Kavinės verslo planas

Įvairių kavinių, restoranų verslo planai parsisiuntimui tiesiai iš autorių.

300 dokumentų
Restorano kavinės verslo planas
Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Steigiamos įmonės rūšis. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Marketingas. Rinkos apžvalga. Rinkos dalies išskirimas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika. Pardavimo strategija. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 59 puslapiai
2012 04 11
Kompiuterinės kavinės verslo planas
Uab "interna" teiks kompiuterinės kavinės paslaugas. Uab "interna" iš kitų įmonių išsiskirs sparčiais kompiuteriais, patogia kompiuterine bei programine įranga, naujausiomis technologijomis, puikiomis patalpomis. Ši įmonė įsikurtų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 03 28
Kavinės verslo planas Vaikystė
Santrauka. Įvadas. Kavinės „vaikystė“ verslo planas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2013 12 08
Kavinės verslo planas „Pasaga“
9( 2 atsiliepimai )
Informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės „Pasaga“ verslo planas. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Verslo srities aprašymas. Marketingo planas. Rinkos analizė. Patiekalų ir paslaugų aprašymas. Kainų sudarymas. Rėmimas. Gamybos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2017 04 02
Kavinės verslo planas Le French café
Įvadas. Verslo aprašymas ir bendra informaciją apie le french cafÉ. Informacija apie kavinę. Verslo formos pasirinkimas. Kavinės tikslai. Kavinės vertybės. Įvaizdis ir kavinės ženklas. Gaminiai ir paslaugos. Rinkos apžvalga. Rinka. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2017 04 11
Kavinės verslo planas Elipsė
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrauka. Įvadas. Rinkos analizė. Rinkos ypatumai. Makro veiksniai. Mikroaplinkos analizė. Ssgg analizė. Tikslinė auditorija. Verslo idėjos aprašymas. Strategijos pasirinkimas. Finansavimas. Pelno ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 29 puslapiai
2014 12 29
Kavinės verslo planas skaidrės
Verslas. Tikslai. Kavinės uždaviniai. Verslo uždaviniai. Uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Verslo nauda įmonei. Kavinės vieta. Kavinių poveikis. Planuojamos investicijos. Rinkos analizė. Finansavimo šaltiniai. Planuojamos investicijos. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 10 10
Kavinės verslo planas (3)
Įvadas. Verslo samprata ir planavimas. Verslininkystės samprata. Verslininkystės formos ir rūšys. Gamybinė verslininkystė. Komercinė verslininkystė. Finansinė verslininkystė. Verslo planavimas. Verslo plano rengimo tikslai. Verslo planas ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 45 puslapiai
2015 11 22
Laisvalaikio kavinės verslo planas
Trumpas projekto esmės aprašymas. Pagrindinės projekto veiklos. Pasirengimas įgyvendinti projektą. Verslo aplinka. Verslo juridinė forma , steigimo procedūra ir išlaidos. Uždaroji akcinė bendrovė. Projekto įgyvendinimo vietos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2019 11 25
Kavinės verslo planas (2)
Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. PEST analizė. Ekonominė aplinka. SWOT analizė. Rinkos segmentavimas. Rinkodaros programa. Rizikos įvertinimas. Darbo jėga. Valdymas. Išlaidų ataskaita. Pesimistinis ir optimistinis planas.
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 24 puslapiai
2014 04 02
Internetinės kavinės verslo planas
Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Firmos istorija arba atsiradimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2011 03 20
Kavinės verslo planas Afaja
Santrauka. Verslo idėja. Verslo tikslai. Rinkodara-marketingas. Pirkėjų analizė. Konkurentų analizė. Vietos analizė. Reklama. Gamybinis planas. Patalpos. Tiekėjai. Atsargos. Savininkai ir personalas. Turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2015 05 05
Kavinės verslo planas „Eglutės“
Įvadas. Verslo aprašymas. Produkto paslaugos pardavimo skatinimo ir realizavimo procesai. Verslo kūrimas ir organizavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2016 10 07
Kavinės verslas plėtra: verslo planas
Kavinės verslas plėtojimas verslo planas. Santrauka. Kavinės „saulė“ verslo planas. Siūlomo projekto esmė. Rinkodaros planas. Gamybos planas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2018 12 10
Meksikietiškos kavinės verslo planas skaidrės
Verslo planas. Idėja. Eat and smile. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Projekto nauda įmonei. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos. Rinkos analizė. Sėkmės veiksniai. Konkurentai. Planuojamos investicijos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 01 28
Ekonomikos verslo planas kavinė Spageterija
Idėja. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Projekto nauda įmonei. Kavinės vieta. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos:. Rinkos analizė. Projekto finansavimo šaltiniai. Planuojamos investicijos. Gryno pelno ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 19
Kavines - parduotuvės verslo planas
Duomenys apie pareiškėją. Verslo plano anotacija. Bendra apžvalga. Įmonės aprašymas. Verslo šakos analizė. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2011 12 28
Kavinės verslo plėtra - verslo planas
Įvadas. Verslo plano aprašymo šaltinių apžvalga. Kavinės „Po liepa“ marketingo planas. Įmonės vizija, tikslai ir galimybės.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 20
Pažinčių kavinė verslo planas
Įvadas. Verslo kūrimo formos. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys įmonės veiklą. Swot analizė. Pagrindiniai verslo rizikos faktoriai ir taikomi būdai jiems įveikti. Verslo šakos analizė.Šiandien veikiančių verslo šakos, kuriai ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2013 03 10
Verslo planas skaidrėse
Kavinės verslo planas skaidrėse. Idėja. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Projekto nauda įmonei. Kavinės vieta. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos. Rinkos analizė. Sėkmės veiksniai. Konkurentai. Projekto finansavimo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 01 09
Kavinė baras verslo planas
Įvadas. Teorinių teiginių pagrindimas (apibūdinimas). Įmonės ir produkto apibūdinimas. Aplinkų analizė. Rinkodaros elementų apibūdinimas. Personalo ypatumai. Finansinių duomenų apibūdinimas. Iį “danė” įmonės analizė. Įmonės ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2012 10 01
Kavinės steigimas - Verslo planas
Verslo apibūdinimas. Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Kavinės misija. Kavinės tikslas. Rinkos analizė. Pirkėjas. Rinkos dydis ir vieta. Konkurencija. Įmonės pranašumas, silpnosios pusės. Galimi rizikos veiksniai. Gamybos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2018 04 24
Kavinės kūrimas ir valdymas. Marketingas
Įvadas. Paslaugų esmė, savybės ir klasifikacija. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos. Kavinės kūrimas ir valdymas. Kavinės kūrimas. Maisto prekių kainos ir nuolaidos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 02 29
Kavinės „Erdvė“ verslo planas
Verslo plano santrauka. Kavinės verslo planas. Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tikslams pasiekti. Kavinės verslo planas. Verslo plano atitinkimas ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2018 04 23
Maitinimo įstaigos - restorano verslo planas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Projekto aprašymas. Prekės ar paslaugos aprašymas. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Finansavimas. Konkurencinė analizė. Kavinės “Rainbow” SWOT analizė. Sezoniškumas. Rizikos analizė. Rinkodaros ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 32 puslapiai
2020 05 28
Individualios įmonės kavinės - baro verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Vartotojo sprendimo pirkti priėmimo proceso modeliavimas. Rinkodaros planas. Kainos politika. Rėmimas. Literatūra.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 11 puslapių
2019 10 30
Restorano verslo planas
9,6( 5 atsiliepimai )
Verslo planas - restoranas. Verslo plano santrauka. Idėja. Misija. Vizija. Tikslai. Galimi rizikos veiksniai. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Finansinė informacija. Bendrosios išvados.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2012 11 19
Kavinės rinkodaros planas
Įvadas. Išorės veiksnių analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Gamtinė aplinka. Vidaus veiksnių analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Gaminama produkcija ir teikiamos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 08
Baras verslo planas
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Teisiniai aspektai. Paslaugos aprašymas. Verslo įmonės charakteristika. Vartotojo sprendimo pirkti priėmimo proceso modeliavimas. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. Rinkodara. Rinkos apžvalga ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2012 06 25
Vidaus apdaila verslo planas
Verslo plano santrauka. Siūlomo projekto esmė. Firmos charakteristika. Rinkodaros planas. Konkurentų apžvalga. Kainos nustatymas. Gamybos planas. Vadyba. Rizikos veiksniai. Finansinis planas. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados. Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 04 19
Automobilių sporto klubo verslo planas
I. Apibendrinimas. Ii. Bendroji dalis. Įmonė. Verslo idėja. Verslo aplinka. Iii. Marketingas. Paslaugos. Rinka. Klientai. Konkurentai. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Iv. Technologija. Įranga. Vadovai ir personalas. Vieta. V finansinis ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2011 02 08
Kavinės baro verslo planas
Santrauka. Įvadas. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Verslo raida. Finansinė būklė. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė ...
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2013 06 28
Verslo planas Kavinė
Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Anketos analizė. Konkurensijos analizė. Konkurentų analizė. Marketingo ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2013 04 15
Mokykla verslo planas
Įvadas. Rinka. Marketingas. Gamybos planas. Įmonės struktūra. Darbuotojai ir valdymo personalas. Finansinis planas. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas ir nekilnojamo turto mokestis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra:.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2012 12 05
Verslo planas. Kavinė baras Atokvėpis
Verslo idėja - įkurti klaipėdos miesto centre kavinę-barą, kuriame galėtų skaniai papietauti ir jaukiai pailsėti lankytojai. tam tikslui steigiu uždarąją akcinę bendrovę "atokvėpis", kurios akcinis kapitalas bus 350000 lt. Uab ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2012 01 06
Kavinės verslas skaidrės
Verslo planas. Idėja. Planuojama atidaryti patiekalų kavinė naujai statomoje degalinėje. Tikslai. Rinką papildyti tradiciniais patiekalais. Pagrindinis uždavinys. Gauti finansavimą iš banko naujos kavinės steigimui. Projekto nauda įmonei. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 03 23
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo