Laisves problema putino kuryboje

300 dokumentų
Vincas Mykolaitis Putinas. Vergas
Vinco Mykolaičio - Putino ciklas "Vergas". Būtiškai suvokta laisvės problema tapo kertine V. Mykolaičio - Putino humanistinės filosofijos atrama, atviru žmogaus prasmės rūpesčiu. Kaip teigia A. J. Greimas, "laisvė ir humanizmas šia ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Laisvės problema filosofijoje
Įvadas. Laisvės samprata. Laisvės subjektas. Laisvės objektas. Laisvės vykdymas. Laisvė ir būtinybė. Laisvė žmonių santykiuose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos esės, Esė, 10 puslapių
2014 05 16
Gyvenimo prasmės problema Mykolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“
Gyvenimo prasmės problema Mykolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 16
Gamta Vinco Mykolaičio - Putino kūryboje
Gamta ir žmogus jau nuo žmonijos susikūrimo pradžios tapo neatsiejamais vienas nuo kito būties aspektais. Juk gamta ne tik teikia savo materialias gėrybes, bet ir atveria žmogaus sielą, įprasmina kūrybą ir estetinį jausmą. Dažnai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 11 26
Vinco Mykolaičio Putino kuryba, "Tarp dviejų aušrų" analizė
Vinco Mykolaičio Putino kūryba. Biografija. Vincas Mykolaitis-Putinas (. Ankstyviesiems Putino eilėraščiams būdingas šviesių gyvybingos gamtos išgyvenimų vaizdavimas. „Tarp dviejų aušrų“. Šis žymiausias Putino poezijos rinkinys ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 04 28
Gyvenimo prasmės problemos Altorių šešėly
Gyvenimo prasmės problema „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 11 19
Mykolaičio Putino lyrika
Nė vieno žmogaus gyvenimo kelias nebūna lygus, vienpusiškas arba nuolatos ramiai sruvenantis kaip upė. Kiekviena diena vis kitokia, atnešanti naujų išgyvenimų, naujų jausmų, sąmonę audrina įvairios emocijos, todėl žmogus visą laiką ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2012 03 26
Asmenybės laisvės tema XX a. lietuvių prozoje
XX a. įvykiai - Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai, vyraujanti įtampa - darė įtaką lietuvių prozininkų kūrybai. Žodžio ribojimas, pakitęs požiūris į žmogų keitė kalbėjimo būdą apie asmenybės laisvę - savo individualybės ...
Lietuvių esės, Esė, 1 puslapis
2014 12 01
Laisvės tema Vinco Mykolaičio – Putino poemoje „Vergas“.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2017 04 06
Žmogaus laisvės problema
Laisvės samprata. Laisvės esmė. Laisvės subjektas. Laisvės objektas. Laisvės vykdymas. Laisvė ir būtinybė. Laisvė kaip žmogaus kenozė. Literatūros sąrašas. A. Maceina žmogaus laisvės problemą (ir apskritai laisvės problemą) ...
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2011 12 29
Gyvenimo prasmės problema Altorių šešėly
Gyvenimo prasmės problema „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 10 03
Laisvės tema lietuvių literatūroje potemė

Laisvės tema lietuvių literatūroje (Vinco Mykolaičio-Putino romanas „Altorių šešėly“, Balio Sruogos romanas „Dievų ...

Visais laikais laisvė buvo vienas svarbiasių ir neatsiejamų žmogaus gyvenimo aspektų. Nuo senų senovės žmonės suvokdavo šio reiškinio svarbumą. Laisvė buvo ir yra ...

Potemės 2018, 2 puslapiai
2018 02 27
V Mykolaičio Putino Altorių Šėšėly ištraukos interpretacija
V. Mykolatis – putinas – intensyvaus dvasinio gyvenimo, aukštos etinės kultūros asmenybė, viena iškiliausių figūrų xx a. Lietuvių literatūroje. Jo kūrybai būdingas gilus ir dramatiškas lyrizmas, kylantis iš būties prieštaravimų. ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 02 20
Gyvenimo prasmės problema Putino „Altorių šešėly“ rašinys
Gyvenimo prasmės problema Putino „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 18
Laisvės problema modernioje politinėje filosofijoje
Įvadas. Laisvės sampratų įvairovė modernioje politinėje filosofijoje. Negatyvios ir pozityvios laisvių sankirta. Politinės laisvės invariantiškumas ir kontroversijos vertybių pliuralizmo kontekste. Individo ir bendruomeninės laisvių ...
Filosofijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2016 05 11
Tėvynės paveikslas Maironio kūryboje
Tėvynės paveikslas, Maironio kūryboje. Maironis didis kaip tautos budintojas bei valstybės vienytojas. Maironio kūryba žadino laisvės troškimą, meilę gimtajam kraštui. Viena iš pagrindinių Maironio kūrybos temų patriotinė – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 01
Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje kalba

Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje.(autoriai: A.Škėma, V.M.Putinas, M.Katiliškis) ...

Laibai gerai būti laisvam.Daugelyje lietuvių literatūros kūrinių rašytojai tyrinėja slapčiausias individo sielos gelmes. XX amžiaus lietuvių prozoje asmenybės laisvės tema ...

Potemės 2018, 2 puslapiai
2017 05 04
Asmenybės laisvės problema - kalbėjimo potemė

Asmenybės laisvės problema - kalbėjimo potemė. V. Krėvė, Š. Ragana, V. Mykolaitis - Putinas. ...

Vinco Krėvės dramoje „Skirgaila“vaizduojamas maištaujantis ir laisvės siekiantis žmogus. Tai Lydos kunigaikštytė Ona Duonutė, kurią, siekdamas Lietuvai gero, pagrobia ...

Potemės 2018, 1 puslapis
2018 03 11
Gyvenimo prasmės problema Putino romane
Romane atskleidžiama, jog laisvė suteikia žmogaus gyvenimui prasmę. Trijose romano dalyse („Bandymų dienos“, „Eina gyvenimas“, „Išsivadavimas“) protagonistas Liudas Vasaris sprendžia pašaukimo klausimą, patiria vidinį ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 08
Romantizmo įtaka V. Mykolaičio - Putino simbolistinei poezijai
Romantizmo įtaka V. Mykolaičio - Putino simbolistinei poezijai. Viktorija Meilutytė IVD. Mykolaitis - Putinas. Bendri bruožai. Simbolistai savo pasaulėjauta susiję su romantikais. Vienas iš romantizmo. Romantizme tikrovė perkūrinėjama. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 02
Gyvenimo prasmės problema Putino Altorių šešėly
Gyvenimo prasmės problema Putino Altorių šešėly.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 11 22
Asmens laisvės problema: savarankiškumas, autonomiškumas ir veikimo galia
Įvadas. Laisvės problemos istorija. Naujos laisvės įžvalgos. Savarankiškumas. Autonomiškumas. Veikimo galia. Išvada. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 09
Vincas Mykolaitis-Putinas skaidrės (3)
Vincas Mykolaitis-Putinas. Biografija. Putino tėviškė Pilotiškėse. Sutuoktinė. Bibliografija. Poezija. Poezijos bruožai. M. Putino eilėraštis "Trys tostai - I". Bibliografija. Proza. Altorių šešėly. Bibliografija. Studijos, kritika. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 30
Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje (2)

Asmenybės laisvės problema lietuvių literatūroje (2). Vincas Mykolaitis - Putinas. ...

Taigi, nepriklausomybė yra labai svarbi, kad asmuo galėtų pasirinkti savo gyvenimo kelią. Tačiau žmogus yra laisvas tiek, kiek geba prisiimti atsakomybės, kuri yra neatsiejama nuo ...

Potemės 2018, 3 puslapiai
2017 12 08
Ar Šelingo laisvės samprata atitinka žmogaus laisvės problemą „Kovos klube“ ?
Ar Šelingo laisvės samprata atitinka žmogaus laisvės problemą „Kovos klube“?
Filosofijos esės, Esė, 7 puslapiai
2018 04 12
Pareigos ir asmeninės laimės problema V. Mykolaičio – Putino romane „Altorių šešėly“
Pareigos ir asmeninės laimės problema V. Mykolaičio – Putino romane „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 14
Rašinys: Gyvenimo prasmės problema Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“
Rašinys: Gyvenimo prasmės problema Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 04 14
Gyvenimo prasmės problema Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus eilėraščiuose
Gyvenimo prasmės problema Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus eilėraščiuose.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2016 03 23
Vincas Mykolaitis Putinas
Vincas Mykolaitis-Putinas. Biografija. Putino tėviškė Pilotiškėse. Kūryba. Putino romanas “Altorių šešėly”. Mykolaičio Putino poezija.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 05 28
Laisvė
Laisvės samprata. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės atžvilgiu. Laisvė religijos atžvilgiu. Vidinė laisvė – minties ir dvasios laisvė. Laisvė ir valdžia. Visuomenės laisvė. Asmens laisvė. Išvados. Naudota literatūra. Laisvės ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2012 08 17
Mokslinė esė: Laisvė - tai apsisprendimas
Įvadas. Laisvės supratimas. Laisvės problema įvairiose gyvenimo srityse. Atsakomybė. Laisvė - apsisprendimas. Žmonių mintys apie laisvę. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Filosofijos esės, Esė, 11 puslapių
2018 02 13
Privalomų autorių 12 kl. konspektas
Vincas Mykolaitis Putinas 1893 1967 Kūrybos temos. Iš romano Altorių šešėly. Gyvenimo prasmės klausimas Vinco Mykolaičio Putino kūryboje. Savęs pažinimo svarbos tema Vinco Mykolaičio putino kūryboje. Apie romaną ALTORIŲ ŠEŠĖLY ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2015 01 21
Asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietos, socialinės integracijos problema
Įvadas. Asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, psichosocialinis paveikslas. Laisvės atėmimo vietos įtaka asmens resocializacija. Nuteistųjų padėtis visuomenėje. Socialinės integracijos koncepto analizė. Nuteistųjų asmenų ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 04 17
Ar įmanoma išsivaduoti iš ideologijų?
Įvadas. Ideologijos atsiradimas. Išsivaduoti lygu būti laisvam? Mill‘io laisvės samprata. Dvi laisvės sąvokos. Berlin‘o požiūris į laisvę. Komunitarų laisvės samprata. Taylor‘o laisvės samprata. Laisvės sampratos apibendrinimas. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 05
Medžiai literatūroje
Ąžuolas lietuvių tautosakoje;. Ąžuolo simbolika literatūroje;. Klevo simbolika literatūroje;. Ąžuolas Vydūno, Prano Vaičaičio kūryboje;. Klevas Vinco Mykolaičio – Putino, Salomėjos Nėries, Antano Miškinio kūryboje;. Klevas ...
Lietuvių referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 08 30
Tėvynės laisvės kaina – žmonių gyvenimai
Tėvynės laisvės kaina – žmonių gyvenimai. Kiekvienam žmogui tėvynė, gimtoji žemė, „aplaistyta“ protėvių krauju, yra brangi bei svarbi. Visi, mylintys gimtąją šalį, nori jai gražesnės, šviesesnės ateities, visi trokšta ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 03 21
×