Kompleksine negalia

224 dokumentai
Fizinis neįgalumas
Negalia. Kas yra negalia? Negalia-gebos, susijusios su asmens ar grupės standartu. Negalio rūšys. Psichinė negalia Fizinė negalia Kompleksinė negalia. Psichikos negalia. Psichikos negalia-tai  tam tikras psichikos (mąstymo. Fizinė ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 01 22
Negalia
Kas yra negalia? Negalios rūšys. Psichikos negalia. Fizinė negalia. Kompleksinė negalia. Penkios pagrindinės neįgalumo formos. Žmonių turinčių negalią problematika. Neįgaliųjų teisės. Pagalba neįgaliesiems.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2010 09 22
Negalios sampratos aspektai
Negalios sampratos aspektai. Negalių rūšys pagal atsiradimo priežastis. Negalių rūšys pagal sunkumo laipsnį. Negalių rūšys pagal sutrikimo pobūdį. Fizinė negalia. Sensorinė negalia. Klausos negalia. Regos negalia. Kalbos ir ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 05 18
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras KAUNAS Danų g. Apie juos. KLIENTAI Asmenys nuo 18 metų (išimtiniais atvejais – nuo 17 metų) turintys fizinę, protinę, psichinę negalią ir kompleksinę fizinę ir proto negalią, ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 07 09
Neįgaliųjų psichologija
Įvadas. Kaip keitėsi požiūris į neįgaliuosius? Negalės rūšys. Judėjimo negalia. Klausos negalia. Regėjimo negalia. Kalbos negalia. Psichinė negalia. Protinė negalia. Autizmas. Kaip bendrauti su neįgaliuoju? Neįgaliųjų integracija ir ...
Psichologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 10 01
Suaugę asmenys turintys negalią
Suaugę asmenys turintys negalią. Neįgalumo lygiai. Neįgalumo ir darbingumo nustatymas. Su kokiomis kliūtimis susiduria asmenys su negalia. Nevyriausybinių organizacijų pagalba neįgaliesiems. Asmenų su negalia socialinė apsauga. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 06 08
Bendravimas su fizinę negalią turinčiais žmonėmis
Bendravimas su fizinę negalią turinčiais žmonėmis‘‘. Darbo tikslas ir uždavyniai. Mūsų dideliame pasaulyje, kuriame gyvena daugybė žmonių. Negalia. Žmogus su negalia. Fizinės negalės formos. Esminiai dalykai, padedantys ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 17
Pedagoginės praktikos globojant mentoriui sveikatos ugdymo ataskaita
Užduotis susipažinimas su darbo planu sveikatinimo tema. Parengto renginio aktualumas. Popamokinio renginio planas. Temos motyvavimas. Renginio forma. Renginio eiga Įvadas. Renginio įsivertinimas. Fizinė negalia. Sensorinė negalia. Protinė ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 05 26
Vaikai turintys negalią
Žinia apie jūsų vaiko negalią. Negalios priežastys. Vaikams su fizine negalia būdingi bruožai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 02
Korekciniai užsiemimai su asmenimis su negalia
Įvadas. Neįgaliųjų ugdymo ir socialinės integracijos paradigmos. Išvada. Literatūra.
Medicinos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 04 25
Neįgalieji skaidrės
Neįgalieji. Negalių gali būti įvairių. Negalios klasifikacija. Fizinė negalia. Protinė negalia. Skiriami šie protinai sutrikimai. Psichinė negalia. Skiriami šie psichinės sveikatos sutrikimai. Raidos negalia. Skiriami šie raidos ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 29
Negalia. Neįgaliųjų socialinė integracija švietimo ir mokslo srityje
Įvadas. Negalia. Negalių rūšys. Socialinės reabilitacijos objektai. Integracija įvairiose gyvenimo stadijose. Išvados. Literatūra.
Medicinos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 23
Vaikų su negalia ugdymas
Vaikai su spec. poreikiais. Įvadas.Dėstymas. Veiklos sritis – vaiko pažinimas ir individualus pripažinimas. Veiklos sritis – ugdymo turinio modeliavimas. Veiklos sritis – profesinės kompetencijos tobulinimas. Išvados. Literatūros ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2013 01 16
Socialinio darbuotojo veikla su protine negalia turinčiais žmonėmis
Socialinio darbuotojo veikla su protine negalia turinčiais žmonėmis etiniai aspektai. Proto negalia. Pagrindiniai proto negalią turinčių žmonių poreikiai. Socialinių paslaugų poreikis proto negalia turintiems žmonėms. Teikiamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 03 07
Bendravimo su neįgaliaisiais etiniai aspektai
Įvadas.Požiūris į negalią. Aplinkinių požiūris į negalią. Neįgaliųjų požiūris į negalią.Bendravimo ypatumai. Etiško elgesio su neįgaliaisiais patarimai. Ko nereikėtų daryti bendraujant su negalią turinčiais ...
Etikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 11 02
Bendravimas su neįgaliaisiais
Bendravimas su neįgaliaisiais. Pokalbio pradžia. Kaip reaguoti į pacientų rodomus “ženklus”? Kūno kalba. Kaip įvertinti pacientų emocines problemas? Pokalbio stilius. Aktyvaus klausymosi sugebėjimai. Reziumė. Bendravimas su ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 07 02
Proto negalią turinčių asmenų sveikatos problemos ir jų sprendimas
Santrauka. Summary. Reikšminiai žodžiai. Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Negalios fenomenas istoriniu ir tarpdisciplininiu požiūriu. Raidos sutrikimų turinčių asmenų dalinės saviraiškos ...
Medicinos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 48 puslapiai
2012 06 03
Gyvenimas su negalia
Neigaliųjų ir aplinkinių požiūris į negalią. Su kokiomis problemomis susiduria neigalieji? Patarimai kaip elgtis su neigaliu asmeniu. Ko nereikėtų daryti bendraujant su negalią turinčiais žmonėmis. Gyvenimo kokybė?
Etikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2011 01 16
Autizmo negalia
Autizmas. Kas yra autizmas. Autizmas yra sudėtingas raidos sutrikimas. Ka reiskia terminas autizmas. Terminas autizmas reiškia “Būti užsidariusiam savyje”. Kas yra negalia? Negalia – tai gebos, susijusios su asmens ar grupės standartu, ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 02 24
Socialinis darbas su proto negalia turinčiais vaikais
Socialinis darbas su proto negalia turinčiais vaikais. Kas padėtų tokiems vaikams gyventi tarp kitų žmonių. Laisvai ir nevaržomai. Vaikų išsilavinimas. Bendravimas su žmonėmis, turinčiais negalią. Kaip bendrauti su proto negalia ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 05 06
Elektrodinamikos namų darbas
Užduotis. Apskaičiuoti 1metro ilgio apvalaus laido , kurio diametras 2a kompleksinę varžą dažnio f srovei. Palyginti su varža nuolatinei srovei. Sprendimas. Skaičiuojame kampinį dažnį. Apskaičiuojame įsiskverbimo gylį. Apskaičiuojame ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 03 11
Visuomenės nuomonė apie žmonių turinčių regos negalią savarankiškumą tyrimas
Visuomenės nuomonė apie žmonių turinčių regos negalią savarankiškumą. Darbo tikslas –. Ar turite regos negalią. Ar teko susidurti visuomenėje su regėjimo negalią turinčiu asmeniu. Kaip manote ar asmenys turintis regėjimo negalią ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 03 05
Judėjimo negalią turinčių asmenų integracija į darbo rinką
Šiaulių valstybinės kolegijos. Šiauliai. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti judėjimo negalią turinčių asmenų integracijos į darbo rinką galimybes. Tyrimo uždaviniai. Apžvelgti judėjimo negalią turinčių asmenų integracijos į darbo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 05 06
Fizinę negalią turinčių asmenų integracija ir ekonominis aktyvinimas
Įvadas. Fizinę negalią turinčių asmenų darbingumas. Fizinę negalią turinčių darbingų asmenų integracija. Neįgaliųjų socialinės integracijos projektai. Veiksniai, stabdantys neįgaliųjų integraciją. VŠĮ “NEĮGALIŲJŲ ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 13
Lietuvos žmonių su fizine negalia vežimėliuose, sportiniai pasiekimai
Negalia ir. Parolimpinės žaidynės 8. Neįgaliųjų sporto pradžia Lietuvoje. Negalia ir jos rūšys. Negalia yra fizinis arba protinis sutrikimas. Trukmė Vienos negalios gali būti laikinos. Negalios klasifikacija. Fizinė negalia sensorinė ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 11 26
Obstrukcinė plaučių liga
Kompleksine pacientų reabilitacija , sergantiems lėtine , obstrukcine plaučių ligom. Etiologija ir patogeneze. Klinikinis vaizdas. Kompleksine reabilitacija. Ergoterapijos metodika. Gydomosios gimnastikos užsiemimai.
Medicinos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2014 12 21
Socialinis bendravimas
Įvadas. Žmogus su negalia. Bendravimas su psichinę negalią turinčiais žmonėmis. Išvados. Naudota literatūra.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 10 28
Protinė ir psichinė negalia
Įvadas, problemos pristatymas. Bendravimo ypatumai. Požiūris į negalią. Pasekmės ir neįgaliųjų problemos. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 11 28
Fizinė negalia neįgalumas invalidumas referatas
Fizinė negalia. Neįgalumo lygis. Neįgalumo lygio nustatymas. Darbingumo lygio nustatymas. Darbingumo lygio terminai. Neįgaliųjų skaičius lietuvos respublikoje. Lygūs prieš įstatyma. Teisė integruotis. Fizinės aplinkos pritaikymas. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 01 08
Jaunimas su negalia
Neįgalaus jaunimo apibūdinimas. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatyme“ terminu „Neįgaliais vaikais” vadinami „Vaikai ir jaunimas. Pagal 2011 metais. Jaunimas su negalia. Kodėl mums tai rūpi? Socialinio darbuotojo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 05 07
Furje eilutės
Puikiai tinka norinčiam išmokti Furje eilutes. Furjė eilutės. Trigonometrinės furjė eilutės. Harmoninė analizė. Trigonometrinės eilutės koeficientų radimasfurjė metodu. Funkcijos reiškimo furjė eilute pakankamossąlygos. Lyginių ir ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2012 06 11
Neįgaliųjų integracija į visuomenę projektas
Neįgaliųjų integracija į visuomenę. Tikslas- atskleisti asmenų su negalia integraciją į visuomenę. Susipažinti su KNJUC. Aktualumas- asmenų su negalia pasaulyje vis dideja. M. Gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 11 27
Bendravimas su negalia turinčiais pacientais
Bendravimas su negalia turinčiais pacientais. Medicinos psichologija- fundamentaliosios psichologijos šaka. Burnos higienisto bendravimas su fizinę negalią turinčiais pacientais. Žmogus, kuris yra kurčias arba neprigirdintis. (turintis ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 06 17
Kauno miesto pritaikymas ir nepritaikymas neįgaliesiems
Negalia - Kaunas. Kas yra negalia? Negalia – gebos, susijusios su asmens ar grupės standartu. Neįgaliųjų teisių konvenciją. Neįgaliųjų teisių konvencija – tai dokumentas. Požiūris į neįgaliuosius. Šiais laikais požiūris į ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 01 13
Kriminalistika 4
Procesiniai ir metodiniai teismo ekspertizės, specialisto dalyvavimo ir revizijos darymo pagrindai. Teismo ekspertizės sąvoka. Specialisto funkcijos. Revizijos darymas. Teismo ekspertizės dalykas. Teismo ekspertizės objektai. Teismo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 01 31
Klausos negalia
Klausos negalia. Negalios lėtinės ligos apibūdinimas. Paplitimas. Ligos/negalios priežastys. Medicininiai aspektai. Neurosensorinis klausos netekimas. Kondukcinis klausos netekimas. Mišrus klausos netekimas. Klausos sutrikimo laipsniai. Garsų ...
Sveikatos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 11 19
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo