Laisvojo ugdymo paradigma pragmatizmo pedagogika

300 dokumentų
Pragmatizmo pedagogika
Pragmatizmo pedagogika. Pragmatizmo susiformavimas. Susiformavo JAV ir šioje šalyje vyravo visą XX amžių. Ugdymo paskirtis, remiantis pragmatizmo filosofija. Pagal pragmatizmo filosofiją, ugdymo paskirtis – išmokyti ugdytinį spręsti ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 05 12
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas ir ugdymo prasmė
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas. Kas tai ir kokia jo esmė ir prasmė?
Pedagogikos esės, Esė, 1 puslapis
2012 06 15
Visuomenės raidos ir ugdymo sąsajos. Ugdymo pradigmos Paradigma. Paradigmos klasikinės ir laisvojo ugdymo. Kas nulemia ugdymo paradigmą? Ugdymo paradigmų bendriausios linkmės. Klasikinė ugdymo paradigma. Vyraujančių ugdymo paradigmų ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2020 02 21
Tikslas Supažindinti su klasikinio ir šiuolaikinio ugdymo paradigmomis. Ugdymo Principai Pažangus ugdymas turi užtikrinti vaiko laisvę. Paradigma - prielaidų, savokų. Klasikinė ugdymo paradigma. Klasikinės ugdymo teorijos grindžiamos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 02 21
Ugdymo filosofijų palyginimas
Realistinio ugdymo filosofija. Pragmatizmo pedagogika.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 10 26
Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos sąvokos ir tendencijos
Pedagogika ir ikimokyklinė pedagogika. Kas yra pedagogika? ? ? Pedagogikos ištakos ir samprata. Kaip siejasi pedagogika ir ikimokyklinė pedagogika? ? ? Pedagogikos mokslų sistema ir ryšys su ikimokykline pedagogika. Ikimokyklinės ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 49 puslapiai
2019 11 07
Pragmatizmas ir ugdymas
Pragmatizmas ir ugdymas. Pragmatizmo  filosofijos pirmtakai. Francis Baconas. Pagrindines pragmatizmo idėjas suformulavo amerikiečių filosofai. Charlesas Sandersas  Peirceas. Viljamas  Džeimsas. Pragmatizmas kaip ugdymo filosofija. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 12 27
Klasikinio ugdymo paradigma
Klasikinio ugdymo paradigma. Vilnius. Klasikinė ugdymo paradigma. Tabulos rasės koncepcija. Klasikinė ugdymo paradigma ima ryškėti XVIIa. Klasikinė ugdymo paradigma vaiko prigimtimi operuoja. Klasikinėje paradigmoje ugdymas -visuomenės ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 01 06
Netradicinės ugdymo formos: valdorfo, montessori, suzuki pedagogika
Įvadas. Montesori pedagogika. Ugdymo tikslas, uždaviniai ir principai. Vaiko asmenybės raidos tarpsnių samprata. Ugdomoji aplinka. Mokytojo vaidmuo ir kvalifikacija. Ugdymo procesas. Valdorfo pedagogika. Ugdymo tikslai ir siekiai. Pagrindinės ...
Sveikatos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2013 10 08
Pirso Džeimso pragmatizmo filosofija
Č. Pirso, V. Džeimso pragmatizmo filosofija. Iki 19 a. pab. JAV neturėjo savų filosofinių tradicijų. Krašte nuolat augo gyventojų skaičius ir jie visi buvo iš įvairių šalių ir įvairių tradicijų, pažiūrų, religijų ir papročių. ...
Filosofijos esės, Esė, 2 puslapiai
2012 01 24
Montesori pedagogika skaidrės
Montessori pedagogika. Įvadas. Ugdymo sąvoka. Ugdymo metodai. Netradicinės ugdymo sistemos. Marijos montessori ugdymo sampratos ypatumai. Mokymasis. mokymosi aplinka. Išvados. Šaltiniai ir literatūra. Dėkoju už dėmesį!
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2016 06 28
Kristijonas Donelaitis Metai analizė
Pagrindinės temos. Autorius, kūrybos laikotarpis, svarbiausia informacija. Kūrinys, žanras. Svarbiausi momentai kūrinyje. Terminija / citata. Gamta. Žmogus. Tėvynės gynėjo paradigma. Benamio paradigma. Menininko paradigma. Šeimos žmogaus ...
Lietuvių analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 05 09
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika alternatyviojo ugdymo galimybės Lietuvoje. Taikomųjų mokslų licėjus. Antikinės pedagogikos linkmės Atėnų mokyklų sistema. Graikų mokyklų ugdymo turinį sudarė. Romėnų gyvenimas rėmėsi ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 12 10
Marijos Montessori pedagogika
Marijos Montessori pedagogika. Pedagogikos ištakos. Filosofija. Vaikas ir auklėtojas (mokytojasUgdymo specifika. Metodo trūkumai. Rudolfo Štainerio pedagogika. Pedagogikos ištakos. Filosofija. Vaikas ir auklėtojas. Ugdymo specifika. Metodo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 07 06
Ugdymo filosofija: Idealizmas ugdyme
Turinys. Įvadas. Mano ugdymo filosofija. Šią temą pasirinkau. Ugdymo paskirtis. Pragmatizmo filosofinė kryptis. Įdealizmas. Pragmatizmas. -Išvados. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 03 30
Edukologija
Pedagogikos dalykas. Pedagogika ir edukologija. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Ugdymo samprata: kilmė, daugiamatiškumas. Ugdymo funkcijos. Ugdymo sritys ir bruožai. Ugdymo lygmenys. Pedagogikos mokslo sistema. Ryšiai su kitais mokslais. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 06 25
Alternatyvieji ugdymo metodai
Marijos Montessori. Pedagogika. Ką jau žinau? ? ? Pedagogikos ištakos. Filosofija ugdymo principai. Vaiko laisvė ir teisės. Vaikas ir mokytojas (1 Vaikas ir mokytojas. Ugdymo specifika. Už ar prieš? ? ? Metodo trūkumai. Užduotis ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 63 puslapiai
2019 11 07
Ugdymo paradigmos
Ugdymo (- si ) paradigmų kaita klasikinė ir šiuolaikinė didaktika ). Klasikinė mokimo paradigma. Šiuolaikinė mokymo (- si ) paradigma. Vadovavimas ugdymo (- si ) procesui mokyklos vadovai , mokytojai , tėvai , mokiniai ir kt. ). Ugdymo ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 11 22
Klasikinė ugdymo paradigma
Klasikinė ugdymo paradigma. Istoriškai susiklosčiusi pažiūrų į ugdymą sistema. Klasikinės ugdymo paradigmos bruožai. Vaikai kupini trūkumų, o mokyklos juos ištaiso. Klasikinės ugdymo paradigmos didaktika. Daugiausia dėmesio ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 12 19
Ugdymo filosofijos apžvalga (lentelese)
Ugdymo filosofijos apžvalga. Kriptys. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Mokytojo vaidmuo. Aplinka. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 04 30
Ugdymo sistemos konspektas
Antikinė pedagogika - žr. Paidėja. Antropologinė pedagogika [gr. Anthröpos - žmogus]. Asmenybės pedagogika,. Atėnų ugdymas. Bėlio ir lankästerio mokymo sistema. Bibliotekinė pedagogika. Daltono planas [angl. Dolton plan]. Darbo mokykla,. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2013 06 11
Ikimokyklinės vaikystės pedagogikos egzaminų atsakymai
Ikimokyklinės vaikystės pedagogika su praktikumu. Ikimokyklinio ugdymo tikslai , uždaviniai , principai. Socialinei ir asmenybės raidai būdinga. Įvairios ugdymo idėjos , kryptys suformavo šiuolaikinę ikimokyklinę pedagogiką. Įtakos ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 03 14
Montesori pedagogika
Įvadas. Ugdymo sąvokos. Netradicinio ugdymo sistema. Marijos Montessori ugdymo sampratos ypatumai. Mokymasis. Mokymosi aplinka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 03
Socialinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinio ugdymo studijų programa. Įvadas. Socialinė aplinka. Projektas vaikų socialinio ugdymo aspektu. Išvados. Literatūra.
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2016 08 01
Ž. Ruso laisvojo ugdymo teorija
Ž. Ž. Ruso laisvojo ugdymo teorija. Emilis. Moters auklėjimas. Įvadas. Žanas Žakas Ruso (1712 - 1778m. Natūralusis ir laisvas auklėjimas. Amžiaus periodizacija. Moters auklėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 02 19
Humanistinė pedagogika
Humanistinė pedagogika – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija.
Sociologijos esės, Esė, 3 puslapiai
2013 12 19
Prevencinė pedagogika
Prevencine pedagogika. Prevencijos mokymo principai. Prevencijos integravimo i ugdymo procesa modeliai. Prevencijos metodai. Prevencijos strategijos. Delinkventine pedagogika. Pagr. Nepilnameciu perauklejimo kryptys isskiriamos. Netinkamo elgesio ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 03 05
Valdorfo Šteinerio ugdymo sistema
Valdorfo (Šteinerio) ugdymo sistema. Austrų filosofas, literatūrologas, rašytojas ir dramaturgas, menininkas, ezoterikas, antroposofijos pradininkas. Valdorfo pedagogika. Principai. Valdorfo mokykla. Valdorfo mokykloje. Istorijos mokytojai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 12 07
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas. Planas – konspektas.
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 03 31
Šteinerio ugdymo sistema ir šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje
Įvadas. Valdorfo pedagogika. Kas tai? Rudolfas R. Šteineris – Valdorfo pedagogikos pradininkas. Valdorfo pedagogikos ištakos. Pagrindiniai Valdorfo pedagogikos bruožai. Valdorfo pedagogika Lietuvoje. Šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje. Ugdymo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 09 26
Specialioji pedagogika
Medicininė neįgalumo samprata. Socialinė neįgalumo samprata. Integruoto ugdymo sistema. Intelekto sutrikimai. Lietuvoje išskiriama. Sutrikimo grupių, kurie lemia specialiuosius poreikius (lietuvos respublikos švietimo ir mokslo, sveikatos ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 21
Pragmatizmo filosofija
Planas. Pragmatizmo istorija. Bendrybės. C. S. Pirsas (Peirce, 1839—1914). Viljamas Džeimsas. (Williams James1842-1910). Apžvelgsime V. Džeimso filosofijos. Tiesos supratimas. Pragmatizmas ir religija. Nesutarimai. F. K. Šileris. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 27
Pedagogikos egzamino atsakymai konspektas
Pedagogikos kaip ugdymo mokslo pagrindai. Pedagogikos ryšiai su kitais mokslais. Ji ypač glaudžiai susijusi su kitais socialiniais mokslai. Todėl skiriamos šios sritys. Pedagogikos sąvoka. Pedagogikos funkcijos. Ugdymo paradigmų ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2016 03 14
Laisvojo ugdymo paradingmos koncepcijos - materializstinis požiūris į ugdymą ir egzistencializmas
Laisvojo ugdymo paradingmos koncepcijos - materializstinis požiūris į ugdymą ir egzistencializmas – man artimiausios ugdymo filosofinės koncepcijos.
Filosofijos esės, Esė, 4 puslapiai
2015 01 08
Pedagogika konspektas (3)
Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Ugdymas - socialinis reiškinys. Pašaukti iš prigimties ugdymo veiksniai. Pašaukti iš paskirties(ugdomosios įstaigos). Formalieji ugdymo veiksniai. Ugdymo uždaviniai. Pedagogika ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2016 07 31
Specialioji pedagogika ir psichologija Individualus ugdymo planas
8,3( 3 atsiliepimai )
Individualaus ugdymo planas. Ugdytinio sutrikimai ir sugebėjimai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 11 09
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo