Komercines imones veiklos aprasymas

300 dokumentų
Iį „Terra animalis“ padalinio „Silver city“ komercinė veikla
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės komercinės veiklos teoriniai aspektai. Komercinės veiklos samprata ir tikslai. Komercinės veiklos organizavimo principai. Komercinės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 puslapiai
2016 03 30
Įmonės IĮ komercinės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės komercinės veiklos organizavimo teoriniai. Aspektai. Įmonės komercinės veiklos organizavimo principai. Įmonės komercinę veiklą įtakojantys veiksniai. Kainų politikos įtaka komerciniai veiklai. Komercinės rizikos įtaka ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 17
Įmonės komercinė veikla
Įvadas. Komercinės veiklos organizavimo teoriniai aspektai. Komercinės veiklos samprata. Komercinės veiklos įmonės organizavimo principai. Įmonės komercinę veiklą įtakojantys veiksniai. Uab „Kaštonas“ veiklos organizavimo ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 01 05
Įmonės Grigiškės ūkinės komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Rodikliai. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės veiklos ekonominė analizė. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Darbo išteklių analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analizė. Išlaidų, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2012 05 26
Imonės aprašymas. GNT Lietuva
Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 03 01
Veiklos efektyvumo analizė vertinimas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai aspektai. Įmonės samprata, rūšys ir tikslai. Įmonės veiklos efektyvumo apibūdinimas. Veiklos efektyvumo rodikliai ir jų vertinimas. Uab „vigesta” veiklos efektyvumo įvertinimas. Darbo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 03 24
Įmonės veiklos analizė: Sporto klubas
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2018 03 31
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Komercinės teisės konspektas
Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės (kt) šaltiniai. Komercinių santykių organizacinė struktūra. Draudimo teisiniai santykiai. Komercinės prievolės. Komercinės sutartys. Ks dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2012 02 08
Ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analizės objektas ir metodas. Analizės šaltiniai ir jų rūšys. Įmonės ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė. Finansinė analizė. Įmonės finansiniai rodikliai. PRAKTINĖ DALIS. Įmonės „X“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2015 05 06
UAB „Atea“ veiklos analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas.Samprata. Charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir įmonės pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 25
Komercine teisė Lietuvoje
Komercinės teisės (kt) sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės (kt) sąvokos analizė. Valstybėse, kur įsitvirtinęs monizmas, kt kaip savarankiška teisės šaka neišskiriama, teigiant, kad tai ct dalis. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2016 07 27
Komercinės veiklos organizavimas virtualiojoje aplinkoje
Užduoties formulavimas. Darbo tikslas. Užduotis. Praktinio darbo objektas. Numatomos veiklos internete strategija. Įmonės padėties įvertinimas. Konkurentų analizė. Komercinės veiklos pagrindinės krypties perspektyva. Verslo planas. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 11 14
Įmonės veiklos planas. UAB Bočių duona
Uab “Bočių duona” įmonės veiklos planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Prekių ir paslaugų aprašymas. Vizija, misija, tikslai. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 12 30
Verslo organizavimas konspektas (2)
Verslas, jo aplinka ir formos. Verslo samprata ir ekonominiai principai. Verslo sistemos aplinka. Verslo organizavimo formos. Įmonių klasifikacija ir jų charakteristikos. Verslo įmonės valdymas. Gamybinės veiklos organizavimas. Verslo ...
Verslo konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2016 03 17
Komercinės veiklos internete pagrindimas
Užduoties formulavimas. Įmonės veiklos aprašymas. Prekės ženklo ir prekių savybių analizė. Elektroninė komercija. Skatinančių veiksnių analizė. Ribojančių veiksnių analizė. Privalumo analizė. Drabužių parduotuvės internete ...
Informatikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2017 04 09
AB SEB banko veiklos aprašymas ir analizė
Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių aprašymas. Įmonės paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos. Naudojami gaviniai ir darbo priemonės. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 10 03
„Lietuvos pašto“ veiklos ir valdymo analizė
Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. -Įmonė verslo šakos kontekste. -Įmonės struktūra. -Įmonės produkcija, paslaugos ir technologijos. Teikiamos paslaugos ir asortimentas. -Naudojami gaviniai, darbo priemonės ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 09 19
UAB “MSI” veiklos analizė ir valdymas
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonė ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūros ir pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 12 30
Verslo organizavimas
Verslo sistema ir jos aplinka. Bendruomenių ir sodybų želdynų įmonės steigimas. Verslo įmonės valdymas. Gamybinės veiklos organizavimas. Komercinės veiklos organizavimas. Finansinės veiklos organizavimas. Verslo plėtra ir planavimas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 68 puslapiai
2013 03 07
„Valve Corporation“ veiklos analizė ir valdymas
„Valve Corporation“ veiklos analizė ir valdymas. Įvadas. Įmonės ir jos veiklos aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūros ir pareigybių analizė. Gaminamos produkcijos/teikiamų paslaugų ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 12 17
AB „Kauno energija” įmonės analizė ir pasiūlymai tobulėjimui
Įvadas. Apie įmonę.Aprašymas. Įmonės apsirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Santykinių rodiklių analizė. Įmonės rizikos vertinimas. Aprašymas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 03 21
Bandelių kepimas ir pardavimas verslo planas
Viskas apie įmonę. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės tikslai. Įmonės vizija ir misija. Ekonominės veiklos klasifikatorius. Struktūra. Struktūros grafinis pateikimas. Įmonės padalinių funkcinis aprašymas. Planai. Strateginio plano ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2016 02 10
Drabužių dizaino kainodaros strategijos kūrimas
Įvadas. Kainų samprata ir rekšmė. Kainų politika ir jos tikslas. Kainų nustatymo metodai. Kainų nustatymo strategija. Kainų nuolaidų sistema. Kainodaros organizavimas įmonėje. Įmonės apibūdinimas. Teisinė įmonės veiklos ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 04 05
Įmonės veiklos planavimas konspektas
Tema. Įmonės veiklos planavimas ir organizavimas. Verslo planavimo būtinumas. Įmonės veiklos planas. Ūkio subjekto aprašymas. Įmonės veiklos plano rodikliai. Veiksniai lemiantis sėkmingą strategijos įgyvendinimą. Planų kontrolės ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 10 03
Krovinių pervežimo įmonės krovinių vežimo analizė
8( 2 atsiliepimai )
Transporto vadyba kursinis. Įvadas. Krovinių pervežimų komercinės įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Personalo pasiskirstymas. Įmonės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Marketingo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 29
Komercinės veiklos internete organizavimas
Veiklos organizavimo virtualioje aplinkoje pagrindimas. Veiklos virtualioje aplinkoje etapai. Veiklos strategija ir planas. Techninė užduotis. Veiklos projektas. Techninės įrangos kompleksas. Programinės įrangos kompleksas. Interneto ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 12 07
Veiklos planavimas
Įmonės veiklos planavimas. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės vizija, misija, strategija. Produkcijos aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurentų apžvalga ir analizė. Biudžetų sudarymas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 01 10
UAB “MSI” veiklos analizė ir valdymas pristatymas
UAB “MSI”. veiklos analizė ir valdymas. Įvadas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūros ir pareigybių analizė. Įmonės produkcijos/paslaugų ir technologijų aprašymas. Swot/ ssgg. Pest analizė. Įmonės potencialo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 30
UAB „MAXIMA“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veikla ir oficialūs duomenys. Įmonės UAB "MAXIMA" aprašymas. Įmonės rekvizitai. Įmonės istorija. Įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Pagrindiniai padaliniai ir jų ypatumai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 23
UAB Vilniaus vandenys įmonės analizė
Ekonominės analizės samprata , analizės būdai ir metodai. Ekonominės analizės samprata. Ekonominės analizės būdai ir metodai. Įmonė ir jos veiklos aprašymas. Įmonė verslo šakos kontekste. Įmonės struktūra ir pareigybių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 12 03
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Įmonės veiklos dokumentacija
Įmonės veiklos dokumentacija Įvadas. Individualios įmonės „X“ charakteristika. Individualios įmonės „X“ veiklos dokumentai. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Protokolas. K Dviejų asmenų surašytas aktas. Dokumentacijos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 05 16
Sporto klubas moterims verslo planas
Įvadas. Projekto santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Ssgg, verslo tikslai ir galimybės. Paslaugų aprašymas. Įmonės marketingo planas. Rinkos apžvalga. Rinkos tyrimas. Konkurencijos analizė. Reklama ir rėmimas. Uab ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 34 puslapiai
2013 12 20
Komercinės veiklos internete pagrindimas Praktinis darbas Nr. 1
Komercinės veiklos internete pagrindimas Praktinis darbas Nr. Turinys. Užduoties formulavimas. Skatinančių veiksnių analizė. Ribojimų analizė. Privalumų analizė. Pasirinktos veiklos internete efektyvumo pagrindimas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 10 14
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 puslapiai
2012 03 27
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo