Konflikto teorijos

300 dokumentų
Konfliktų teorija
Įvadas. Konfliktas. Konflikto samprata. Požiūriai į konfliktą. Konfliktų klasifikacija. Konflikto kilimo priežastys. Konfliktų tipai. Socialinio konflikto teorija. Socialinio konflikto teorijos atsiradimas. Esminiai socialinio konflikto ...
Sociologijos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 10 20
Socialinių konfliktų teorija
Socialinių konfliktų teorija. Konflikto sąvoka. Konflikto teorija. Pradininkas. Konflikto teorija teigia. Socialinė nelygybė. Valdžios teorija. Konflikto teorijos teiginiai. Dahrendorfas suformulavo šiuos pagrindinius konflikto teorijos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 12 11
Konfliktus organizacijoje skatinantys veiksniai
Konfliktus organizacijoje skatinantys veiksniai. Darbo tikslas ir uždaviniai. Konflikto samprata. Konfliktų tipai. R. G. Dahrendorfo ir L. A. Coserio konflikto teorijos. R. G. Dahrendorfo konflikto teorija. L. A. Coserio konflikto teorija. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 06 19
Tarpasmeninio konflikto analizė
Įvadas. Tarpasmeninio konflikto aprašas. Konflikto struktūra. Konflikto dalyviai. Konflikto objektas. Konflikto aplinka. Konflikto dinamika. Tarpasmeninio konflikto sprendimas. Tinkamas konflikto sprendimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 10 puslapių
2015 10 16
Etniniai konfliktai ir demokratijos problemos
Įvadas. Konflikto samprata. Konflikto tipai ir jų skirstymas. Konfliktų reguliavimas. Etninio konflikto samprata. Etninių grupių klasifikacija. Etninio konflikto teorijos. Etniniai konfliktai pasaulyje. Etniniai konfliktai Lietuvoje. Konflikto ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 02 11
Tarpasmeninis konfliktas
Įvadas. Tarpasmeninio konflikto aprašas. Konflikto struktūra. Konflikto dalyviai. Konflikto objektas. Aplinka. Konflikto dinamika. Tarpasmeninio konflikto sprendimas. Sėkmingas konflikto sprendimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 10 27
Tarpasmeninės konfliktinės situacijos analizė
Įvadas. Tarp asmeninio konflikto aprašas. Konflikto struktūra. Konflikto dalyviai. Konflikto objektas. Konflikto aplinka. Konflikto dinamika. Tarp asmeninio konflikto sprendimas. Rekomendacijos sprendžiant konfliktą. Konfliktiškų asmenybių ...
Psichologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 02 28
Sociobiologinės nusikalstamumo teorijos
Įvadas. Nusikalstamumo teorijų raida. Biologinės nusikalstamumo teorijos. Č. Lombrozo teorija. E. Ferri teorija. Sociologinės nusikalstamumo teorijos. Subkultūrų teorijos. Socialinių normų struktūros teorijos. Socialinio konflikto ...
Sociologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 11 30
Konfliktai kursinis
Įvadas. Konflikto apibūdinimas. Konflikto ištakos. Konflikto stadijos. Konflikto išvengimas su verslo partneriais. Konflikto sprendimai būdai ir metodai. Konfliktų prevencija. Išvados.
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2013 08 20
Konfliktai ir jų simptomai
Įvadas. Konfliktai ir jų atsiradimo priežastys. Konflikto simptomai. Konfliktų šaltiniai. Konflikto rūšys. Konfliktinės situacijos atsiradimas. Konflikto sprendimo stategijos. Destruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto ...
Etikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 10
Sociologijos teorijos
Sociologijos teorijos. Teorijos samprata. Mikrosociologinės teorijos. Makrosociologinės teorijos. Sociologinių teorijų pradininkai. Auguste’as Comte’as. (Ogiustas Kontas, 1798-1857). Herbertas Spenceris (1820-1903). Sociologijos klasikai. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 68 puslapiai
2015 02 27
Konflikto psichologija
Įvadas. Konflikto apibrėžimas, konflikto tipai, priežastys bei stadijos. Konflikto įveikimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 01 18
Darbuotojų konfliktų sprendimo procesas įmonėje
Įvadas. Konflikto samprata. Konfliktų rūšys. Konflikto signalai. Konfliktų kylimo priežastys. Konflikto sprendimo budai. Netiesioginiai konflikto sprendimo būdai. Nekonstruktyvus konflikto sprendimas. Konstruktyvus konflikto sprendimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 05 04
Konfliktų sprendimo priemonės
Konfliktų sprendimų priemonės. Konflikto samprata. Konflikto pagrindas. Konfliktiška elgsena. Prieškonfliktinė situacija. Konfliktų tipai. Konflikto dinamika. Konflikto etapai. Konflikto fazės. Konflikto fazių ir etapų santykis. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 03 20
Tarpasmeninio atvejo analizė
Įvadas. Tarpasmeninio konflikto aprašas. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Tarpasmeninio konflikto sprendimas. Sėkmingas konflikto sprendimas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2015 04 27
Politiniai konfliktai
Politiniai konfliktai. Konflikto teorijos pagrindai. Konfliktų tyrinėjimas šiuolaikiniame visuomenės žinojime. Konfliktų supratimas ir pagrindiniai požymiai. Konflikto stadijos. Konflikto atsiradimo formos ir mechanizmas. Konfliktų ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2012 11 06
Konfliktų valdymas kursinis projektas
Įvadas. Teigiamos Konflikto Funkcijos. Neigiamos Konflikto Funkcijos. Konfliktų tipai. Konflikto lygiai ir konflikto strategijos. Konfliktų sprendimo strategijos. Konflikto požymiai. Bendradarbiavimo strategijos pagrindiniai žingsniai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2017 01 10
Furlongo konflikto ratas
Furlongas. konflikto ratas. Konflikto ratas, kaip modelis ar konflikto žemėlapis. Santykiai. Vertybės. Vertybės. Vertybių skiltį sudaro vertybės ir įsitikinimai. Strateginės kryptis. Nuotaika. Konflikto sprendimo strategijos. Situacija. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 05 12
Konflikto sandara
Konflikto sandara. Pasekmės ir valdymas. Įvadas. Metodai. Kas yra konfliktas? Konflikto priežastys. Konflikto sandara. Konflikto etapai. Konflikto fazės. Konflikto fazių ir etapų santykis. Konfliktų rūšys pagal dalyvius. Konfliktų rūšys ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2015 04 19
Konflikto analizė konfliktas darbe
Konflikto analizė. Įvadas. Konfliktinė situacija. Konflikto dalyviai. Konfliktas. Konflikto tipas. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimas. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 04 08
Konflikto analizė parduotuvėje
Parduotuvės kabinoje įlipau į kramtomąją gumą. Konflikto strukturine analize. Konflikto proceso analize. Konflikto priezasties analize.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 05 07
Konfliktų valdymas ir sprendimas
Įvadas. Konfliktų esmė bei jų tipologija. Konflikto prevencija. Grupė ir lyderis. Vadovas kaip konflikto priežastis. Konflikto sprendimo algoritmas. Konfliktų procesinis modelis. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 06 08
Vadovo ir kolektyvo konfliktas: etinio sprendimo variantai
Įvadas. Konflikto samprata ir savybės. Konfliktų priežastys ir vadovas kaip priežastis. Etikos svarba vadovavime ir vadovo elgesio teorijos. Konfliktų nauda ir žala. Konflikto valdymas ir sprendimo būdai. Išvados.
Etikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 23
Konfliktai ir jų valdymas pristatymas
Konfliktai ir jų valdymas. Tikslas. Konfliktų priežastys. Dažnai konflikto šaltinis- vadovas. Konflikto identifikavimas. Konfliktų tipai. Konflikto raida. Devynios konflikto stadijos - pakopos. Konfliktų baigtis ir pasekmės. Nesuradus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 10 30
Konfliktų valdymas organizacijoje
Įvadas. Konflikto samprata ir rūšys. Konfliktų charakteristika. Konflikto samprata. Konfliktų klasifikacija. Konflikto formos. Konflikto struktūriniai elementai. Konflikto elementai. Konflikto etapai ir fazės. Konflikto eskalacija. Konfliktų ...
Psichologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2013 06 28
Konfliktu valdymas skaidrės
Konfliktai ir jų valdymas. Konfliktų priežastys. Konflikto identifikavimas. Konfliktų tipai. Konflikto raida. Devynios konflikto stadijos - pakopos. Konfliktų baigtis ir pasekmės. Nesuradus efektyvaus konflikto valdymo būdo. Konfliktų ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2015 03 28
Konflikto psichologija konfliktų valdymas
Konflikto psichologija. Įvadas. Konfliktai. Konfliktų skirstymas. Konflikto brendimo signalai:. Organizacinio konflikto priežastys ir pasekmės. Konflikto prevencija. Konfliktų raidos etapai. I etapas: potenciali opozicija. Ii etapas: žinojimas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 05 28
Konfliktų analizė
Bendradarbiavimas. Konfliktas mokymo įstaigoje. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Konfliktas poroje. Konflikto struktūra. Konflikto dinamika. Literatūros sąrašas.
Psichologijos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 04 09
Konfliktų psichologija
Konfliktų psichologija. Konflikto samprata. Konflikto terminas. Konfliktai yra mūsų kasdienybės dalis. Konfliktų tipai ir jų psichologiniai ypatumai. Pagal formą konfliktai skirstomi. Asmenybės konfliktai. Tarpasmeniniai konfliktai. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 04 23
Medicinos personalo konfliktai
Turinys. Santrauka. Įvadas. Konflikto pagrindiniai komponentai. Konflikto eiga, konflikto sprendimo būdai. Trečiojo įtaka konflikto metu. Asmens charakterio bruožai ir jų įtaka konfliktui. Konflikto baigtis. Konflikto nauda, konflikto žala. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2010 03 03
×