Klientu aptarnavimo samprata

300 įrašai
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės samprata. Klientų aptarnavimo sistemos elementai. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai ir stabilizavimo priemonės. Įmonės „X“ klientų aptarnavimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2014 11 10
Klientų aptarnavimo tobulinimas bakalauro darbas
8,8( 4 atsiliepimai )
Klientų aptarnavimo samprata teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo strategijos. Klientų aptarnavimo klaidos ir tobulinimo galimybės. Uab „Tempus trans“ klientų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2016 05 17
Visuotinės kokybės vadyba (2)
Klientų aptarnavimo kokybė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo kokybės samprata ir jos įtaka įmonei. Klientų aptarnavimo procesas. Klientų aptarnavimo kokybės modelis. Klientų aptarnavimo kokybės banke standartai. Klientų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2017 12 09
Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys
Įvadas. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo standartas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo problemos. Klientų aptarnavimo gerinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 03 21
Aptarnavimo kokybė įmonėje
Įvadas. Klientų aptarnavimo analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo strategijos, elementai ir standartas. Klientų aptarnavimo problemos ir jų sprendimas. Klientų ir darbuotojų bendravimas. Aptarnavimo kokybės didinimo būdai. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 12 30
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas ir tobulinimo galimybės kursinis
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Pagrindiniai klientų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2016 06 06
Klientų logistinis aptarnavimas
Klientų logistinis aptarnavimas. Nagrinėjami klausimai. Klientų aptarnavimo svarbos priežastys. Klientų aptarnavimo svarba. Vienas iš būdų. Klientų aptarnavimo komponentai. Sudėtinės užsakymo įvykdymo ciklo laiko dalys. Koncepciniai ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2016 06 27
UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo klaidų ir tobulinimo galimybių analizė
Įvadas. Klientų aptarnavimo teorinė samprata. UAB „bitė Lietuva“charakteristika. Bitės klientų tipai ir profiliai. Bitės klientų aptarnavimo klaidos. Lojalumo programos. UAB „Bitė Lietuva“ klientų aptarnavimo strategija. Bitės ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2021 04 15
Klientų aptarnavimo tobulinimas
Įvadas. Klientų aptarnavimas teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikio nustatymas. Klientų aptarnavimo išlaidos. Klientų aptarnavimo rodikliai. Klientų aptarnavimo tobulinimo kryptys. Įmonės klientų ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2013 12 17
Transporto paslaugų įmonės klientų aptarnavimo analizės pristatymas
Transporto paslaugų įmonės klientų aptarnavimo analizė. Kursinis darbas. Tyrimo problema ir objektas. Įvadas. Transporto įmonės klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo funkcijos. Klientų aptarnavimo ypatumai. Problemos ir jų ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 03 03
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas ir tobulinimo galimybės AB DNB banke
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Pagrindiniai klientų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijai. Kokybės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2016 06 06
Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas
Klientų aptarnavimo kokybės tobulinimas vardas pavardė mokslinė vadovė – lektorė nijolė kašėtienė. Kliento aptarnavimo kokybės samprata. Svarbiausi klientų aptarnavimo kokybės kriterijai. Paslaugos suteikimas laiku. Klientų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 03 24
Maxima įmonės tiekėjų aptarnavimo lygio vertinimas
Įvadas. Tiekėjas. Tiekėjų atliekamos užduotys. Tiekėjų pareigos. Tiekėjo paieška. Tiekėjo pasirinkimas. Aptarnavimas. Klientų logistinio aptarnavimo poreikių nustatymas. Išorinis klientų logistinio aptarnavimo patikrinimas. Vidinis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 03 27
UAB „Maxima“ klientų aptarnavimo kokybės analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Vartotojų elgsenos analizė. Vartotojų egsenos samprata. Pirkėjo elgesio analizė. Įmonės marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo orientacija. UAB ,,maximos‘‘ klientų aptarnavimo kokybės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2021 01 02
Klientų aptarnavimo standartai referatas
Įvadas. Klientų aptarnavimo teoriniai aspektai. Klientų aptarnavimo standartas. Kliento aptarnavimo problemų sprendimai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 04 30
Logistikos produktas
Logistikos produktas, jo integraciniai ryšiai. Klientų aptarnavimas ir jo elementai. Klientų aptarnavimo poreikių ir strategijos nustatymas. Kliento pelningumo analizė. Klientų aptarnavimas elementai ir savybės. Klientų aptarnavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 03 30
Klientų aptarnavimo logistika
Įvadas. Klienų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų logistinio aptrnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo įvertinimo rodikliai ir standartų tobulinimas. Svarbiausių dalykų bendraujant su klientais. Ko tikisi klientai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 25
Logistinis klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo lygio apibrėžimas. UAB ,,x“ veiklos apibūdinimas. Gaminamo produkto apibūdinimas. Ar nagrinėjamoje įmonėje yra sąryšis tarp logistikos ir marketingo? Kiek nagrinėjamai įmonei yra svarbus Klientų aptarnavimas? Kuo ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 10 14
Klientų aptarnavimo spragos
Įvadas. Klientų aptarnavimo samprata. UAB „Eurokos“ ssgg (swot) analizė. Klientų aptarnavimo spragos UAB “Eurokos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 05 13
Klientų aptarnavimas ir pardavimai
Įvadas. Klientų aptarnavimo teoriniai aspektai. Klientų aptarnavimo samprata. Klientų rūšys. Svarbiausių dalykų bendraujant su klientais. Klientų aptarnavimo kokybę gerinantys veiksniai. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 03
Klientų aptarnavimo tobulinimas UAB „Kosmelitoje”
Klientų aptarnavimo kokybės samprata. Paslaugų vartotojas paslaugų kokybę vertina kitais būdais nei paslaugų teikėjas. Manau, kad įmonei geriau seksis aptarnauti klientus, jeigu ji nuolatos vertins, koreguos ir tobulins klientų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 05 18
Klientų aptarnavimo analizė Maxima
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Vartotojų elgsenos analizė. Vartotojo elgsenos samprata. Pirkėjo elgesio analizė. Pirkėjų aptarnavimas. Įmonės marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo orentacija. Klientųaptarnavimo uab "maxima"tyrimas. Prekybos centro ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 24
Klientų logistinio aptarnavimo pelno ir išlaidų analizė
Klientų logistinio aptarnavimo. Išlaidų ir pelno analizė. Įvadas. Klientų logistinis aptarnavimas. Klientų aptarnavimo strategijos kūrimas. Pareto dėsnio taikymas klientų aptarnavimo analizei. Klientų aptarnavimo standartų tobulinimas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 10
Klientų aptarnavimo standartai
Klientų aptarnavimo standartai. Klientų aptarnavimo standartas (KAS) - tai raštiškai suformuluotos standartizuotos klientų aptarnavimo taisyklės. Klientų aptarnavimo standartas – leidžia palyginti esamą klientų aptarnavimo lygį ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 10
Logistinis klientų aptarnavimas DHL logistinių paslaugų teikimo kompanijoje
Logistinis klientų aptarnavimas. Klientų aptarnavimo lygio apibrėžimas. Gabenimo oro transportu paslaugos. Gabenimo jūrų transportu paslaugos. Kelių ir geležinkelių transporto paslaugos. Ar įmonėje yra sąryšis tarp logistikos ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 11 19
Klientų aptarnavimo kokybė turizmo informacijos centre
Įvadas. Darbo uždaviniai. -klientų aptarnavimo kokybės svarba įmonės veiklai. -pagrindiniai klientų aptarnavimo aspektai. -turizmo informacijos centro klientų lūkesčiais. Išvados. Liteartūros sarašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 04
Klientų aptarnavimas „Trans eu“ biržoje
Kas yra klientų aptarnavimas? Trans. Eu birža. Transporto biržos analizė. Trans. Eu įmonės klientų aptarnavimo procesas. Trumpas klientų aptarnavimo skyriaus darbas. Per dieną atliekamas klientų aptarnavimo specialisto darbas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 28
Klientų logistinis aptarnavimas skaidrės
Klientu logistinio aptarnavimo tobulinimo analizė. Darbo tikslas ir uždaviniai. Klientų aptarnavimo svarbos priežastys. Klientų aptarnavimo svarba. Klientų aptarnavimo komponentai. Logistiniai klientų aptarnavimo komponentai gali būti ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 04
Klientų aptarnavimo politikos gerinimas
Klientų aptarnavimo politikos gerinimas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Klientų aptarnavimo komponentai. Su sandoriu susiję logistinio aptarnavimo elementai skirstomi į tris kategorijas. Klientų aptarnavimo politika. Tinkama kliento ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 10 18
Klientų aptarnavimas Klientų aptarnavimo kokybė
Praktikoje klientų aptarnavimo sąvoka suprantama kaip. Gero aptarnavimo pavyzdys Darbo vieta. Aptarnaujančių darbuotojų išvaizda. Darbuotojo profesinės savybės. Elgesio būdas ir požiūris į klientą. Produkto pateikimas klientui. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 02 23
MB „Žmonių kelias“ geresnis klientų aptarnavimas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. Petro vileišio geležinkelio transporto fakulteto. Transporto vadybos katedra.Baigiamoji praktika.Analitinė dalis. Klientų aptarnavimo esmė ir samprata. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 10 10
Klientų aptarnavimo įgūdžiai
Įvadas. Tirymo problema. Tyrimo aktualumas. Tyrimo uždaviniai. Hipotezė. Rezultatų naujumas. Darbo struktūra. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Klientų aptarnavimo kultūros formavimas ir valdymas. Organizacijos kultūros ...
Sociologijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2014 01 22
Klientų logistinis aptarnavimas UAB „Gaisrė“
Įvadas. UAB „Gaisrė“ įmonės aprašymas. UAB „Gaisrė“ patirtis rinkoje. UAB „Gaisrė“ konkurentai. UAB „Gaisrė tiekėjai. UAB „Gaisrė“ klientai. Logistinis klientų aptarnavimas. Priešsandoriniai klientų aptarnavimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 03 28
Logistikos verslo aplinka praktikos ataskaita
Baigiamosios praktikos užduotis. Baigiamosios praktikos vertinimas. Įvadas. Analitinė dalis. Klientų aptarnavimo esmė ir samprata. Klientų aptarnavimo poreikių nustatymas. Klientų aptarnavimo elementai. Klientų aptarnavimo standartai. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 56 puslapiai
2017 10 10
Turizmas klientų aptarnavimo kokybė
Įvadas. Klientų aptarnavimo kokybės svarba įmonės veiklai. Turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kokybė. -Pagrindiniai klientų aptarnavimo aspektai. Kas yra geras aptarnavimas? -Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo ...
Turizmo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 01 29
Klientų etiško bendravimo vertinimas organizacijoje
Įvadas. Organizacijos veiklos trumpas aprašymas. Tyrimo metodikos aprašymas, tyrimo imties pagrindimas ir organizavimas. Klientų etiško aptarnavimo vertinimo tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Klientų etiško aptarnavimo anketa. Personalo, ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2011 04 06
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo