Kroviniu vezimo technologija

300 dokumentų
Krovinių vežimo technologija kursinis
Įvadas. Teorinė krovinių vežimo proceso organizavimo apžvalga. Transporto priemonės parinkimas. Vilkiko parinkimas. Transportinės talpos parinkimas. Krovinio pakuotės parinkimas ir krovos darbų įtakos vertinimas. Krovinio gabenimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2017 04 27
Krovinių vežimo technologija: Krovinio vežimas maršrutu Genuja (Italija) – Klaipėda (Lietuva)
Užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Transporto rūšies parinkimas. Krovinių klasifikacija. Pagrindinės operacijos prieš išvežant krovinį. Pakavimas. Padėklų tipai. Tvirtinimo priemonės. Ženklinimas. Maršrutų parinkimas. Teisinis ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2018 03 30
Krovinių vežimo technologija (2)
Įvadas. Teorinė krovinių vežimo proceso apžvalga. Transporto priemonės parinkimas. Vilkiko parinkimas. Transportinės talpos parinkimas. Krovinio pakuotės parinkimas ir krovos darbų įtakos vertinimas. Krovinio gabenimo maršruto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 09 11
Krovinių vežimas geležinkelių transportu
Pagrindinės sąvokos. Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine ir komercine veikla. Saugos sertifikatas. Teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. Geležinkelių materialinė-techninė bazė. Krovinių vežimo procesas ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2015 10 22
Krovinių vežimas jūrų transportu
Krovinių vežimai vandens (jūrų) transportu. Pagrindinės sąvokos. Laivybos teisinis reguliavimas. Jūrų laivai. Jūrų transporto materialinė – techninė bazė. Jūrų laivų rodikliai. Jūrų transportu atliekamų vežimų klasifikacija. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2015 10 22
Krovinių vežimo tarptautiniais keliais sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai
Įvadas. Krovinių vežimo keliais sutarties samprata. Krovinių vežimo keliais sutarties turinys. Krovinių vežimo keliais sutarties sudarymas. Krovinio vežimo sutarties šalys. Krovinių vežimo keliais sutarties vykdymas. Pretenzijos už ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 11 07
Krovinių vežimo tyrimas
Krovinių vežimo maršrutu Radviliškis-Augsburgas tyrimas. Įvadas. Krovinių vežimo teoriniai aspektai. Krovinių klasifikacija. Krovinių gabenimas sausumos būdu. Krovinių gabenimas mišriu būdu. Krovinių vežimo dokumentai. Praktinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2015 10 20
Krovinio vežimo sutartis
Įvadas. Važtaraštis ir jo išdavimas. Krovinių vežimo geležinkelių transporto sutartis. Krovinių vežimo dokumentai. Krovinių vežimo jūra sutartis. Konosamento išdavimas ir dokumentų pateikimas vežėjui. Krovinių vežimo sutarčių ...
Transporto referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 17
Pavojingų krovinių gabenimas kursinis darbas
Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių vežimo atmintinė, teisinės nuostatos. Atsakomybė pagal adr. Klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo būdai. Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 11 03
Birių krovinių vežimo organizavimas
Birių krovinių vežimo organizavimas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Tyrimo dizainas.
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2013 02 20
Krovinių vežimo sutartis Jos sąlygos
Įvadas. Krovinių vežimo sutarties samprata. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal CMR konvencijos nuostatos. Nacionaliniai įstatymai. Vežimo sutarties šalys. Krovinio siuntėjas. Krovinio vežėjas. Krovinio ekspeditorius. Krovinio ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 11 19
Vežimo sutartys
Vežimo rūšys ir teisinis jo reguliavimas. Vežimo sutartys. Krovinių vežimo sutarties sąvoka. Sutarties sudarymo tvarka. Krovinių vežimo sutarties dalykas, krovinio vežimo kaina, terminas. Vežėjo ir krovinio siuntėjo teisės ir pareigos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 02 02
Krovinių pervežimas, saugojimas
Krovinių vežimas paketais. Paketais gabenamų krovinių vežimo technologija. Sandelių funkcijos ir uždaviniai. Sandeliavimo funkcijos. Veiksniai įtakojantys įmonės logistinę sistemą. Krovinių paruošimas gabenimui. Jūrų transporto ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 02 24
Krovinių vežimas konspektas
Birių ir suverstinių krovinių vežimas. Kelių transporto licenzijos. Kelių transporto priemonių ekipažų darbo rėžimas. Reikalavimai transporto priemonėms važiuojančioms tarptautiniais maršrutais. Krovinių vežimai geležinkeliu ...
Transporto konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2015 12 17
Vagonai
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Krovinių vežimo technologija ir jai įtaką darantys veiksniai. Vežimų kelių transportu klasifikacija. Krovinių vežimo kelių technologijų proceso dalyvių grupės, jų ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 10 31
Sauga gabenant pavojinguosius krovinius
Bendrieji pavojingųjų krovinių vežimo nuostatai ir teisinės nuostatos. Pavojingųjų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pavojingųjų medžiagų ir gaminių klasifikavimas. Pavojingųjų krovinių pakavimas. Dokumentai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 04 05
Keleivių ir krovinių vežimas kelių transportu
9,5( 2 atsiliepimai )
Keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu ypatumai. Įvadas. Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai. Pagrindinės keleivinio transporto priemonės. Pagrindiniai bendrijos įgyties reikalavimai, keliami kelių transportui. Keleivių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 16
Krovinių tarptautinio vežimo keliais sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai
Krovinių tarptautinio vežimo keliais sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai. Įvadas. Darbo uždaviniai. Krovinių vežimo keliais sutarties bendroji charakteristika. CMR konvencija. Krovinių vežimo keliais sutarties sudarymas. Krovinių ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 04 18
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu lr. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 11
Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas
Įvadas. Praktinis darbas nr. Transporto priemonių išleidimo į liniją ir vairuotojų darbo grafikų sudarymas. Praktinis darbas nr. Įvairių rūšių krovinių vežimo logistikos dokumentacija. Praktinis darbas nr. Krovinių krovos vienetų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 06
Pavojingų krovinių vežimas ir organizavimas analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių klasifikavimas, ženklinimas, vežimo būdai ir tam skirtos priemonės (įranga. Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 10 23
Šviežios mėsos vežimo technologiniai procesai
Įvadas. Greitai gendančių krovinių vežimo sausumos transportu teorinė dalis. Bendrieji transporto rūšies parinkimo kriterijai. Vežimus kelių transportu lemiantys veiksniai. Vežimų kelių transportu klasifikacija. Krovinių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2018 02 22
Pavojingų krovinių vežimo aplinkosauginis valdymas
Įvadas. Pavojingų krovinių vežimo teisinis reglamentavimas. Pavojingų krovinių klasifikavimas ir ženklinimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai ir dokumentacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 05 26
Krovinių vežimo ypatumai jūrų transportu
Krovinių vežimo ypatumai jūrų transportu. Darbo tikslas, uždaviniai. Krovinių vežimo jūra privalumai. Krovinių vežimo jūra trūkumai. Svarbiausi jūrų keliai ir kokie produktai daugiausia gabenami. Kroviniai gabenami jūra. Ro – Ro ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 07
Vežimas krovinių ekspedicija
Krovinių vežimo sutarties samprata. Krovinių vežimo sutarties dalykas. Krovinių vežimo sutarties šalys. Krovinio vežimo sutarties subjektų teisė ir pareigos. Vežėjo atsakomybė dar nepradėjus vežti krovinio. Terminai krovinio vežimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 06
Kroviniu pervezimas. Mokymosi medžiaga
10( 2 atsiliepimai )
Mokymo (mokymosi) medžiagoje pateikiama kelių transporto ekonominiai ypatumai, krovinių srautai ir apyvarta, krovinių vežėjų veiklos organizavimo ypatumai, krovinių vežimo technologijomis, krovinių vežimai paketais ir konteineriuose, ...
Transporto konspektai, Konspektas, 603 puslapiai
2011 01 12
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai projektas
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai. Pavojingų krovinių samprata. Krovinys tinkamai supakuotas. Pavojingų krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. Pavojingų krovinių vežimas Lietuvos Respublikoje. Pavojingų krovinių pakavimas. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 04 03
Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai praktikos ataskaita
Įvadas. Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai. Keleivių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo kelių transporto ypatumai. Krovinių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo keliais teisinis reguliavimas. Krovinių vežimo ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 11 09
Krovinių klasifikavimas projektas
Krovinių klasifikavimo sistema. Įvadas. Krovinių skirstymas į klases. Pakrovimo/iškrovimo sąlygos. Vežimo ir saugojimo sąlygos. Transporto priemonės keliamosios galios panaudojimo galimybė. Apsauga vežimo metu (saugumo užtikrinimas). ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 07 15
Krovinių pervežimo įmonės krovinių vežimo analizė
8( 2 atsiliepimai )
Transporto vadyba kursinis. Įvadas. Krovinių pervežimų komercinės įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Personalo pasiskirstymas. Įmonės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Marketingo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 29
UAB „Vilandra“ krovinių vežimo organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais
Įvadas. Skyrius. Vežimo proceso organizavimo apžvalga. Nuosavybės forma ir valdymo struktūra. Įmonės UAB „Vilandra“ veiklos sritys. Transporto priemonių parinkimas. Aptarnaujami maršrutai. Užsakymų priėmimas ir krovinių vežimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 03 12
Dyzelino vežimo technologinio proceso sudarymas
Įvadas. Teorinė dalis. Tarptautinio krovinių vežimo būdų apžvalga. Pavojingų krovinių gabenimas tarptautiniais maršutais. Tarptautinės ir nacionalinės teisės šaltinių apžvalga pavojingų krovinių gabenimo klausimu. Pavojingų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 26
Logistikos praktika
Įvadas. Uab tef „Vilteda“ veiklos charakteristika. Uab tef „Vilteda“ organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas. Darbo organizavimas. Racionalių keleivių/krovinių vežimo maršrutų sudarymas. Uab tef ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2015 12 21
Krovinių vežimo jūrų transportu organizavimo ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Krovinių gabenimo jūrųtransportu teoriniai aspektai. Krovinių vežimo jūrų transportu apibrėžtis. Krovinių gabenimo laivų tipai. Konteinerių tipai. Krovinių gabenimo jūrų transportu praktiniai aspektai. Teisės aktai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 07
Krovinių vežimo sutarties vykdymas (CMR konvencija)
Transporto veiklos teisinis reguliavimas savarankiškas darbo užduotis nr. Krovinių vežimo sutarties vykdymas CMR konvencija. Darbo tikslas –. Apskaičiuoti vežimo išlaidas pirmajam ir antrajam vežėjui. Kokius įrašus ir kuriame ...
Transporto uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2016 02 02
Važtaraščio reikšmė krovinių vežime
Įvadas. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal cmr konvencijos nuostatas. Tarptautinių krovinių vežimą reglamentuojančios tarptautinės konvencijos. Krovinio važtaraščio formos. Krovinio važtaraštis cmr. Pavojingų krovinių vežimo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 08 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo