Krovinių pervežimas (5)

300 dokumentų
Materialaus srauto valdymo procesai
Materialaus srauto valdymo procesai. Įvadas 2. Materialus srautas 3. Materialaus srauto valdymo procesai Išvados Literatūra. Įvadas. Kas šiandien yra logistika? Ką ji apima? Logistikos procesas susideda iš logistikos operacijų. Materialus ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 29
Jūrų transporto plėtros pagrindas – keleivių ir krovinių srautai
Įvadas. Keleivių ir krovinių formavimo principai. Daugiakriteris keleivių ir krovinių srautus lemiantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2020 05 23
Žmonių saugos referatas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės charakteristika. Elektromagnetinių laukų poveikis žmogaus organizmui. Apsauga nuo elektromagnetinių laukų. Saugus krovinių ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2011 03 20
Keleivių ir krovinių vežimas automobilių transportu
Keleivių ir krovinių vežimas automobilių transportu savarankiškas darbas. Keleivių ir krovinių vežimo automobilių transportu istorija. Keleivių ir krovinių vežimas. Metų keleivių ir krovinių pervežimo statistiniai duomenys. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 06 06
Krovinių vežimų rinkų pasiskirstymas tarp atskirų transporto rūšių ES skaidrės
Krovinių vežimų rinkų pasisikirtymas tarp atskirų transporto rūšių ES. Vgtu. Transportas ES. Transportas – sudėtinga, nuo daugelio veiksnių priklausanti sistema. Krovinių vežimai ES. Lietuvos ir Lenkijos vežimai 2007m. Krovinių ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 12 10
Įmonės UAB „DS Constructions“ sandėliavimo veiklos analizė
Įvadas. UAB „Ds constructions“ įmonės veiklos pristatymas. Sandėliavimo paslaugos. Tyrimo metodo. Tyrimo. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Sandėliavimo sąvoka. Sandėlių strategija. Pagrindinės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 03 22
Automobilių bei geležinkelio transporto ypatumai
Krovos vieneto formavimas. Krovinio pervežimui reikalingi dokumentai. Krovinio pervežimas automobilių transportu. Maršruto sudarymas krovinio pervežimui naudojant automobilių transportą. Krovinio pervežimas naudojant geležinkelių ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 06 05
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ rinkodaros tyrimas
Ab "klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (klasco) rinkodaros tyrimas. Turinys. Įvadas. Ab "klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (klasco) rinkodaros tyrimas. AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (KLASCO) SSGG analizė. AB „KLAIPĖDOS ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 04 16
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (Klasco): įmonės veikla, krovinių srautai, krovos įranga
Įvadas. Įmonės apžvalga. Informacija apie įmonę. Organizacinė struktūra. Įmonės teikiamos paslaugos. Terminalai, jų našumas ir juose kraunami kroviniai. Krovos įranga. Krovinių kiekis ir klientų paieška. Krovinių statistika. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2019 01 07
Krovinių ženklinimas: sistemos, ženklai, ženklinimo taisyklės, ženklų reikšmės
Įvadas. Apžvalga. Transportinių krovinių ženklinimo sistema. Ženklinimo taisyklės. Atvėjų analyzė. Ženklai ir jų reikšmės. Atvėjų interpretacija. Uab ,,Pamario baltai“. Krovinių ženklinimas DPD. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 24
Statybinių krovinių gabenimas
Įvadas. Informacinė šaltinių apžvalga. Aprašymo skyrius. Krovinių charakteristika. Krovinių srautų analizė. Krovinių srautų netolygumas. Technologinis skyrius. Racionalių maršrutų parinkimas. Techniniai eksploataciniai rodikliai ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 02 06
Kroviniai ir jų klasifikavimas
Kroviniai ir jų klasifikavimas. Krovinys yra apibūdinamas jo. Krovinių rūšys. Krovinys kaip prekė. Krovinių įpakavimas. Krovinių transportinis ženklinimas. Krovinį vežimo metu veikiantys veiksniai. Veiksniai atsirandantys vežimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 12 02
Geležinkelio terminalo analizė. Terminalo Sąvoka. Krovinių terminalas Vilniaus geležinkelio stotyje. Darbas terminale. Krovinių terminalo teikiamos paslaugos. Krovinių vežimas geležinkel. Krovinių sandėliavimas. Muitinės tarpininkų ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 12 28
Krovinių vežimas kelių transportu Lietuvoje apimtys ir kryptys
Krovinių vežimas kelių transportu Lietuvoje apimtys ir kryptys. Tikslas ir uždaviniai. Krovinių klasifikacija. Kelių transporto terminalai. Kelių transporto dokumentacija Lietuvoje. Konkurencingumą tarp atskirų transporto rūšių ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 12 05
Smulkūs kroviniai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Automobiliais gabenamų smulkiųjų krovinių, ypatumai. Automobiliai pritaikyti smulkių krovinių vežimui. Oro transportu gabenamų smulkiųjų krovinių, ypatumai. Lėktuvų klasifikacija. Geležinkeliu ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 02 06
Pavojingių krovinių vežimas ADR. ADR - Europos. Sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais. Išimtys vežant dujas. Pavojingų krovinių vežimo samprata. Atsakomybė pagal ADR. Iššimtys vežant dujas.Ženklinimas.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2017 05 16
Pavojingi kroviniai konspektas
Pavojingųjų krovinių samprata. Pavojingųjų krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. Pavojingųjų krovinių vežimas Lietuvos Respublikoje. ADR sutartis. Pagrindiniai pavojingųjų krovinių vežimo dalyviai. Pagrindiniai pavojingųjų ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 02 08
UAB Birių krovinių terminalas skaidrės
UAB Birių krovinių terminalas. Veiklos aprašymas. Susijusios įmonės. Apie įmonę. Istorija. Bkt. Teikiamos paslaugos. Krovos paslaugos. Krovinių kaupimo ir sandėliavimo uoste paslaugos. Trąšų mišinių gamybos paslaugos. Techninės ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 04 14
Specifinių krovinių vežimų organizavimas kelių transportu
Specifinių krovinių vežimų organizavimas kelių transportu. Specifinių krovinių skirstymas. UAB „ Krovtranzit “ specifinių krovinių vežimo pavyzdys. Turinys. Įvadas. Specifinių krovinių skirstymas. Saugumo užtikrinimas. Maršruto ...
Logistikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2019 01 11
Krovinio vežimo dokumentacija, vežimo tipai ir kaip parinkti sunkvežimio tipą
Krovinių vežimui naudojama dokumentacija išsiuntimo dokumentai. Vežimo važtaraštis. Grupinis vežimo važtaraštis. Ištisinio vežimo važtaraštis. Standartinis orderis vežimui. Tarptautinis važtaraštis. Vežimo kelių transportu ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2014 10 26
Tarptautiniai gabenimai kelių ir geležinkelių transportu
Įvadas. Krovinių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Korvinių gabenimo automobilių transportu ypatumai ir trūkumai. Krovinių vežimas geležinkeliu tarptautiniais maršrutais. Krovinių pervežimo tarptautiniais maržrutais ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 02 14
Krovinių pervežimo statistika LT, importas, eksportas, pagrindinės kryptys
2015 m. krovinių vežimo sausumos transportu apimtys palyginus su 2014 m. Geležinkelių transportu gabenamų krovinių rodikliai. Krova Klaipėdos uoste. Išduotos licensijos verstis krovinių pervežimu. Oro transportas. Importas. Eksportas ir ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 12 07
Tarptautinių pervežimų sausumos transportu Lietuvoje analizė
Krovinių vežimo kelių transportu analizė. Tarptautinių gabenimų kelių transportu dinamika. Krovinių gabenimo kelių transportu pasiskirstymas. Tarptautinis krovinių gabenimas kelių transportu. Tarptautinių krovinių pervežimo apimtys ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 02
Pavojingų krovinių vežimas ir organizavimas analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių klasifikavimas, ženklinimas, vežimo būdai ir tam skirtos priemonės (įranga. Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 10 23
Krovinių pervežimo organizavimas
Įvadas. Transporto logistika. Kroviniai. Krovinių skirstymas. Krovinių pervežimo organizavimas. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 03 21
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu lr. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 11
Krovinių gabenimo maršrutų iš Elektrėnų į Eseną vertinimas
Įvadas. Krovinių vežimo teoriniai aspektai. Transporto rūšių parinkimas. Krovinių įpakavimas. Krovinių ženklinimas. Krovinių vežimo dokumentai. Maršruto elektrėnai – esenas įvertinimas. Krovinio maršrutų parinkimas ir krovinio ...
Transporto referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 01 05
Transportas Lietuvoje: Krovinių ekspedijavimas ir logistika
Įvadas. Darbo sąvokos ir terminai.Transporto rūšys.Krovinių vežimas Lietuvoje.Krovinių ekspedijavimas ir ekspeditorius. Narystė asociacijoje.„Lineka“. Linekos prezidiumas. Išvados. Priedai. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 03 29
„CM Logistik“ logistikos veiklos (procesų) organizavimas
Įvadas. Logistikos veiklos reikšmė. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Krovinių paruošimas ir pervežimas. UAB „Cm logistik“ logistikos procesų analizė. UAB „Cm logistik“ veiklos apžvalga. UAB „Cm ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2020 01 04
Krovinių klasifikavimas ir pagrindiniai jų požymiai
Įvadas. Krovinių klasifikavimas. Praktikoje atsiradusios krovinių klasifikacijos. Pagal pakrovimo būdą. Pagal įpakavimą. Pagal krovinio vietos masę. Pagal gabaritus. Pagal siuntos dydį. Pagal specifinius požymius. Pagal pavojingumą. ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 10 03
Tarptautinis gabenimas
Įvadas. Tarptautiniai krovinių vežimai. Kombinuotieji krovinių vežimai. Tarptautinių kombinuotųjų vežimų organizavimas. Multimodaliniai krovinių vežimai. Multimodalinių vežimo organizavimas. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 05 12
UAB „Girteka logistics“ praktikos ataskaita
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės struktūra. Krovinių vežimo dokumentai. Įmonės krovinių srautai. Įmonės krovininių automobilių techninės charakteristikos. Maršrutų sudarymas. Krovinių terminalai. Įkainių nustatymas. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2018 11 19
Žmonių pervežimas verslo planas
Paslaugos apibūdinimas. Įmonės aprašymas ir vežimo rūšys. Maršrutas. Transporto priemonė. Įmonės charakteristika. Rinkodaros planas. Vartotojai. Konkurentai. Paslaugų organizavimas. Maršruto schema. Laiko sąnaudų suvestinė. ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2016 03 30
Negabaritinių krovinių vežimas sausumos transportu
Įvadas. Negabaritinių krovinių vežimas sausumos transportu. Negabaritinių krovinių gabenimo sąlygos. Didžiagabaričių ir sunkiasvorių transporto priemonių leidimai. Negabaritinių krovinių vežimas geležinkeliais.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 09 18
Krovinių vežimo maršrutų iš Šiaulių į Ofenbachą įvertinimas
Įvadas. Krovinių vežimo teoriniai aspektai. Transporto rūšių parinkimas. Krovinių įpakavimas ir ženklinimas. Krovinių klasifikavimas. Krovinių vežimo dokumentacija. Maršruto šiauliai–gottingenas įvertinimas. Krovinio maršrutų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 06 20
Krovininių transporto priemonių ir krovinių draudimas
Įvadas. Krovininio transporto draudimas. Privalomas vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių kasko draudimas. Krovinių draudimas. Krovinių draudimo variantai. Draudimo laikotarpis. Vežamų krovinių sutarčių ...
Transporto referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 07 11
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo