Kapitalo struktūros valdymas

300 dokumentų
Kapitalo struktūra Lietuvos Dujos
Įvadas. Kapitalo struktūros valdymas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Kapitalo struktūros vertinimo metodai. Ab „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros tyrimas. AB „Lietuvos dujos“ veiklos pristatymas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros įvertinimas. AB „Lietuvos dujos“ kapitalo struktūros ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2014 05 14
Įmonės kapitalo struktūra
Įvadas. Įmonės finansinių išteklių šaltiniai ir kapitalo struktūros sąvoka. Optimali kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros formavimo teorijos klasikinės kapitalo struktūros formavimo teorijos tradicinė įmonės kapitalo struktūros formavimo teorija. F. Modigliani ir m. Miller kapitalo struktūros formavimoteorija. Moderniosios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 02 08
Apyvartinio kapitalo valdymas UAB „Arvi kalakutai“
Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo samprata. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Atsargų valdymas. Pirkimų valdymas. Pinigų valdymas. Pajamų valdymas. Apyvartinio kapitalo finansavimo valdymas. Apyvartinio kapitalo analizė. Dinamikos analizė. Vertikalioji analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 psl.
2017 03 02
Kapitalo struktūros formavimas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos sektoriuje
Įvadas. Klasikinės kapitalo struktūros formavimo teorijos ir jas įtakojantys veiksniai. Kapitalo struktūros samprata. Tradicinės kapitalo struktūros formavimo teorijos. Modigliani ir Miller kapitalo struktūros formavimo teorijos. Kapitalo struktūros formavimą įtakojantys veiksniai. Kapitalo struktūros formavimo analizė apgyvendinimo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 01 14
Kapitalo struktūros formavimas
Įvadas. Įmonės kapitalas ir jo struktūros formavimas. Kapitalo struktūros samprata. Įmonės įstatinio kapitalo didinimas. Uab kapitalo apskaičiavimo formavimo analizė. Trumpa įmonės charakteristika. Uab kapitalo formavimo analizė. Uab kapitalo formavimo ir tobulinimo pasiūlymai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 12 07
Kapitalo formavimas
Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas. Bendra įmonės apžvalga. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo struktūros formavimo teorijos. Tradicinis kapitalo struktūros formavimo požiūris. Veiksniai, sąlygojantys kapitalo struktūros formavimą praktikoje. Uab „Mantinga“ finansinių ataskaitų rodiklių analizė. Finansinių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 05 20
Šiame darbe bus analizuojama įmonės AB „Invalda“ kapitalo struktūra. Invalda – yra viena didžiausių, stipriausių, aktyviai investicijas valdančių bendrovių, veikiančių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir kitose Europos šalyse, kuriose nuolat ieškoma galimybių veiklai plėsti. Darbo tikslas – naudojant įmonės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2010 03 03
Įmonės kapitalo struktūros poveikis įmonės finansiniams rezultatams
Summary. Įvadas. Transporto įmonės veiklos charakteristika ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės kapitalo struktūros ir su ja susijusių finansinių rodiklių metodologiniai aspektai. Kapitalo sudėties analizė. Nuosavo ir skolinto kapitalo skirtumai. Kapitalo sverto apibūdinimas. Finansiniai rodikliai, kuriuos įtakoja kapitalo ...
Apskaitos analizės, Analizė, 50 psl.
2014 03 17
Nuosavo kapitalo formavimo politika
Įvadas. Nuosavo kapitalo valdymo teorinė dalis. Nuosavo kapitalo samprata. Bendrovės nuosavas kapitalas. Įstatinis kapitalas. Akcijos, jų savininkai ir akcijų apskaita. Rezervai ir jų panaudojimas. Nuosavo kapitalo formavimo praktinė dalis. Uab „aaa baltic reklama“ pristatymas. Nuosavo kapitalo valdymas uab „aaa baltic reklama“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2012 12 03
Kapitalo struktūra
Kapitalo struktūros formavimas. Kapitalo kainos mažinimas ir įmonės vertės didinimas priklauso nuo patiriamos rizikos. Kapitalo kaina – tai tokia investicijų grąža. Skolintas kapitalas pigesnis už nuosavą. Modigliani ir Miller (MM) teorijos (1958) pagrindas. MM teorija nesant mokesčių. MM teorijos nesant. Kai įmonė didina. Antroji ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2014 05 20
Įmonės apyvartinio kapitalo valdymas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Apyvartinio kapitalo teorinė apžvalga. Apyvartinio kapitalo esmė, reikšmė. Apyvartinio kapitalo struktūra ir valdymo esmė. Apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo analizė turto aspektu. Uab „Plyta“ apyvartinio kapitalo analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab “PLYTA” ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2016 05 26
Verslo finansavimo modelių kursinis
Įmonės kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. Kapitalo tendencijų analizė. Kapitalo struktūros analizė. Kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Įmonės finansinės būklės prognozavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos prognozavimas. Balanso prognozavimas. Finansinės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2014 06 01
Ab „pieno žvaigždės“ finansinė prognozė
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Veiklos rezultatų prognozė. Verslo aplinkos analizė (PEST). Pardavimo pajamų dinamikos analizė už paskutinius 3 veiklos metus ir jų prognozė. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Prognozuojamas balansas. Pelningumo taško prognozė ir įmonės finansinis saugumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 02 29
AB „Pieno žvaigždės“ kapitalo struktūros analizė
Kapitalo struktūros analizė. Darbo tikslas išanalizuoti AB „Pieno žvaigždės“ kapitalo stuktūrą, apskaičiuoti rodiklius, įvertinti pokyčius trejų metų bėgyje. Išvados.
Finansų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2014 12 01
AB „SNAIGĖ“ finansų valdymas
Įvadas. Įmonės AB ‘snaigė” veiklos aprašymas. Bendra informacija apie įmonę AB ,,SNAIGĖ”. AB ,,snaigė“ veikla. AB ,,snaigė” apskaitos politika ir jos įtaka finansiniams rezultatams. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojama 2017 m. Pelno (nuostolių) ataskaita. AB ,,SNAIGĖ“ prognozuojamas 2017 m. Balansas. AB ,,SNAIGĖ“ ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 psl.
2017 03 22
AB „Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. Įmonės kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo struktūros analizė. Įmonės kapitalo struktūros ir jos efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Ab „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės prognozavimas. Pelno ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 04 17
Kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas Ab „Vilniaus baldai“
Įvadas. AB „Vilniaus Baldai“ charakteristika. AB „ Vilnius baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo tendencijų analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė. AB „ Vilniaus baldai“ Pelno (nuostolio) ataskaitos tendencijų ir struktūros analizė. AB „ Vilniaus ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2014 02 17
Kapitalo struktura ir kaina
Kapitalo sąvoka. Kapitalo struktūra. Kapitalo svertas. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Kapitalo kaina. Wacc. Skolinto kapitalo kaina. Nuosavo kapitalo kaina.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 19
AB „Lesto“ apyvartinio kapitalo analizė ir valdymas
Santrauka. Įvadas. Apyvartinis akapitalas. Apyvartinio kapitalo samprata, formavimo politika. Apyvartinio kapitalo valdymas, analizės būdai ir kryptys. Bendra informacija apie įmonę. Uab lesto apyvartinio kapitalo analizė. Apyvartinio kapitalo apimties, dinamikos analizė ir struktūra analizė. Uab LESTO mokumo ir apyvartumo rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 11 11
Kapitalo struktūros analizė
Įvadas. Kapitalo struktūros samprata. Kapitalo struktūra ir finansinis svertas. Kapitalo struktūrą įtakojančių veiksnių tyrimas. Kapitalo struktūra užsienio įmonėse. Lietuvos kapitalo rinkos analizė. Finansinio sverto ir makroekonominių rodiklių priklausomybės tyrimas. Finansinio sverto ir maisto produktų bei gėrimų pramonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 01 13
Finansinės būklės prognozavimas
Finansinės būklės prognozavimas. Įvadas. AB „Vilniaus Baldai“ charakteristika. AB „ Vilnius baldai“ kapitalo struktūros ir jos efektyvumo analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo tendencijų analizė. AB „ Vilniaus baldai“ kapitalo struktūros analizė. AB „ Vilniaus baldai“ Pelno (nuostolio) ataskaitos tendencijų ir ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 31 psl.
2015 11 18
Įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Bendrovės mokumo būklės ir kapitalo struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2014 12 23
Finansų valdymo strategija
Įvadas. Finansų valdymo esmė. Biudžeto formavimas. Kapitalo valdymas. Apyvartinio kapitalo valdymas. Sąnaudų valdymas. Atsargų valdymas. Finansavimo strategija. Uab „x “ finansinė analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 06 22
Personalo vadyba Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. Žmogiškojo kapitalo vertinimas. Žmogiškojo kapitalo vertinimo būdai. Žmogiškojo kapitalo vertinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 12 30
Planavimas ir strateginis valdymas organizacijose
Įvadas. Planavimas vadybos funkcijos dalis. Planavimas ir strateginis valdymas. Planavimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo raida. Organizacijos. Organizacijos, jų bruožai. Organizacijų aplinkos pažinimo būdai. Strategijos ir organizacijos struktūros ryšys. Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys. Dvipusis strategijos ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 11 01
Asmeniniai finansai: investicijų kapitalo rinkoje analizė
Įvadas. Asmeniniai finansai investicijos kapitalo rinkoje. Asmeninių finansų samprata ir jų valdymas. Investicijų apibrėžimas ir esmė. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos priemonės. Asmeniniai finansai investicijų kapitalo rinkoje analizė. Akcijų rinkos analizė. Kapitalo rinkos priemonių analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2016 10 23
AB „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros analizė ir jos finansinės būklės prognozavimas
Įvadas. Ab „Vilkyškių pieninė“ kapitalo struktūros ir efektyvumo analizė. Kapitalo tendencijų analizė. Įmonės kapitalo analizė. Įmonės efektyvumo santykinių rodiklių analizė. Akcijos balansinė vertė. Ab „Vilkyškių pieninė“ būklės prognozavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos. Balanso prognozavimas. Įmonės finansinės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2014 12 07
AB „Kauno energija“ kapitalo struktūros analizė
AB Kauno energija kapitalo struktūros analizė. Laboratorinis darbas Nr. Kapitalo struktūros analizė. AB Kauno energija Balansai Balanso straipsnis Kapitalas ir rezervai , tūkst. Ilgalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso AB Kauno energija “ Pelno – Nuostolio atsakaitos. ...
Finansų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2014 12 01
Kapitalo rinkos rodiklių analizė
Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Santrauka. Įvadas. Nasdaq omx veiklos ir informacijos šaltinių. Apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinka ir ją apibūdinantys rodikliai. Autorių išskiriami kapitalo rinkos rodikliai. Kapitalo rinkos rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Nasdaq omx kapitalo rinkos rodiklių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 20
Kapitalo rinka Lietuvoje
Įvadas. Kapitalo rinkos istorija lietuvoje. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo kaina ir investicijos. Kapitalo formavimo šaltiniai ir investicijos. Kapitalo kaina. Kapitalo rinkos finansinės priemonės. Lietuvos kapitalo rinka. Alternatyvūs verslo finansavimo šaltiniai. Lietuvoje neskatinama kapitalo rinka. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 05 29