Krepsinio pamokos planas konspektas (4)

300 dokumentų
Narkotinių medžiagų vartojimo pasekmės - pamokos planas
Pamokos pagrindinis tikslas. Naujos medžiagos perteikimas. Pamokos planas. Pamokos pagrindinis tikslas. Pamokos uždaviniai. Mokomieji. Lavinamieji. Auklėjamieji. Pamokos metodai darbas grupelėse tarp vaikų, piešimas, diskutavimas, savo ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2018 04 11
Pamokos planas: Tinklinio žaidimo technikos gerinimas
Kūno kultūros pamokos planas Tinklinis. Parengiamoji pamokos dalis – 6 min. Pagrindinė pamokos dalis – 30 min. Baigiamoji pamokos dalis – 4 min. Parengiamoji pamokos dalis – 8 min. Pagrindinė pamokos dalis – 32 min. Baigiamoji ...
Kūno kultūros planai, Planas, 9 puslapiai
2020 03 02
Funkcinių stilių kartojimas pamokos planas
Metrika. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Priedas. Tema. Funkcinių stilių kartojimas.
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 02 25
Dailės pamokos planas
DALYKAS: Dailės pamokaTEMA: Renesanso epochaTIKSLAS: Supažindinti mokinius su renesanso epochos menininkais, darbais, architektūra. Išmokyti mokinius atskirti šiai epochai būdingus meno bruožus.UŽDAVINIAI: ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 05 21
Atr konspektas
Ldk, liublino unija, atr ir jos žlugimas. Valdant žygimantui senajam. Valdant žygimantui augustui. Atr valdovas henrikas valua. Atr valdovas steponas batoras. Atr valdovas zigmantas vaza. Atr valdovas vladislovas vaza. Atr valdovas jonas ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 03 18
Pamokos planas: Klasicizmo muzikos ypatumai
Pamokos planas Data. Klasicizmo muzikos ypatumai. PAMOKOS EIGA Pamokos struktūros dalys ir laikas. Naujos temos „ Klasicizmo muzikos ypatumai “ pristatymas. Diskusija 10 min. Improvizavimas ritminiais instrumentais , kūno perkusija. Muzikos ...
Muzikos planai, Planas, 3 puslapiai
2020 03 10
Lengvosios atletikos pamokos planas: trumpieji nuotoliai
9,5( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas – konspektas. Apšilimas atliekant ėjimo ir bėgimo užduotis. Mankšta atliekant bendruosius pratimus Galvos tempimai. Pečių srities bei rankų tempimai. Liemens tempimai. Kojų tempimai. Spec. Pratimai pasiruošti atlikti ...
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2018 03 27
Kūno kultūros pamokos planas ,,Kamuolio varymas''
Reikalingos mokymo priemonės. Rankos už galvos. Rankų ir pečių sukimas. Liemens sukimas giliu. Pečių tempimo pratimas. Kojos pečių plotyje. Gilūs įtūpstai. Katės poza’. Žaidžiamas žaidimas su krepšinio kamuoliu. Žaidimas su ...
Kūno kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 03 23
Pamokos konspektas Asmens ir aplinkos švara 7 – 8 klasių mokiniams
Įvadas. Pagrindinio ugdymo pamokos konspektas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 04 13
Šuolio į aukštį nugara mokymas pamokos planas
Pamokos planas – konspektas. Treniruotę vedė. Vieta. Treniruotės vedimo data. Laikas 09 00 h. Dalyvaujančių skaičius. Treniruotės tikslas Šuolio į aukštį nugara mokymas. Uždaviniai Išmokyti taisyklingai šoktį į aukštį nugara. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 18
Tikybos pamokos planas
Pamokos planas. Dalykas Tikyba. Pamokos tema Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai? Uždaviniai. Stebėdami pateiktis ir klausydami mokytojos aiškinimo, kurdami plakatą mokės paaiškinti sąvokas Bažnyčia ir bažnyčia. Pamokos tipas ...
Tikybos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 09 08
Choreografija pamokos planas
Choreografijos pamokos išplėstinis planas. Tema. Svyruojamasis žingsnelis. Ratelis „Vai išeiki, oželi“. Tikslai. ) išmokyti svyruojamąjį žingsnelį;. ) išmokyti ratelį „Vai išeiki, oželi“;. ) lavinti laikyseną. Pamokos vieta ...
Menų planai, Planas, 4 puslapiai
2013 09 22
Pamokos planas vikrumas
Pamokos planas nr. Parengiamoji dalis 10 min. Žaidimas „ Saugau – nesaugau “. Pagrindinė dalis 25 min. Vikrumo pratimas „ Veidrodis “. Baigiamoji dalis 5 min. Užimk vietą. Pamokos apibendrinimas.
Kalbos kultūros planai, Planas, 6 puslapiai
2016 01 25
Geografijos pamokos planas (2)
Mokytojos vardas , pavardė. Mokykla. Mokinių skaičius. Pamokos trukmė. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždavinys. Pamokos tipas. Organizacine dalis pedagogo ir mokinių pasiruošimas pamokai. Ugdytinių psichologinis parengimas ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 puslapiai
2016 04 01
Sportas: krepšinio filosofija
Sportas krepšinio filosofija. Pirmiausia reiktų pradėti nuo to, kas yra krepšinis? Krepsinio istorija. Krepšinio istorija. FIBA taisyklės. Pražangos. NBA taisyklės. Įkvepiančios krepšinio žvaigždžių citatos.
Kūno kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 03 02
Lengvosios atletikos pamokos planas konspektas
2.1 Bėgimas ristele. Toliau seka bėgimas atliekant pratimus, skirtus apšildyti viršutinei bei apatinei kūno daliai (rankų sukimai pirmyn - atgal, mojimai į šonus, bėgimas pristatomais žingsniais ir t.t). Kelių kėlimas aukštyn, kojų ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2015 06 17
Lietuviu kalbos pamokos planas
Skiemuo. Kirtis. Dalykas. Klasė. Pamokos temos pavadinimas. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai. Mokymo(si) metodai. Pamokos tipas. Priemonės. Pedagogo naudota literatūra. Pamokos eiga. Dalykinis parengimas – mokinių žinių ir ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 12 09
Pamokos planas: Spalvinga druska Velykoms
Pamokos tema Spalvinga druska Velykoms. Trumpa klasės charakteristika. Pamokos tikslai. Pamokos uždavinys. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas kūrybinė pamoka. Priemonės mokiniams. Priemonės mokytojui. Užduotis. Vertinimo kriterijai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2020 01 06
Jėgos lavinimas
Pamokos planas Nr. Pamokos dalys , laikas. Mokykla. Mokytoja. Klasė. Vieta. Pamokos uždavinys. Pamokos tema jėgos lavinimas. Veiklos sritis judėjimo įgūdžiai. Pamokos dalys, laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis. Metodinės ...
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2020 04 10
Rusų kalbos planas konspektas
Rusų kalbos pamoka. Klasei. Tema ,, namų ruošos darbai". Новая лексика. Узнай информацию. Домашние дела.
Rusų kalbos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 12 03
Geometrinės figūros plokštumoje ir erdvėje pamokos planas
Pamokos tema. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Reikalingos priemonės. Iš Bendrųjų programų Nuostatos. Individualizavimas ir diferencijavimas. Vertinimas ir įsivertinimas. Pamokos struktūrinės dalys Pamokos eiga. Įvadinė dalis 15 ...
Matematikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 12 09
 Kuno kulturos pamokos teoriniai aspektai
Įvadas. Kuno kulturos pamokos teoriniai aspektai. Kūno kultūros pamoka. Pamokų klasifikavimas. Pamokos struktūra. Vienas iš pagrindinių šiuolaikinės kūno kultūros uždavinių yra ugdyti mokinių fizinio aktyvumo kasdieniame gyvenime ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2010 03 03
Kūno kultūros pamokos planas 8 klasei
8( 2 atsiliepimai )
Kamuolio metimo į krepšį ir kamuolio perdavimo tobulinimas. Kamuolio perdavimas viena ranka nuo krūtinės. Metodiniai nurodymai.
Pedagogikos planai, Planas, 8 puslapiai
2016 09 08
Dailės pamokos planas - figūros vaizdavimas
Ankstyvieji pirmykščių žmonių piešiniai ant olų pasižymėjo paprastumu. Žmonių figūros stilizuotos, dažnai ištemptos į ilgį. Dažniausiai vaizduojama tema – medžioklė. Nes medžioklė anuomet buvo vienas pagrindinių ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 03 29
Pedagoginė praktika pamokų planai
Namų darbų užduotys. Pilietinė visuomenė Lietuvoje 1918 2011m. Pamokos tikslas. Pamokos eigos aprašymas Mokytojo veikla. Pamokos eiga. Migracija šiuolaikinėje visuomenėje. Pamokos tema Migracija. Pamokos problema. Pamokos tikslai. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2015 03 27
Biologijos pamokos planas
Išplėstinis biologijos pamokos planas. Organizavimas ir veikla. Pamokos dalys. Planuojama mokytojo veikla. Planuojama mokinių veikla. Pamokos įvadas. Mokinių motyvavimas. Temos ir tikslo paskelbimas. Naujos medžiagos nagrinėjimas. ...
Biologijos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 01 28
Krepšinis referatas Greitumo apraiškos krepšinyje
Greitumo apraiškos krepšinyje. Įvadas. Krepšinio judamosios veiklos ypatumai. Žaidimo fiziologinė charakteristika. Greitumas ir jo lavinimas. Vikrumas ir jo lavinimas. Judėjimo (motorikos) ypatumai, darantys įtaką jaunųjų krepšininkų ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 01 23
Budizmas pamokos planas
Pamokos metrika. Ugdytini mokinių pasiekimai per pamoką. Literatūra ir šaltiniai. Internetp prieigos. Pamokos situacija išmokta. Atliktos užduotys. Motyvacijos ir mokymosi lygis , bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai. Tikėjimo augimo ...
Tikybos planai, Planas, 5 puslapiai
2015 04 26
Technologijos mityba pamokos planas
Vilniaus Žvėryno gimnazija. Pamokos planas. Pamokos tikslas. Supažindinti mokinius su saugaus ir higieniško darbo taisyklėmis virtuvėje, su virtuve, su indais, įrankiais ir maisto produktų grupėmis. Pamokos uždaviniai. Virtuvės ...
Technologijų planai, Planas, 6 puslapiai
2014 12 10
Lietuvių kalbos pamokos planas I klasei
Uždaviniai. Supažindinti su garsais [g], [g‘] ir raidėmis g ir g , g ir g. Mokyti išgirsti ir taisyklingai tarti garsus [g] [g‘]. Supažindinti su lietuvių kalbos raidėmis g ir g; g g. Plėsti garso ir raidės santykio suvokimą. Mokyti ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 05
Kūno kultūros pamokos planas (2)
Pamokos. Dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvu-mas. Metodinės ir organizacinės pastabos.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 12 07
Kūno kultūros pamokos stebėjimas
Analizuojami pamokos aspektai. Pamokos vedimo ypatumai. Pastabos. Tobulinimo galimybės.
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 11 28
Krepšinis mūsų gyvenime
Lietuvos moksleivių krepšinio čempionato “karūna” merginų komanda iškovojo ii vietą respublikoje. lietuvos moksleivių krepšinio čempionato “karūna” vaikinų komanda iškovojo v vietą respublikoje. Klaipėdos apskrities ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 05 18
Kūno kultūros pamoka
Kūno kultūros pamokos planas-konspektas. Uždaviniai. Mokyti bėgti iš įvairių pradinių padėčių. Tobulinti kamuolio varymą dešine ranka ir metimą į krepšį viena ranka nuo peties bei šuoliukus per šokdynę pristatomu žingsniu. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2015 01 15
Pamokos planas: Kas siejasi su Kalėdomis?
Mokymo si priemonės. Įvadinė pamokos dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Baigiamoji pamokos dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 12 puslapių
2018 10 28
Pamokos planas: dainų žanrai
Pradinio ugdymo pedagogikos. Individualus praktikos planas. Data ir laikas. Įrašas apie veiklos. Pamoką vedančio mokytojo. Pamokos tipas aiškinamasis. Tikslas / uždavinys. Metodai ir priemonės. Min. Pamokos struktūrinės dalys. Užduotys. ...
Muzikos planai, Planas, 10 puslapių
2020 01 11
×
115 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo