Kalbos klaidos maisto

300 dokumentų
Dažniausios kalbos kultūros klaidos verslo vadybos tematikos tekstuose
Dažniausios kalbos kultūros klaidos verslo vadybos tematikos tekstuose. Įvadas. Kalbos kultūra. Leksikologija. Gramatika. Leksika. Kalbos žodžių visuma. Morfologija. Gramatikos šaka. Žodžių daryba. Prielinksniai. Vartojami su linksniu. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 01 22
Kalbos kultūros klaidos spaudoje analizė
9( 2 atsiliepimai )
Ivadas. Kokių tipu yra klaidų. Leksikos klaidos. Žodžių daryba. Morfologijos klaidos. Klaidos laikraščiuose. Parduotuvių klaidos. Gamybos klaidos. Klaidos skelbimuose.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 11 28
Kalbos kultūros ir gramatikos klaidos dokumentų tekstuose
Santrauka. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Valstybinės kalbos vartojimo ir gynimo konstituciniai pagrindai ir įstatymai. Kalbos kultūra. Kas toji kalbos kultūra? Kalbos kultūros ugdymo formos. Kalbos kultūros klaidos. Kalbos kultūros klaidų ...
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 05 16
Kalbos kultūros klaidų analizė instrukcijose, interneto svetainėse ir reklamos tekstuose
Įvadas. Netaisyklingių sakinių lentele ir jų įštaisimas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 12 29
Buhalterinės apskaitos kalbos kultūros klaidos
Įvadas. Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Neteiktinos svetimybės (Barbarizmai). Nevartotini vertiniai (Vertalai). Žodžių reikšmės klaidos (Semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priesagų vediniai. Priešdėlių ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 03 27
Kalbos kultūros klaidų taisymas
Įvadas. Kalbos klaidos. Sakinys. Klaidos tipas. Taisymas interneto svetainės. Išvados.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 09 26
Kalbos taisyklingumas
Kalbos taisiklingumo pažeidimai pastebėti per pamokas. Kalbos kultūra. Tinkamas kalbos vartojimas. Sakytinė ir rašytinė kalba. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Pastebėtos leksikos klaidos. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmo klaidos. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 03 20
Kalbos klaidos ir jų taisymas medicinoje
9,5( 2 atsiliepimai )
Kalbos kulturos darbas apie kalbos klaidas medicinoje. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 09 08
Kalbos normos ir klaidos
Kalbos kultūros klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Linksnių klaidos. Prielinksnių klaidos. Prieveiksmių klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Pusdalyvių ir padalyvių vartojimo klaidos. Pratimai. Morfologija. Giminės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2018 04 17
Kalbos kultūra: Žodžių darybos klaidos
Kalbos kultūros namų darbas? ". Žodžių darybos klaidos. Tarptautinių žodžių vartojimas. Gramatinių formų klaidos. Prielinksnių ir polinksnių klaidos. Sakinių jungimo klaidos. Žodžių tvarkos klaidos. Padalyvio netaisyklingas ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2018 12 02
Kalbos kultūros namų darbas. Aktualiausios automobilistų leksikos ir sintaksės klaidos
Įvadas. Darbo tikslas. Aktualiausios automobilistų leksikos, sintaksės klaidos. Leksika. Sintaksė. Padalyvių vartojimas. Morfologija. Išvados. Naudota literatūra. Automobilių, mechanikos ir elektros terminų žodynas. Mūsų specialybės ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 05 02
Kalbos kultūros problemos bendraujant internete
Kalbos kultūros problemos. Bendraujant internete. Įvadas. Tikslai. Problema - Kalbos. Kalbos kultūros klaidų kilmė. Pagrindinės internetinio bendravimo. Kitataučių kalbos kultūros klaidos. Klaidos gramatinės stilistinės Priežastys ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 12 04
Kanceliarinės kalbos ypatybės
Įvadas. Skyrius. Kanceliarinė kalba. Skyrius. Dažniausiai daromos kanceliarinės kalbos klaidos. Žodyno klaidos. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Skyrius. Literatūros apžvalga. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 01 10
Kalbos klaidos mūsų aplinkoje
Kalbos klaidos. D. Casey labai vaizdžiai pareiškė, ką galvoja apie sudėtingą „Raptors“ tvarkaraštį. Hibridai. Barbarizmai. Vertiniai. Semantizmai. Rašybos klaidos.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 03 21
Specialybės kalbos kultūra
Netaisyklingi sakiniai. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimų įvykdymas. Magnetinės indukcinės lempos. Magnetinės indukcinės lempos sudedamosios dalys. ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 12 20
Dažniausios dokumentų valdymo klaidos
Kalbos klaidų rūšys. Žodyno klaidos. Žodyno klaidos. Svetimybės. Žodyno klaidos. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2018 12 29
Kalbos dalių klaidos
Įvadas. Gali kilti klausimas, kodėl kalbos kultūros knygose daug kalbama apie klaidas. Veiksmažodžio klaidos. Yra didelė veiksmažodžių. Tarmėse ypač įvairuoja veiksmažodžiai su –inti ir –yti. Įvardžio klaidos. Įvardžiai ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 05
Specialybės kalbos vartojimo nenuoseklumai finansų tematikos tekstuose
Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 12 07
Kalbos klaidų taisymas ir apibendrinimas rašytiniuose specialybės tekstuose savarankiškas darbas
Kalbos klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Sintaks4s kalidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 01 02
Interneto komentarų kalbos taisyklingumas
Interneto komentarų kalbos taisyklingumas. Sintaksės klaidos. Rašybos klaidos. Aš silpna tiksliuosiuose moksluose tai ir tas matematikos egzaminas nepasirode toks lengvas, kaip čia komentuoja kiti. Sintaksės klaidos. Dabar jau yra viltis, ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 12 18
Leksikos klaidos
Leksika – tai kurios nors kalbos žodžių visuma. Vieni iš kalbą sudarančių žodžių sluoksnių yra: skoliniai, barbarizmai, vertalai ir semantizmai. Leksikos klaidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių daryba ir sandaros klaidos. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2010 10 22
Morfologijos ir sintaksės klaidos projektas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. technikos fakulteto. elektros inžinerijos katedra. Morfologijos ir sintaksės klaidos. Morfologija. Klaidos. Giminės vartojimo klaidos. Skaičiaus vartojimo klaidos. Galūnių vartojimo klaidos. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 10 16
Specialybės kalbos kultūra (2)
Leksikos klaidos. Klaidingas sakinys. Ištaisyta klaida. Klaidos pobūdis. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Brūkšnio ir brūkšnelio rašyba. Kabutės. Skyryba tarpais. Automobilių modelių rašyba. Datos ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 10 01
Kalbos sistema, norma, vartosena, klaidos
Kalbos sistema, norma, vartosena, klaidos. Bendrinės kabos normų kodifikavimas. Bendrinės kalbos normų kodifikacija. Bendrinės kalbos kodifikacija. Dinaminė ir diferencinė normos teorija. Kalbos tvarkybos principai ir kriterijai. Klabos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 02
Kalbos klaidos
Įvadas. Leksika. Nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vediniai. Priesagų vediniai. Morfologija. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Kalbos kultūros klaidų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 11 11
Morfologija Kalbos kultura skaidrės
Kalbos kultūra. Morfologija. Morfologija yra kurios nors kalbos gramatikos posistemis. Giminės formų klaidos. Moterų pareigos, profesija, titulas teikiama moteriškąją gimine. Reikia. Skaičiaus formų klaidos. Su daugiskaitiniais ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 12 05
Rašybos ir skyrybos klaidos spaudoje
Įvadas. Didžiųjų raidžių rašymo klaidos. Brūkšnelio rašymo klaidos. Kabučių rašybos klaidos. Skyrybos ir kitos klaidos. Išvados. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 04 07
Kalbos kultūros namų darbas
Įvadas. Darbo eiga. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Literatūra
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 11 14
Linksnių vartojimo klaidos
Linksnių vartojimo klaidos. Įvadas. Pagrindinė komunikacijos priemonė. Linksniai. Vartojamas parodyti žodžio santykį sukitais žodžiais. Būdingiausios linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas nevartojamas kreipiniui reikšti. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 03 18
Kalbos klaidos ir jų taisymas
Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 12 07
Viešūjų kalbos klaidų analizė
Išanalizuotos 8 viešos kalbos klaidos. Reklamos, akcijų pasiūlymai, firmų pavadinimai, kitos iškabos, prekių pavadinimai. Viena iš pagrindinių kalbos klaidų priežastis yra kitų kalbų poveikis. Šis poveikis labai pavojingas, nes dėl ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2010 09 21
Kalbos kultūra savarankiškas darbas (2)
Įvadas. Leksikos klaidos. Barbarizmai. Semantizmai. Vertalai. Žodžių darybos klaidos. Žodžių daryba su priešdėliais ir be jų. Žodžių priesagos. Dalelytė si. Sudurtinių žodžių daryba. Sintaksės klaidos. Prielinksnių vartojimo ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 03 31
Taisyklinga lietuvių kalba
Taisyklinga lietuvių kalba. Kas yra kalbos kultūra ir kam jos reikia?. Sakytinės kalbos darkymas. Taisyklingos lietuvių kalbos ugdymas namuose. Buityje vartojamos kalbos pavyzdžiai. Su mama. Klaidos ir jų ištaisymas. Su seserim. Klaidos ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 06 22
Kalbos kultūra leidiniuose elektronikos tema
Specialybės kalba. Įvadas. Leksika. Leksikos klaidos. Morfologija. Morfologijos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Priedai. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 05 23
Šių dienų jaunimo netaisyklinga kalba
Įvadas. Jaunimo kalbos analizė. Skolinių gausa jaunimo tarpe. Jaunimo kalboje gausu žargonų, slengų ir žodžių su nevartotinais priešdėliais. Lietuvių kalbos kultūros klaidos versle vartojamoje kalboje. Kalbos kultūros klaidos ir jų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 08 21
Kalbos klaidos ir jų ištaisymas
Kalbos kultūros sintaksės , morfologijos , leksikos , prieveiksmių ir žodžių darybos klaidos. Ant penktadienio (=. Keturi šimtai penkiasdešimt dvi. Keturis šimtus penkiasdešimt dvi.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 06 26
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo