Kroviniu vezimo ypatumai

300 dokumentų
Pavojingų krovinių vežimo ypatumai
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų daiktų klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu lr. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 11
Krovinių vežimo ypatumai jūrų transportu
Krovinių vežimo ypatumai jūrų transportu. Darbo tikslas, uždaviniai. Krovinių vežimo jūra privalumai. Krovinių vežimo jūra trūkumai. Svarbiausi jūrų keliai ir kokie produktai daugiausia gabenami. Kroviniai gabenami jūra. Ro – Ro ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 07
Krovinių vežimo tarptautiniais keliais sutarties sudarymo ir vykdymo ypatumai
Įvadas. Krovinių vežimo keliais sutarties samprata. Krovinių vežimo keliais sutarties turinys. Krovinių vežimo keliais sutarties sudarymas. Krovinio vežimo sutarties šalys. Krovinių vežimo keliais sutarties vykdymas. Pretenzijos už ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 11 07
Kroviniu pervezimas. Mokymosi medžiaga
10( 2 atsiliepimai )
Mokymo (mokymosi) medžiagoje pateikiama kelių transporto ekonominiai ypatumai, krovinių srautai ir apyvarta, krovinių vežėjų veiklos organizavimo ypatumai, krovinių vežimo technologijomis, krovinių vežimai paketais ir konteineriuose, ...
Transporto konspektai, Konspektas, 603 puslapiai
2011 01 12
Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai praktikos ataskaita
Įvadas. Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai. Keleivių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo kelių transporto ypatumai. Krovinių vežimas kelių transportu. Krovinių vežimo keliais teisinis reguliavimas. Krovinių vežimo ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 11 09
Krovinių samprata ir rūšys, vežimo ypatumai
Krovinių samprata ir rūšys, vežimo ypatumai. Vežimų technologijų ypatumai. Tinkamo transporto pasirinkimo svarba. Krovininių automobilių klasifikacijos pagrindai.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 03 04
Krovinių vežimo tyrimas
Krovinių vežimo maršrutu Radviliškis-Augsburgas tyrimas. Įvadas. Krovinių vežimo teoriniai aspektai. Krovinių klasifikacija. Krovinių gabenimas sausumos būdu. Krovinių gabenimas mišriu būdu. Krovinių vežimo dokumentai. Praktinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2015 10 20
Krovinio vežimo sutartis
Įvadas. Važtaraštis ir jo išdavimas. Krovinių vežimo geležinkelių transporto sutartis. Krovinių vežimo dokumentai. Krovinių vežimo jūra sutartis. Konosamento išdavimas ir dokumentų pateikimas vežėjui. Krovinių vežimo sutarčių ...
Transporto referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 17
Logistikos praktika
Įvadas. Uab tef „Vilteda“ veiklos charakteristika. Uab tef „Vilteda“ organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų pareigų pasiskirstymas. Darbo organizavimas. Racionalių keleivių/krovinių vežimo maršrutų sudarymas. Uab tef ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2015 12 21
Pavojingų krovinių gabenimas kursinis darbas
Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių vežimo atmintinė, teisinės nuostatos. Atsakomybė pagal adr. Klasifikavimas. Pavojingų krovinių vežimo būdai. Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 11 03
Krovinių vežimo jūrų transportu organizavimo ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Krovinių gabenimo jūrųtransportu teoriniai aspektai. Krovinių vežimo jūrų transportu apibrėžtis. Krovinių gabenimo laivų tipai. Konteinerių tipai. Krovinių gabenimo jūrų transportu praktiniai aspektai. Teisės aktai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 07
Birių krovinių vežimo organizavimas
Birių krovinių vežimo organizavimas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Tyrimo dizainas.
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2013 02 20
Krovinių vežimas jūrų transportu
Krovinių vežimai vandens (jūrų) transportu. Pagrindinės sąvokos. Laivybos teisinis reguliavimas. Jūrų laivai. Jūrų transporto materialinė – techninė bazė. Jūrų laivų rodikliai. Jūrų transportu atliekamų vežimų klasifikacija. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2015 10 22
Krovinių vežimo sutartis Jos sąlygos
Įvadas. Krovinių vežimo sutarties samprata. Tarptautinių vežimo sutarčių forma pagal CMR konvencijos nuostatos. Nacionaliniai įstatymai. Vežimo sutarties šalys. Krovinio siuntėjas. Krovinio vežėjas. Krovinio ekspeditorius. Krovinio ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2016 11 19
Vežimo sutartys
Vežimo rūšys ir teisinis jo reguliavimas. Vežimo sutartys. Krovinių vežimo sutarties sąvoka. Sutarties sudarymo tvarka. Krovinių vežimo sutarties dalykas, krovinio vežimo kaina, terminas. Vežėjo ir krovinio siuntėjo teisės ir pareigos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 02 02
Krovinių ir keleivių pervežimo geležinkelio transportu ypatumai
Įmonių grupės struktūrą sudaro. Įmonių grupė - statistiniai duomenys. Savarankiška užduotis keleivių ir krovinių vežimo geležinkelio transportu ypatumai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 10 13
Tarptautiniai TA reguliuojantys krovinių vežimą geležinkeliais
Tarptautiniai teisės aktai, reguliuojantys krovinių vežimą geležinkeliais. Įvadas. Teisės šaltinių ypatumai. Tarptautinių sutarčių vieta LR teisinėje sistemoje. Civilinė byla Nr. K-3-513/. Bylos esmė. Bylos šalys. Bylos problema. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 11 08
Krovinių vežimo maršruto parinkimas ir įvertinimas
Krovinių vežimo maršruto iš Vilniaus į Kiolną parinkimas ir įvertinimas. Įvadas. Krovinių vežimų teoriniai aspektai. Transporto priemonių ypatumai. Krovinių kvalifikavimas ir pakavimas. Krovinių markiravimas. Krovinio vežimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 08 19
Krovinio gabenimo maršrutų įvertinimas Šeduva (Lietuva) - Heidelbergas (Vokietija)
Įvadas. Krovinių vežimo teoriniai aspektai. Transporto rūšių parinkimo ypatumai. Krovinių klasifikacija. Krovinių ženklinimas. Krovinių pakavimas. Krovinio vežimo dokumentai. Krovinio vežimo maršrutų įvertinimas. Gabenamo krovinio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 09 23
Logistikos tobulinimas (bakalauro darbo teorija)
Mokslinės literatūros analizė. Transporto įmonės veiklos samprata. Krovinių vežimas ir jo įtaka verslo įmonės veiklai. Krovinių vežimo organizavimo ypatumai. Krovinių vežimo tobulinimas ir išlaidų mažinimas. UAB „ BREVITRA “ ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 19 puslapių
2017 05 15
Kroviniai ir jų klasifikavimas
Kroviniai ir jų klasifikavimas. Krovinys yra apibūdinamas jo. Krovinių rūšys. Krovinys kaip prekė. Krovinių įpakavimas. Krovinių transportinis ženklinimas. Krovinį vežimo metu veikiantys veiksniai. Veiksniai atsirandantys vežimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 12 02
Keleivių ir krovinių vežimas kelių transportu
9,5( 2 atsiliepimai )
Keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu ypatumai. Įvadas. Keleivių vežimo kelių transportu ypatumai. Pagrindinės keleivinio transporto priemonės. Pagrindiniai bendrijos įgyties reikalavimai, keliami kelių transportui. Keleivių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 16
Sauga gabenant pavojinguosius krovinius
Bendrieji pavojingųjų krovinių vežimo nuostatai ir teisinės nuostatos. Pavojingųjų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pavojingųjų medžiagų ir gaminių klasifikavimas. Pavojingųjų krovinių pakavimas. Dokumentai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 04 05
Krovinių vežimo maršrutų iš Radviliškio į Getingeną įvertinimas
Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transporto rūšių ypatumai. Maršrutų parinkimo ypatumai. Krovinio pakavimas ir ženklinimas. Krovinių vežimo dokumentai. Krovinio vežimo maršrutų įvertinimas. Krovinio gabenimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 04 05
Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas
Įvadas. Praktinis darbas nr. Transporto priemonių išleidimo į liniją ir vairuotojų darbo grafikų sudarymas. Praktinis darbas nr. Įvairių rūšių krovinių vežimo logistikos dokumentacija. Praktinis darbas nr. Krovinių krovos vienetų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 06
Racionalių maršrutų sudarymas
Įvadas. Įmonės charakteristika (tipas, transporto priemonių klasifikavimas,). Technologinio proceso projektavimo struktūra įmonėje. Racionalių maršrutų sudarymas. Tarptautiniai krovinių vežimo ypatumai. Krovinių vežimo standartai. ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2015 05 04
Pavojingų krovinių vežimas ir organizavimas analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Pavojingų krovinių ir jų vežimo samprata. Pavojingų krovinių klasifikavimas, ženklinimas, vežimo būdai ir tam skirtos priemonės (įranga. Kai kurios pavojaus identifikacinių numerių reikšmės. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 10 23
Pavojingų krovinių vežimo aplinkosauginis valdymas
Įvadas. Pavojingų krovinių vežimo teisinis reglamentavimas. Pavojingų krovinių klasifikavimas ir ženklinimas. Pavojingų krovinių gabenimo būdai ir dokumentacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 05 26
Maršruto įvertinimas
Maršruto įvertinimas. Šiauliai – drezden (vokietija). Įvadas. Krovinių vežimų teoriniai aspektai. Krovinių gabenimo ypatumai. Krovinio klasifikacija bei ypatumai. Krovinių transportavimui reikalingi dokumentai. Krovinių vežimo maršruto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 05 04
Vežimas krovinių ekspedicija
Krovinių vežimo sutarties samprata. Krovinių vežimo sutarties dalykas. Krovinių vežimo sutarties šalys. Krovinio vežimo sutarties subjektų teisė ir pareigos. Vežėjo atsakomybė dar nepradėjus vežti krovinio. Terminai krovinio vežimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 06
Krovinių vežimo maršrutų iš Kėdainių į Dortmundą įvertinimas
Įvadas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transporto rūšių ypatumai. Krovinio pakavimas ir ženklinimas. Krovinių vežimo dokumentai. Krovinio vežimo maršrutų įvertinimas. Krovinio gabenimo maršruto parinkimas ir krovinio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 11 28
Tarptautiniai gabenimai kelių ir geležinkelių transportu
Įvadas. Krovinių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Korvinių gabenimo automobilių transportu ypatumai ir trūkumai. Krovinių vežimas geležinkeliu tarptautiniais maršrutais. Krovinių pervežimo tarptautiniais maržrutais ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 02 14
Krovinių klasifikavimas projektas
Krovinių klasifikavimo sistema. Įvadas. Krovinių skirstymas į klases. Pakrovimo/iškrovimo sąlygos. Vežimo ir saugojimo sąlygos. Transporto priemonės keliamosios galios panaudojimo galimybė. Apsauga vežimo metu (saugumo užtikrinimas). ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 07 15
Krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais
Uab transcontinental hustle krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Įvadas. Nuosavybės forma ir valdymo struktūra. Personalas. Veiklos licencijavimas ir reglamentavimas. Įmonės veiklos sritys. Marketingas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 03 25
Krovinių pervežimo įmonės krovinių vežimo analizė
8( 2 atsiliepimai )
Transporto vadyba kursinis. Įvadas. Krovinių pervežimų komercinės įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Personalo pasiskirstymas. Įmonės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Marketingo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 29
UAB „Vilandra“ krovinių vežimo organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais
Įvadas. Skyrius. Vežimo proceso organizavimo apžvalga. Nuosavybės forma ir valdymo struktūra. Įmonės UAB „Vilandra“ veiklos sritys. Transporto priemonių parinkimas. Aptarnaujami maršrutai. Užsakymų priėmimas ir krovinių vežimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 03 12
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo