Konkurencingumo didinimo galimybes x imoneje

300 dokumentų
Konkurencingumo didinimo galimybės tobulinant logistikos paslaugas įmonėje
Konkurencingumo didinimo galimybės tobulinant. Temos aktualumas Pagrindinė. Geografine padetis. „Rhenus svoris“ SSGG analizė. UAB „Rhenus svoris“ stiprybės kvalifikuotas personalas. Išvados. Efektyvią UAB „Rhenus svoris“ veiklą ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 09
Lietuvos maisto pramones konkurencingumo didinimo strategijos. Bakalauro darbas.
Įvadas. Konkurencingumo samprata, prielaidos ir didinimo strategijos. Konkurencingumo koncepcija ir jos teorinės interpretacijos. Konkurencingumo strategijos. Adaptavimosi išorinėje aplinkoje. Vidinių išteklių. Bendradarbiavimo ir ryšių ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 90 puslapių
2010 10 10
Produktų ir paslaugų konkurencingumo didinimas Lietuvos ir užsienio rinkoje
Išanalizuoti kokiu būdu standartai gali didinti produktų ir paslaugų konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkoje. Vartotojo tenkinimo strategija. Techninis konkurencingumo palyginimas. Informacijos šaltiniai. Vienas iš įmonės sėkmės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 28
UAB „Tele 2“ konkurencingumas
Įvadas. Konkurencija rinkoje teoriniu aspektu. Konkurencingumo samprata. Konkurencinės rinkos rūšys. Konkurencingumo veiksniai. UAB „Tele2”konkurencingumo analizė. Informacija apie įmonę. UAB ,,Tele2“Rekvizitai. UAB „Tele2“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 10 23
Lenkijos eksporto konkurencingumo didinimo kryptys
Įvadas. Lenkijos eksportas. Konkurencingumas. Lenkijos eksporto konkurencingumo didinimo kryptys. Europos Sąjungos ir Kanados laisvosios prekybos sutartis (CETA). Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 05 29
Lietuvos eksporto konkurencingumo didinimas
Įvadas. Lietuvos ekonominis konkurencingumas. Lietuvos eksporto politikos bruožai. Eksporto ekonominės politikos vertinimas. Eksporto konkurencingumą lemiantys veiksniai. Infliacija. Valiutų kursų pokyčiai. Investicijos. Moksliniai tyrimai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 05 22
Įmonės konkurencingumo didinimas
Santrauka. Pagrindiniai konkurencingumo kriterijai, transporto įmonės veikla ir funkcijos. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata. Pagrindiniai įmonės „Euros Transport“ konkurencingumo metodai. Įmonės „Euros Transport“ veiklos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2020 03 03
Eurokos parduotuvės konkurencinio pranašumo didinimo galimybės
Anotacija. Annotation. Įvadas. Konkurencinis pranašumas. Konkurencijos ir konkurencingumo sąvokos, jų įvairovė. M. Porter‘io penkių konkurencinių jėgų modelis. Konkurencinių strateginių grupių žemėlapis ir jo teikiama nauda. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2012 05 30
Naujų darbo vietų kūrimas ūkiuose
Įvadas. Užimtumo didinimo galimybės. Užimtumo samprata ir jį įtakojantys veiksniai. Užimtumo skatinimo samprata ir galimybės. Užimtumo didinimo sodininkystės sektoriaus ūkiuose ypatybės ir iššūkiai. Užimtumo didinimo ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 02 24
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo didinimas. Įvadas. Smulkus ir vidutinis verslas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata. Parama smulkiam ir vidutiams verslui. Es paramos teikimo smulkiam ir vidutiniam verslui nuostatos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 04 18
Sporto klubų konkurencingumą didinantys veiksniai
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Konkurencingumo sąvokos apibrėžimai bei analizės lygmenys. Sporto klubų konkurencingumo aplinka. Konkurencingumo didinimo veiksniai. Konkurencingumą lemiantys vidiniai veiksniai. Konkurencingumą ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2014 02 03
Banko konkurencingumo didinimas elektroninio marketingo priemonėmis
Įvadas. Elektroninis marketingas ir elektroninė bankininkystė. Elektroninis marketingas. Elektroninio marketingo koncepcija. Elektroninė bankininkystė. Elektroninės bankininkystės rūšys. Elektroninės bankininkystės privalumai, ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 87 puslapiai
2019 05 07
Konkurencingumo didinimo svarba
Klaipėdos universitetas. Konkurencingumo didinimo svarba. Nurodyti kaip taikant inovacijas galima padidinti konkurenciją. Apibūdinti konkurencijos jėgas ir jos didinimo svarbą ĮVADAS. Konkurencija ir konkurencijos politika. Valstybės valdymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 06 19
Apskaitos informacijos rengimas ir panaudojimas paslaugų rinkai gerinti
Įvadas. Apskaitos informacijos svarba įmonėje. Buhalterinės apskaitos samprata. Buhalterinės apskaitos informacijos rūšys. Informacijos panaudojimas paslaugų versle. Informacija rinkos santykiams stiprinti. Uab “solisun baltic“ ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2013 01 15
Miesto vystymosi analizė
Įvadas. Bendroji X miesto informacija. Miesto raidos analizė. Miesto problemos ir pasiekimai. Miesto vystymo kryptys ir pagrindinės priemonės. Miesto konkurencingumo analizė. Miesto patrauklumo didinimo tikslai ir galimybės. Miesto ateities ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 10 16
Jonavos miesto analizė
Įvadas. Bendroji Jonavos miesto informacija. Miesto raidos analizė. Miesto problemos ir pasiekimai. Miesto vystymo kryptys ir pagrindinės priemonės. Miesto konkurencingumo analizė. Miesto patrauklumo didinimo tikslai ir galimybės. Miesto ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 10 16
Pelningumo didinimas
Pelningumo didinimasab „Panevėžio statybos trestas“. Summary. Įvadas. Įmonės apibūdinimas ir finansinės problemos nustatymas. Įmonės bendra charakteristika. Ab „panevėžio statybos trestas“ dukterinės įmonės. Ab „panevėžio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 11 04
Pelningumą įtakojantys veiksniai ir pelningumo padidinimo galimybių nagrinėjimas
Įvadas. Uab montaura charakteristika. Uab montaura veiklos profilis. Uab montaura valdymas įmonės pagrindiniai konkurentai, rinkos apimtys. Darbuotojai ir jų išsilavinimas. Pelningumo esmė, ryšys su finansų valdymu ir įtaka uab montaura ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2012 01 03
Sanitex veiklos efektyvumas ir jo didinimo galimybės
Įvadas. Veiklos efektyvumo rodiklių įvertinimas ir analizė: teoriniai pagrindai. Veiklos efektyvumo samprata. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išlaidų rodiklių skaičiavimo metodika ir šaltiniai. Turto apyvartumo rodikliai. Uab „sanitex“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 05 31
UADBB „Insurance Brokers Group“ vadybos funkcijų analizė
Įžanga. Organizacija ir jos aplinka. Organizacijos istorija ir ekonominė raida. Valdymo organai ir jų kompetencija. ,3, Valdymo organizacinė struktūra, atskirų padalinių funkcijos. Veiklos pobūdis ir rūšys, paslaugų asortimentas. ...
Daudimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2020 05 02
Internetinė komercija
Internetinės komercijos panaudojimo galimybės didinant įmonės konkurencingumą. Internetinė komercija. Jos sandara ir nauda įmonei. Elektroninės komercijos kokybei vertinti taikomų kriterijų rangavimas. Elektroninės komercijos nauda ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 10 25
Verslo aplinkos vertinimas ir reikšmė konkurencingumo didinimui
Įvadas. Verslo aplinka ir jos komponentai. Verslo aplinkos teoriniai aspektai. Verslo aplinkos įtaka. Verslo aplinkos vertinimas. Verslo aplinkos planavimas ir planų įgyvendinimas. Verslo aplinkos reikšmė. Konkurencingumo didinimo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 03 31
Organizacijos konkurencingumo veiksniai
Organizacijos konkurencingumo veiksniai mokslinė vadovė – lektorė nijolė kašėtienė. Konkurencingumą įtakojantys vidiniai veiksniai. Konkurencingumo vertinimo modeliai. Konkurencingumo vertinimo rodikliai. The factors of organization ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 03 27
Pardavimo pajamų apskaita ir analizė verslo įmonėje
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pardavimo pajamų reikšmė verslo monėje. Statistiniai duomenys apie pardavimo pajamas Lietuvos įmonėse. Pajamų dydžio nustatymas ir prekių pardavimai. Pardavimo pajamų ciklas. Pardavimo pajamų apskaita ir atvaizdavimas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2018 03 27
UAB „Lapinas“ žinomumo didinimas (2)
Įvadas. Įmonės žinomumo didinimas teoriniu aspektu. Žinomumo didinimo samprata. Įmonės žinomumą lemiantys veiksniai. Prekės ženklo žinomumo ir vertės sąryšis. Literatūros analizės apibendrinimas. UAB „Lapinas“ žinomumo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2017 11 10
Ne pelno organizacijų pajamos ir jų didinimo galimybės
Įvadas. Ne pelno organizacijos samprata. Įregistravimas. Ne pelno sektoriaus subjektus reglamentuosiantys įstatymai. Všį “amazonių sala” pristatymas. Všį “amazonių sala” analizė. Rinka. Bendra aplinkos analizė. Rinkos ir vidinės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 03 02
Vilniaus ir Kauno miesto strateginės problemos ir konkurencingumo analizė
Įvadas. Vilniaus kaip lietuvos sostinės pristatymas. Vilniaus miesto strateginių plėtros planų vertinimas. Vilniaus ir kauno miestų konkurencingumo. Ir bendradarbiavimo galimybės. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 04 03
UAB „Baltic transline“ patikimumo rinkoje didinimo analizė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Patikimumo rinkoje didinimo galimybės remiantis teoriniais aspektais. Prekės patikimumas rinkoje. Paslaugos patikimumo rinkoje. Produkto kokybės valdymas. UAB “Baltic ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2017 03 21
BTA veiklos pelningumo analizė
Įvadas. Įmonės pelno teorinė analizė. Pelno samprata. Pelno analizes metodika, darbo esmė, tikslai, uždaviniai. Įmonės pelningumo rodikliai ir sprendimai. Uab „bta draudimas“ pelno analizė. Interviu su uab „bta draudimas“ įmonės ...
Daudimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2010 11 25
Logisto kvalifikacijos tobulinimo galimybės įmonėje
Logisto kvalifikacijos tobulinimo galimybės uab „alkesta“ įmonėje. Kvalifikacijos samprata. Kvalifikacijos tobulinimas. Logisto kvalifikacijos tobulinimo galimybes uab „alkesta“ įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 06 17
Įmonių konkurencingumo vertinimas
Įvadas. Pasirinktų įmonių pristatymas. Ober-haus. Koba. Įmonių konkurencingumo vertinimui pasirinkti metodai. Isuvest. Bcg (bostono konsultacinės grupės) matrica. Porterio penkių konkurencinių jėgų modelis. Ssgg analizės metodas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2010 03 03
Darbo našumas ir jo didinimo priemonės
Įvadas. Darbo našumo analizė. Darbo našumas ir jo reikšmė. Darbo našumo rodikliai. Darbo našumo apskaičiavimo metodas. Darbo našumo didinimo priemonės. Įšvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2014 01 15
Įmonės pelningumo didinimo analizė
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolio) ataskaitos samprata. Pelnas. Darbo metodai ir priemonės. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Bendroji pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra. Pelningumas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2013 03 10
Konkurencinis pranašumas
Konkurencinio pranašumo formavimas uab ‘‘finėjas‘‘ įmonėjė. Įvadas. Įmonės konkurencingumo teoriniai aspektai. Įmonės konkurencingumo samprata. Išorinių veiksnių įtaka pramonės įmonių konkurencingumui. Vidinių veiksnių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 04 19
Automobilių galios didinimas
Automobilių galios didinimas. Tyrimo objektas. Pagrindinis straipsnio tikslas. Mechaninis galios didinimas. Įsiurbimo ir išmetimo langų didinimas. Turbinos veikimo principas. Kompresorius matomas iš išorės. Skaitmeninis galios didinimo ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 12 19
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija. Konkurencingumo pakitimai. Konkurencingumo esmė. Konkurencinės persvaros determinantės. Gamybos veiksniai. Paklausa. Firmos valdymo struktūra ir strategija. Giminingos šakos. Konkurencingumo politika.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 12 17
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo