Kas brandina zmogu kaip asmenybe

300 dokumentų
Ar literatūra auklėja žmogų? Argumentuokite
,,auklėjimas – sunkus darbas,tad gerinti sąlygas jį dirbti – šventa kiekvieno žmogaus pareiga,nes nėra nieko svarbesnio,kaip lavinimasis ir artimųjų lavinimas“ yra pasakęs graikų filosofas sokratas. Literatūroje slypi mūsų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2011 04 05
Kokį žmogų galime pavadinti išskirtine asmenybe?
Kokį žmogų galime pavadinti išskirtine asmenybe?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 10
Išbandymai žmogaus gyvenime bausmė ar dovana?
Išbandymai žmogaus gyvenime – bausmė ar dovana?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 03 26
Ar literatūra brandina žmogų?
Vienas žymiausių Lietuvos filosofų, profesorius, europarlamentaras, Leonidas Donskis yra pasakęs, kad jei žmogus yra viskuo patenkintas ir nekelia sau klausimų tris dienas – jis tampa neįdomus sau. Jei žmogus taip gyvena tris savaites ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 10 06
Kas brandina jauną žmogų?
Jauno žmogaus dvasinei brandai didelės įtakos turi įvairūs patirti išgyvenimai, ypač brandina ir dvasiškai užgrūdina neigiamos emocijos. Susidūręs su skaudžiais išgyvenimais jaunas žmogus priverstas subręsti ir įveikti gyvenimo ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2019 12 01
Ar meilė brandina žmogų?
Meilė ne visą laiką baigiasi laimingai. Nepaisant to, jog tai be galo stiprus ryšys, jis ne visuomet būna amžinas. Meilės praradimas ne tik įskaudina žmogų, bet ir padeda jam dvasiškai subręsti bei tapti stipresniam. XXa. pradžios ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2020 03 07
Rašinys: Meilės patirtys brandina žmogų
Rašinys: Meilės patirtys brandina žmogų.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 05 31
Ar doras žmogus yra silpnas? Kas brandina žmogų?
Ar doras žmogus yra silpnas? Kas brandina žmogų?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2019 04 18
Kokie gyvenimo išbandymai brandina asmenybę
Kokie gyvenimo išbandymai brandina asmenybę.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 02 25
Kokie gyvenimo išbandymai brandina asmenybę? rašinys
Kokie gyvenimo išbandymai brandina asmenybę? rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2017 12 02
Asmenybes samprata skaidrės
A s m. Asmenybė. Ar kiekvienas žmogus yra asmenybė. Individu galima laikyti kiekvieną žmogų. Individasindividualybėasmenybė. Asmenybė yra vientisa, tačiau pakankamai sudėtinga sistema. Asmenybės teorija atlieka dvi funkcijas ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 10 19
Samprotavimo rašinysKaip žmogus tampa asmenybe?
10( 2 atsiliepimai )
Samprotavimo rašinys Kaip žmogus tampa asmenybe? Įvadas į temą - analogija. Konkretesnis temos aptarimas, artėjama prie tezės. Tezė. Visa įžanga. Samprotavimo pastraipa. Literatūrinis rašinys Kaip vaizduojamas darbas lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 10 10
Kaip žmogus tampa asmenybe
9,3( 3 atsiliepimai )
Kaip žmogus tampa asmenybe? (j. Biliūnas, mykolaitis-putinas, a. Škėma).
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2013 05 04
Meilė keičia žmogų rašinys (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Meilė – žmogaus būsena, jausmas, emocijos, elgsena, mintys, suvokimas ir požiūris, viena iš esminių tarpusavo santykius ir savęs suvokimą lemiančių ir apibrėžiančių sąvokų. Tačiau meilės sąvoka kiekvienam žmogui suvokiama ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 14
Kaip tampama asmenybe?
Norint tapti asmenybe, reikia save kurti. Kievienas yra atsakingas už savo asmenybės kūrimą. Viena iš svarbiausių vertybių, padedančių formuoti žmogų tai – mokslas. Nuo pat Antikos laikų individas intensyviai mokosi. XVI ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 04 10
Kokį žmogų laikome išmintingu?
Išmintingas žmogus – tai žmogus,kuris yra prikaupęs daug patirties, žinių ir moka jas panauoti praktikoje. Vokiečių rašytojas Heinrichas Heinė rašė: „Išmintingi žmonės apgalvoja savo mintis, o kvaili, pagarsina“. Taigi, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 06
Kaip žmogus tampa asmenybe pastraipa
8,5( 2 atsiliepimai )
Asmenybė – tai nuolatinis tobulėjimas, savęs pažinimas ir suvokimas. Žmogus, norėdamas tapti asmenybe, turi stengtis visą gyvenimą. Prie to ypač prisideda mūsų artimieji, draugai bei pažįstami, prisideda net ir mus supanti aplinka. ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 12 22
Kas man trukdo suprasti kitą žmogų?
Kas man trukdo suprasti kitą žmogų? Viena didžiausių šiuolaikinės visuomenės problemų (taip pat ir mano ) yra nemokėjimas išklausyti ir suprasti. Tai gali lemti daugelis veiksnių, kuriuos ir stengsiuos paminėti šiame darbe.
Psichologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 01 09
Asmenybė, jos sritys Asmenybės kryptingumo tipų apibūdinimas
Asmenybė,jos sritys. Asmenybės kryptingumo tipų apibūdinimas. Kas ta asmenybė? Asmenybės sritys Asmenybės kryptingumo tipai Filmas Testas Išvados. Asmenybė. Visa tai, ką žmogus suvokia ir išgyvena, jaučia kaip ,,aš’’, vadinama ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 02 09
Šatrijos Ragana: Gyvenimas, asmenybė, kūryba
Šatrijos ragana. Biografija, asmenybė ir kūryba. Biografija. Gimė 1877 m. Kovo 8 d. Medingėnuose. Mokėsi namuose, vėliau Varšuvoje. Asmenybė. Mėgo ir išmanė. Rašytojos kūryba paprasta, nekomplikuota. Šatrijos Ragana akcentuoja ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 05 20
Kaip žmogus tampa asmenybe? rašinys
Dažnai girdime sakant: ,,įdomi asmenybė“, ,,kokie tavo asmenybės bruožai?“, ,,mane žavi jo asmenybė“. Bet kas yra toji asmenybė? Pirmiausia tai reiškia unikalumą, indvidualumą, išskirtinumą. Taip pat asmenybę atspindi jos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 10 01
Žmogus ir aplinka
Šio referato tema – „žmogus ir aplinka“. Aplinka – tai ne tik žmogų supančios gamtinės sąlygos, bet ir socialiniai veiksniai. Jie įtakoja kiekvieno iš mūsų veiksmus, pasirinkimus, nuotaiką, netgi gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, kai ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 07 23
Asmuo ir asmenybė
Asmuo ir asmenybė. Asmuo ir asmenybė. Iš pirmo žvilgsnio atrodantys panašūs. Asmuo - žmogus. Tačiau asmuo arba. Dar vienas skirtumas toks, kad asmenybe negali tapti pilka pelytė. Vertėtų prisiminti žymiausius lietuvių kovotojus už ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 24
Meilė keičia žmogų rašinys
Kūrinyje „Skirgaila“ meilė yra labai aktuali tema. Veikėjai istorinėje dramoje yra labai skirtingi, todėl ir jų meilės išreiškimo būdai skiriasi. Graži, jauna mergelė, Lydos kunigaikštytė Ona Duonutė yra labai ryžtinga ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 01
Asmenybė ir individualumas
Asmenybė ir individualumas. Apibrėžimai. Asmenybės savybės. Kaip smagiai nustatyti temperamento tipą? Kaip psichologai tiria ir vertina asmenybę? Kaip psichologai tiria ir vertina asmenybę? (2). Asmenybės teorijos reikalingumas. “Geros” ...
Lietuvių projektai, Projektas, 33 puslapiai
2013 09 11
Kaip kultūroje kinta požiūris į seną žmogų?
Kaip kultūroje kinta požiūris į seną žmogų?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 04 08
Asmenybės bruožų teorija skaidrės
Asmenybės bruožų teorija. Įvadas. Įvade pagrindžiamas temos aktualumas. Asmenybė. Asmenybė - pirmiausia reiškia atskirumą. Tai suprasdami asmenybę, mes jai priskiriame tokius požymius. Asmenybė, kaip sudėtinga sistema. Asmenybės ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 02 23
Brandžios asmenybės bruožai
Brandžios asmenybės bruožai. Kas yra asmenybė? Brandžios ir nebrandžios asmenybių skirtumai. Brandžios asmenybės bruožai. Kaip iš vaiko tampama brandžia asmenybe? Kaip suaugusiam žmogui tapti brandžia asmenybe? Testas. Ar esi brandi ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 05 25
Ar lengva apgauti žmogų?
Ar pritartumėte žodžiams “. Žmogų net ir klystkeliuos/Ne taip jau. Paprasta ir lengva paklaidinti“ (J. Gėtė)?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 12 05
Kaip vaizduojamas žmogus XVI - XVIII a. lietuvių literatūroje?
Kaip vaizduojamas žmogus XVI –XVIII a. lietuvių literatūroje ? Kaip kas nors gali būti vaizduojamas? Kaip kūrinyje vaizduojamas žmogus? Kaip J. Radvanas „Radviliadoje“ vaizduoja žmogų? Kaip M. K. Sarbievijus vaizduoja žmogų savo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 03
Ar tiesa, kad meilė padeda subręsti?
Ar tiesa, kad meilė padeda subręsti? Meilė padeda atrasti save ir pasirinkti tai, ko iš tikrųjų nori. Meilė ne tik skatina drąsiai elgtis, aukotis, rūpintis mylimojo gyvenimu, bet ir augti. Meiė suteikia patirtirties ir brandina žmogų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 12 09
Rašinys apie meilę. Kaip keičia žmogų meilė?
Meilė - tai jausmas, kurį jaučiame ar bent jautėme kiekvienas iš mūsų. Ją apibūdinti yra sunku, nes tai netik žodžiai vartojami tam jausmui apibūdinti. Žmogų meilė pakeičia.Meilė - tai jausmas, bet ne tik. Meilė siejama ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 02 19
Ar stiprūs išgyvenimai keičia žmogų?
9( 2 atsiliepimai )
Žmogus per savo gyvenimą patiria tiek teigiamų, tiek neigiamų išgyvenimų. Tai kančia, kaltė, džiaugsmas, ilgesys, išdavystė ir daugelis kitų. Visi šie stiprūs išgyvenimai priverčia žmogų elgtis kitaip. Dažnai kiekvieną ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 10 14
Esė Pats svarbiausias žmogus
10( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Man svarbiausi pažintiniai procesai. Motyvacija (bendravime, darbe, moksle). Savęs pažinimas ir savęs vertinimas. Bendravimo procesas. Nuostatos, vertybės. Savo įvaizdžio formavimas. Aš ir grupės procesai. Elgesys konfliktų ir ...
Psichologijos esės, Esė, 9 puslapiai
2011 03 26
Asmenybė referatas
Įvadas. Asmenybės samprata. Asmenybės struktūra. Asmuo - tai protingos prigimties individuali būtybė. Asmenybė yra individuali, nepakartojama ir kartu sociali visuomenės, kurioje gyvena, narė. Endopsichinės postruktūrė. Egzopsichinės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 11 08
Ar lengva tapti pilnaverčiu žmogumi?
Tapimas pilnaverčiu žmogumi yra labai aktuali problema visuomenėje. Pilnavertis žmogus- tai asmenybė, kuri turi savo ryškių moralinių įsitikinimų, atsako už savo veiksmus, ir vienas, bene svarbiausias bruožas, yra laimės ir savo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 20
×
111 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo