Kokybes vadybos raidos tyrimas imoneje

300 įrašai
Kokybės vadybos ypatumai įmonėje
Įvadas. Kokybės vadyba. Kokybės vadybos samprata. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės planavimas. Kokybės kontrolė. Kokybės kontrolė uab „pavilnys“. Apie įmonę. Savikontrolė uab „pavilnys“. Geros higienos praktikos vadovo ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 03 26
Kokybės vadybos esamos padėties tyrimas „Telemarketing“ įmonėje
Įvadas. Pagrindiniai kokybės vadybos elementai. Įmonės analizė pagal kokybės vadybos elementus. Išvados. Literatūra ir informacijos šaltiniai. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 01 19
Kokybes vadybos sistema įmonėje
ĮŽANGA Kokybės standartai Kokybės vadybos principai Iso 9000 kokybės vadybos sistemos Reikalavimai kokybės vadybos sistemai Bendrieji kokybės vadybos sistemos reikalavimai Reikalavimai dokumentacijai Kokybės vadybos sistemos diegimas ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 02 06
Visuotinės kokybės vadybos metodų taikymas transporte
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos pagrindiniai principai. Visuotinė kokybės vadyba ir transporto organizacijos strateginė plėtra. Transporto organizacijos vadybos būklės. -s principų požiūriu įvertinimas. Visuotinės kokybės vadybos ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 puslapių
2012 02 17
Kokybės vadyba įmonėje
Literatūros analizė. Kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos diegimas organizacijoje. Kokybės gerinimas. Socialinės atsakomybės ir organizacijos vadybos sistemos integravimas. Iso. Principų apžvalga. Organizacijos veiklos aprašymas. Ab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 07 24
Kokybės vadybos principų taikymas įmonės veikloje
Įvadas. Kokybės vadybos principai teoriniu aspektu. Kas yra kokybės vadyba? Kokybės vadybos principai. ISO 9000 kokybės vadybos sistemos. Praktinė dalis. Įmonės pristatymas. Kokybės vadybos principų taikymas UAB „X“ įmonėje. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 01 08
Kokybės gerinimas
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese „Ukmergės keliai“ įmonės įvertinimas. Įvadas. Kokybės vadybos sistemos ir darbuotojų vaidmuo įmonėse. Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos samprata. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 01 16
Kokybės vadybos referatas
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir esmė. Kokybės samprata. Visuotinės kokybės vadybos samprata ir reikšmė įmonės veiklai. Visuotinės kokybės vadybos reikšmė lietuvai integruojantis į es. Visuotinės kokybės vadybos ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 01 03
Kokybės vadybos padėtis transporto paslaugas teikiančioje įmonėje
Įvadas. Kokybės vadybos principai mb „Sameta‘‘ įmonėje. Visuotinės kokybės vadyba (VKV) MB „Sameta‘‘ įmonėje. Mb „Sameta‘‘ įmonės veikla ir procesai. Darbuotojai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 02 23
Kokybės vadybos esamos padėties tyrimas „Grand SPA Lietuva“ įmonėje
Įvadas. Aprašymas apie įmonę. Įmonės analizė pagal kokybės vadybos principus. Išvados. Literatūra ir informacijos šaltiniai. Priedai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 03 29
Vadovavimo įtaka kokybės sistemai: įmonėje geras ir blogas vadovas
Įvadas. Kokybės vadyba. Kokybės vadybos samprata. Visuotinė kokybės vadyba. Kokybės vadybos elementai. Kokybės vadybos principai. Kokybės vaidmuo įmonės valdymo procesuose. Vadovavimas ir jo įtaka kokybės sistemai įmonėje. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2021 01 22
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas „Gardžios jūrų gėrybes’’ įmonėje
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas ,, Gardžios jūrų gėrybes’’ įmonėje. Darbuotojų pareigos ir atsakomybė. Pareigų paskirstymo įmonėje schema. Maisto saugos , kokybės ir aplinkosaugos politika. Išteklių paskirstymas įmonėje. ...
Maisto technologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 10 24
Orientacijos į vartotoją organizacijoje tyrimas
Literatūros analizė. Uab „Angolita“ veiklos aprašymas ir palyginimas su šakos organizacijomis. Uab „Angolita“ charakteristika. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Produktų ir paslaugų nomenklatūra. Vartotojai, tiekėjai ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 02 18
Kokybės vadyba konspektas
Visuotinės kokybės vadybos apibrėžtis. Veiksniai, įtakojantys įstaigų/organizacijų apsisprendimą siekti kokybės. Kokybės vadybos principai ir šių principų sampratos. Švietimo organizacijos kultūros aspektai. Komunikacijos lygiai ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 64 puslapiai
2012 05 14
Kokybės vadybos esamos padėties tyrimas
Įvadas. Kokybės vadybos ir visuotinės kokybės vadybos samprata. Situacijų sprendimo standartai. Iso. Uab „Pirčiupių užeiga“ kokybės vadybos sistema. Uab „Pirčiupių užeiga“ charakteristika. Kokybės matavimas Uab „Pirčiupių ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 04 14
Kokybės analizė ir valdymas
Kokybės vadybos sistema. Įvadas. Kokybės vadybos sistemos ir iso. Pagrindiniai etapai, siekiant vadybos sistemos sertifikavimo. Pagrindiniai iso. Serijos standartai. Iso. Standarto kokybės vadybos principai. Kokybės vadybos standartų ...
Mechanikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 09 08
Visuotinės kokybės vadyba referatas
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinės kokybės valdymas strateginiame planavime. Priemonės kokybės problemoms spręsti. ISO 9000 kokybės vadybos standartų šeimos raida. Kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos sistemų ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 10 07
UAB „Labbis“ veiklos įvertinimas pagal E. W. Demingo 14 punktų
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Kokybės apibrėžimas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos reikšmė organizacijoje. E. W. Demingo filosofija. Kokybės vadovas. Praktinis tyrimas. Uab “labbis” trumpa ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 07 24
Kokybės vadybos sistemų diegimo organizacijose metodiniai aspektai
Įvadas. Organizacija, kokybė ir vadovavimas. Organizacijos samprata. Kokybės samprata. Vadovavimo samprata. Kokybės vadybos nauda. ISO standartas. Kas tai? Kokybės vadybos principai. Kokybės vadybos sistemos įforminimas dokumentais. Darbo ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 12 08
Kokybės vadybos sistemos reikalavimų (ISO 9001:2015) 8 7 dalies taikymas įmonėje
Įvadas. Bendrovės apžvalga. Įmonės istorija. Bendrovės valdymo struktūra. Socialinė atsakomybė. Produktų grupės. Galimybės. Kokybės vadyba. Kokybės vadybos standartai. Kokybės vadybos sistema ISO. Neatitiktinių išvedinių ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 04 11
Kokybės samprata
Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Suinteresuotos šalys. Kokybės vadybos sistema. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Visuotinė kokybės vadyba. Kas yra iso ? Kas išduoda ISO 9000 ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 07 06
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese įvertinimas įmonėje
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo proceseįvertinimas įmonėje „viola renhold“. Įvadas. Kokybės sąvoka. Kokybės samprata es. Kokybės samprata lietuvoje. Filipo b. Krosbio kokybės modelio apžvalga. Visuotinės kokybės vadybos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 02 19
Visuotinės kokybės vadyba namų darbas
Įvadas. Visuotinės kokybės koncepcija. Kas yra kokybė. Kas yra visuotinė kokybė. Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Visuotinės kokybės vaidmuo strateginiame planavime. Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. Visuotinės ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2012 02 23
Visuotinės kokybės vadyba
Įvadas. Vadybos esmė. Nuo kokybės iki visuotinės kokybės vadybos. Visuotinės kokybės vadyba. Vkv ir vadybos sąsajos. Visuotinės kokybės vadybos ir tradicinės vadybos skirtumai. Teoriniai visuotinės kokybės vadybos sprendimai. Kokybės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 23
Kliūtys trukdančios darbuotojams siekti visuotinės kokybės ir kliūčių nustatymas
Įvadas. Literatūros analizė. Visuotinės kokybės vadybos samprata Teoriniai sprendimai. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo įmonėje. Nuolatinis kokybės gerinimas - įmonės strategija. Kliūtys, siekiant visuotinės kokybės. Tyrimai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 09 24
Kokybės vadybos principus UAB „Fokus pica“ įmonės veikloje
Kokybės vadybos principus UAB „Fokus pica“ įmonės veikloje. Įvadas. ISO 9000 kokybės vadybos sistemos. Praktinė dalis. Įmonės pristatymas. Kokybės vadybos principų taikymas UAB „X“ įmonėje. Klientų aptarnavimo standartas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 12 04
Kokybės vadybos principų taikymas įmonės UAB „Yit technika“ veikloje
Įvadas. Kokybės vadybos principai teoriniu aspektu. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos principai. ISO 9000 kokybės vadybos standartai. Praktinė dalis. Įmonės pristatymas. Įmonės požiūris į kokybę. Įmonės kokybės vadybos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 04 09
KVS sertifikavimas - kaip atitikties reikalavimams patvirtinimas X įmonės/produkto pavyzdžiu
Įvadas. Kokybės vadybos sistemos samprata ir aštuoni kokybės vadybos principai kaip vadybos pagrindas teoriniu aspektu. Kokybės vadybos sistemos sertifikavimo procesas. KVS sertifikavimo atitikties reikalavimai X įmonėje. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 02 28
Kokybės samprata skaidrės
Kokybės samprata. Kokybės vadybos standartai. Europos standartai. Kokybės vadybos standartai. Kokybės teorijos vystymasis. Didžiausi autoritetai. Pagrindiniai F. W. Tayloro teiginiai. E. W. Demingo “Ratas”. K. Išikavos „žuvies kaulo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2020 10 25
Darbuotojų dalyvavimo kokybės gerinimo procese „x“ įmonės įvertinimas
Įvadas. Kokybės vadybos sistemos ir darbuotojų vaidmuo įmonėse. Kokybės samprata. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos samprata. Darbuotojo kaip lyderio samprata. Kokybės vadybos sistemos diegimo etapai ir darbuotojų vaidmuo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2013 06 11
Organizacijos veiklos kokybės gerinimas ir kokybės kaštų mažinimas
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Organizacijos veiklos kokybės gerinimas. Kokybės vadybos veiklos įmonėje organizavimas. Kokybės gerinimo strategija. Kokybės matavimas. Kokybės sistema. Kokybės kaštai. Kokybės kaštų ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 12 10
Kokybės vadyba kūrimas ir įgyvendinimas įmonėje AB "Vienybė"
Įvadas. Kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos sistemos dokumentavimas. ISO 9000 pagrindiniai standartai. UMEGA, AB “Vienybė” įmonės pristatymas. Kokybės sistema AB “Vienybė”. AB “Vienybė” kokybės sistemos sukūrimas ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 08 07
Kokybės vadyba
Įvadas. Tradicinė ir visuotinė kokybės vadyba: esmė, skirtumai ir panašumai. Vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos ir tradicinės vadybos skirtumai. Vkv ir vadybos sąsajos. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 29
Vadybos mokslo raida
Vadybos mokslo raida. Vadybos mokslo raidos etapai. Ankstyvieji samprotavimai apie vadybą. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinio valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2010 10 26
Vadybos kokybės koncepcija
Įvadas. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 04 04
UAB „Rempijus“ kokybės vadybos sistemos vertinimas
Įvadas. Kokybės vadybos sistemos teorinis aspektas. Kokybės vadybos sistemos diegimo priežastys. Standartizacijos tikslai ir principai. Kokybės vadybos standartų šeima. Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje. Kokybės vadybos ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 68 puslapiai
2019 12 14
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo