Laivu tarsa (3)

300 dokumentų
Pasaulio vandenyno ištekliai ir tarša
Pasaulinio vandenyno ištekliai ir tarša. Pasaulinio vandenyno ištekliai. Vandenynas - ne tik vertingų mineralų sandėlis. Pasaulinio vandenyno gamtos. Vienas iš vandenyno išteklių yra gėlas vanduo. Įdomu! Praktiškai jūrų vandenyje ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 29
Metalų panaudojimas laivų ir uostų infrastruktūroje
Metalų panaudojimas laivų ir uostų infrastruktūroje. Įvadas. Uosto infrastruktūra. Metalų panaudojimas uostų infrastruktūroje. Uosto krantinės. Geležinkeliai. Metalų panaudojimas laivų statyboje. Juodieji metalai ir jų panaudojimas ...
Transporto referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 07
Baltijos jūros ekologinės problemos
Įvadas. Baltijos jūros dugne tūkstančiai tonų cheminiųginklų. Aplinka. jūrų tarša šiukšlėmis. Tolesni veiksmai. Pagrindiniai faktai. Baltijos jūros tarša nafta ir naftos produktais. Prevencinės priemonės. Rezervinių naftos ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 09 12
Vandens taršos mažinimas bei resursų naudojimas
Vandens taršos mažinimas bei resursų naudojimas. Vandens tarša – kas tai? Kas lemia vanden taršą? Vandens tarša skirstoma. Cheminė tarša. Fizinė tarša. Biologinė tarša. Gango upė. Šventosios Gango upės vaizdai. Vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2014 04 21
Oro taršos šaltiniai skaidrės
Tarša. Oro tarša. Oro tarša - medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Pagrindiniai oro taršos šaltiniai Susiję su žmogaus veikla Kuro. Oro tarša pasaulyje. Vandens tarša. Vandens tarša ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 30
Laivu klasifikacija ir jų tipai
Laivų klasifikacija. Civilinių laivų klasifikacija pagal paskirtį. Laivų tipai. Išvados. Literaturos sarašas. Laivų schemos. Skiriame du laivynus: karinį ir civilinį. Karinį laivyną sudaro šie laivai: povandeninės valtys (atominės ir ...
Laivybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 23
Ro - ro tipo laivų tarša jūrinei aplinkai
Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos reguliavimas atnaujinimas. EEDI (energijos vartojimo efektyvumo dizaino rodiklis). Energijos vartojimo efektyvumo Veiklos indeksas (EEOI). Oro tarša. Kam mažint laivo emisiją? Oro ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 07 16
Oro tarša projektas
Oro tarša. Įvadas. Oro teršalų klasifikacija. Oro taršos poveikis. Oro taršos poveikis sveikatai. Oro taršos iššūkiai ir galimybės. Oro užterštumo žemėlapis. Kodėl pavojinga oro tarša? Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 09
Aplinkos taršos formos ir padariniai
Aplinkos tarša. Kas yra tarša ? Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą. Taršos formos. Šiukšlinimas Vandens tarša Dirvožemio tarša Šiluminė tarša. Šiukšlinimas. Į šiukšles ne tik bjauru žiūrėti. Vandens ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 10 11
Oro tarša projektas (2)
Projektinis darbas. ,,Oro tarša”. Oro taršos poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai. Oro taršos šaltiniai. Oro taršos žala. Ozono sluoksnio plonėjimas. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Smogas. Oro tarša Lietuvoje. Europos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 05 08
Oras, jo tarša ir apsauga
Oras, jo tarša ir apsauga. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 02
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis šalies miestuose 2012m. Įvadas. Automatinė oro kokybės tyrimų stotelė (OKT). Žmonių sveikatos apsaugai nustatytos normos. Vilniaus oro tarša KD. Klaipėdos miesto oro tarša KD. Klaipėdos miesto ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 30
Pramoninė tarša
Pramoninė tarša. Pramoninė tarša, tai tarša, kuri tiesiogiai susijusi su pramone. Pramonė – taršos šaltinis. Pramonė naudoja daug. Pramonės produkcijai gaminti reikia daug vandens. Naujos techninės galimybės ir auganti paklausa ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 14
Cheminė tarša
Pastaruoju metu pasaulis labai supramonėjo. Cheminė tarša. Cheminiai taršalai skirstomi į. Neorganiniai junginiai. Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai. Organiniai junginiai:. Patvarieji organiniai teršalai. Įvykus avarijai. Kaip elgtis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 12
Gamyklų ir įmonių įtaka žmogui ir jo organizmui
Įvadas. Gamyklų ir įmonių klasifikaciją pagal gaminamą produkciją. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Mechaninė tarša. Vizualioji tarša. Teršalų poveikis žmogaus ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 04 07
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo praktika
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo specelybės mokomosios montažinės praktikos ataskaita. Įvadas. Tekinimas. Saugus darbas su tekinimo staklėmis. Naudojami pjovimo įrankiai, įtaisai. Darbai atliekami tekinimo staklėmis. Sriegimas. ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 09 24
Pasaulio tarša
Pasaulio tarša. Įvadas. Oro tarša. Oro taršos šaltiniai. Žemės ūkis. Vulkanų išsiveržimai, smėlio audros. Kuro, atliekų deginimas. Į šią taršą įeina transporto išmetamosios dujos. Tirpiklių garai iš dažų, aerozolių. Oro ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 04
Vandens tarša ir apsauga
Vandens tarša ir apsauga. Vandens kokybė daugiausiai priklauso nuo. Vandens užterštumo padariniai. Vandenyje esančios cheminės priemaišos. Telkinių apsauga. Vandens užterštumas vertinamas pagal. Gamtinius parametrus. Fizikinius. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 03 09
Fizinė aplinkos tarša - kokie faktoriai įtakoja?
Įvadas. Kas yra aplinkos tarša? Teršalų klasifikacija. Fizikinė aplinkos tarša. Fizikinės taršos skirstymas. Faktoriai, įtakojantys fizikinę taršą. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 14
Aplinkos tarša ir visuomenės sveikata
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Aplinkos taršos kvalifikacija. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Biologinė tarša. Aplinkos taršos poveikis visuomenės sveikatai. Išvada. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 17
Environmental pollution anglų monologas aplinkos tarša
Anglų kalbos monologasTema: Aplinkos tarša.Vandens, oro, garso tarša
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 02 19
Laivo "Sūduvis" reiso planavimas. Bakalauro darbas
Užduotis. Turinys. Anotacija. Anotacija anglų kalba. Įvadas. Pradiniai duomenys. Resursų reiso vykdymui apskaičiavimas. Reiso dokumentacijos paruošimas. Reiso vykdymo aprašymas. Asks gedimas. Aplinkosaugos reikalavimų vykdymas. Reiso ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2010 03 03
Oro tarša ir elektros smogas
Oro tarša. Ar pavojingas elektros smogas? Iki xviii amžiaus aplinkos taršos šaltiniai buvo daugiausia nutekamieji buitiniai vandenys ir organinio kuro deginimo produktai. Išradus garo mašiną, pramonė ėmė išskirti į aplinką vis daugiau ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 03 12
Dirvožemio tarša skaidrės
Kas yra dirvožemis? Viršutinis. Dirvožemio sanda. Dirvožemio reikšmė žmogui ir jo sveikatai. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Kaip teršiame dirvožemį? Iš pramonės. Iš transporto. Iš žemės ūkio. Žmogaus ryšys su ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 11 11
Vandens tarša ir apsaugos būdai
Vandens tarša ir apsaugos būdai. Vandens tarša Kaip sumažinti vandens taršą aplink save? Išvada Klausimai Šaltiniai. Vandens tarša. Vanduo – itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Soduose ir daržuose naudoti natūralias ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 12 09
Pasaulinė tarša
Pasaulinė tarša. Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Oro teršalai. Oro teršalai yra skirstomi į Pirminius (sieros dioksidas. Taršos šaltiniai. Taršos šaltiniai yra ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Dirvožemio ir vandens tarša
Dirvožemio tarša. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Iš pramonės kylantis dūmai pavirsta į debesis iš kurių susidaro rūgštieji lietūs. Kurie naikina miškus ir teršia žeme. Ūkio teršalai. Vandens užterštumas. Užterštas ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 19
Oro tarša rašinys anglų kalba Air polution
Air pollution is very seriuos in our society these days. For years scienist have been warning us that polluted air is very dangerous for our health, however we ignoring them and doing that we do everyday just polluting air. The truth is that air ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 15
Vidaus degimo variklių keliama tarša
Įvadas. Vidaus degimo varikliai, transporto neigiamas poveikis aplinkai.Oro tarša. Vandens tarša. Triukšmo tarša. Dirvožemio tarša. Automobilių transporto įtaka žmonių sveikatai. Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai. Poveikis klimato ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 11 22
Aplinkos tarša ir aplinkos saugojimas
Aplinkos tarša. Aplinkos tarša yra labai didelė problema šių dienų pasaulyje. Oro Tarša. Oro tarša – tai kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams medžiagų išmetimas į atmosferą. Dirbtiniai ir natūralūs oro taršos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 10 22
Radioaktyvi teritorijos tarša avarijos atveju
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Kas tai radioaktyvioji tarša. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Černobylio avarija? Černobylis. Lietuva per ir po Černobylio avarijos. Pasaulis po Černobylio avarijos. Litertūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 17
Lietuvos Kariniai laivai
Įvadas. Lietuvos karinis laivynas tarpukario metu. Šiuolaikinis Lietuvos karinis laivynas. Priešmininių laivų divizionas. Patrulinių laivų divizionas. Pagalbinių laivų ir katerių divizionas. Išvados. Literatūra.
Karybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 12 16
SECA rajonai ir jiems keliami reikalavimai
Todėl dauguma laivų, kurie veikia tiek išorės ir vidaus rajone, šie laivai turi dirbti ant įvairaus kuro, siekiant laikytis atitinkamų ECA ribų. Pagrindiniai MARPOL konvencijos VI priede įvesti su SO2 tarša susiję pakeitimai.
Laivybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 12 21
Vandens tarša: taršos pasekmės, mažinimo būdai
Vandens tarša. Apibrėžimas 2. Taršos rūšys 3. Pagrindiniai vandenį teršiantys produktai. Apibrėžimas. Taršos rūšys. Taršos rūšys 1. Biologinė tarša 2. Cheminė tarša 3. Fizinė tarša. Biologinė tarša - Užkrėsta ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 16
Transporto sukeliama tarša ir būdai ją sumažinti
Transporto sukeliama tarša ir būdai jį sumažinti. Kas sukelia transporto tarša? Auto-transportas teršia aplinką išmetamosiomis dujomis bei transporto triukšmu. Geležinkelio transportas teršia. Oro transportas teršia. Vandens transportas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 08
Dirvožemio degradacija, erozija, tarša, suslėgimas
Didžiausią pavojų aplinkai kelia. Eroziją gali sukelti tiek natūralūs gamtos reiškiniai, tiek žmogus. Dirvožemio erozija. Mechaninė dirvožemio erozija. Vandens erozija. Vėjo erozija. Cheminė dirvožemio erozija. Kaip išvengti erozijos? ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 02 12
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema