Konstitucines teises institutai

300 dokumentų
Lietuvos konstitucinės teisės institutai
Įvadas. Rinkimų teisės Institutas. Visuotinių rinkimų principas. Lygių rinkimų principas. Laisvų rinkimų principas. Rinkimų slaptumo principas. Tiesioginis rinkimų principas. Žmogaus teisių ir laisvių institutas. Pilietybės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 11 12
Konstitucinės teisės samprata
Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių principų klasifikavimas. Konstitucinės teisės ...
Teisės referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 11 11
Konstitucinė teisė konspektas
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas. Teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinė teisė konspektas (4)
Tema. KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA. Taikymas. Konstitucinės teisės sąvoka , teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinių principų klasifikavimas. Analizė. Konstitucinės teisės institutai , ...
Teisės konspektai, Konspektas, 130 puslapių
2017 12 10
Konstitucija
Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinis teismas. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Kt reguliavimo objektas, metodas. Teisinio poveikio priemonės, kuriomis kt veikla reguliuojamus visuomeninius santykius. ...
Teisės referatai, Referatas, 5 puslapiai
2011 08 05
Konstitucine teise 12
Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų funkcijos. Konstitucinės teisės normų klasifikavimo kriterijai. Konstitucinės teisės normų struktūros ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2011 08 05
Konstitucinė teisė 17
Konstitucinė teisė. Teisės sistemos branduolys. Teisės sistemą integruojanti teisės sritis. Konstitucinės teisės normos, principai, institucijos. Teisės normos. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2011 08 05
Lietuvos konstitucinė teisė
Lietuvos konstitucinės teisės samprata. Teisinio reguliavimo metodas. Kt-ės normos, rūšys ir ypatumai. Kt-ės normų realizavimas, efektyvumo problemos. Konstituciniai teisiniai institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2011 08 05
Konstitucinės teisės šaltiniai
Konstitucinės teisės šaltinių įvairovė pasaulio valstybėse. Lr konstitucinio teismo jurisprudencija kaip konstitucinės teisės. Šaltinis. Dokrina kaip konstitucinės teisės šaltinis. Teismų praktika kaip konstitucinės teisės šaltinis.
Teisės konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2013 05 05
Konstitucinės teisės samprata referatas
Įvadas. Konstitucinės teisės plačioji ir siauroji samprata. Konstitucinės teisės samprata plačiąja prasme. Konstitucinės teisės samprata siaurąja prasme. Konstitucinės teisės vieta teisinėje sistemoje. Konstitucinė teisė – ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 03 01
Konstitucinė teisė žmogaus teisės laisvės ir pareigos
Įvadas. Konstitucija. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės norma. Konstitucijos dalykas. Naujas požiūris į konstitucijos teisę. Konstitucinė teisė naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 11 15
Konstitucinė teisė referatas (2)
1992. spalio 25. referendume priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucinė teisė -  . Konstitucinės teisės sąvoka , teisinio reguliavimo dalykas. Konstitucija  –  pagrindinis  konstitucinės  teisės  šaltinis. ...
Teisės referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 05 03
Konstitucinė teisė skaidrės
Konstitucija. Konstitucinė teise. Konstitucinė teise. Konstitucijos dalykas. Kt naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Kt sistemos pagrindiniai elementai. Kt principai. Kt institutai. Kt normų struktūra. Kitos kt normų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2012 11 15
Konstitucinė teisė Prancūzijoje
Konstitucinės teisės mokslas prancūzijoje. Prancūzų konstitucinės teisės ypatumai lyginant su kitomis vakarų europos šalimis. Šiuolaikinio prancūzijos konstitucinės teisės mokslo (konstitucinė teisė ir politiniai institutai) dalykas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 92 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinė teisė 2
Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo dalykas, teisinio reguliavimo metodas. Vietos savivalda lietuvoje. Administraciniai teritoriniai vienetai, turintys savivaldos teisę. Savivaldybių veiklos teisinės garantijos ir jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 84 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinė teisė 21
Konstitucinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, jų rūšys ir ypatumai. Konstitucinės teisės principai. Konstitucinės teisės institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai, jų turinys ir ypatumai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2011 08 05
Konstitucine teise lyginamoji konspektas
Konstitucinė teisė kaip mokslas , mokymo dalykas ir teisės šaka. Konstitucinės teisės ” terminas turi 3 pagrindines prasmes. Nacionalinės teisės šaka. Konstitucinė teisė – kaip mokslas. Konstitucinė teisė – kaip mokymo dalykas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 126 puslapiai
2014 10 15
Lietuvos Konstitucinės teisės konspektai
Tema. LietuvoS KONSTITUCINĖS TEISĖS SAMPRATA Konstitucinės teisės sąvokos vartojimo aspektai. Konstitucinės teisės samprata „ siaurąja “ ir „ plačiąja “ prasme. Konstitucinė teisė siaurąja prasme = Konstitucija + KT aktai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2015 04 12
Konstitucinės teisės šaltiniai referatas
Įvadas. Konstitucija ir kiti teisės šaltiniai. Konstitucinis paprotys. Teisinis precedentas. Įstatymai ir jų rūšys. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Išvada. Litertaūra.
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 31
Konstitucinė teisė 11
Konstitucinės teisės (kt) samprata. Konstitucinės teisės mokslas. Kt šaltiniai. Konstitucijų priėmimo būdai, keitimo tvarka. Pataisų projekto svarstymas ir pritarimas. Galutinis pritarimas pataisų projektui arba pakartotinis svarstymas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinės teisės skaidrės
Konstitucinė teisė. Kt sąvoka, dalykas. Kt dalykas. Kt institutai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos struktūra. 1992 m. lr konstitucijos teisinės savybės. Lr konstituciniai principai. Žmogaus ir piliečio konstitucinis teisinis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 12 03
Konstitucinės teisės santrauka
TEMA. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės normos , nustatančios valstybės ir visuomenės santykių pagrindus. Konstitucinės teisės normos nustato. Konstitucinės teisės normos apibrėžia. Konstitucinė teisė nustato. Valdžios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 12 22
Konstitucinė lyginamoji teisė 3
Konstitucinės lyginamosios teisės dalykas. Konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinai anglosaksų teisės sistemoje. Konstitucinės teisės šaltiniai pagal kontinentinę teisės sistemą. Konstitucijos teorijos pagrindai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinė teisė Lietuvoje konspektas
Konstitucinės teisės samprata. Lietuvos konstitucinės teisės mokslas. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. Konstitucija – pagrindinė konstitucinės teisės raiškos forma. Konstitucijos apsauga. Lietuvos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 57 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinės teisės konspektas (2)
Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės samprata. Sąvoka ir sampratų įvairovė. Poveikio reglamentavimo dalykas sritis. Metodai , būdai. Imperatyviniam metodui. KT normos. KT institutai Konstitucinės teisės institutas. KT santykiai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 258 puslapiai
2015 01 03
Konstitucinė kontrolė Lietuvos respublikoje
Konstitucinės kontrolės samprata ir įvairovė. Konstitucinės kontrolės prigimtis ir esmė. Konstitucinės kontrolės modeliai. Konstitucinės kontrolės klasifikavimas. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Lietuvos respublikos konstitucinis ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 05 29
Administracinė ir konstitucinė teisė
Administracinė ir konstitucinė teisė. Administracinė ir konstitucnė teisė. Administracinės ir konstitucinės teisės normos. Administracinės ir konstitucinės teisės elementai. Administracinės ir konstitucinės teisės principai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 06 26
LR Konstitucine teisė
Lr konstitucinės teisės samprata. Bendroji samprata, precizinių požiūrių (apibrėžimų) įvairovė, poveikio apimtis (sritis) ir būdai, reglamentuojami santykiai ir jų grupės. Konstitucinės vertybės, nuostatos ir normos, jų grupės ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinės piliečių teisės ir laisvės
Konstitucinės piliečių teisės, laisvės ir pareigos. Įvadas. Žmogaus teisės ir laisvės. Visuomenė ir valstybė. Tautos ūkis ir darbas. Literatūros sąrašas.
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 25
Konstitucinė teisė 7
Konstitucinės teisės samprata. Lietuvos k. T mokslas. Riomerio konstitucinės pažiūros. Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas. Konstitucinės teisės normos, struktūra, įgyvendinimas. Konstitucinės teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 33 puslapiai
2011 08 05
×