Laivu tarsa (2)

300 dokumentų
Laivo samprata ir nuosavybė
Įvadas. Laivo samprata. Laivų klasifikacijos požymiai. laivų tipai pagal požymius. Laivų tipai pagal paskirtį. Laivų nuosavybės teisinis reguliavimas. Pagrindiniai registrai. Laivo registravimo praktika. Jūrų laivų registravimo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 20
Oro tarša skaidrės
Oro tarša. Oras. Oro tarša. Oro taršos šaltiniai. Automobilių transportas. Kaip mažinti automobilių taršą. Pramonės įmonės. Kaip mažinti pramonės taršą. Smogas. Rūgštusis lietus. Šiltnamio efektas. Oro tarša Lietuvoje. Teršalai ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 02 05
Ekologinės katastrofos
Įvadas. Ekologijos sąvoka. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Vandens tarša. Nykstančių rūšių problemos. Žemės tarša. Gamtinių juostų ekologinės problemos. Lietuvos ekologinės problemos. Oro būklė ir tarša. Vandens teliknių ...
Ekologijos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 09 30
Gamtinėmis dujomis varomų laivų saugią laivybą kvju užtikrinančių technologijų tyrimai
Turinys. Sgd laivų plaukimas. Sgd laivų plaukimas uoste. Sgd transportavimo ir saugojimo saugumas. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2020 03 07
Biotechnologija ir aplinkos tarša
Biotechnologija ir aplinkos tarša. Biotechnologija. Išskiriamos keturios biotechnologijų šakos. Aplinkos tarša. Pagal savo prigimtį tarša gali būti. Mikrobiologinė tarša. Poveikis. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Neorganinių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 05 28
Laivų agentavimo įmonės veiklos diversifikavimo poveikis finansiniam rezultatui
Įvadas. Laivų agentavimo įmonės veiklos diversifikavimas. Laivų agentavimo įmonės diversifikavimo, rizikos bei efektyvumo apibūdinimas. Įmonės veiklos finansinių rezultatų įvertinimo rodikliai. Veiksniai, darantys poveikį įmonės ...
Laivybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2015 03 01
Teršalų emisija iš laivų
Teršalų emisija iš laivų. Emisijos  iš  laivų  analizė. Laivybos įtaka oro taršai. Būdai sumažinti teršalų emisija iš laivų. Kuro tiekimo reguliavimas. Degimo kameros optimizavimas. Specialaus kuro naudojimas. Oro tiekimo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2016 03 08
Laivų pramonė skaidrės
Laivų pramonė. Smulkesnės šakos. Laivai naudojami kruizams, keliauti po pasaulį jūromis ar vandenynais. Žaliavos. Laivų statybai naudojamos žaliavos. Produkcija. Didžiausi gamintojai ir eksportuotojai. Poveikis aplinkai. Laivai išmeta ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 05 16
Oro tarša: vengimas ir pasekmės
Oro tarša. Oro tarša Vengimas ir pasekmės Taršos sumažinimas Tarša baltijos jūroje klausymai atsakimai. Oro tarša kenkia žmogaus sveikatai ir aplinkai. Vengimas ir pasekmės. Vengti bereikalingo deginimo. Kiekvienas uždegtas daiktas, ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 03 16
Oro taršos šaltiniai projektas
Oro tarša. Turime išsiaiškinti. Kas yra oras? Kas yra oro tarša? Kas yra taršos šaltiniai? Kokių problemų gali sukelti tarša. Oras. Oro tarša. Taršos šaltiniai. Oro tarša žmogaus sveikatai. Kaip galime sumažinti oro taršą? ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 15
Aplinkos užterštumas skaidrės
Oro tarša. Ką daro orą teršiantys teršalai? Oro taršą sudarantys sunkieji metalai. Oro teršalų suskirstymas. Sunkiųjų metalų poveikis aplinkai. Kaip sumažinti sunkiųjų metalų užterštumą? Smogas. Išvada.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 05 24
Technologinės pažangos investicinės grąžos vertinimas AB Klaipėdos laivų remontas
Įvadas. Technologinės pažangos investicinė grąža. Pagrindiniai laivų remonto įmonės verslo procesai. Technologinės pažangos reikšmė laivų remonto įmonėje. Investicinės veiklos poveikis technologijos pažangai. Investicinės grąžos ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2015 03 01
Biologinė ir cheminė tarša
Biologinė ir cheminė tarša. Cheminė tarša. Cheminei taršai įvykus ka daryti?. Biologinė tarša. Mikroorganizmai. Biologinė tarša. Biologiniais teršalais gali būti. Biologinė tarša.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 03 02
Skystų laivų atliekų samprata, tvarkymas, utilizavimas, teisės normos ir jų įgyvendinimas
Skystų laivų atliekų teisinis reglamentavimas. Skystų laivų atliekų tvarkymas. Darbo objektas – saugi aplinkai laivyba. Darbo tikslas – išanalizuoti skystų laivų atliekų sampratą, tinkamą tvarkymą ir utilizavimą, teisės normas ...
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 02 21
Laivų turbo mašinos
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla laivų energetikos katedra laivų turbo mašinos. Užduotis darbo tikslas. Apskaičiuotas naudingumo koeficientas procentais.
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 17
Transportas ir Aplinka (2)
Turinys. Įvadas. Automobilių tarša ir poveikis aplinkai. Aprašymas. Oro tarša. Oro užterštumo rodikliai. Vandens telkinių ir dirvos tarša. Vertinimas. Akustinė tarša. Visuotinis atšilimas. Smogas. Rūgštūs lietūs. Išvados. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 01 16
Laivų klasifikacija
Turynis. Laivų klasifikacija. Laivų tipai pagal atskirus požymius. Laivų tipai pagal paskirtį.
Laivybos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2019 02 10
Radioaktyvioji tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Radonas. Černobilis. Naudota literatūra. Šiame darbe norėčiau plačiau pakalbėti apie radioaktyviąją taršą, bei jos poveikį aplinkai ir žmogui. Kas tai yra radioaktyvioji tarša ? Pastaraisiais ...
Aplinkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 02 20
Aplinkos tarša projektas
Aplinkos tarša. Oro tarša. Oro tarša – medžiagų , kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Antrasis pasaulinis. Antrojo pasaulinio karo metu atomine ginkluotė pasidarė labai populiari. Automobilių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 05 18
Vandens naudojimas ir tarša
Vandens naudojimas ir tarša. Vandens sunaudojimas. Apsirūpinimas geriamuoju vandeniu. Nuotekų valymas. Vandens tarša. Vandens „žydėjimas”. Žemės ūkio tarša. Tarša sunkiaisiais metalai. Išvados.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 02 10
Aplinkos tarša ir gyventojų sveikata referatas
Įvadas. Biologinė tarša. Mikrobiologinė tarša. Cheminė tarša. Neorganiniai teršalai. Organiniai teršalai. Patvarieji organiniai teršalai (pot). Fizikinė aplinkos tarša. Triukšmas. Vibracija. Jonizuojančios spinduliuotės. ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 29
Oro tarša aplinkos projektas
Oro tarša. Kas yra oro Tarša??? Oro tarša – keksmingų dujų,medžiagų išmetimas į atmosferą. Jos labai kenkia žmoniems ir kitiems organizmams. Pavojingų dujų platintojai. Kenksmingos dujos išmetamos į ora per Fabrikai Automobiliai ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 04 28
Minimalūs taršos standartai
Minimalūs taršos standartai. Oro ir akustinė tarša. Oro tarša kenkia mūsų sveikatai ir aplinkai. Bendrosios aplinkybės. Laimėjimai kovojant su oro tarša. Oro kokybė Europoje labai pagerėjo nuo XX a. Aplinkos oro kokybė. Remiantis ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 02
Oro tarša ir aplinka
Įvadas. Lietuvos ekologinė būklė oro būklė ir tarša. Pramonės įmonių tarša. Transporto tarša. Anglies monoksidas (CO). Smogas. Rūgštusis lietus. Oro teršimo mažinimas. Buitis. Transportas. Elektrinės. Išvados. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 01 12
Oro tarša. Kenksmingos medžiagos
Medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą. Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius. Antropogeniniai taršos šaltiniai. Natūralūs taršos šaltiniai. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2011 03 21
Tarša ir klimato kaita
Tarša ir klimato kaita. Kas yra tarša? Tai medžiagų, preparatų ar jų mišinių išmetimas į aplinką kaip žmogaus veiklos rezultatas. Vandens tarša. Pagrindiniai vandens teršalai yra gamyklų atliekos. Oro tarša. Orą teršia ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 12 13
Oro tarša ir apsauga skaidrės
9,3( 4 atsiliepimai )
Skaidrės apie oro taršą ir apsaugą nuo oro teršimo. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Teršimo šaltiniai. Oro tarša Lietuvoje. Išvados.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 09 27
Dirvožemio tarša pristatymas
Dirvožemio Tarša. Dirvožemis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Dirvožemio taršos šaltiniai. Patvarieji organiniai teršalai (POT). Žemės ūkis ir dirvožemio tarša. O ką naudoti vietoj pesticidų? Pramonė ir dirvožemio tarša. Sunkiųjų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 03 15
Laivų registravimas
Įvadas. Laivų registravimas ir jų rūšys. Jūrų laivų registravimo taisyklės. Laivo išregistravimas. Laivo vėliavos keitimas. Laivo registruoto užsienio valstybės registre, laikinas įregistravimas Lietuvos jūrų laivų registre. ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 05 20
Oro taršos mažinimo būdai laivuose Aplinkos sauga
Apsaugos nuo oro taršos iš laivų priemonės. Ozona ardančių medžiagų išmetino iš laivų mažinimas. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų panaudojimo racionalumas. Mažiasieriai degalai. Skruberiai. Lng. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 03 02
Aplinkos tarša referatas (2)
Įvadas. Aplinkos ir jos taršos samprata. Prigimtinės taršos rūšys. Dirvožemio tarša ir jos įtaka žmogui. Oro tarša. Automobilių tarša. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 02 06
Aplinkos oro tarša ir jos mažinimas
Įvadas. Oro tarša. Antropogeninė oro tarša. Stacionarūs oro taršos šaltiniai. Mobilūs oro taršos šaltiniai. Gamtinė oro tarša. Oro taršos mažinimas. Lietuvos oro tarša. Literatūra.
Ekologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 31
Aplinkos tarša: pasekmės ir mažinimo būdai
Aplinkos tarša. Oro tarša. Oro teršalai. Oro taršos šaltiniai. Oro užterštumo poveikis sveikatai. Vandens tarša. Vandens taršos pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Dirvožemio tarša. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 09 20
Vandens tarša projektas (2)
Vandens tarša. Tikslas. Sužinoti kas yra tarša, taršų rūšys. Rūgštaus lietaus susidarymas. Kas yra tarša? Tarša – medžiagų, preparatų. Taršos rūšys. Biologinė tarša (užkrėsta organizmais. Vanduo gali būti užterštas ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 19
CO2, SOX, NOX, PM mažinimo būdai iš laivų Jūrų transporto poveikis aplinkai
Jūrų transporto poveikis aplinkai. Laivo poveikis aplinkai. Laivų aplinkos apsaugos reikalavimai. Kontroliuojami išmetamų teršalų rajonai. Nox (azoto oksidų) emisijos standartai. Sieros kiekis degaluose. Apsauga nuo oro taršos iš ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 11 29
Aplinkos tarša (2)
Laikantis populiariausios teorijos, jog dabar vyksta klimato šilimas ir ne bet koks, o dėl žmogaus ūkinės veiklos, tuomet logiška, jog atsakymas į klausimą galimas tik vienas – teršdami aplinką ir ypač atmosferą, klimato atšilimą tik ...
Aplinkos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2012 06 18
×
103 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo