Kursinio darbo pavyzdys

Kursinis darbas pavyzdys pvz DOC ir PDF formatu padės suprasti kaip reikia rašyti kursinį darbą. Čia rasite daug kursinių darbų pavyzdžių, kuriais su jumis pasidalino ir čia patalpino autoriai. Kviečiame ieškoti pasinaudojant filtrą ir pasirinkti savo mokslo sritį, arba pasinaudoti paieška.

300 dokumentų
Statinių inžinerinių sistemų kursinio darbo pavyzdys be rezultatų
Aiškinamasis raštas. Duomenys namų darbo atlikimui. Pastato vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas Aiškinamasis raštas apie projektuojamą šildymo sistemą. Šilumos ...
Statybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 13 puslapių
2017 03 18
Keleivių vežimo logistika: rengimo metodinės rekomendacijos
Kursinio darbo rengimo organizavimas. Kursinio darbo tema ir vadovas. Kursinio darbo pateikimo terminai. Kursinio darbo gynimas. Kursinio darbo vertinimas. Kursinio darbo struktūra. Kursinio darbo dalys. Kursinio darbo struktūrinėms dalims ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2018 04 19
Kursinio darbo reikalavimai
Kursinio darbo reikalavimai. Kursinio darbo sudėtis. Teksto tvarkymas darbu spaudinimas. Titulinio lapo pavizdys. Tekstinio dokumento lapo formatas. Lenteliės sudarymo ir pateikimo pavyzdys. Iliustracijos sudarymo ir pateikimo pavyzdys.
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 03 09
Verslo organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai
Kursinio darbo samprata ir tikslai. Kursinio darbo temos pasirinkimas. Kursinio darbo struktūra. Bendrieji kursiniam darbui keliami reikalavimai. Kursinio darbo pristatymas ir gynimas. Kursinio darbo vertinimo kriterijai. Rekomenduojamos temos. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 03 28
Kursinių darbų metodiniai nurodymai
Kursinio darbo tikslai ir uždaviniai. Temos pasirinkimas. Kursiniam darbui keliami reikalavimai. Darbo vadovas. Kursinio darbo rašymas. Kursinio darbo struktūra. Darbo apipavidalinimas. Kursinio darbo pristatymas ir jo gynimas. Literatūros ir ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2012 01 20
Diplominio darbo rengimas
I. Bendrieji reikalavimai. Bendrieji studijų darbų teksto reikalavimai. Baigiamojo darbo rengimas. Baigiamojo darbo pavadinimo formulavimas. Baigiamojo darbo struktūra. Antraštinis lapas. Darbo įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 10 09
Metodiniai nurodymai kursinių darbų rengimui
I. Bendrieji reikalavimai kursiniam darbui. Kursiniam darbui keliami šie reikalavimai:. Teisės studijų programos rezultatai. Ii. Kursinio darbo rašymo tikslai. Iii. Studento teisės ir pareigos rengiant kursinį darbą. Iv. Kursinio darbo vadovo ...
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 04 14
Nekilnojamojo turto kadastras
Nekilnojamojo turto kadastras. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statybos fakulteto geodezijos katedra geodezija ir kadastras. Kursinio darbo užduotis. Kadastrinių matavimų bylos rengimas programine įranga GeoMatininkas. 2015. kovo. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 05 07
Kursinių darbų rengimo ir gynimo metodiniai nurodymai
Kursinių darbų rengimo ir gynimo metodiniai nurodymai. Anotacija. Kursinio darbo paskirtis ir tikslai. Kursinio darbo temos pasirinkimas. Kursinio darbo struktūra. Kursinio darbo įforminimas. Kursinio darbo pateikimas, gynimas ir vertinimas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2015 05 19
Puslapio kūrimas
Įvadas. Analitinė panašių svetainių apžvalga projektinė dalis. Svetainių analizė. Analitinių Svetainių Analizių Išvados. Projektinė dalis. Naudotos programos. Internetinės svetainės ,,kūno rengyba“ kūrimo aprašymas. Tinklalapio ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 01 06
Parengti dokumentai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Protokolo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 08 12
Referato ir kursinio darbo metodiniai nurodymai
Referato ir kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. Referato rašymo metodiniai nurodymai. Kursinio darbo rašymo metodiniai nurodymai. Kursinio darbo struktūra. Kursinio darbo apipavidalinimo pavyzdžiai.
Raštvedybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 01 30
UAB „Intersurgical“ įmonės sandėlio analizė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Kursinio darbo tikslas Atlikti UAB „Intersurgical“ įmonės sandėlio analizę. Kursinio darbo uždaviniai. Išanalizuoti UAB „Intersurgical“ įmonės veiklą. Apskaičiuoti ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 04 17
Geležinkelių techninė eksploatacija
Įvadas. Krovos darbų organizavimas. Krovinių srautas. Vagono charakteristika. Pusvagonio tvirtinimas. Pusvagoniuose vežamų biralų apsauga nuo išpustymo. Prekių stoties vagonų srautai. Kursinio darbo pavyzdžio įvadas ir analitinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 01 13
Dokumentų rašymas
Verslo korespondencijos ir raštvedybos savarankiškas darbas. Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 05 06
Dokumentų valdymas pavyzdžiai
Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Perdavimo ir priėmimo aktas (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). Protokolas ir jo priedas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). ...
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 16 puslapių
2014 04 22
Keleivių vežimo technologijos kursinio darbo metodiniai nurodymai
Inžinerijos katedra. Keleivių vežimo technologijos kursinio darbo metodiniai nurodymai. Kursinio darbo įforminimo reikalavimai. Titulinis lapas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 02 05
Access duomenų bazė
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo žiniaraštis. Įvadas. Technologijos skyrius. DB ir lentelių struktūra. DB įvedimo/išvedimo ekraninės formos. Ataskaitos. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 12 17
UAB „AsstrA“ įmonės sandėlio analizė
Įvadas. Kursinio projekto objektas UAB „AsstrA“ įmonės sandėlio analizė. Kursinio darbo tikslas Atlikti UAB „AsstrA“ įmonės sandėlio analizę. Kursinio darbo uždaviniai. Išanalizuoti UAB „AsstrA“ įmonės veiklą. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 04 17
Įvaikinimas ir jo reikšmingumas šeimoje
Kursinio darbo planas. Kursinio darbo uždaviniai. Kursinio darbo metodai. Kursinio darbo struktūra. Įvadas. Įvaikinimo sąvoka. Visuomenės požiūris į įvaikinimą. Įvaikinimo tvarka lietuvoje. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Ugdymo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 29
Dokumentų valdymo kontrolinis darbas
ĮSAKYMAS (pavyzdys). NUTARIMAS (pavyzdys). NUOSTATAS (pavyzdys). RAŠTAS (pavyzdys). AKTAS (pavyzdys). PAŽYMA (pavyzdys). ĮGALIOJIMAS (pavyzdys). PROTOKOLAS (pavyzdys). Protokolo 1 priedas. Protokolo 2 priedas. PRAŠYMAS (pavyzdys). GYVENIMO ...
Raštvedybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 01 18
Ekonominis planavimas
Įvadas. Bendri klausimai. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai. Kursinio darbo sudėtis. Kursinio darbo užduotis (1 priedas). Kursinio darbo apiforminimas. Nurodymai atskiroms darbo dalims atlikti. Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 11 10
Kursinio darbo reglamentavimas
Priedai (baigiamųjų darbų įforminimo pavyzdžiaiBaigiamojo darbo antraštinio lapo pavyzdžiai. Visuotinės istorijos katedra. Bakalauro darbo pavadinimas. Doc. Dr. Vardenis Pavardenis. Vilnius. Visuotinės istorijos katedra. Magistro darbo ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 19 puslapių
2017 10 10
Suprojektuoto pastato statybos technologijos projektas Technologinių sprendimų analizė
Įvadas. Statybos darbų technologijų kursinio projekto rengimo metodiniai nurodymai. Kursinio projekto tikslas. Pagrindiniai kursinio projekto uždaviniai. Kursinio projekto užduotis. Statybos vykdymo sąlygos.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 10 16
Prekinio vagono vežimėlio technologinis procesas
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo žiniaraštis. Kursinio darbo anotacija. Profesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Aprašymo skyrius. Platforminiai vagonai. Vežimėliai. Jų klasifikacija, paskirtis ir sandara. Skaičiavimo skyrius. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 03 04
Geras darbo skelbimas
Įvadas. Teorinė dalis. Įdarbinimo būdai. Darbo vietų paieška. Įdarbinimas per darbo biržas. Darbo skelbimas. Jo rūšys. Laisvieji skelbimai. Struktūriniai skelbimai. Kaip parašyti darbo skelbimą. Darbo skelbimo dalys. Skelbime trumpai ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 03 10
Elektros energijos tiekimas korpusinių detalių apdirbimo cechui
Kursinio projekto užduotis. Kursinio projekto žiniaraštis. Kursinio projekto įrenginių specifikacija. Kursinio projekto medžiagų specifikacija. Kursinio projekto darbų klasifikacija. Įvadas. Profesinių kompetencijų ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2012 12 07
Prekių pardavimo apskaitos DB programavimas
Kursinio darbo užduotis. Kursinio darbo žiniaraštis. Įvadas. Aprašymo dalis. Technologijos dalis. Lentelų ir jų ryšių kūrimas. Formų kūrimas. Užklausos. Ataskaitų pateikimas. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2018 01 08
CV Gyvenimo aprašymo pavyzdys 2
Gyvenimo aprašymo pavyzdys. Padės profesionaliai parašyti gyvenimo aprašymą ir įsidarbinti.
Visų dalykų pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2010 03 03
Transporto įmonės ekonomikos kursinio pristatymas
Kursinio darbo pristatymas. Kursinio darbo uždaviniai. Ekonominė situacija pervežimo paslaugų rinkoje. Transportavimo galimybės. Transportavimo neapibrėžtumai ir rizika. Įmonės istorija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 04 10
Metodiniai nurodymai socialinių mokslų kursinių darbų rengimui
Bendroji dalis. Teisės ir pareigos. Kursinio darbo autoriaus teisės ir pareigos. Katedros teisės ir pareigos. Temos pasirinkimas, vadovavimas kursiniam darbui. Kursinio darbo struktūra. Titulinis lapas. Santraukos lietuvių ir anglų kalba. ...
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 10 puslapių
2018 02 14
Nestandartinių baldų gamybos, medžio apdailos verslo planas
Verslo idėja. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Produktai. Įkurimas. Realizavimas. Reklama. Rinkos segmentai. Transportas. Žaliavos ir medžiagos. Tiekėjai. Technologiniai įrenginiai. Konkurentai. Finansai. Materialinių ir energetinių ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2018 05 10
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas įmonėje
Mokslinės literatūros analizė. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados rekomendacijos literatūros sąrašas. literatūros sąrašas. 32 priedai. ĮVADAS Temos aktualumas. Kursinio darbo problema. Kursinio darbo objektas. Kursinio darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 05 09
Darbo sutarties pavyzdys
Darbo sutarties pavyzdine forma. Labai gera sutarties forma. Įmonės, naudodamos darbo sutarties pavyzdinę formą, gali joje numatyti daugiau pastraipų „darbo sutartis pakeista“, sudarydamos galimybę įrašyti visus darbo sutarties ...
Ekonomikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2012 08 08
Recenzija pavyzdys
Kolegos darbo recenzijos pavyzdys. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Pažyma apie pareigas ir darbo užmokestį
Pažyma apie pareigas ir darbo užmokestį. Dokumento pavyzdys. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
×