Kalbos daliu gramatiniu pozymiu lentele

300 dokumentų
Kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai
Kalbos dalių gramatinio nagrinėjimo planai. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Pusdalyvis. Padalyvis. Prieveiksmis.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2010 03 03
Kalbos dalys konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Lentelė su visomis kalbos dalimis ir visomis jų savybėmis. Labai naudinga kiekvienam mokiniui. Savarankiškos kalbos dalys (vienos gali eiti sakinio dalimi). Kalbos dalies pavadinimas. Kalbos dalis reiškia, žymi. Kaitoma. Gramatinio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 10 30
Morfologinio nagrinėjimo schemos
9,7( 3 atsiliepimai )
Morfologinio nagrinėjimo schemos. Kalbos dalys. Skyriai (rūšysLaipsnis. Giminė. Skaičius. Linksnis. Nuosaka. Laikas. Asmuo. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Veiksm. Formos. Dalyvis. Pusdalyvis. Padalyvis. ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2014 10 20
Kalbos kultūros savarankiškas darbas (2)
Kalbos kultūros savarankiškas darbas. Įvadas. Vartotinu ir nevartotinu terminų žodinėlis. Strapsnis su gramatinėmis klaidomis „Aqua“. Strapsnis be gramatinių klaidųb „Aqua“. Strapsnis su gramatinėmis klaidomis „Orlen“. ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 01 24
Anglų kalbos laikai lentelė su pavyzdžiais
Išsamiai paaiškinti anglų kalbos laikai. Sudarymas. Naudojimas. Pavyzdžiai.
Anglų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 02 23
Buhalterinės apskaitos kalbos kultūros klaidos
Įvadas. Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Neteiktinos svetimybės (Barbarizmai). Nevartotini vertiniai (Vertalai). Žodžių reikšmės klaidos (Semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priesagų vediniai. Priešdėlių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 03 27
Kalbos dalių kartojimas
Mintys apie kalbą. Kalbos dalių kartojimas. Remdamiesi turimomis žiniomis, gebės prisiminti jau išmoktų kalbos dalių požymius ir jas atpažinti. Sugalvoti po 7 daiktavardžius. Ko trūksta palyginimuose? Palyginimai. Kaip kalba paukščiai? ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 01 13
Žinių radijo laidos „Ekonomika šiandien“ kalbos klaidų analizė
Žinių radijo laidos „ ekonomika šiandien “ kalbos klaidų analizė. Žodžių darybos klaidos. Gramatinių formų klaidos. Prielinksnių ir polinksnių klaidos. Sakinio dalių ir sakinio jungimo klaidos. Žodžių tvarkos klaidos.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 11 18
Laikų lentelė
Present simple. Present continous. Past simple. Past continous. Veiksmažodžio. Forma. Veiksmažodžio be forma ir veiksmažodis su galūne -ing. Veiksmažodžio. Forma arba veiksmažodis su –ed galūne. Was/were ir veiksmažodis su galūne -ing.
Anglų konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 11 21
Veikiamosios rūšies veiksmažodžių lentelė
9,3( 3 atsiliepimai )
Veikiamosios rūšies veiksmažodžių lentelė. Sudarymas. Laikas reiškia. Pavyzdžiai. Nurodomieji žodžiai. Present simple. Present continious. Present perfect. Present perfect continious. Past simple. Past continious. Past perfect. Pas perfect ...
Anglų konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 10 22
Logopedija Miesto ir kaimo mokyklų 2-4 klasių mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, nerimastingumo ypatumai
Logopedo bakalauro darbas. Bakalauro darbo santrauka. Įvadas. Skyrius. nerimastingumo aptarimas literatūroje. Nerimastingumo apibrėžtis. Nerimastingumo ypatumai. Baimė ir sumaištis. Stresas ir frustruota sėkmės poreikio baimė. Skyrius. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2015 03 05
Teksto analizė diagramose
Statistika. Jungtinis lietuvių kalbos ir matematikos darbas. Įvadas. Šį darbą atliekame lietuvių kalbos ir matematikos žinių įtvirtinimui. Tekstas (atkarpėlė iš "Portugalijos karaliaus") - Ne. Kalbos dalių stulpelinė diagrama. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 03 20
Kurso kartojimas ir gilinimas: Kalbos dalių gramatiniai požymiai
V pamokos. Kalbos dalių gramatiniai požymiai. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. „( šis darbelis ). Dgs. gal. galūnė didžiosios. VII pamokos. Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos. Pastraipos rašymas. Kūrybinis darbas. Siūti ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 04 11
Įvardis. įvardžių skyriai, kaitymas
Įskaitinės lietuvių kalbos pamokos planas – konspektas. Pamokos struktūra. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos (išvados, nuomonė, refleksija). Įvardžio sąvokos nagrinėjimas. Įvardžio apibrėžimas. Temos ir uždavinio skelbimas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 02 05
Kalbos kultura. Klaidų taisymas
Kalbos kultura. Šiame darbe stengsiuosi panaudoti pagrindines taisykles, bei remtis didžiųjų klaidų sąrašu. Ieškosime sintaksės, gramatikos ir leksikos klaidų internete bei spaudoje. Įvadas. Įvairių klaidų paieška ir jų taisymas. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 06 17
Paslaugų įmonių pardavimo pajamų analizė
Įvadas. Statistinių domenų tipas ir dažniai. Santykių rodiklių skaičiavimas. Vidutiniai dydžiai. Požymių sklaidos tyrimas. Dinamikos rodiklių analizė. Tendencijos nustatymas ir prognozė. Rodiklių priklausomybės tyrimas. Išvados. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 30 puslapių
2018 04 05
Specialybės kalbos kultūros namų darbai
I namų darbo dalis. Lentelė. Leksikos klaidos. Lentelė. Sintaksės klaidos. Lentelė. Žodžių darybos klaidos. Lentelė. Morfologijos klaidos. II namų darbo dalis. Tekstas. Literatūra.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 09 10
Kalbos dalių apibrėžimai ir pagrindiniai požymiai
Kalbos dalių apibrėžimai ir pagrindiniai požymiai. Kas tai? Koks? Kokia? Kokie? Kokios? Kiek? Kelintas? Kelinta? Vientisinius paprastieji , priesaginiai , sudurtiniai. Ką veikia? Kas vyksta , darosi , atsitinka? Bendratis , esam. ,. , būt. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2020 02 06
Kalbos kultūra: Žodžių darybos klaidos
Kalbos kultūros namų darbas? ". Žodžių darybos klaidos. Tarptautinių žodžių vartojimas. Gramatinių formų klaidos. Prielinksnių ir polinksnių klaidos. Sakinių jungimo klaidos. Žodžių tvarkos klaidos. Padalyvio netaisyklingas ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2018 12 02
Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos
Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Darbo tikslas – išanalizuoti sakinio dalių ir sakinio jungimo klaidų bei jų sprendimo būdus. Sakinio dalys – tai žodžiai. Sakinių dalys ir jų rašymo klaidos. Dažnai sakiniuose yra. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 03 21
Anglų laikai
Anglų laikų lentelė. Simple (indefinite) paprastieji, nežymimieji. Continuous (progressive) eigos. Perfect atliktiniai. Perfect continuous atliktiniai eigos.
Anglų konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 07 23
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas. Įvadas sodo augalų sortimento charakteristika. Sodo augalų požymių vertinimas. Obelų požymių vertinimas. Kriaušių požymių vertinimas. Serbentų ir agrastų požymių vertinimas. Slyvų ir ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 02 27
Epochų lentelė
Lentelė su visomis epochomis ir visomis joms būdingomis savybėmis. Renesansas. (Italijoje XIV – XVI a., kitur XVI a.). Lietuvoje . Architektūros paminklai . Barokas. (XVI a. pab. – XVIII a. vid.). Lietuvoje. Architektūroje. Klasicizmas. ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 10 puslapių
2013 05 27
Kalbos kultūros klaidų analizė instrukcijose, interneto svetainėse ir reklamos tekstuose
Įvadas. Netaisyklingių sakinių lentele ir jų įštaisimas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 12 29
Rusų kalbos gramatika
Šis konspektas padės suprasti pagrindines rusų kalbos asmenavimo atvejus, parašytas lietuvių kalba. Morfologinės kategorijos, kalbos dalys. Linksniai ir linksniavimas. Daiktavardis. Linksniavimas. Pirma linksniuotė. Antra linksniuotė. ...
Rusų kalbos konspektai, Konspektas, 65 puslapiai
2013 02 27
Morfologija
Morfologija skaidrės. Kalbos dalių suskirstymas. Kaitomosios kalbos dalys. Daiktavardis. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Veiksmažodis. Nekaitomos kalbos dalys. Prieveiksmis ir prielinksnis. Jungtukas, dalelytė, jaustukas, ištiktukas. ...
Filologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 18
Lietuvių kalbos kontrolinis darbas 6 klasei
Būdvardžius suderinkite su daiktavardžiais. Raskite sakiniuose daiktavrdžius , įrašykite juos į lentelę. Lentelę užpildykite. Daiktavardis Skyrius Giminė Skaičius. Įrašykite praleistas raides. Sutartiniais ženklais pažymėkite ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 08 17
Kalbos dalys, jų kartojimas
Daiktavardis. Kalbos daliu kartojimas. Būdvardis. Skaitvardis. Įvardis. Dalyvis. Pusdalyvis. Veiksmažodis. Padalyvis. Prieveiksmis.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 09 28
Lietuvių kalbos pokyčiai
Kalba kinta, nes keičiasi visuomenės, arba kitaip – kalbos vartotojų, komunikacinės reikmės. Tad nereikėtų pernelyg stebėtis, kad laikotarpiais, susijusiais su esminiais visuomenės ekonominio, politinio, kultūrinio gyvenimo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 19
Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas projektas
Investicinės veiklos aprašymas. Investicinio projekto finansinių rezultatų prognozavimas. Efektyvumo ir rizikos vertinimas. Investicinio projekto efektyvumo vertinimas. Investicinio projekto rizikos vertinimas. Jautrumo analizė. Scenarijų ...
Finansų projektai, Projektas, 20 puslapių
2019 05 13
Lietuvių kalbos taisyklės: žodžių rašyba
Nosinių raidžių rašyba žodžio šaknyje. Skyryba. Dalelyčių rašyba. Linksnių galūnių rašyba. Gramatinių žodžio formų parinkimas ir vartojimas. Vientisinio sakinio skyryba. Šalutinių sakinių rūšys. Skyryba.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 11 25
Kaip atsirado Periodinė cheminių elementų lentelė
Kaip atsirado lentelė? Pirmoji periodinė elementų lentelė sukurta 330 m. P. M. E. , kuomet Aristotelis sukūrė keturių elementų lentelę oras, žemė, ugnis, vanduo. Žymiai vėliau, XIX amžiuje Lotas Mejeris pateikė „rimtesnę“ ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 5 puslapiai
2017 05 08
Požymių raiškos dažnio tyrimo pristatymas
Požymių raiškos dažnio tyrimas. Požymių raiškos dažnio tyrimas. Įvadas. Dominuojantys genai. Hipotezė. Darbo eiga.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 09 19
Kalbos kultūra ir jos suvokimas
Kas toji kalbos kultūra ir jos suvokimas. Kalbos kultūra. Kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas. Kalbos kultūra siaurąja prasme –. Kalbos kultūra plačiąja prasme. Kalbos estetiką. Kalbos etiką. Komunikacinę ...
Kalbos kultūros interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2015 10 09
Kalbotyros įvadas
Kalbotyros objektas. Kalbos kitimas. Natūralioji kalba. Gyvosios kalbos. Mirusios kalbos. Kreolinės kalbos. Dirbtinės kalbos. Kalbotyros sritys. Kalbotyros šakos. Kalbos funkcijos. Tikrovės apibendrinimas ir atspindėjimas Kognityvinė. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2015 03 05
Turto nusidevėjimas
Turto nuvertėjimo skaičiavimo metodai. Verslo sprendimų matematinių modelių projektinis darbas. Vadas. Ilgalaikis turtas ir jam taikomi nuvertėjimo skaičiavimo metodai. Lentelė. Tiesinis vidurkių metodas. Lentelė. Vidurkių atidirbtų ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo