Kokybės valdymas paslaugų sektoriuje

300 dokumentų
Kokybės valdymas skirtingose ūkinės veiklos sferose
Įvadas. Kokybės valdymo teoriniai aspektai. Kokybės valdymo esmė. Kokybės valdymo teorijos. Kokybės valdymo objektas, tikslai ir principai. Kokybės valdymo metodai. Kokybės valdymo įrankiai. ISO 9000 kokybės sistema- kokybės stabilumo ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 puslapių
2018 12 03
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2011 04 08
Turizmo paslaugų kokybės įvertinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata ir jų rūšys. Kokybės samprata, pagrindinių terminų apibūdinimas. Paslaugų kokybės sistemos ir standartai. Turizmo paslaugos ir jų kokybės valdymas. Atvykstamojo turizmo ...
Turizmo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 01 09
Viešbučių kokybė
Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės vertinimas ir valdymas. Turizmo paslaugų kokybės sudedamosios dalys. Paslaugų kokybės vertinimas Klaipėdos miesto viešbučiuose Kompleksinis viešbučio paslaugų kokybės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 12 06
Paslaugų kokybės valdymo ypatumai reglamentuotoje aplinkoje
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymas. Paslaugos samprata ir bruožai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugų kokybės valdymo modeliai. Servqual metodika. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai civilinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 27
Paslaugų pardavimų ypatumai: Paslaugų pardavimų viešbučių sektoriuje atvejis
Santrauka. Summary. Įvadas. Baigiamojo darbo uždaviniai. Išnagrinėti viešbučių paslaugų kokybės ypatumus. Išanalizuoti paslaugų kokybę teoriniu aspektu. Išskirti svarbiausius kokybės požymius klientų požiūriu. Ištirti ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2019 04 02
Všį „Dainava“ paslaugų kokybės vertinimas
„ Dainava “ favours quality assessment. At theory part. At analytical part. At designed part. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės sistemos. Paslaugos kokybės valdymas. Paslaugų kokybės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2020 04 18
Viešbučio paslaugų kokybė
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Paslaugų kokybės, veiklos samprata, klasifikavimas ir grupės. Paslaugų kokybės modeliai. Kokybės valdymas paslaugų įmonėse. Viešbučių teikiamos paslaugos. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 12 05
Paslaugų kokybės vertinimo modeliai
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata, savybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 03 31
Paslaugų kokybė
Įvadas. Paslaugos kokybės valdymas teorinis aspektas. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės apibrėžtis. Paslaugų kokybės modeliai. Logistikos paslaugos specifika. Logistikos paslaugos samprata. Krovinių pervežimo įmonės paslaugų kokybės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 65 puslapiai
2014 05 23
UAB Kautra teikiamų paslaugų kokybės analizė
Įvadas. Įmonės teikiamų paslaugų kokybė teoriniu aspektu. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybę įtakojantys veiksniai. Paslaugų kokybės vertinimas ir valdymas. Uab „Kautra“ teikiamų paslaugų kokybės tyrimas. Uab „Kautra“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 01 12
Inovacijų įtaka paslaugų plėtrai
Inovacijų įtaka paslaugų plėtrai. Inovacijų samprata. Europos inovacijos ir technologijos institutas. ES parengė iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“, kuria siekiama. Teigiama inovacijų įtaka paslaugų plėtrai. Įdiegus inovacijas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 02 18
UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Turizmo paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratos analizė. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Klientų aptarnavimo kokybė. Turizmo paslaugų kokybės gerinimo vadyba. UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės tyrimas ir jo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2020 02 15
Paslaugų kokybės vertinimas „H&M’’ parduotuvėje
Įvadas. Paslaugų, kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos samprata. Kokybė ir jos ypatumai. Paslaugų kokybės vertinimas naudojant servqual modelį. Apie ,,h&m”. Paslaugų kokybės vertinimas parduotuvėje ,,h&m”. Instrumentarijus. H&m” ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 03 27
Turizmo paslaugų kokybė referatas
Kaunas. Turizmo paslaugų problematika Lietuvoje. Kokybės bei VKV sampratos. ISO ir pridėtoji vertė. Turizmo paslaugų standartizavimas. Paslaugų kokybės matavimo kriterijai. Paslaugų kokybės modelis. Turizmo paslaugų kokybės vertinimo ...
Turizmo referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 18
Draudimo sektoriaus paslaugų kokybės vertinimas pagal Servqual metodiką
Įžanga. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata. Paslaugos kokybės sąvokų analizės. Draudimo sektoriaus paslaugų kokybės vertinimas pagal servqual metodiką. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 02 27
Veiksniai lemiantys UAB „Novaturas“ paslaugų kokybę
Įvadas. Turizmo paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratos analizė. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Klientų aptarnavimo kokybė. Turizmo paslaugų kokybės gerinimo vadyba. UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės tyrimas ir jo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2020 01 02
Servqual metodika
Įvadas Temos aktuolumas Paslaugų kokybė. Paslaugų kokybės vertinimas. Kokybės vertinimo kriterijai vartotojų požiūriu. Paslaugų kokybės metodai. Kokybės spragų modelis. Mažmeninių paslaugų ir suvoktos kokybės modelis. Paslaugų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 11 20
Transporto paslaugų kokybė pervežant keleivius
Įvadas. Transporto paslaugų kokybės samprata. Įvairių transporto priemonių paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Keliavimo traukiniu privalumai ir trūkumai transporto paslaugų kokybės atžvilgiu. Pagrindiniai transporto paslaugų ...
Transporto referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 30
Maxima paslaugų kokybės tyrimas
Uab „maxima“ paslaugų kokybės tyrimas. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Uab „maxima“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Tyrimo metodika. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 03 25
UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ paslaugų kokybės tyrimas ir gerinimo sąlygos
Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimo metodai. UAB ,,kelmės vanduo‘‘ paslaugų kokybės vertinimas. Įmonės ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2016 10 05
Knygyno paslaugų kokybės vertinimas: klientų nuomonės tyrimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugos esmė, samprata, savybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės vertinimas kliento požiūriu. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Paslaugų kokybės tyrimo metodologija. UAB ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 74 puslapiai
2017 05 26
Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai
Įvadas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teoriniai aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Darželio paslaugų kokybės gerinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė ir savybės. Paslaugų paketo esmė ir jo elementai. Paslaugų grupės pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybės samprata ir vertinimo modeliai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 59 puslapiai
2017 05 25
„Eurokos“ parduotuvių teikiamų paslaugų, bei klientų aptarnavimo kokybės tyrimas
Įvadas. Eurokos“ parduotuvių charakteristika. Paslaugų kokybės poveikio pelningumui valdymas paslaugų industrijos procese. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Eurokos“ parduotuvių teikiamos paslaugos, bei aptarnavimas. Aptarnavimas, ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2019 03 02
Viešbučio – restorano teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Viešbučių paslaugų ypatumai teoriniu aspektu. Paslaugos samprata, esmė ir savybės. Viešbučių teikiamų paslaugų ypatumai. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2018 03 10
UAB „Maxima“ įmonės paslaugų kokybės tyrimas
Įvadas. Paslaugų kokybė. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas. Kokybės samprata. Produkto kokybės ir kokybės vartotojui santykis. Paslaugų kokybės modeliai. UAB „Maxima“ įmonės veikla. Apie UAB ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 10 14
Paslaugų kokybės užtikrinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės svrba įmonės veiklai Paslaugų ir kokybės sampratos. Kokybės apibrėžimai. Paslaugų sąvoka. Klientų aptarnavimo kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai ir standartai. Paslaugų kokybės užtikrinimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 05 26
Grožio salono teikiamų paslaugų kokybės analizė
Grožio salono uab ,,x“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Įvadas. Paslaugų kokybės vertinimo ypatumai. Paslaugų kokybės apibrėžtis. Vartotojų poreikių tenkinimas. Pasiūlos ir paklausos ryšys paslaugų įmonėje. Personalo įtaka ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 56 puslapiai
2013 03 05
Paslaugų kokybės analizė
Įvadas. Įstaigos veiklos organizavimo ypatybės. Pagrindinės organizacijos valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Specialiosios valdymo funkcijos. Kokybės vadyba. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Personalo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 11 19
Oro uosto paslaugų kokybės vertinimo informacinės sistemos modelis
Oro uosto paslaugų kokybės vertinimo informacinės sistemos modelis. Įvadas. Oro uostų paslaugų kokybės vertinimo srityje analizė. Oro uostų paslaugų kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo metodai. Tyrimas apie paslaugų kokybę. ...
Aviacijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 12 07
Logistikos paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Kokybės vadybos sampratos analizė. Paslaugų kokybės koncepcija. Logistikos kokybės tobulinimo procesas. Logistikos įmonių kokybės vertinimo modeliai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 21
Transporto paslaugų kokybė vartotojų požiūriu
Santrauka. 3lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Paslaugų kokybės analizė ir vertinimas teoriniu aspektu. Paslaugų kokybės sąvokos analizė. Transporto paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Viešojo transporto paslaugų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 31
Paslaugų ekonomika
Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei jų rezultato pobūdis. Paslaugų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 13 puslapių
2012 03 09
Prekių kokybė
Kokybė. Kokybės vadyba jungia 5 kokybės sistemos elementus. Kokybė. Kokybės planavimas. Kas yra kokybės valdymas?. Kokybės užtikrinimas. Kokybės kontrolė. Kokybės vadybos sistema. Kokybės vadovas. Kas yra specifikacija?. Kokybės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 21
Paslaugų organizavimo analizė
Įvadas. Paslaugų veiklos teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata. Savybės. Paslaugų teikimo veiklos numatymas. Paslaugų paketas. Kokybės veiksniai. Kokybės nepastovumai. Paslaugų teikimo schema. Išvados. Literatūros sarašas.
Verslo analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 01 21
×
35 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo