poezijoje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 08 10
Pasiruošimas samprotavimo rašiniui
Pasiruošimas rašiniui. Kl. SR reikalingos bent3 pastraipos 1 Įžangos –nusakoma rašinio kryptis. Pastraipa – tai mažiausias teksto vienetas, teksto statybinė medžiaga. Įžangos pastraipa. Pradžia (teminis sakinys. Dėstymo pastraipos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 06
Samprotavimo rašinys Ar žmogus visada gali rinktis ir yra atsakingas už savo veiksmus?
Samprotavimo rašinio problemos (pratybos). Įvertinti pastraipas, parašytas pagal duotą teiginį. Žaliai pabraukti kontekstus, raudonai – rėmimąsi kūriniu. Įvertinti samprotavimo pastraipas. Tema – „Ar žmogus visada gali rinktis ir ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2018 01 15
Samprotavimas
Samprotavimas. Dedukcinio mąstymo pvz. Nededukcinio mąstymo pvz. Kaip rašyti samprotavimo rašinį?.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 02 28
Kaip žmogus tampa asmenybe? rašinys
Dažnai girdime sakant: ,,įdomi asmenybė“, ,,kokie tavo asmenybės bruožai?“, ,,mane žavi jo asmenybė“. Bet kas yra toji asmenybė? Pirmiausia tai reiškia unikalumą, indvidualumą, išskirtinumą. Taip pat asmenybę atspindi jos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 10 01
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo