Kvk vadybos pagrindai praktinis darbas

300 dokumentų
Mechanizacijos darbų praktiniai skaičiavimai
Praktinis darbas. Traktoriaus sandara. Praktinis darbas. Žemės ūkio agregatų komplektavimas ir eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Praktinis darbas. Plūgai. Praktinis darbas. Paviršinio dirvos dirbimo mašinos. Praktinis darbas. Sėjos ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2016 05 11
Gėlių salono įkūrimas
Įvadas. Praktinis darbas Nr. 1 Rinkodaros kompleksas ir jo elemantai. Praktinis darbas Nr. 2 – 1 Mikroaplinka. Praktinis darbas Nr. 2 – 2 Makroaplinka. Praktinis darbas Nr. 3 Rinkos tyrimas (anketa). Praktinis darbas Nr. 4 Konkurentų analizė. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2015 04 06
Vadybos mokslo samprata, vadybos raida
Vadyba praktiniai darbai. Vadybos mokslo samprata vadybos teorijų raida planavimo funkcija organizavimo funkcija vadovavimo funkcija kontrolės funkcija. Praktinis darbas vadybos mokslo samprata tikslas –. Vadybos mokslo žinių svarba. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2018 09 27
Kosmetikos gaminiai rinkodara
Įvadas. Praktinis darbas nr. Rinkodaros kompleksas. Praktinis darbas nr. Rinkos tyrimas. Išvados. Praktinis darbas nr. 3. Rinkodaros Mikroaplinka. Praktinis darbas nr. 3. Rinkodaros makroaplinka. Praktinis darbas nr. Konkurentų analizė. ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 30 puslapių
2016 05 07
Elektrotechninių medžiagų praktiniai darbai
Praktinis darbas Nr. Dielektrikų savitųjų varžų nustatymas. Praktinis darbas Nr. Dielektrikų dielektrinės skvarbos ε ir nuostolių kampo tg δ nustatymas. Praktinis darbas Nr. Energijos nuostoliai dielektrikuose. Praktinis darbas Nr. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2018 04 25
Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sistemos
Nekilnojamojo turto kadastro informacinių sistemų pratybų darbai. Turinys. Aiškinamasis raštas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 10 01
Rinkodaros projektas įmonės galimybių rinkoje analizė
Įvadas. Praktinis darbas nr. Praktinis darbas nr. 2 Praktinis darbas nr. 2 –. Praktinis darbas nr. Praktinis darbas nr Išvados. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2016 04 13
Elektronikos ir automatikos pagrindai
Elektronikos ir automatikos pagrindai. Praktinis darbas Nr. Puslaidininkinis diodas BYD73C. Grafikas – Srovės stiprio priklausomybė nuo įtampos. Praktinis darbas Nr. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas Darbo tikslas Ištirti dvipolį ...
Elektronikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2018 03 20
Asmenybės ir socialinė psichologija
Asmenybės ir socialinės psichologijos praktinių darbų užduotys. Praktinis darbas Nr. 1. Praktinis darbas Nr. 2. Praktinis darbas Nr. 3. Praktinis darbas Nr. 4. Praktinis darbas Nr. 6. Savarankiškas darbas. Aktyvumo balai.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 12 20
Verslo pagrindai praktinis darbas
Praktinis darbas Organizavimas. Užduotys 1 užduotis.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 08
Ledų gamybos įmonės rinkodara
Įvadas. Praktinis darbas nr. Praktinis darbas nr. 3. Praktinis darbas nr. 3 –. Praktinis darbas nr. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2015 11 09
Vadybos pagrindai konspektas (2)
Bendrieji personalo organizavimo vakarų šalyse bruožai ir mes. Profesionalaus kliringo (profesinės veiklos rezultato) principas. Informacijos ir žinių kulto principas. Profesinio augimo principas. Darbo sąlygų komforto principas. Nauja darbo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 01 02
Elektros įrenginių montavimo praktiniai darbai
Praktinis darbas. Skirstomojo elektros tinklo principinė schema. Praktinis darbas. Elektros instaliacija. Praktinis darbas. Apšvietimo skaičiavimas. Praktinis darbas. Grandinės fazė – nulis pilnos varžos skaičiavimas. Praktinis darbas. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2014 05 19
Krovinių vežimo organizavimas ir valdymas
Įvadas. Praktinis darbas nr. Transporto priemonių išleidimo į liniją ir vairuotojų darbo grafikų sudarymas. Praktinis darbas nr. Įvairių rūšių krovinių vežimo logistikos dokumentacija. Praktinis darbas nr. Krovinių krovos vienetų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 06
Vadybos pagrindai konspektas
Sisteminis požiūris ir jo taikymas vadyboje. Esminiai sistemų klasifikavimo požymiai. Pagrindinės sistemų savybės. Posistemės suvokiamos. Pagrindiniai sisteminiai objektai. Organizacijos misija ir vizija organizacijos tikslų visuma. Vadybos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 07 26
Vadybos praktinis darbas
Vadybos mokslo samprata. Vadybos teorijų raida. Planavimo funkcija. Organizavimo funkcija. Vadovavimo funkcija. Kontrolės funkcija.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2015 12 03
Kartografijos praktiniai darbai
Pirmas praktinis darbas. Stačiakampės koordinatės. Geodezinės koordinatės. Antras praktinis darbas. Aiškinamasis raštas. Trečia praktinis darbas. Žemėlapio M 110000 nomenklatūra. Aiškinamasis raštas. Ketvirtas praktinis darbas. ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 05 10
Elektros irenginių montavimo praktika praktikos ataskaita
Praktinis darbas laidų sujungimų tipai. Praktinis darbas laidai , kabeliai , virvėlaidžiai. Praktinis darbas nr.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2017 01 02
Statistikos Tyrimų metodika
Praktinis darbas. AUDI automobilių skaičius Klaipėdos apskrityje. Servizų skaičius Klaipėdos mieste. Servižų skaičius, kurie atlieka mechaninių dėžių remontą, Klaipėdos mieste. Praktinis darbas. Uždaviniai. Temos pagrindimas. ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 05
Žemės informacinė sistema
Pirmas praktinis darbas. Antras praktinis darbas. Trečias praktinis darbas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 05 04
Mechatronikos praktikos ataskaita
Įvadas. Pirmas praktinis darbas. Antras praktinis darbas. Trečias praktinis darbas. Išvados.
Elektrotechnikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2018 05 31
Sandėlių logistika praktinis darbas
Įvadas. Praktinis darbas nr. Krovinių srautų judėjimo schemos sandėlyje sudarymas. Praktinis darbas nr. Sandėlių ploto, talpos, apdorojamų krovinių apyvartos rodiklių skaičiavimas. Praktinis darbas nr. Krovos įrangos nustatymo ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 02 26
Bendroji energetika
Bendroji energetika. Pirmas praktinis darbas 12 užduotis. Atsakymas sienos storis 35cm. Antras praktinis darbas. Atsakymas garo katilo našumas D =. Trečias praktinis darbas. Variantas Nr. Atsakymas u = 251 n = 2998 aps min ɳrm =. Ketvirtas ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 03 27
Aplinkos ir žmonių sauga (2)
Įvadas. Praktinis darbas. Profesinės rizikos vertinimo aktų ir rizikos veiksnių analizė. Rizikos identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos nustatymas. Rizikos šalinimo arba mažinimo priemonės. Praktinė dalis. Profesinės rizikos įvertinimo ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 08 03
Simbolių eilutės C++ jų formavimas ir tvarkymas
Programavimo pagrindai. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Simbolių eilutės C++. Darbo tikslas Susipažinti su simbolių eilutėmis, jų formavimu ir tvarkymu C++ kalboje. Išbandyti praktiškai simbolių eilučių programavimą. Darbo ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 12 13
Personalo vadybos esme
Įvadas. Personalo vadybos sanprata. Bendroji vadybos samprata. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo praktinis valdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 12 13
Stotys ir mazgai
Praktinis darbas Iešmų koordinačių centrų ir skritulinių kreivių pasukimo kampų viršunių koordinačių apskaičiavimas. Praktinis darbas Ruožo stoties atvykimo ir išvykimo kelių skaičiaus nustatymas. Praktinis darbas Ruožo stoties ...
Transporto laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 29 puslapiai
2020 04 04
 Matavimų rezultatų apdorojimas: medžiagų apykaitos atliekų šalinimas
Praktinis darbas nr. MEDŽIAGŲ APYKAITOS ATLIEKŲ ŠALINIMAS. Praktinis darbas nr. vietovės horizontaliojo plano sudarymas. Praktinis darbas nr. vietovės reljefo vaizdavimas. Praktinis darbas nr. skenuoto vaizdo orientavimas tikslas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 04 12
Statiniai masyvai C++, jų formavimas ir tvarkymas
Programavimo pagrindai. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Statiniai masyvai C++. Darbo tikslas Susipažinti su statiniais masyvais, jų formavimu ir tvarkymu C++ kalboje. Išbandyti praktiškai masyvų programavimą. Remiantis pavyzdžiu ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 12 13
Intermodalinio terminalo darbo organizavimo analizė
Įvadas. Praktinis darbas nr. Terminalo projektavimas. Praktinis darbas nr. Terminalo darbo organizavimo srautai. Praktinis darbas nr. Terminalo darbo organizavimui reikalingos dokumentacijos analizė. Praktinis darbas nr. Terminalo darbų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2018 01 03
Logistinių įgūdžių lavinimo praktika, Logistinės įmonės darbo organizavimas
Įvadas. Praktinis darbas. Logistinės įmonės darbo organizavimas. Praktinis darbas. Logistinės įmonės vykdomos veiklos dokumentacijos analizė. Praktinis darbas. Maršruto sudarymas keleiviams hamburgas (vokietija) – hong kongas (kinija) ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2020 05 23
Vadybos pagrindai
I. Vadybos mokslo esmė. Vadybos mokslo samprata, objektas, tikslai, dėsniai ir principai. Valdymo proceso esmė. Vadybos mokslo raida ir pagrindinės vadybos teorijos. Ankstyvoji vadybos raida. Vadybos teorijos. Klasikinės vadybos mokykla. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2013 01 02
Aparatinės veido kosmetologijos praktiniai darbai
Nr. Praktikos darbas – šveitimas. Praktikos darbas nr. Nr. Praktikos darbas – Darsonvalizacija. Praktikos darbas Nr 4 - ultagarsinis veido šveitimas. Ultragarsinis įterpimas sonoforezė. Praktikos darbas nr. Esminė ir konbinuota ...
Kosmetologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2020 01 04
Visuotinės kokybės vadybos teoriniai pagrindai
Visuotinės kokybės vadybos teoriniai pagrindai. Kokybės vadybos evoliucija – tai pokyčių jėga viso verslo pasaulio mastu. Visuotinės kokybės vadybos sąvokos atsiradimas. JAV kokybės vadybos raida. Kokybės vystymosi etapai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 02 11
Rinkodaros praktinis darbas (2)
Įvadas. Rinkodaros kompleksas. Mikroaplinka. Rinkodaros makroaplinka. Konkurentų analizė. Praktinis darbas Nr. Prekės lygmenys. Kainos politika. Pateikimo politika. Praktinis darbas Nr. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas Nr.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 05 07
Vadybos pagrindai referatas
Įvadas. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo samprata. Pasiruošimas planavimui. Planavimo proceso fazės. Misija. Organizavimas. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija. Motyvacijos samprata. Motyvacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 44 puslapiai
2012 12 03
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo