Laiko eilutes kursinis

300 dokumentų
Laiko eilutės kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros apžvalga. Laiko eilučių analizė. Bendras ekonometrinio modeliavimo apibūdinimas. Stochastinis procesas ir jo realizacija. Stacionarus ir silpnai stacionarus procesas. Nestacionarumas. Deterministinis ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 02 22
Laiko eilutės finansų kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Laiko eilutės samprata. Laiko eilutės charakteristikos. Atsitiktinio proceso stacionarumas. Trendas. Sezoniškumas. ARIMA modelis bei jo parametrų vertinimas. Laiko eilutės prognozavimas. Praktinė dalis. Duomenys. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 12
Ekonometrikos laboratorinis 6
Laboratorinis darbas nr. 6. Laiko eilutės yt sklaidos diagrama. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Reikšmingumo sąlygos apskaičiavimas. Pirmos eilės diferencijuotos laiko eilutės yt reikšmės. Laiko eilutės yt d(-1) sklaidos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 27
Švedijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Duomenų apžvalga. Laiko eilutės modelis. Stacionarios laiko eilutės. Autokoreliacija. Baltasis triukšmas. ARMA modelis. Modelio liekanų analizė. Laiko eilutės prognozavimas. Praktinė dalis. Duomenų parinkimas. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 03 31
Ekonometrija laiko eilučių analizė kursinis
Įvadas. Laiko eilučių tyrimo aspektai. Ekonometrika. Laiko eilučių samprata. Laiko eilutės charakteristikos. Atsitiktinio proceso stacionarumas. Koreliacijos koeficientas. Pagrindiniai tiesiniai vienalypių laiko eilučių modeliai. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 11
Ekonometrija Laiko eilučių analizė
Įvadas. Laiko eilutės samprata. Laiko eilučių modeliai. Stacionarios laiko eilutės. Stacionarios laiko eilutės sudarymas. Autoregresijos procesas AR (p). Slankiųjų vidurkių procesas MA(q). Prognozavimas ARMA modeliu. Arima modeliai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 05 17
Realių duomenų laiko eilučių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonometrijos samprata. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės samprata. Stacionarūs procesai. Autokoreliacija ir dalinė autokoreliacija. Arma modelis. Arima modelis. Praktinė dalis. Laiko ...
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2016 06 09
Ekonometrikos laboratorinis 9
Laboratorinis darbas nr. 9. Sezoninio lago įvertinimas. Laiko eilutės xt sklaidos diagrama. Laiko eilutės xt acf. Laiko eilutės sezoniškumo įvertinimas. Adityviojo laiko eilutės modelio apskaičiavimo rezultatų langas. Multiplikatyvinio ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2011 12 27
Laiko eilutės
Teorinė dalis. Ekonometrija. Ekonometrinis modeliavimas ir jo sudarymo etapai. Laiko eilutės. ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika. Tiriamoji dalis. Aprašomoji statistika. Vertiname laiko eilute pagal ARMA modelį. ARMA modelių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 17
Veikiančių įmonių ir darbuotojų skaičius metų pradžioje
Įvadas. Teorinė dalis. Pradiniai duomenys. Santykinių dydžių skaičiavimas. Palyginimo santykinio dydžio skaičiavimas. Struktūros santykinio dydžio skaičiavimas. Intensyvumo santykinio dydžio skaičiavimas. Laiko eilutės analitinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 11 01
Ekonometrikos laboratorinis 7
Laboratorinis darbas nr. 7. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Pirmos eilės skirtuminės lygties sklaidos diagrama. Pirmos eilės skirtuminės lygties acf. Pirmos eilės skirtuminės lygties pacf. Laiko eilučių skaitinės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2011 12 27
Ekonometrija paskaitų konspektas
Ekonometrija. Ekonometrijos samprata. Istorija. Apibrežimas. Ekonometrijos ivestis. Kodel verta studijuoti. Ekonometrija? Ekonometrijos tikslai. Modelis. Modeliu tipai. Modeliu grupes. Ekonometrinio modeliavimo. Etapai. Teiginiu arba hipotezes. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 55 puslapiai
2014 05 27
Realių ekonominių - socialinių duomenų laiko eilučių analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Teorinė dalis. Literatūros apžvalga. Laiko eilutės. ARMA modelio parametrų vertinimas ir diagnostika. Laiko eilutės prognozavimas. Tiriamoji dalis. Duomenų aprašomoji statistika. Modelio adekvatumo tikrinimas. Modelio taikymas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 10 03
Furje eilutės
Puikiai tinka norinčiam išmokti Furje eilutes. Furjė eilutės. Trigonometrinės furjė eilutės. Harmoninė analizė. Trigonometrinės eilutės koeficientų radimasfurjė metodu. Funkcijos reiškimo furjė eilute pakankamossąlygos. Lyginių ir ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2012 06 11
Įvadas. Teorinė dalis. Ekonometrijos principai. Ekonometrinis modeliavimas. Laiko eilutės samprata. Stacionarūs procesai. Autokoreliacijos ir dalinės autokoreliacijos funkcijos. ARMA modelio vertinimas. Praktinė dalis. Ekonominio proceso, ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 11 15
Laiko eilutės egzamino konspektas
Statistinės duomenų analizės egzamino klausimai laiko eilutės kas yra laiko eilutė. Kuo nusakoma laiko eilutė ? Kuri iš taisyklių nebūtina laiko eilutėms ? Ką nusako rodiklio trendas ? Ką parodo rodiklio sezoninė komponentė. Kokie ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 01 12
Automobilių statistinė analizė
Registruotų lengvųjų automobilių skaičiaus pagal gamintoją vilniaus apskrityje statistinė analizė. Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Pradiniai ir papildomi duomenys. Rodiklių skaičiavimai. Santykiniai rodikliai. Laiko eilutės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2012 11 28
Laiko eilučių analizė (2)
Įvadas. Laiko eilutės. Stacionari laiko eilutė. Nestacionari laiko eilutė. Arima modeliai. Modelio tipo identifikavimas. Modelio prognozavimas. Importas. Praktinė dalis. Stacionarumo vertinimas. Modelio parinkimas. Modelio adekvatumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 12 06
Skaičių eilutės
Matematinė analizė. ir tiesinė algebra. Skaičių eilutės. Skaičių eilučių savybės. Skaičių eilučių konvergavimo požymiai. Alternuojančios eilutės. Funkcijų eilutės. Laipsninės eilutės. Laipsninių eilučių savybės. Teiloro ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 09 14
Statistikos uždavinys
Darbo tikslas. Išmokti taikyti įvairius statistinių duomenų paieškos būdus. Gautus duomenis sisteminti, grupuoti, skaičiuoti įvairius rodiklius, analizuoti, apibendrinti ir daryti išvadas. Pasiskirstymo eilutės. Diskretinės variacinės ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 12 puslapių
2013 01 03
Sunaudotas dujų kiekis ekonometrikos namų darbas
Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Preliminari laiko eilutės analizė. Skirtingų lygčių apskaičiavimas. Parametrų p ir q reikšmių parinkimas. Prognozuojamų laiko eilučių reikšmių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Ekonometrijos konspektas egzaminui Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai
Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Ekonominiai , finansiniai rodikliai ir kiti reiškiniai , kurie aprašomi laiko eilučių modeliais. Stacionarios eilutės siaurąją prasme. Stacionarios eilutės plačiąja prasme. Stacionaraus proceso ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 02 22
Planavimo kursinis
Įvadas. Planavimo tikslai ir esmė. Planavimo proceso turinys. Planavimo metodai. Planavimo informacinė bazė. Planų sistema. Strateginis planavimas, jo funkcijos, esmė ir nauda. Strateginio planavimo procesas. Strateginio plano realizavimas ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 07 22
Dinamikos eilutės statistika
Dinamikos eilutės statistika. Dinamikos laiko eilutė. Du pagrindiniai elementai. Slenkamųjų vidurkių būdą. Analitinio išlyginimo metodas naudojant mažiausiųjų kvadratų metodą. Apskaičiuota funkcija vadinama trendo funkcija. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 10 26
Darbo laiko planavimas
Įvadas. Darbo laiko planavimas. Valdymo lygiai ir vadovų kompetencija. Vadovų darbo dienos tvarkymas. Racionalus vadovo darbo laiko panaudojimas. Darbų paskirstymas ir funkcijų delegavimas. Vadovų darbo laiko apimties mažinimo būdai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 12 29
Ekonometrijos egzamino konspektas laiko eilutės
Laiko eilučių modeliai. Siaurąja prasme. Trendas ir sezoniškumas. Yt = Tt + St + Xt. Y = b0 + b1 ·. Slenkančio vidurkio modeliai. Autoregresiniai slenkančio vidurkio modeliai. AutoRegressive  Integrated  Moving.
Finansų konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 02 29
Realių duomenų statistinė analizė, panaudojant laiko eilučių analizės modelius
Įvadas. Teorinė dalis. Laiko eilutės, jų rūšys. Laiko eilučių išskaidymo būdai. Stacionarumas. Trendas. Sezoniškumas. Pagrindiniai laiko eilučių modeliai. AR(p) Autoregresinis procesas. MA(q) Slenkamųjų vidurkių procesas. ARMA ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 09 25
Vadovo darbo dienos organizavimas
Įvadas. Laikas ir vadyba. Laiko valdymas. Laiko planavimas. Darbo laiko planavimas. Vadovavimas. Valdymo ypatumai laiko ir žmonių tarpusavio santykių aspektu. Valdymo procesas. Vadovo darbo dienos organizavimas. Kaip vadovui suplanuoti darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 05 04
Šalies ir ES gyventojų migracijos dinamikos priežasčių analizė
Šalies ir ES gyventojų migracijos dinamikos priežasčių analizė. Tyrimo aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo objektas. Darbo metodai. Pagrindinės migraciją aiškinančios teorijos. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Dviejų ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2015 04 06
Eilutės koliokviumo uždaviniai
Koliokviumo (iš eilučių) uždaviniai. Šį koliokviumą rašė Chemijos fakulteto studentai. Pateiksime abiejų variantų uždavinius su sprendimais. Uždaviniai. Ištirti eilutės konvergavimą. Ištirti eilutės konvergavimą. Duota eilutė. ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 9 puslapiai
2016 08 02
Determinantas skaidrės
Determinantas. Mij – matricos A elemento aij minoras. Aij – matricos A elemento aij adjunktas Aij = (-1)i+j Mij. Determinanto savybės. Determinatas nesikeičia, jei jo eilutes pakeičiame stulpeliais. Jei kurios nors determinanto eilutės ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Daugiamačių laiko eilučių prognozavimo modelis
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Literatūros analizės metodų ir duomenų apžvalga. Laiko eilutės samprata. Laiko eilučių modeliai. Vienmatis laiko eilučių prognozavimas. Box-Jekins modeliavimo procedūra. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 39 puslapiai
2018 02 22
Tikimybės ir eilutės. Egzamino atsakymai
Skaiciu eilutes. Pakankami eiluciu konvergavimo požymiai. Koši radikalusis požymis. Koši integralinis požymis. Absoliutu ir reliatyvus konvergavimas. Funkcijų eilutės konvergavimo sritis. Eilutės integravimo. Eilutės diferencijavimo ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2011 01 06
Statistiniu užimtumo ir nedarbo rodikliu palyginimas
Įvadas.Nedarbas.Nedarbo priežastys ir mažinimo priemonės.Užimtumas.Skurdo ir užimtumo problemos.Užimtumo politika lietuvoje.Nedarbo lygio kitimo nustatymas.Analitiniai rodikliai baziniu ir grandininiu būdu.Analitinių dinamikos eilutės ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 11
Statistikos savarankiškas darbas (3)
Įvadas. Uždavinys. Statistinės eilutės apibūdinimas. Statistinių rodiklių apskaičiavimas. Vidutinis darbuotojų amžius. Moda, mediana, kvartiliai, deciliai. Sklaidos rodikliai. Dispersija, vidutinis standartinis nuokrypis, sklaidos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 09 19
Darbo proceso organizavimo apmokėjimo tyrimas įmonėje
Darbo organizavimo, normavimo ir apmokėjimo kursinis darbas. Įvadas. Darbo samprata, klasifikavimas. Darbo humanizavimas. Darbo proceso nagrinėjimas. Darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Darbo metodai. Darbininkų darbo organizavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 05 07
×