Laivu tarsa

300 dokumentų
Automobilių ir laivų tarša
Transporto tarša. Automobilių tarša Laivų tarša. Automobilių tarša. Problema. Vidaus degimo variklius turinčių automobilių eksploatavimas teršia aplinką. Oro tarša. Net 75% anglies monoksido ir 55% NOx dujų atmosferoje yra iš ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 01 09
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų referatas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Tarša nafta ir jos produktais iš laivų. Marpol - 73. Taršos priežastys. Oro tarša iš laivų. Naftos tarša iš laivų. Didėlių tanklaivių katastrofos.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 05 11
Jūrų transporto sukeliamas poveikis aplinkai
Įvadas. Neigiamas laivo poveikis aplinkai. Jūros tarša šiukšlėmis iš laivų. Naftos tarša iš laivų. Oro tarša iš laivų. Balasto vanduo ir svetimų rūšių invazija. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 03 27
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų ekologijos referatas
Įvadas. Tarša nafta ir jos produktai. Laivo poveikis jūrinei aplinkai. Jūrų laivų avarijos ir jų poveikis aplinkai nafta. Balasto vanduo ir jo poveikis aplinkai. Jūros tarša šiukšlėmis iš laivų. Šiukšlių, utilizavimas laivuose. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 02 18
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų
Įvadas. Nafta ir jos produktai. Kas yra nafta? Jos fizikinės savybės. Naftos sudėtis ir produktai laivuose. Naftos tarša iš laivų. Naftos ir jos produktų išsiliejimo priežastys bei tarša. Naftos tarša Baltijos jūroje. Išsiliejusios ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 04 11
Jūros tarša laivų šiukšlėmis
Įvadas. Laivų išmetamos šiukšlės. Šiukšlių tipai. Vandens tarša. Prevencijos laivų šiukšlėmis. MARPOL konvencija (V priedas). Laivų išmetamoms šiukšlėms į jūrą išimtys. Šiukšlių padariniai jūrinei aplinkai. Taršos ...
Laivybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 10 17
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų projektas
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų. Kas yra nafta. Aplinkos tarša – bet kokių medžiagų ar energijos. Degalai ir kuras – į juos paprastai perdirba didžiąją dalį žalios naftos (benzinas. Naftos išsiliejimo priežastys. Naftos ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 10 23
Jūrų transporto poveikis aplinkai ir ekologijai
Įvadas. Laivo poveikis aplinkai. Vandens tarša. Atmosferos tarša. Fizikinė tarša. Poveikis jūros gyvūnams. Poveikis žmonių gyvenimo kokybei. Jūros tarša iš laivų užterštais vandenimis ir šiukšlėmis. Nafta užteršti vandenys ir ...
Ekologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 09 09
Laivo poveikis aplinkai
Laivo poveikis aplinkai. Kenksmingieji poveikiai gali būti skirstomi. Vandens tarša. Medžiagos, kurios yra šalinamos iš laivo. Atmosferos tarša. Išmetamosios dujos laive. Fizikinė tarša. Fizikinės taršos tipai. Poveikis jūros ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 11 01
Oro tarša iš laivų
Įvadas. Oro taršos iš laivų reguliavimo raida. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų taikymo racionalumas. Pirminiai metodai. Antriniai metodai. Išvados.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 24
Laivybos poveikis aplinkai, sprendimai mažinant taršą iš laivų
Įvadas. Laivybos poveikis aplinkai. Emisijos orą. Balastinio vandens poveikis aplinkai. Laivų nuotekos ir šiukšlės. Naftos išsiliejimas. Sprendimai mažinant taršą iš laivų. Sprendimai mažinant emisiją į orą. Balastinio vandens ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 06 04
Jūros tarša
Įvadas. Vandens ciklas. Jūros teršalai ir jų šaltiniai. Nitratai ir fosfatai. Baltijos jūros tarša. Baltijos jūros būklė. Metais. Išvados. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 14
Laivų statybos tarša
Objekto aprašymas. Gatavos produkcijos vieneto pagaminimo sąnaudos. Ekologinio proceso žala. Transporto tarša. Bendra žala aplinkai.
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 04 02
Jūrinės laivybos keliamų aplinkosauginių problemų ekosistemai vertinimas
Įvadas. Jūrų transporto poveikis jūrinei aplinkai. Laivų avarijos. Atliekų išmetimas iš laivų. Balasto vanduo. Jūrų transporto poveikis aplinkai. Oro tarša iš laivų. Jūrų eutrofikacija. Jūrų transporto poveikio mažinimo ...
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 12 03
Aplinkos tarša: žmogaus poveikis aplinkai
Įvadas. Žmogaus poveikis aplinkai. Žmonių skaičiaus augimas. Išteklių naudojimas. Naftos išgavimas. Vandens naudojimas. Pagrindinės aplinkos problemos. Vandens kokybė ir jo svarba aplinkai. Vandens apytaka ir jo svarba žmonijai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 72 puslapiai
2019 04 16
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų aplinkos referatas
Įvadas. Nafta kaip medžiaga ir žaliava. Naftos tarša pasaulyje ir Baltijos jūroje. Tanklaivių konstrukcijos modifikacija. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 04 25
Dirvožemio tarša skaidrės (3)
Dirvožemio tarša. Dirvožemį teršia. Tarša sunkiaisiais metalais. Tarša naftos produktais. Tarša pesticidais. Tarša radioaktyviomis medžiagomis. Tarša šiukšlėmis ir atliekomis. Kaip mažinti dirvožemio taršą?. Ką galime padaryti ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 20
Tarša projektas
Skaidrės apie taršą. Tarša. Taršos stebėjimas ir kovojimas su ja. Taršos rūšys. Oro tarša. Oro teršalai. Vandens tarša. Dirvožemio tarša. Radioaktyvi tarša.
