Kredito unijos teikiamų paslaugų analizė

300 dokumentų
Kredito unija referatas
Centrinė kredito unija. Kredito unijos valdymo organai. Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo šaukimo pagrindai. Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kvorumas ir nutarimų priėmimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 06 03
Kreditavimo paslaugų fiziniams asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose analizė
Įvadas. Kreditavimo paslaugų fizinias asmenims Lietuvos komerciniuose bankuose ir kredito institucijose esmė ir jų teoriniai aspektai. Bankų veiklos esmė ir jų veiklos procesų organizavimas. Kredito institucijų veiklos esmė ir jų ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2017 12 13
Kredito unijos ir jų veikla Lietuvoje
Įvadas. Samprata. Kredito unijų veikla. Kredito unijos teikiamos paslaugos. Kredito unijų paslaugų teikimo sąlygos ir kokybė. Alytaus kredito unijos paslaugų sąlygos ir kokybė. Kauno kredito unijos paslaugų sąlygos Išvados. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 11 19
Kredito unijų veikla
Įvadas. Kredito unijų teorija. Kredito unijos samprata. Kredito unijų veikla. Kredito unijų pranašumai prieš banką. Pasirinktų kredito unijų paslaugų teikimo sąlygos ir kokybė. „Kauno kredito unijos“ paslaugų sąlygos ir kokybė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 08 05
Kredito unijos
Įvadas. Kredito unijos teoriniai aspektai. Kredito unijos apibrėžimas. Kredito sistema ir jos veikimas. Lietuvos centrinė kredito unija ir jos veikla. Kredito unijos praktinė analizė. Lietuvos centrinės kredito unijos metinių ataskaitų ...
Finansų referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 26
Kredito unijos kursinis darbas
Įvadas. Kredito unijos samprata. Kredito unijų ištakos. Kredito unijų veiklos charakteristika. Kredito unijos. Principai kuriais vadovaujasi kredito unija. Kredito unijų veikla bei analizė. Žmogaus galimybės kredito unijoje. Lietuvos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 05 11
Kredito unijų veikla Lietuvoje referatas (2)
Įvadas. Kredito unijos samprata. Kredito unijų veikla. Kredito unijų naudingumas. Kredito unijų paslaugų teikimo sąlygos ir kokybė. Alytaus kredito unijos paslaugų sąlygos ir kokybė. Kauno kredito unijos paslaugų sąlygos ir kokybė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 05 30
Lietuvos kredito unijų lyginamoji analizė
Įvadas. Kredito unijų atsiradimas ir veikla. Kredito unija teikia savo nariams įvairias bankines paslaugas. Kredito unijų atsiradimas ir raida. Skirtumas tarp kredito unijos ir banko, kredito unijų problemos. Kredito unijų sektoriaus ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 04 20
Kredito unijos analizė Verslo etikos projektinis darbas
Įvadas. Akademinės kredito unijos socialiai atsakingos veiklos aspektai. Akademinės kredito unijos veikla. Akademinės kredito unijos tikslai, vizija ir misija. Akademinės kredito unijos socialinės atsakomybės projektai. Akademinės kredito ...
Etikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 08 30
Kredito unijos Lietuvoje referatas
Įvadas. Kredito unijų veikla Lietuvoje. Kas yra kredito unija. Kredito unijų pagrindinės paslaugos. Kredito unijų judėjimas Lietuvoje. Kaip tapti kredito unijos nariu? Pagrindiniai kredito unijos principai. Asociacija Lietuvos kredito unijos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 11 01
Kreditavimas Lietuvoje
Įvadas. Kredito esmė, reikalingumas ir funkcijos. Kreditų klasifikavimo problema. Kreditų formų įvairovė. Raseinių kredito unijos veiklos trumpa charakteristika. Raseinių kredito unijos aktyvų struktūros dinaminė analizė. Raseinių ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2019 03 01
Kredito unijų teikiamų paslaugų lyginamoji analizė
Įvadas. Sumodeliuota situacija. Taupomojo indėlio pasirinkimas. Paskolos verslui pasirinkimas. Kredito unijos su geriausiomis tarptautinių pavedimų sąlygomis pasirinkimas. Išvados. Naudota literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 17
Kredito unijos Lietuvoje
Kredito unijos Lietuvoje. Kredito unijų istorija. Kas yra kredito unija? Ar žinomos kredito unijos? Ar naudojasi paslaugomis? Veiklos mastai. Kredito unijų veiklos struktūra. Kredito unijų organizacinė struktūra. LCKU funkcijos. KU funkcijos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2013 11 25
Lietuvos Centrinės kredito unijos veikla: funkcijos ir teisės
Įvadas. Lietuvos centrinė kredito unija. Kas yra centrinė kredito unija? Lietuvos centrinės kredito unijos informacija nariams. LCKU kapitalas. Lietuvos centrinės kredito unijos vizija, misija ir vertybės. Lcku vizija. Lcku misija. LCKU ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 05 12
Kredito unijos referatas
Įvadas. Kredito unijų atsiradimas ir raida. Kredito unijos apibūdinimas. Kredito unijų veikla. Pagrindinės kredito unijų teikiamos paslaugos. Šiuo metu Lietuvoje veikiančios kredito unijos.
Finansų referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 12 29
Kredito unijų veikla: Kredito unijos Lietuvoje
Įvadas. Kredito unija. Kredito unijų pranašumai prieš banką. Kredito unijos Lietuvoje. LKU kredito unija. Vilniaus kredito unija. Kauno kredito unija. Šeimos kredito unija. Asociacija Lietuvos kredito unijos. Rizika ir jos valdymas. Kredito ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 11 04
Rizikų kredito unijų sektoriuje mažinimas
Įvadas. Kredito unijos. Kredito unijų funkcijos. Lietuvos banko atliktas kredito unijų sistemos tyrimas. Kredito unijos veiklos rizika ir jos apribojimas. Straipsnis. Kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai. Straipsnis. Apribojimai ...
Finansų referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 12 07
Kredito unijų veikla Lietuvoje kursinis darbas
Įvadas. Kredito unija. Kas yra kredito unija. Kredito unijų steigimas. Kredito unijų valdymas. Kredito unijų kapitalas. Kredito unijų veikla. Kredito unijų ir banko skirtumai. Kuo kredito unija pranašesnė prieš banką? Kredito unijų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 11 21
Komercinio banko ir kredito unijos palyginimas
Komerciniai bankai. Kredito unijos. Kredito unijų ir komercinių bankų lyginamoji analizė. Kredito unijų ir komercinių bankų panašumai ir skirtumai. Kredito unijų ir komercinių bankų paskolų ir indėlių analizė. Kredito unijos ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 29
Lietuvos kredito unijos ir Vilniaus baldai veikla
Santrauka. Įvadas. Kredito unijos. Kredito unijos samprata. Kredito unijų rinka ir perspektyvos. Santykinė finansinė AB „Vilniaus baldai“ analizė. Trumpas įmonės aprašymas. AB „Vilniaus baldai“ finansinė analizė. Išvados. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 03 21
Kredito unijos analizė
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Kredito unijos teoriniu aspektu. Kredito unijos sąvoka. Kredito unijų valdymas. Kredito unijų veikla. Narystė Lietuvos kredito unijose. Finansinių ataskaitų lyginimas. Ataskaitų lyginimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 05 06
Kredito unijos skaidrės
Kredito unijos. Lietuvos centrinė kredito. Reikšmė. Kredito unija teikia savo narių pinigines lėšas narių ūkiniams ir socialiniams poreikiams tenkinti. Kredito unijų paskirtis. Trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos. Kredito unijų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 01 15
Kredito unijos (2)
Kredito unija. Pagrindinės kredito unijų paslaugos. Nefinansinės lietuvos centrinės kredito unijos paslaugos. Centrinė kredito unija, be finansinių paslaugų teikimo, atlieka šias funkcijas. Palūkanų ir pinigų laiko vertės skaičiavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2015 05 26
Kredito unijų veikla ir kapitalas
Kredito unijų veikla ir kapitalas. Įvadas. Kas yra kredito unija? Kredito unijų teikiamos finansinės paslaugos. Kredito unijų veikla. Kredito unijos teisės ir pareigos. Kredito unijos organai. Kas yra kapitalas? Kredito unijos kapitalas. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 02 13
Lietuvos centrinės kredito unijos veikla
Lietuvos centrinės kredito unijos veikla ir 2015 metų turto struktūros analizė. Lietuvos centrinė kredito unija. Lietuvos centrinės kredito unijos finansinės paslaugos. Kredito unijų turto struktūra. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 11 13
Kredito unijų palyginimo analizė
Kredito unijų palyginimo analizė. Rodiklio pavadinimas Suma. 2014 01 01 mln. Lt 2015 01. Mln. Lt mln. Eur. Turtas aktyvai 2144 2131. Suteiktos paskolos 1027 909. Indėliai 1868 1847. Pajinis kapitalas 208 177. Kredito unijų teikiamų paslaugų ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 03 15
Kredito rizikos valdymas
Kredito rizikos valdymas. Reziume. Įvadas. Finansų rinkos vieta ekonominėje sistemoje. Įmonės strateginio valdymo esmė. Finansinių institucijų kredito rizikos mažinimo strategijos. Rizikos valdymo sistema. Kredito rizika ir jos valdymas. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 03 11
Indėliai referatas
Bankininkystė referatas apie indėlius. Įvadas. Terminuotųjų indėlių rūšys ir palūkanos. Indėlio samprata. Indėlių rūšys. Terminuotieji indėliai ir jų rūšys. Palūkanų samprata. Komercinių bankų ir kredito unijos lyginamoji ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 01 15
Kredito unijų ir komercinio banko skirtumai
Kredito unijų ir komercinio banko skirtumai. Sąvokos. Kredito unija — kooperaciniais pagrindais fizinių asmenų savanoriškai įsteigta ir nustatyta tvarka įregistruota įstaiga. Požymiai. Komercinio banko. Komerciniai universalūs bankai. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 01 11
Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2015 06 17
Kredito unijos ir jų veiklos analizė ir vertinimas 2015 – 2017 m.
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto. Verslo ir apskaitos katedra. Temos aktualumas. Kredito unijų samprata. Kredito unijų samprata. Kredito unijos koncepcija. Kredito unijų veiklos charakteristika. Kredito ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 03 13
Bankų kredito gavimo salygos ir kaštai Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Paskolos klasifikavimo požymiai. Grupavimas pagal pinigų skolintojus. Paskolų suteikimo tvarka. Būsto paskola. Analitinė – metodinė dalis. Lietuvos bankai. Trumpalaikio kredito samprata. Trumpalaikio kredito gavimo ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 43 puslapiai
2015 05 29
Energetikos viešųjų e-paslaugų gyventojams brandos lygio nustatymo tyrimas
Įvadas.Teorine dalis. Elektronine valdžia. Viešoji paslauga ir viešoji elektronine paslauga. Brandos lygio modelis.Praktinė dalis. AB „Lesto“ teikiamų viešųjų e. Paslaugų brandos lygio analizė. AB „Lietuvos dujos“ teikiamų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 12 04
Centrinės kredito unijos veikla
Įvadas. Lietuvos centrinė kredito unija. Lcku struktūra. Lietuvos centrinės kredito unijos veikla. LCKU atstovauja narių interesams susijusiose organizacijose. LCKU finansinės paslaugos. Kredito unijų finansinės veiklos vertinimo skyriaus ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 01 15
Viešbučio „Sofijos Rezidencija“ paslaugų asortimento analizė
Viešbutis „Sofijos Rezidencija“ įsikūręs Nemuno pakrantėje, Birštone – kurortiniame mieste Lietuvos pietuose, Kauno apskrityje. Teikiamų paslaugų asortimento plotis. Teikiamų paslaugų asortimento prisotinimas. Teikiamų paslaugų ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 03
Sveikatingumo ir gydymo centro „Gradiali“ teikiamų paslaugų analizė
Santrauka. Įvadas. Tyrimų metodika. Paslaugų klasifikavimo teorinė analizė. Paslaugų samprata, savybės bei klasifikavimas. Sveikatingumo paslaugų samprata ir struktūra. SPA paslaugų tiekėjų klasifikavimas. Grožio procedūros. Fizinis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2017 02 10
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo