Kelio trasos projektavimas

300 dokumentų
Kelių inžineriniai tyrinėjimai Kelio trasos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos projektavimas. Tiesių ilgių ir rumbų skaičiavimas. Kreivių elementų parametrų skaičiavimas. Posūkio kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Trasos variantų palyginimas. Kelio trasos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 05 30
Geležinkelio kelio trasos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos variantų palyginimas. Trasos posūkio kampų skaičiavimas. Pereinamosios ir apskritiminės kreivių kampų skaičiavimas. Apskritiminių kreivių ilgių skaičiavimas. Bendrosios kreivės ilgio skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 04 07
Automatizuotas kelių projektavimas
Turinys. Įvadas. , projektuojamo kelio kategorija. , trasos varianto parinkimas. , kelio trasos projektavimas. ,1 Kelio trasos elementų žiniaraščio sudarymas. , kelio trasos nužymėjimo ataskaita. , kelio išilginio profilio projektavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2019 05 12
Kelio trasos AB projektavimas
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos projektavimas. Posūkių kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Trasos variantų palyginimas. Kelio trasos išilginio profilio projektavimas. Darbų saugos reikalavimai. Aplinkosauga. Išvados ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 05 01
Kelio trasos planavimas
Kelio trasos planas. Kelio trasos „A–b“ projektavimas. Kelio trasos koordinatės. Plano trasos elementų skaičiavimas. Tiesės. Rumbai. Trasos posūkio kampai. Horizontalių apskritiminių kreivių ilgiai. Horizontalių kreivių ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 03 25
Kamerinis kalio trasos projektavimas
Kamerinis kalio trasos projektavimas. Automobilių kelių projektavimo normos ir taisyklės. Kelio trasos projektavimas. Trasos parinkimas kameriniu būdu. Trasos parinkimas lauke. Kelio trasos koordinačių nustatymas. Į trasos posūkį ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 05 18
Kelio projektavimas kelininkų kursinis
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos projektavimas. Horizontalių kreivių elementų parametrų nustatymas. Posūkių kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Trasos variantų palyginimas. Kelio trasos nužymėjimo ataskaita. Kelio trasos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 05 13
 Kelio projektavimas: AIV kategorijos trasa su dviem posūkiais
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Darbas Nr.Kamerinis kalio trasos projektavimas. Automobilių kelių projektavimo normos ir taisyklės. Automobilių važiavimo greičiai. Kelio trasos projektavimas. Trasos parinkimas kameriniu būdu. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 04 11
Kelio projektavimas žemėlapyje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Reikalavimai žemės darbams atlikti. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Vietinių kelių kategorijos. Vietinių kelių tinklo projektavimas. Kelio trasos projektavimas žemėlapyje. Trasavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 01 17
Geležinkelio kelio trasos AB projektavimas
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Geležinkelio kelio trasos tyrinėjimai ir projektavimas. Trasos projektavimas tarp nurodytų punktų (AB) rankiniu būdu.  skaičiavimų (projektavimo) dalis. Pirmos ir antros trasos palyginimas. Tiesių ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 11 30
Automobilių kelių projektavimas
Turinys. Projektuojamo kelio kategorijos nustatymas. Paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Vidutinio savaitės paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Projektinis vidutinis metinis paros ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 04 05
Geodeziniai darbai kelių statyboje savarankiškas darbas
Įvadas. Lietuvos kelių tinklas. Kelio projektavimo rengimo tvarka. Privalomieji dokumentai kelio projektui rengti. Ašies niveliavimas. Ašies projektinės linijos sudarymas. Kelio tiesimo ir rekonstravimo projektavimas. Kelio projekto dalys. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 35 puslapiai
2014 07 04
Kelių projektavimas
Įvadas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimai bei kelio kategorijos nustatymas. Tarp taškų A ir B projektuojamos kelio trasos parinkimas ir aprašymas. Tiesių ilgių , rumbų ir horizontaliųjų kreivių parametrų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 81 puslapis
2016 04 05
Automobilių kelių trasos plano elementų skaičiavimas
Kelio trasos „ a – “ projektavimas. Kelio trasos koordinatės. Plano trasos elementų skaičiavimas Tiesės. Trasos posūkio kampai. Horizontalių apskritiminių kreivių ilgiai. Horizontalių kreivių tangentės. Kelio sutrumpėjimas - ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 02 14
Automobilių kelių kursinis projektas.
Kursinio projekto užduotis. Turinys. Aiškinamasis raštas. Projektuojamo kelio kategorijos nustatymas. Eismo intensyvumo skaičiavimai. Kelio kategorijos parinkimas. Kelio trasos projektavimas. Tiesių ilgių, rumbų ir posūkio kampų ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2010 03 03
Geležinkelio kelio trasos AB projektavimas kursinis
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Pirmos ir antros trasos palyginimas. Parametrų nustatymas. Kreivės pagrindiniai elementai ir jos taškų piketų skaičiavimas. Posūkių kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Geležinkelio ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2017 03 01
Kelio projektavimas
Aiškinamasis raštas. Eismo intensyvumas ir kelio kategorija. Kelio trasos projektavimas. Posūkio kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Projektavimas kelio programiniu paketu autocad civil. D. Trasos nužymėjimo žiniaraštis. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 08 10
Taikomoji geodezija, praktinis darbas
Praktinis darbas nr. Trasos išilginio ir skersinio profilio sudarymas. Praktinės užduoties metodiniai nurodymai. Trasos niveliavimas ir niveliavimo žurnalo skaičiavimas. Tarpinių taškų altitudžių skaičiavimas. Trasos išilginio ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2019 06 14
Susisiekimo sistema
Projektuojamo kelio kategorijos nustatymas. Projektinio vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Paros eismo intensyvumas. Vidutinis savaitės paros eismo intensyvumas. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas. Projektinis ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 04 24
Trąšos skaidrės (3)
Trąšos. Apie trąšas. Mineralinės trąšos. Organinės trąšos. Bakterinės trąšos. (bakteriniai preparatai). Azoto trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos. Mikroelementinės trąšos. Augalai vegetacijos periodu sunaudoja skirtingų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 03 04
Geodeziniai darbai kelių statyboje
Kursinio darbo užduotis. Anotacija. Įvadas. Pagrindinių savokų, santraupų sąrašas su paaiškinimais. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis (literatūros apžvalga). Automobilių kelių projektavimo ir ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 05 16
Kelio rekonstrukcija kursinis
Įvadas. Kelio ruožo rekonstrukcijos sąlygos. Esamo kelio ruožo aprašymas. Rekonstruojamo kelio techniniai rodikliai. Eismo intensyvumo sudėtis. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Projektuojamo kelio kategorijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 03 05
Kelio rekonstrukcija bakalauro darbas
Įvadas. Literatūros ir informacijos šaltinių analizė. Analitinė dalis. Alternatyvių sprendimų analizė. Alternatyvių sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Konstrukciniai sprendimai. Rekonstruojamo kelio kategorijos nustatymas. Trasos ...
Inžinerijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 78 puslapiai
2016 06 07
Geležinkelio kelio projektavimas
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos parinkimas. Geodezija. Taškų A, c, d, B koordinačių skaičiavimas. Plano kreivių elementų parametrų skaičiavimas. Išilginio trasos plano sudarymas. Traukos skaičiavimas. Varžos jėgų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 03 20
Geležinkelio kelio projektavimas (2)
Dviejų trasos variantų palyginimas. Kelio plano ir kreivių elementų skaičiavimas. Geležinkelio sankasos projektavimas. Traukos skaičiavimas. Traukinio traukos charakteristikos. Lokomotyvo traukos jėga. Varžos jėgų skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 11 10
Trąšos namų darbas
Trąšos. Trąšos Lietuvoje. Lietuva - žemės. Mineralinės trąšos. Mineralinės trąšos, neorganinės trąšos turinčios augalų mitybai reikalingų elementų. Organinės trąšos. Organinės trąšos, trąšos, kurių maistingosios ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 02 06
Geležinkelio ruožo projektavimas: geležinkelis su metaliniu tiltu
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos variantų palyginimas. Geležinkelio trasos elementų skaičiavimas. Skaičiuojamos taškų A, 1, 2 ir B koordinatės, ir ilgiai tarp tų taškų. Trasos posūkio kampų rumbų skaičiavimas. Trasos posūkio ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 10 07
Inžinerinė geodezija
Įvadas. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Projektavimo stadijos. Geodezinis pagrindas inžineriniams geodeziniams tyrinėjimams. Inžineriniai tyrinėjimai numatytame užstatyti plote. Trasavimo darbai. Pagrindinės taisyklės trasos ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2017 01 17
Geležinkeliu projektavimas konspektas
Geležinkelių projektavimas. Ekologiniai reikalavimai projektuojant geležinkelius. Traukinių važiavimo sąlygų analizė - traukos skaičiuotė. Tyrinėjimai projektuojant geležinkelio linijas. Ekonominių tyrinėjimų turinys. Krovinių ir ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 70 puslapių
2014 12 29
Kelio rekonstrukcija.kursinis darbas
Įvadas. Kelio ruožo rekonstrukcijos sąlygos. Esamo žvyrkelio analizė ir rekonstrukcijos pagrindimas. Reljefas ir vietovės gruntai. Rekonstruojamo kelio projektuojami techniniai rodikliai. Eismo intensyvumo sudėtis. Perspektyvinis eismo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 03 16
Mineralinės trąšos skaidrės
Mineralinės trąšos. Azoto trąšos. Fosforo trąšos. Kalio trąšos. Mikroelementinės trąšos. Augalų tręšimas. Augalai vegetacijos periodu sunaudoja skirtingų elementų skirtingus kiekius. Gamyba Lietuvoje. Naudoti šaltiniai.
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 08 11
Trąšos pristatymas
Trąšos. Medžiagos, kurios įterptos į dirvą. Gerina augalų augimą. Trys trąšų pagrindinės grupės. Organinės trąšos. Organinių trąšų rūšys. Mineralinės trąšos. Gaminamos iš mineralų, uolienų ir pramoniniu būdu. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 03 28
Kaišiadorių rajono susiekimo sistema
Kelio į karjerą eismo intensyvumas. Automobilių kelių laidumas pagal esamus parametrus. Teorinis kelio laidumas. Praktinis kelio laidumas. Automobilių kelių, einančių per gyvenvietę, laidumas. Poilsio aikštelių projektavimas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2019 05 15
Geležinkelių projektavimas
Aiškinamasis raštas. Geležinkelio trasos parinkimas. Geležinkelio trasos projektavimas. Taškų A, 1 ir B koordinačių nustatymas ir ilgių tarp taškų skaičiavimas. Rumbų skaičiavimas Skaičiuoju rumbus pagal formulę. Kreivės elementų ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 09 09
Kelio projektavimo eiga
Projektuojamo kelio kategorijos nustatymas. Motociklai. Lengvieji automobiliai. Mini automobiliai. Autobusai. Lengvieji krovininiai automobiliai (1-2 t keliamosios galiosVidutiniai krovininiai automobiliai (nuo 2,5 iki 5,5 t keliamosios ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2019 06 25
Prezentacija apie trąšas ir jų grupes
Trąšos. Kas tai? Trąšos – medžiagos, kurios įterptos į dirvą. Trąšos skirstomos į tris pagrindines grupes organines, mineralines ir bakterines. Organinės trąšos. Organinės trašos-Tai augalų maisto elementai. Mineralinės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 06 06
×