Biologijos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 06 20
Baltijos jura ir jos problemos
Ivadas. Aplinkos apsaugos problemos baltijos jūroje. Baltijos jūros tarša iš namų ūkių. Veiksmai Baltijos jūros būklei gerinti. Baltijos jūros ekosistema. Baltijos jūros radioaktyvioji tarša. Sprogdinimo darbų poveikis jūros aplinkai. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 25
Aplinkos tarša pristatymas (2)
Aplinkos tarša. Skaidres ruošė Aplinkos tarša kas tai? Tarša arba teršimas. Didžiausia tarša. Transporto priemonių tarša miestuose - didžiausia. Vandens tarša. Vanduo-gyvybės šaltinis, tačiau jo gyvybė vis blėsta.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 01 13
Vandens tarša prezentacija
Vanduo. Vandens taršos šaltiniai. Taškiniai taršos šaltiniai. Difuziniai taršos šaltiniai. Tarša skirstoma. Vandens tarša. Cheminė tarša. Cheminė tarša patenka į mitybos grandinę. Cheminių junginių bioakumuliacija. Fizinė tarša. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 31
Konteinerinių laivų konstrukcija
Įvadas. Bendrosios žinios apie laivus. Laivų statybos istorija. Laivų klasifikacijos. Civilinių laivų klasifikacija. Konteinerinių laivų konstrukcija. Bendrosios žinios apie krovininius laivus. Didžiausias konteinerinis laivas. Krovininių ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 07
Žmogaus poveikis gamtai: tarša
Žmogaus. Poveikis gamtai. Tarša – kas tai? Kaip žmogus veikia aplinką? Aplinkoje kaupiasi įvairios sintetinės cheminės medžiagos. Plastikai. Tarša skirstoma. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Taršos šaltinių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 04 08
Laivų tipai referatas
Įvadas. Laivų suskirstymas. Laivu tipai. Elementarus laivo brėžinys. Vertikalus laivo pjūvis. Laivų schemos. Naudota Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 03 27
Aplinkos tarša ir gyventojų sveikata projektas
Įvadas. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Mikrobiologinė tarša. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Organiniai teršalai. Temperatūra. Mechaninė tarša. Kietosios dalelės. Vizualioji tarša. Išvados. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 16
Pramoninė tarša skaidrės
Pramoninė tarša. Tarša – medžiagų. Rūšys. Vandens tarša Oro tarša Dirvos tarša Gyvūnijos išnykimas Radioaktyvi tarša. Pramoninė tarša yra tiesiogiai susijusi su pramone. Jungtinėse Valstijose, aplinkosaugos agentūra apskaičiavo. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 23
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai
Aplinkos tarša ir jos poveikis biosferai bei žmogaus organizmui. Aplinkos tarša. Tarša pagal savo prigimtį  gali būti. Biologinė tarša. Poveikis. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Neorganinių teršalų poveikis. Tarša azoto ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 02 17
Aplinkos tarša skaidrės
Aplinkos tarsa. Gaisrų gesinimas. Gaisru gesinimo pirmines priemones. Gamtinei pavojai. Lietuvoje gamtiniai reiškiniai. Kruša. Smarkus lietus. Žemės drebėjimas. Oro tersimas. Oro taršos šaltiniai ir procesai skirstomi. Gamtinius ir ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 15
Lsfo ir ulsfo laivų kuro gavybos perspektyvų ir kainų analizė
Įvadas. Ulsfo laivų kuras. Lsfo laivų kuras. Laivų variklių techninės galimybės naudoti mažasierį kurą. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 01 12
Oro tarša geležinkeliuose
Įvadas. Aplinkos tarša. Oro tarša. Oro tarša geležinkeliuose. Kaip sumažinti geležinkelių keliama tarša. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 03 12
Laivų aprūpinimo veiklos valdymo tobulinimo galimybių vertinimas
Įvadas. Laivų aptarnavimo veiklos gerinimo galimybių. Laivų aptarnavimo veiklos organizacinė samprata. Laivų aprūpinimo organizacijos pokyčių valdymas. Laivų aptarnavimo įmonės efektyvumo vertinimas. Išvados. Literatūra.
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 03 08
Oro tarša ir jos šalinimo būdai
Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą. Oro teršalai. Oro teršalų žala. Oro tarša Lietuvoje. Oro tarša Europoje. Monitoringas – oro taršos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 12 13
Aplinkos tarša ekologijos skaidrės
Aplinkos tarša. Kas yra aplinkos tarša? Pagrindinės aplinkos taršos problemos. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Aplinkos taršos klasifikacija. Kas yra cheminė tarša? Cheminės teršalų grupės. Kas yra biologinė tarša? Biologinės ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 03 01
Skaidrės apie taršą
Tarša. Oro tarša. Labiausiai pasaulį užteršta vieta. Černobylis (Ukrainoje). Kinija, Linfenas. Dzeržinskas, Rusija. Vandens tarša. Viktorijos ežeras. plauna trijų Rytų Afrikos valstybių – Kenijos, Tanzanijos ir Ugandos krantus. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 01 27
Aplinkos tarša ir globalinės problemos
Įvadas.Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Atmosferos tarša.Transpoto priemonių tarša.Priemonės prieš pramonės taršą.Rūgštieji lietūs.Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemos.Vandens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 07 07
Chemija ir aplinka referatas
Įvadas. Aplinkos teršimas, aplinkos tarša. Pagrindiniai taršos šaltiniai, transporto priemonių tarša, rūgštieji lietūs. Dirvožemio tarša. Ekologinė ir technologinė aplinkos tarša, atominių elektrinių tarša. Išvados. ...
Chemijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 05 28
×
107 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo