Kuno kulturos egzaminas

300 dokumentų
Kūno kultūros mokytojas
Kūno kultūros mokytojo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje. Įvadas. Kūno kultūros mokytojo organizacinė veikla. Kūno kultūros mokytojo savybės. Organizacine veikla. Kūno kultūros mokytojo, kaip klasės vadovo, vaidmuo. Kūno kultūros ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 03 10
Kūno kultūros pamokos planas I klasei
9,4( 9 atsiliepimai )
Tobulinti gebėjimą laisvai, koordinuotai įvairiais būdais šokinėti. Ugdyti vikrumą, lankstumą, taisyklingą kvėpavimą. Laikytis susitarimų, taisyklių, tvarkos. Judesiais ir gestais bandyti išreikšti jausmus; derinti judesį ir žodinę ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 04 05
Kūno kultūros vaidmuo ugdant asmenybę
Įvadas. Kūno kultūros – švietimo posistemio elementas. Apie „kūno kultūros“ terminą bei kitas sąvokas. Kūno kultūros funkcijos. Sportuojantys moksleiviai. Sporto organizacijos. Kūno kultūros vaidmuo ugdant asmenybę. Apie ...
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2012 01 04
Kūno kultūros pamokos planas konspektas 8 klasei
10( 2 atsiliepimai )
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas 8 klasei. Pamokos turinys. Pamokos tikslai: kompleksinių ypatybių lavinimas, ugdyti jėgą, greitį, lankstumą. Pamokos uždaviniai:. Lavinti vikrumą, jėgą, lakstumą, judesiu kordinacią. Ugdyti ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 07 28
Kūno kultūra pamokos planas konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
KŪNO KULTŪROS PAMOKOS PLANAS-KONSPEKTAS.Pamokos dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Metodinės ir organizacinės pastabos.Uždaviniai: 1. Apibūdinti trumpų nuotolių bėgimo techniką;2. ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 09 08
Kūno kultūros pamokos planas konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
tobulinti šokinejima per virvutę. Mokyti improvizuoti. Skatinti patirti geras emocijas. Lavinti judesių koordinaciją, ritmo jutimą, artistiškumą, muzikalumą, lankstumą, šoklumą. Gerinti laikyseną.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 06 18
5-6 klasių mokinių požiūris į kūno kultūros pamokų prasmingumą
Įvadas. Pagrindinių sąvokų žodynėlis. Klasių mokinių požiūris į kūno kultūros pamokas. Veiksniai, įtakojantys mokinių požiūrį į kūno kultūrą. Mokymosi motyvacija. Mokytojo įtaka mokinių požiūriui į kūno kultūros pamokas. ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2012 07 26
Kūno kultūros pamokos stebėjimas
Analizuojami pamokos aspektai. Pamokos vedimo ypatumai. Pastabos. Tobulinimo galimybės.
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 11 28
Kūno kultūros konspektas
Įvadas. Kūno kultūros pamoka. Kūno kultūros pamokos uždaviniai. Pamokų klasifikavimas. Pamokos struktūra. Užklasinė veikla. Sveikatos dienos. Išvykos į gamtą. Judriųjų žaidimų popietės. Sporto šventės. Sporto šventės programa. ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2010 03 03
Kūno kultūros pamoka 4-5 klasėse planas konspektas
9,7( 3 atsiliepimai )
Pamokos uždavinys: žaisdami judriuosius ir sportinius žaidimus, remsimės moralinėmis vertybėmis((draugiškumo, kilnumo,. Pamokos tema: vertybių ugdymas žaidimų pagalba. Bendradarbiavimo), mokiniai kilniai žais ir išvardins ne mažiau ...
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2013 03 19
Kūno kultūros pamokos konspektas (2)
Kūno kultūros pamokos planas. Pamokos modelis ir tema sportas neįgaliesiems. Tikslas įtraukti į sportinę veiklą kuo daugiau neįgaliųjų mokinių. Uždaviniai skatinti neįgaliųjų mokinių fizinį aktyvumą. Suteikti mokiniams galimybe ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 12 07
Kūno kultūros pedagogines praktikos ataskaita
9,3( 3 atsiliepimai )
Individualus darbo planas. Mokyklos sportinės veiklos specifikos ir ugdymo organizavimo aprašas. Mokyklos sporto veikla. Praktikos aprašas. Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas. Pamokos planas (bandomoji). Pamokos eiga. Kūno kultūros ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2013 04 04
Kūno kultūros metodai
8,5( 2 atsiliepimai )
Kūno kultūra. Metodiniai patarimai. Ilgalaikio (metų) plano pavyzdys. Situacijos analizė. Mokymosi pasiekimai. Kūno kultūra. Dalyko tikslas ugdyti motyvuotą, fiziškai aktyvų, gebantį rinktis sveiką gyvenseną ir besirūpinantį savo ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 10 10
Kūno kultūros planas ikimokyklinukams
9,2( 5 atsiliepimai )
Kūno kultūros veiklos išplėstinis planas – konspektas grupė. Užsiėmimo trukmė. Veiklos struktūra. Krūvio apimtys ir intensyvumas. Metodinės organizacinės.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2015 05 27
Kūno kultūros funkcijos
Įvadas. Kūno kultūros funkcijos. Specialiosios kūno kultūros funkcijos. Specialioji lavinamoji kūno kultūros funkcija. Fizinis ugdymas. Specialioji sportinė kūno kultūros funkcija. Bendrakultūrinės, auklėjamosios ir kitos kūno ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 14 puslapių
2011 05 03
Kūno kultūros praktika
Įvadas. Bendros žinios apie vaiką. Stebėjimuose sukaupta informacija ir jos analizė. Vaiko tipo nustatymas. Mokinio psichinių ypatumų tyrimas ir analizė. Dėmesys. Pravestų pokalbių aprašymas ir analizė. Pokalbis su klasės mokytoja. ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 50 puslapių
2014 03 27
5-6 klasių mokinių požiūris į kūno kultūros pamoku kaitą ir prasnimgumą
Įvadas. 5-6 klasių mokinių požiūrį įtakojantis veiksniai. Veiksniai, įtakojantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas. Mokymosi motyvacija. Mokytojo įtaka mokinių požiūriui į kūno kultūros pamokas. (apie tai galvoju dar ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 11 22
 Kuno kulturos pamokos teoriniai aspektai
Įvadas. Kuno kulturos pamokos teoriniai aspektai. Kūno kultūros pamoka. Pamokų klasifikavimas. Pamokos struktūra. Vienas iš pagrindinių šiuolaikinės kūno kultūros uždavinių yra ugdyti mokinių fizinio aktyvumo kasdieniame gyvenime ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2010 03 03
Kūno kultūros ugdymas
Vidurinysis ugdymas. Kūno kultūra. Kūno kultūros ugdymas vidurinėje mokykloje apima kompetencijų ugdymą. Bendrosios nuostatos. Kūno kultūros ugdymo tikslas - sudaryti sąlygas mokinių fizinei. Kūno kultūros ugdymo tikslas. Mokiniai ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 06 21
Pratimai per kūno kultūros paskaitas
Įvadas. Kūno kultūros paskaitų tikslas. Fiziniai pratimai tinkami kūno kultūros paskaitoms. Mankšta. Bendrojo poveikio pratimai. Testai koordinacijai ir lankstumui įvertinti. Išvados. Šaltiniai.
Kūno kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 08 08
Kūno kultūros pamokos teoriniai laipsniai
Kūno kultūros pamokos teoriniai laipsniai. Kūno kultūros pamoka. Kūno kultūros pamokos uždaviniai. Pamokų klasifikavimas. Pamokų rūšys. Pamokų tipai. Pamokų struktūra. Mokinių veiklos organizavimas. Frontalusis metodas. Fizinių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 30
Netradicinės kūno kultūros pamokos planas
Veda. Tema. Tikslas. Uždaviniai Ugdyti loginį mąstymą Išmokti greitai reaguoti į susidariusią situacijuą Lavinti. Kūno kultūros sugebėjimus. Forma Kūno kultūros pamoka. Tipas Integruota kūno kultūros pamoka. Metodai aiškinimas, ...
Kūno kultūros planai, Planas, 6 puslapiai
2017 05 16
Kūno kultūra ir švietimas
Įvadas. Apie „kūno kultūros“ terminą bei kitas sąvokas. Kūno kultūros funkcijos. Sportuojantys moksleiviai. Sporto organizacijos. Apie moksleivių fizinės kultūros tikslą. Šeimos vaidmuo vaikų fiziniam ugdymui. Moksleivių gyvensenos ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 29 puslapiai
2014 01 17
Kūno kultūros, trenerio darbas
Įvadas. Kūno kultūros tikslai ir uždaviniai. Dalyko apimamos sritys. Kūno kultūros dalyko schema. Dalyko struktūra ir ryšiai su kitais dalykais. Kūno kultūros siekiai bendrojo lavinimo mokyklose. Kūno kultūra ir kiti bendrojo lavinimo ...
Technologijų referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 10 20
Kūno kultūros pamokos planas
9,5( 6 atsiliepimai )
Pagrindiniai uždaviniai. Mokyti atlikti perdavimus trejetukuose. Tobulinti tinklinio kamuolio perdavimą iš viršaus ir apačios dviem rankom. Mokomasis tinklinio žaidimas. Tinklinis sėdint. Žaidžia dvi komandos, kurių žaidėjai atsisėda ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 12 29
Paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo, santykių su bendraamžiais ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos
Įvadas. Darbo tema: paauglių kūno kultūros pamokų nelankymo, santykių su bendraamžiais ir mokytojo elgesio stiliaus sąsajos. Priedai. Literatūros apžvalga. Mokinių pamokų lankomumo tvarka lietuvos mokyklose. Kūno kultūros pamokų ...
Kūno kultūros diplominiai darbai, Diplominis darbas, 35 puslapiai
2012 07 26
Kūno kultūros teorinė paskirtis
Pagrindiniai sveikos gyvensenos komponentai ir fiz. Aktyvumo normos. Treniruote jos apimtis ir intensyvumas. Fiziniu ypatybiu ugdymas. Istvermes ugdymo grupes. Sveikos mitybos pagrindiniai principai. Kuno mases indeksas. Paros energijos poreikis.
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2010 03 03
Kūno kultūros pamokos konspektas
Pamokos modelis ir tema: gyvenimo įgūdžių netradicinė pamoka „kelio ženklai“. Tikslas: suteikti vaikams žinių apie pagrindinius kelių eismo ženklus ir jų taisykles bei patirti judėjimo džiausgsmą. Uždaviniai. ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 03 21
Kūno kultūros pamokos planas 8 klasei
8( 2 atsiliepimai )
Kamuolio metimo į krepšį ir kamuolio perdavimo tobulinimas. Kamuolio perdavimas viena ranka nuo krūtinės. Metodiniai nurodymai.
Pedagogikos planai, Planas, 8 puslapiai
2016 09 08
Kūno kultūra ir sportas: profesijos pristatymas
Kūno kultūra ir sportas. Kokia tai profesija? Studijų programa „Kūno kultūra ir sportas“ siekia parengti šiuolaikišką kūno kultūros mokytoją ir trenerį. Kokių savybių reikia? Mokytojo savybės Pagarba ir meilė vaikui. Kur ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 29
Kūno kultūros pamoka planas - konspektas
Kūno kultūros pamokos planas. Pamokos dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Metodinės ir organizacinėspastabos. Pamokos dalys ir laikas.Įvadinė dalis 10 min. Pagrindinė dalis 30 min. Baigiamoji dalis5 ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 04 04
Vilniaus miesto ir Joniškio rajono 6 - 8 klasių mokinių požiūris į kūno kultūros pamokas ir jose taikomus mokymo metodus
Santrauka. Rezultatai. Tiriamųjų charakteristika. –8 klasių mokinių požiūris į kūno kultūros mokymo metodus. Veiksniai, sąlygojantys 6–8 klasių mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas. –8 klasių mokinių nuomonė apie ...
Kūno kultūros bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2018 10 23
Kūno kultūros formų įvairovė vaikų darželyje
8,5( 2 atsiliepimai )
Kūno kultūros formų įvairovė vaikų darželyje.Rytinė mankšta vaikų darželyje. Mankštos rūšys. Mankštos poveikis organizmui. Tempimo pratimų atlikimo technika. Kūno kultūros valandėlės planavimas ir pravedimas. Išsirikiavimas ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 10 25
Kūno kultūros motyvacijos ypatumai amžiaus ir lyties aspektais
Įvadas. Ikimokyklinis ir mokyklinis amžius. Jaunesnysis mokyklinis amžius. Paauglystės laikotarpis. Aktyvios fizinės veiklos skatinimas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Kūno kultūros referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 11 08
Kūno kultūros didaktika
Dalyko tikslai ir uždaviniai. Kūno kultūros pamokose siekiama įtvirtinti šias vertybines nuostatas. Dalyko struktūra ir ryšiai su kitais dalykais. Kūno kultūros pamokų metu gali būti taikomas ideografinis, kriterinis ir norminis žinių ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 01
Kūno kultūros ir biologijos integravimo galimybės
Kūno kultūros ir biologijos dalykų integravimo galimybės. Integracijos samprata. Tai dalykų siejimas/jungimas į visumą, siekiant, kad mokiniai susiformuotų holistinį pasaulėvaizdį. Tarpdalykinės integracijos samprata. Tarpdalykinės ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2013 05 26
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo