Kredito rizikos vertinimas seb banke

300 dokumentų
Kredito rizikos valdymas komerciniame banke
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmö. Kredito rizikos samprata. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymo rizika. Pozicijos rizika. Susigrąžinimo rizika. Kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos matavimo ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 61 puslapis
2015 05 16
Lietuvos verslo įmonių kredito rizikos pristatymas
Lietuvos verslo įmonių kredito rizikos analizė. Įvadas (I). Įvadas (II). Teoriniai aspektai. Rizikos sąvoka. Finansinė rizika. Kredito rizikos sąvoka. Kredito rizikos aktualumas. Kredito rizikos priežastys. Kredito rizikos vertinimas. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 04 22
Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose
Kredito rizikos valdymas lietuvos bankuose. Įvadas. Kredito rizikos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas ir jo ypatumai. Banko kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo procesas. Kredito rizikos valdymo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2013 05 16
Kredito rizikos valdymo tyrimas SEB bankas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslių sąrašas. Įvadas. Kredito rizikos valdymo organizavimas. Rizikos samprata ir skirstymas. Kredito rizikos valdymas ir jos mažinimo priemonės. Paskolų rinkos būklės kaita Lietuvoje. Kredito rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2014 11 14
Kredito rizikos valdymas skaidrės
Kredito rizikos valdymas. Įvadas. Rizikos valdymo principai. Rizikos valdymo procesas. Kredito rizika. Paslaugos turinčios kredito rizikos požymių. Kredito rizika. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymo metodai. Kredito limitai. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 85 puslapiai
2017 11 14
Kreditavimas
Įvadas. Kredito esmė. Kredito formos ir rūšys. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos vertinimas. Įsipareigojimų nevykdymo tikimybės modeliai. Vertinimo balais modeliai. Kredito pozicijos vertinimo modeliai. Portfelio nuostolio modeliai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 14
Kredito suteikimas fiziniams asmenims
Kredito suteikimo procedūra fiziniams asmenims. Įvadas. Darbe aptariama kredito samprata ir su juo susiję reiškiniai. Kredito esmė, formos. Kreditas – tai santykiai tarp kreditoriaus ir besiskolinančiojo. Kredito formos. Kredito suteikimas ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 02
Kredito rizikos valdymas bankuose
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo samrata. Kredito rizikos išskirtinumas tarp kitų banko rizikų. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymo svarba ir ypatumai. Banko kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo procesas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 01 22
Kreditingumo verslo modeliai
Įvadas. Kredito sąvokos analizė. Kredito rizika. Banko kredito rizikos vertinimas ir valdymas. Paskolų rizikos ir gavėjų būklės vertinimas. Paskolos arba kredito kokybės įvertinimas. Paskolų grąžinimo užtikrinimo priemonės. Paskolų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 12 09
Pagrindiniai kredito rizikos valdymo metodai
Pagrindinių kredito rizikos valdymo metodų ir priemonių tyrimas. Kredito rizikos valdymo tikslai. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo metodai. Kredito rizikos limitų nustatymo sistema. Kredito ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 04 22
Kredito rizikos valdymas tiriamasis darbas
Įvadas. Kredito rizikos valdymas teoriniu aspektu. Kredito rizikos valdymo svarba ir principai. Kredito rizikos valdymas prieš išduodant paskolą. Kredito rizikos valdymas po paskolos išdavimo. Kredito rizikos valdymo analizė kredito unijose. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 12 31
Kredito rizika ir kredito rizikos valdymas
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymo esmė. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymas. Paskolų grupavimas pagal joms tenkančią riziką. AB „Swedbank“ banko kredito rizikos valdymo metodika. AB „Swedbank“ kredito rizikos valdymo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2013 09 27
Kredito rizikos valdymas kredito unijoje
Įvadas. Rizikos valdymas teoriniu aspektu. Rizikos samprata ir jos valdymo ypatumai. Kredito rizika ir jos valdymas. Kredito rizikos valdymas kredito unijoje „Giminėlė“. Kredito unijos „ Giminėlė“ veiklos apibūdinimas. Kredito rizikos ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 35 puslapiai
2014 05 14
Kredito rizikos valdymas
Kredito rizikos valdymas. Reziume. Įvadas. Finansų rinkos vieta ekonominėje sistemoje. Įmonės strateginio valdymo esmė. Finansinių institucijų kredito rizikos mažinimo strategijos. Rizikos valdymo sistema. Kredito rizika ir jos valdymas. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 11
Komercinių bankų lyginamoji analizė
Santrauka. Abstract. Įvadas. Teoriniai bankų kredito rizikos valdymo aspektai. Bankų kredito rizikos samprata. Bankų kredito rizikos valdymo samprata. Kredito rizikos valdymo principai ir metodai. Kredito rizikos valdymas Lietuvoje. Lietuvos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 54 puslapiai
2015 11 27
Paskolų rizikos faktoriai
Įvadas. Kredito rizikos valdymo principai ir svarba. Kredito rizikos svarba. Kredito rizikos valdymo tikslas ir principai. Likvidumo, pelningumo ir saugumo principų modelis. Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys kredito rizikos valdymą. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 10 07
Kredito rizika
Įvadas. Kredito rizika ir jos valdymas. Banko rizikos, atsirandančios dėl kreditavimo operacijų. Kredito rizikos testavimas. Kredito rizikos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 02 22
Kredito rizikos valdymo procesas
Įvadas. Kredito rizikos samprata. Kredito rizikos valdymo tikslas, esmė. Kredito rizikos valdymo principai. Kredito rizikos valdymo procesas. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 12 18
 Pagrindinių kredito rizikos valdymo metodų ir priemonių tyrimas
Pagrindinių kredito rizikos valdymo metodų ir priemonių tyrimas. Įvadas. Kredito rizikos teoriniai aspektai. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos vertinimo metodai. Įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė. „Standart and Poors“ ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2017 05 11
Kredito rizikos valdymo svarba
Kredito rizikos valdymo svarba. Reikšmigiausios kredito rizikos rūšys kredito unijoje. Kredito rizikos svarba kredito unijos kapitalui. Kredito rizikos valdymo piremonės. Priemonės naudojamos kredito rizikai valdyti. Paskolų suteikimo ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 04 10
Ab „Swedbank“ rizikos nustatymas ir įvertinimas
Ab „Swedbank“ rizikos nustatymas ir įvertinimas. AB „Swedbank“. Vienas didžiausių bankų. „Swedbank“ vizija – sudaryti galimybes gyventojams. Rizikos valdymo ir kontrolės procesas Banke ir Grupėje. Pirmasis apsaugos lygis - ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 06
Kredito unijų veikla Lietuvoje referatas
Įvadas. Kredito unijos. Kredito unijų tikslas. Kredito unijų operacijos. Kredito unijų bruožai. Kredito unijų finansinės paslaugos, svarbiausios funkcijos. Kredito unijų rizikos. Kredito unijų veiklos pranašumai ir trūkumai, skirtumai ...
Finansų referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 12 05
Banko kreditinė veikla
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Banko kreditinės paslaugos. Kredito samprata ir charakteristika. Fizinių asmenų kreditavimo bankuose principai ir būdai. Verslo subjektų krediavimo bankuose principai ir būdai. Kreditavimo paslaugų pelningumas. Kredito rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2012 01 09
Kredito linija Danske banke
Kredito linija „Danske bank“. Kredito linija. Paskirtis. Kredito linijos suteikimo sąlygos. Galimybės ir privalumai. Dokumentai, reikalingi gauti kreditą.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2016 06 20
Praktika Swedbank banke
Įvadas. Ab „swedbank“ mažeikių kac teikiamos paslaugos. Ab „swedbank“ metų finansinė atskaitomybė. Banko mokėjimo kortelių analizė ir išvados. Kredito rizikos valdymas „swedbank“ banke. Pasiūlimai dėl banko veiklos ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 07 11
Rizikos valdymas
Rizikos valdymas (risk management). Reaguojąs (reactive) ir aktyvus (proactive) metodai. Programų sistemų (software) rizikos. Rizikų nustatymas. Produkto dydžio rizikos. Biznio poveikio rizikos. Su klientu susijusios rizikos. Proceso rizikos. ...
Informatikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 09 18
Kreditų reitingai
Įvadas. Kredito reitingo svarba. Pagrindinės kredito reitingų agentūros. Valstybės kredito reitingas. Centrinės ir Rytų Europos šalių kredito reitingai. Lietuvos kreditų reitingų raida. Kredito reitingo suteikimo procesas. Alternatyvios ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 12 01
Mokyklos aplinkoje esantys pavojai, rizikos vertinimas
Mokyklos aplinkoje esantys pavojai, rizikos vertinimas. Sužalojimai. Sužalojimų rizikos vertinimas. Gaisras. Gaisro rizikos vertinimas. Užkrečiančios ligos. Užkrečiančių ligų rizikos vertinimas. Apsinuodijimas maistu. Apsinuodijimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 05 25
Įmonių apskaitos tyrimas
Tyrimo hipotezė: įmonės, kuriose nėra atsakingo darbuotojo už prekinio kredito klausimus, dažniau patiria nuostolius. Tyrimo uždaviniai. Pirkėjų skolų valdymo vertinimas lietuvos rinkoje. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Darbuotojų ...
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 19 puslapių
2013 05 20
Profesinė rizika referatas
Profesinės rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas darbo vietoje. Pavojingų veiksnių identifikavimas. Rizikos veikiamų darbuotojų identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir vertinimas. Rizikos ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 04
AB „Medicinos banko“ rizikos valdymo struktūra
Trumpai apie banką. UAB „Medicinos banko“ rizikos valdymas. Rizikos rūšys. Kredito rizika. Likvidumo rizika. Rinkos rizika. Rizikos valdymo struktūra. Valdyba. Stebėtojų taryba. Rizikų valdymo komitetas. Audito komitetas. Rizikos ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 11 21
Banko mokėjimo kortelių išdavimas
Mokėjimo kortelė – banko kortelė. Mokėjimo kortelių rūšys. Pagal kreditingumo tipą. Pagal naudojamas technologijas. Debeto ir kredito kortelių palyginimas. Lietuvos bankų siūlomos kortelės klientams. Kredito kortelės siūlomos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 03
Bankinių rizikų valdymo metodai, problemos ir perspektyvos
Įvadas. Banko rizikos vertinimas teoriniu aspektu. Rizikos sąvoka ir skirstymas. Banko rizikos valdymas. Centrinio banko apribojimai finansinėms institucijoms. Rizikos galimybės bankinėje sistemoje. Valiutų bei palūkanų normos rizika. ...
Bankininkystės magistro darbai, Magistro darbas, 39 puslapiai
2018 12 30
Pinigų plovimo prevencija banke
Pinigų plovimo prevencija banke. Kas yra pinigų plovimas? Neteisėtų pinigų šaltiniai. Pinigų plovimo etapai. Pinigų plovimo metodai. Įsidėmėkite. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos. Lietuvos banko priemonės. Bankai ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 07
Profesinė rizika ir jos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimo pagrindai ir prevencija. Sąvokos. Pavojus ir rizika. Rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas (samprata). Rizikos vertinimo tikslai. Vadybos sistemos įmonėje. Rizikos vertinimo paskirtis. Rizikos elementai. Profesinės ...
Saugos projektai, Projektas, 16 puslapių
2012 12 05
Faktoringas ir Kreditas
Kredito rizika. Kredito rizika – tai galimybė. Tikslas. Rizikos valdymo tikslas. Bankų sistemoje. Kredito rizika – tikimybė. Kredito rizikos nustatymas. Paskolos (ar jos dalies) grąžinimo ar palūkanų mokėjimo terminų laikymasis. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 29
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo