Klientų aptarnavimo kokybė

300 įrašai
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės samprata. Klientų aptarnavimo sistemos elementai. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai ir stabilizavimo priemonės. Įmonės „X“ klientų aptarnavimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2014 11 10
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas ir tobulinimo galimybės kursinis
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Pagrindiniai klientų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2016 06 06
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas ir tobulinimo galimybės AB DNB banke
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Pagrindiniai klientų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai. Kokybės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2016 06 06
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas įmonėje
Mokslinės literatūros analizė. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados rekomendacijos literatūros sąrašas. literatūros sąrašas. 32 priedai. ĮVADAS Temos aktualumas. Kursinio darbo problema. Kursinio darbo objektas. Kursinio darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 05 09
Klientų aptarnavimas Klientų aptarnavimo kokybė
Praktikoje klientų aptarnavimo sąvoka suprantama kaip. Gero aptarnavimo pavyzdys Darbo vieta. Aptarnaujančių darbuotojų išvaizda. Darbuotojo profesinės savybės. Elgesio būdas ir požiūris į klientą. Produkto pateikimas klientui. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 02 23
Turizmas klientų aptarnavimo kokybė
Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės svarba įmonės veiklai. Turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kokybė. -Pagrindiniai klientų aptarnavimo aspektai. Kas yra geras aptarnavimas? -Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 01 29
Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas
Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas vardas pavardė mokslinė vadovė – lektorė nijolė kašėtienė. Kliento aptarnavimo kokybės samprata. Svarbiausi klientų aptarnavimo kokybės kriterijai. Paslaugos suteikimas laiku. Klientų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 03 24
Klientų aptarnavimo kokybės sprendimai Omnitel
Įvadas. Situacijos analizė ir problemos identifikavimas. UAB „Omnitel“ bendrovė. UAB „Omnitel“ mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė. „Omnitel“ marketingo komplekso sudarymas. Tyrimų dizainas. Kokybinio tyrimo problema, tikslas, ...
Marketingo referatai, Referatas, 34 puslapiai
2013 10 28
Klientų aptarnavimo kokybė turizmo informacijos centre
Įvadas. Darbo uždaviniai. -klientų aptarnavimo kokybės svarba įmonės veiklai. -pagrindiniai klientų aptarnavimo aspektai. -turizmo informacijos centro klientų lūkesčiais. Išvados. Liteartūros sarašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 04
„Trans eu“ klientų aptarnavimo kokybė
Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės samprata. Klientų aptarnavimas ir išsaugojimas. Įmonės „Trans. eu“ klientų aptarnavimo proceso analizė. Virtualiai nesiskaito. Be komunikacijos nė žingsnio. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2019 01 28
Aptarnavimo kokybė įmonėje
Įvadas. Klientų aptarnavimo analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo strategijos, elementai ir standartas. Klientų aptarnavimo problemos ir jų sprendimas. Klientų ir darbuotojų bendravimas. Aptarnavimo kokybės didinimo būdai. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 12 30
Visuotinės kokybės vadyba (2)
Klientų aptarnavimo kokybė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo kokybės samprata ir jos įtaka įmonei. Klientų aptarnavimo procesas. Klientų aptarnavimo kokybės modelis. Klientų aptarnavimo kokybės banke standartai. Klientų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 12 09
Klientų aptarnavimo standartai
Klientų aptarnavimo standartai. Klientų aptarnavimo standartas (KAS) - tai raštiškai suformuluotos standartizuotos klientų aptarnavimo taisyklės. Klientų aptarnavimo standartas – leidžia palyginti esamą klientų aptarnavimo lygį ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 10
Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys
Įvadas. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo standartas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo problemos. Klientų aptarnavimo gerinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 03 21
Paslaugų kokybės užtikrinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės svrba įmonės veiklai Paslaugų ir kokybės sampratos. Kokybės apibrėžimai. Paslaugų sąvoka. Klientų aptarnavimo kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai ir standartai. Paslaugų kokybės užtikrinimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 05 26
Klientų logistinis aptarnavimas
Klientų logistinis aptarnavimas. Nagrinėjami klausimai. Klientų aptarnavimo svarbos priežastys. Klientų aptarnavimo svarba. Vienas iš būdų. Klientų aptarnavimo komponentai. Sudėtinės užsakymo įvykdymo ciklo laiko dalys. Koncepciniai ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2016 06 27
Klientų aptarnavimo tobulinimas bakalauro darbas
8,8( 4 atsiliepimai )
Klientų aptarnavimo samprata teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo strategijos. Klientų aptarnavimo klaidos ir tobulinimo galimybės. Uab „Tempus trans“ klientų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2016 05 17
Klientų aptarnavimo tobulinimas
Įvadas. Klientų aptarnavimas teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikio nustatymas. Klientų aptarnavimo išlaidos. Klientų aptarnavimo rodikliai. Klientų aptarnavimo tobulinimo kryptys. Įmonės klientų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2013 12 17
Transporto paslaugų įmonės klientų aptarnavimo analizės pristatymas
Transporto paslaugų įmonės klientų aptarnavimo analizė. Kursinis darbas. Tyrimo problema ir objektas. Įvadas. Transporto įmonės klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo funkcijos. Klientų aptarnavimo ypatumai. Problemos ir jų ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 03 03
Klientų aptarnavimo įgūdžiai
Įvadas. Tirymo problema. Tyrimo aktualumas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Rezultatų naujumas. Darbo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Klientų aptarnavimo kultūros formavimas ir valdymas. Organizacijos kultūros ...
Sociologijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2014 01 22
Klientų aptarnavimo tobulinimas UAB „Kosmelitoje”
Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Paslaugų vartotojas paslaugų kokybę vertina kitais būdais nei paslaugų teikėjas. Manau, kad įmonei geriau seksis aptarnauti klientus, jeigu ji nuolatos vertins, koreguos ir tobulins klientų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 05 18
Maxima įmonės tiekėjų aptarnavimo lygio vertinimas
Įvadas. Tiekėjas. Tiekėjų atliekamos užduotys. Tiekėjų pareigos. Tiekėjo paieška. Tiekėjo pasirinkimas. Aptarnavimas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Išorinis klientų logistinio aptarnavimo patikrinimas. Vidinis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 03 27
Klientų aptarnavimas ir pardavimai
Įvadas. Klientų aptarnavimo teoriniai aspektai. Klientų aptarnavimo samprata. Klientų rūšys. Svarbiausių dalykų bendraujant su klientais. Klientų aptarnavimo kokybę gerinantys veiksniai. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 03
Klientų aptarnavimo standartai referatas
Įvadas. Klientų aptarnavimo teoriniai aspektai. Klientų aptarnavimo standartas. Kliento aptarnavimo problemų sprendimai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 04 30
Logistikos produktas
Logistikos produktas, jo integraciniai ryšiai. Klientų aptarnavimas ir jo elementai. Klientų aptarnavimo poreikių ir strategijos nustatymas. Kliento pelningumo analizė. Klientų aptarnavimas elementai ir savybės. Klientų aptarnavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 03 30
AB „Swedbank” klientų poreikių tenkinimas
Klientų poreikių tenkinimas teoriniu aspektu. Kliento asmenybių poreikių tenkinimą sudaro šie etapai. Klientu aptarnavimo kokybė ir principai. AB „Swedbank” banko charakteristika. AB „Swedbank“ klientų poreikių empyriniai ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 09 11
Sveikatingumo įmonės klientų aptarnavimas
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Klientų aptarnavimo ypatumai. Klientų aptarnavimo kokybė. Klientų aptarnavimo standartas ir tvarka. Paslaugų politika ir klientų aptarnavimas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Uab „C&d ...
Sveikatos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 31 puslapis
2015 04 13
UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo klaidų ir tobulinimo galimybių analizė
Įvadas. Klientų aptarnavimo teorinė samprata. UAB „bitė Lietuva“charakteristika. Bitės klientų tipai ir profiliai. Bitės klientų aptarnavimo klaidos. Lojalumo programos. UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo strategija. Bitės ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2021 04 15
Klientų aptarnavimo logistika
Įvadas. Klienų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų logistinio aptrnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo įvertinimo rodikliai ir standartų tobulinimas. Svarbiausių dalykų bendraujant su klientais. Ko tikisi klientai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 25
Logistinis klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo lygio apibrėžimas. UAB ,,x“ veiklos apibūdinimas. Gaminamo produkto apibūdinimas. Ar nagrinėjamoje įmonėje yra sąryšis tarp logistikos ir marketingo? Kiek nagrinėjamai įmonei yra svarbus Klientų aptarnavimas? Kuo ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 10 14
Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo samprata. Personalo motyvavimas:. Personalo motyvavimo samprata. Personalo motyvavimo teorijos. Personalo motyvavimo priemonės. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės samprata. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 55 puslapiai
2012 12 03
Klientų logistinio aptarnavimo pelno ir išlaidų analizė
Klientų logistinio aptarnavimo. Išlaidų ir pelno analizė. Įvadas. Klientų logistinis aptarnavimas. Klientų aptarnavimo strategijos kūrimas. Pareto dėsnio taikymas klientų aptarnavimo analizei. Klientų aptarnavimo standartų tobulinimas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 10
Logistinis klientų aptarnavimas DHL logistinių paslaugų teikimo kompanijoje
Logistinis klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo lygio apibrėžimas. Gabenimo oro transportu paslaugos. Gabenimo jūrų transportu paslaugos. Kelių ir geležinkelių transporto paslaugos. Ar įmonėje yra sąryšis tarp logistikos ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 11 19
Klientų aptarnavimas „Trans eu“ biržoje
Kas yra klientų aptarnavimas? Trans. Eu birža. Transporto biržos analizė. Trans. Eu įmonės klientų aptarnavimo procesas. Trumpas klientų aptarnavimo skyriaus darbas. Per dieną atliekamas klientų aptarnavimo specialisto darbas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 28
Klientų logistinis aptarnavimas skaidrės
Klientu logistinio aptarnavimo tobulinimo analizė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Klientų aptarnavimo svarbos priežastys. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo komponentai. Logistiniai klientų aptarnavimo komponentai gali būti ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 04
Klientų aptarnavimo politikos gerinimas
Klientų aptarnavimo politikos gerinimas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Klientų aptarnavimo komponentai. Su sandoriu susiję logistinio aptarnavimo elementai skirstomi į tris kategorijas. Klientų aptarnavimo politika. Tinkama kliento ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 10 18
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo