Klases vadovo darbo planas

300 dokumentų
Klasės auklėtojo aptartis
9,5( 2 atsiliepimai )
Mokinių pažinimas, pažinimo būdai, auklėtojo veiklos planavimas. Klasės dokumentacijos tvarkymas (elektroninė ir tradicinė pasiekimų apskaita, elektroniniai ir spausdintiniai žurnalai, mokinių duomenų bazė). Auklėjamieji renginiai ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2012 03 27
Klasės vadovo veiklos programos planas 7 klasei
Klasės vadovo veiklos programa. Klasės VADOVAS. Valandų skaičius Situacijos analizė. Klasės vadovo veiklos programos tikslai ir uždaviniai. Darbo planas. Prevencinė veikla. Pažintinė veikla. Klasės renginiai. Dalyvavimas mokyklos ...
Pedagogikos programos, Programa, 4 puslapiai
2017 11 18
Klasės auklėtojo vaidmuo ugdymo procese
Tikslai ir uždaviniai. Kas yra klasės vadovas. Klasės vadovo kompetencija. Pedagogo – auklėtojo veiklos sudedamosios dalys. Klasės auklėtojų teisės, pareigos ir atsakomybė. Išsamesnė klasės auklėtojo veikla susideda iš pareigų ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 07 28
Auklėjimo planas
Klasės vadovo veiklos planas. Veiklos tikslas ir uždaviniai. Klasės charakteristika. Klasės vadovo. Tikslai ir uždaviniai. Klasės auklėjimo planas. Literatūra.
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2015 10 27
Šeimos ir mokyklos pedagogika Klasės auklėtojas
Įvadas. Svarbiausios vaiko ugdymo institucijos. Valstybinėje švietimo strategijoje. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Pradinės mokyklos mokytojams. Klasės auklėtojų, darbo pagrindinis tikslas. Sėkmė priklauso nuo klasės auklėtojo. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 08 09
Vadovo darbo dienos organizavimas
Įvadas. Laikas ir vadyba. Laiko valdymas. Laiko planavimas. Darbo laiko planavimas. Vadovavimas. Valdymo ypatumai laiko ir žmonių tarpusavio santykių aspektu. Valdymo procesas. Vadovo darbo dienos organizavimas. Kaip vadovui suplanuoti darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 05 04
Įmonės vadovo darbo stiliaus analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. „X“ įmonės vadovo darbo stiliaus analizė teoriniu aspektu. Vadovavimo samprata. Vadovų darbo stilių analizė. Liberalus vadovo darbo stilius. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 09 15
Vadovo funkcijos ir veikla organizacijoje
Vadovavimas. Vadovo funkcijos ir atsakomybė. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2010 03 03
Vadovo bendravimo menas
Įvadas. Vadovo bendravimo reikšmė. Bendravimo vieta valdymo procese. Vadovo bendravimo kryptis. Bendravimo problemos. Vadovo bendravimo menas. Vadovo psichologinė nuostata - bendravimo stilius. Pirmasis įspūdis. Humoras ir šypsena. Vadovo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 11 25
Vadovo atleidimo iš darbo ypatumai
Įvadas. Bendrovės vadovo atšaukimas iš darbo. Bendrovės vadovo atšaukimo pagrindai. Bendrovės vadovo atšaukimo tvarka. Bendrovės vadovo atšaukimo teisinės pasekmės. Bendrovės vadovo atleidimas iš darbo. Bendrovės vadovo atleidimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 11 06
Vadovo darbo organizavimas
Įvadas. Vadovas. 42. vadovavimas. Vadovas šiandien. Specifinės vadovo savybės. Šiuolaikinio vadovo principai. Efektyvus vadovas. Vadovo darbo organizavimas. Vadovo darbo organizavimas ab,,achema“. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 12 05
Vadovavimas. Vadovo funkcijos
Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Ergonomiškas įmonės vadovo kabinetas
Įvadas. Kabineto matmenys. Darbo priemonės. Stalas. Kėdės. Lentyna. Minkšti biuro baldai. Kabykla. Kompiuteris. Darbo patalpos įrengimas. Grindys. Sienos. Lubos. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Triukšmas. Cheminė aplinka. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 12 28
Klasės auklėtojo ir vaikų tėvų bendravimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Pedagogo bendravimo su tėvais ypatumai. Šeima ir mokykla yra dvi svarbiausios auklėjimo institucijos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodika ir organizavimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Ugdytinių ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2012 05 02
Vadovas ir vadovavimas
Įvadas. Kas yra vadovas ir vadovavimas. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 11 28
Vadovavimas bei vadovavimo stiliai
Vadovo uždaviniai ir sabybės. Vadovo sąvoka. Darbo tikslas – pristatyti ir išanalizuoti koks turi būti vadovas, paaiškinti kas yra vadovavimas ir pateikti vadovavimo stilius. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti vadovo uždavinius ir savybes. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 11 27
Pažangus vadovavimas
Vadovavimo sąvokos. Vadovavimo schema. Vadovo emocinio intelekto ir organizacinės kultūros sąveika. Vadovo savimonės formavimo veiksniai. Vadovo savybių įtaka veiklos rezultatams. Vadovo gebėjimas orientuotis į aplinkos pokyčius. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 01 29
Klasės vadovo veiklos planas 5 klasei
Vilniaus pagrindinė mokykla. Tikslai ir uždaviniai. Darbas su mokiniais. Bendradarbiavimas ir bendravimas su tėvais ar globėjais. Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais.
Pedagogikos planai, Planas, 11 puslapių
2019 01 06
Vadovo darbo organizavimas referatas
Vadovo darbo organizavimas. Vadovo darbo organizavimas ir jo esmė. Darbo vietos organizavimas. Darbo laiko planavimas. Tikslų nustatymas. Vadovo darbo organizavimo pranašumai ir trūkumai. Darbo organizavimo pranašumai. Darbo organizavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 01 02
Verslo įmonės veikla
Įvadas. Įmonės verslo sritis. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės vidinės ir išorinės aplinkos veiksniai. Įmonės veiklos infrastruktūra. nt valdos“ vadovo darbo organizavimo ypatumai. Vadovo darbo vietos ir sąlygų organizavimas. ...
Verslo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2014 11 29
Vadovo stilių analizė
Įvadas. Vadovavimo stiliaus samprata. Personalo valdymo samprata. Personalo vaidmens didėjimas šiandieniniame etape. Vadovo stilių klasifikacija. Veiksniai, formuojantys vadovavimo stilių. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 03 16
Pedagoginės praktikos ataskaita
Studijų programa Muzikos pedagogika. Praktikos pavadinimas Pedagoginė praktika. Užduotis. Įvadas. KLASĖS AUKLĖTOJO (-OS) VEIKLOS PLANAS 2011/2012 m. M. DARBO PLANAS (I pusmetisRugsėjo mėn. Spalio mėn. Lapkričio mėn. Gruodžio mėn. Sausio ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 11 18
Kalbėjimo planas - Senoji literatūra suteikia galibybę praeityje rasti ir plėtoti vertybes, kurios būtų svarbios dabartyje

TIK kalbėjimo planas. 12 klasės kalbėjimas. Kalbėjimo potemės planas 2013m. Tema: Literatūra, 7 potemė. Senoji literatūra suteikia galimybę praeityje rasti ir plėtoti vertybes, kurios ...

Potemės 2020, 1 puslapis
2013 03 20
Ergonomiškas vadovo kabinetas
Įvadas. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Triukšmas. Elektromagnetinė spiduliuotė. Darbo priemonės. Vadovo kėdė. Darbo stalas. Nešiojamas kompiuteris. Spausdintuvas. Lankytojų ...
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2017 02 08
Darbo laiko planavimas
Įvadas. Darbo laiko planavimas. Valdymo lygiai ir vadovų kompetencija. Vadovų darbo dienos tvarkymas. Racionalus vadovo darbo laiko panaudojimas. Darbų paskirstymas ir funkcijų delegavimas. Vadovų darbo laiko apimties mažinimo būdai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 12 29
Kūno kultūros mokytojas
Kūno kultūros mokytojo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje. Įvadas. Kūno kultūros mokytojo organizacinė veikla. Kūno kultūros mokytojo savybės. Organizacine veikla. Kūno kultūros mokytojo, kaip klasės vadovo, vaidmuo. Kūno kultūros ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 03 10
Klasės valdymo teorijos, klasės valdymo sistema
II savarankiško darbo užduotis tema KLASĖS VALDYMAS. Tikslas. Pratimas. Pratimas. Kodėl ir kiek klasės valdymo teorija svarbi rengiant klasės valdymo planą (-us)? 3 pratimas. Kokios būtų jūsų mokymo ir mokymosi filosofijos, teorinio ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 15
Vadovo darbo laikas ir planavimas
Įvadas. Laikas ir planavimas. Laiko planavimas. Vadovo darbo dienos organizavimas. Kaip vadovui suplanuoti darbo diena. Vadovo darbo laiko apimties mažinimo būdai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 05 02
Klasės auklėtojo planas
Kviesti į klasės valandėles buvusius gimnazijos ugdytinius, kurie sudomintų auklėtinius ne tik savo profesija, bet ir intelektualiąja veikla, skatintų kritinį, pozityvų mąstymą .11 klasėje yra 14 mokinių: 8 mergaitės ir 6 ...
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2016 04 28
8 klasės auklėtojo veiklos planas
9,6( 5 atsiliepimai )
Klasės auklėtojo tikslai ir uždaviniai. Tikslai. Siekti mokymosi įgūdžių kokybės gerinimo ir teigiamos mokymosi motyvacijos. Ugdyti pilietinį aktyvumą, skiepyti tvirtas dorovines nuostatas. Efektyvinti pedagoginės, psichologinės ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 05 07
Kūno kultūros praktika
Įvadas. Bendros žinios apie vaiką. Stebėjimuose sukaupta informacija ir jos analizė. Vaiko tipo nustatymas. Mokinio psichinių ypatumų tyrimas ir analizė. Dėmesys. Pravestų pokalbių aprašymas ir analizė. Pokalbis su klasės mokytoja. ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 50 puslapių
2014 03 27
Vadovo lyderio kompetencijos
Įvadas. Kompetencijos samprata. Vadovo darbo efektyvumas. Vadovo ir lyderio ypatybės versle. Verslo vadovų kompetencijos pagal svarbumą. Lyderiui reikalingos kompetencijos. Vadovo įgūdžiai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 27
Vadovo darbo laiko tvarkymas
Įvadas. Vadovo darbo laiko tvarkymas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdio nustatymas. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Terminų laikymasis. Kaip įveikti didelį ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 03 03
Kelionių vadovo darbas
Įvadas. Darbo organizavimas prieš kelionę. Kelionių vadovo susitikimas su grupe. Kelionių vadovo pareigos pravažiuojant pasienio ir muitinės postus. Kelionių vadovo pareigos kelionės metu. Kelionių vadovo pasirengimas teikti kelio ...
Turizmo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Pradinio ugdymo ilgalaikis planas: streso valdymas
Klasė 1C. Dalykas Pamokų skaičius Tikslas Uždaviniai Priemonės Vertinimas Integracija Klasės situacija klasėje mokosi 19 vaikų, iš kurių 9 mergaitės ir 10 berniukų. Plano struktūros pagrindimas planas parengtas laikantis ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2018 06 15
Darbininkų darbo organizavimas
Įvadas. Darbininkų darbo organizavimo samprata. Darbininkų darbo organizavimo procesas. Darbininkų darbo planavimas. Darbininkų darbo pasidalijimas. Darbininkų darbo metodai. Darbininkų ir administracijos darbo organizavimas. Darbininkų ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 07
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo