Laivu tarsa (3)

300 dokumentų
Aplinkos tarša (2)
Laikantis populiariausios teorijos, jog dabar vyksta klimato šilimas ir ne bet koks, o dėl žmogaus ūkinės veiklos, tuomet logiška, jog atsakymas į klausimą galimas tik vienas – teršdami aplinką ir ypač atmosferą, klimato atšilimą tik ...
Aplinkos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2012 06 18
Pramonės tarša Lietuvoje
Pramonės tarša lietuvoje. Aplinkosaugininkai prognozuoja. Didžiausia lietuvos teršėja. Mažiau teršalų išmetama į vandenį. Lifosa. Achema. Ketvirtoje sąrašo vietoje esantis. Akmenės cementas. Energijos sistemų servisas. Vilniaus ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 06
Oro tarša. Pristatymas
Kuo daugiau sužinoti apie oro taršą; kokie yra didžiausi oro teršėjai; sužinoti kas yra rūgštūs lietūs; sprendimo būdai. Pagrindiniai atmosferos teršalų šaltiniai. Oro tarša transportu. Rūgštūs lietūs. Rūgščiojo lietaus ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 18
Skaidrės apie dirvožemio taršą
Dirvožemio tarša. Dirvožemį teršia. Tarša sunkiaisiais metalais. Tarša naftos produktais. Nafta ir naftos produktais užteršti žemės plotai būna geležinkelio stotyse. Tarša pesticidais. Pesticidai naikina ne vien piktžoles ir ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 05 16
Oro tarša ir jos pasekmės skaidrės
Kas yra oro tarša? Oro taršos šaltiniai. Kodėl užterštas oras pavojingas? Atmosferos tarša Lietuvoje. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Kaip galima mažinti oro taršą? Vaizdo medžiaga. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 04 10
Metalų panaudojimas laivų ir uostų infrastruktūroje
Metalų panaudojimas laivų ir uostų infrastruktūroje. Įvadas. Uosto infrastruktūra. Metalų panaudojimas uostų infrastruktūroje. Uosto krantinės. Geležinkeliai. Metalų panaudojimas laivų statyboje. Juodieji metalai ir jų panaudojimas ...
Transporto referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 07
Pasaulio vandenyno ištekliai ir tarša
Pasaulinio vandenyno ištekliai ir tarša. Pasaulinio vandenyno ištekliai. Vandenynas - ne tik vertingų mineralų sandėlis. Pasaulinio vandenyno gamtos. Vienas iš vandenyno išteklių yra gėlas vanduo. Įdomu! Praktiškai jūrų vandenyje ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 29
Pasklidoji ir taškinė aplinkos tarša
Pasklidoji ir taškinė aplinkos tarša. Įvadas. Žmogaus veikla pastaruoju metu darosi vis įvairesnė. Darbo tikslas išanalizuoti pasklidąją ir taškinę aplinkos taršą. Taršos židiniai pagal jų savybes. Biologinės kilmės ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 03 16
Laivu klasifikacija ir jų tipai
Laivų klasifikacija. Civilinių laivų klasifikacija pagal paskirtį. Laivų tipai. Išvados. Literaturos sarašas. Laivų schemos. Skiriame du laivynus: karinį ir civilinį. Karinį laivyną sudaro šie laivai: povandeninės valtys (atominės ir ...
Laivybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 23
Baltijos jūros ekologinės problemos
Įvadas. Baltijos jūros dugne tūkstančiai tonų cheminiųginklų. Aplinka. jūrų tarša šiukšlėmis. Tolesni veiksmai. Pagrindiniai faktai. Baltijos jūros tarša nafta ir naftos produktais. Prevencinės priemonės. Rezervinių naftos ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 09 12
Vandens taršos mažinimas bei resursų naudojimas
Vandens taršos mažinimas bei resursų naudojimas. Vandens tarša – kas tai? Kas lemia vanden taršą? Vandens tarša skirstoma. Cheminė tarša. Fizinė tarša. Biologinė tarša. Gango upė. Šventosios Gango upės vaizdai. Vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2014 04 21
Ro - ro laivai
Įvadas. Tikslai Aptarti Ro-ro laivus ir jų sandara. Kas yra ro-ro laivas? Kaip jie atsirado? Laivo architektūra. Ro – Ro tipo laivai antstatus turi priekinėje laivo dalyje. Ro-Ro laivų tipai. PCC (pure car. Ro-ro laivų įranga. Ro-ro ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2020 04 20
Oro taršos šaltiniai skaidrės
Tarša. Oro tarša. Oro tarša - medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Pagrindiniai oro taršos šaltiniai Susiję su žmogaus veikla Kuro. Oro tarša pasaulyje. Vandens tarša. Vandens tarša ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 30
Ro - ro tipo laivų tarša jūrinei aplinkai
Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos reguliavimas atnaujinimas. EEDI (energijos vartojimo efektyvumo dizaino rodiklis). Energijos vartojimo efektyvumo Veiklos indeksas (EEOI). Oro tarša. Kam mažint laivo emisiją? Oro ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 07 16
Oro tarša projektas
Oro tarša. Įvadas. Oro teršalų klasifikacija. Oro taršos poveikis. Oro taršos poveikis sveikatai. Oro taršos iššūkiai ir galimybės. Oro užterštumo žemėlapis. Kodėl pavojinga oro tarša? Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 09
Aplinkos taršos formos ir padariniai
Aplinkos tarša. Kas yra tarša ? Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą. Taršos formos. Šiukšlinimas Vandens tarša Dirvožemio tarša Šiluminė tarša. Šiukšlinimas. Į šiukšles ne tik bjauru žiūrėti. Vandens ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 10 11
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo praktika
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo specelybės mokomosios montažinės praktikos ataskaita. Įvadas. Tekinimas. Saugus darbas su tekinimo staklėmis. Naudojami pjovimo įrankiai, įtaisai. Darbai atliekami tekinimo staklėmis. Sriegimas. ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 09 24
Oro tarša projektas (2)
Projektinis darbas. ,,Oro tarša”. Oro taršos poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai. Oro taršos šaltiniai. Oro taršos žala. Ozono sluoksnio plonėjimas. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Smogas. Oro tarša Lietuvoje. Europos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 05 08
Oras, jo tarša ir apsauga
Oras, jo tarša ir apsauga. Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 02
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis šalies miestuose 2012m. Įvadas. Automatinė oro kokybės tyrimų stotelė (OKT). Žmonių sveikatos apsaugai nustatytos normos. Vilniaus oro tarša KD. Klaipėdos miesto oro tarša KD. Klaipėdos miesto ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 30
Pramoninė tarša
Pramoninė tarša. Pramoninė tarša, tai tarša, kuri tiesiogiai susijusi su pramone. Pramonė – taršos šaltinis. Pramonė naudoja daug. Pramonės produkcijai gaminti reikia daug vandens. Naujos techninės galimybės ir auganti paklausa ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 14
Cheminė tarša
Pastaruoju metu pasaulis labai supramonėjo. Cheminė tarša. Cheminiai taršalai skirstomi į. Neorganiniai junginiai. Sunkiųjų metalų poveikis sveikatai. Organiniai junginiai:. Patvarieji organiniai teršalai. Įvykus avarijai. Kaip elgtis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 12
Gamyklų ir įmonių įtaka žmogui ir jo organizmui
Įvadas. Gamyklų ir įmonių klasifikaciją pagal gaminamą produkciją. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Mechaninė tarša. Vizualioji tarša. Teršalų poveikis žmogaus ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 04 07
Pasaulio tarša
Pasaulio tarša. Įvadas. Oro tarša. Oro taršos šaltiniai. Žemės ūkis. Vulkanų išsiveržimai, smėlio audros. Kuro, atliekų deginimas. Į šią taršą įeina transporto išmetamosios dujos. Tirpiklių garai iš dažų, aerozolių. Oro ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 04
Vandens tarša ir apsauga
Vandens tarša ir apsauga. Vandens kokybė daugiausiai priklauso nuo. Vandens užterštumo padariniai. Vandenyje esančios cheminės priemaišos. Telkinių apsauga. Vandens užterštumas vertinamas pagal. Gamtinius parametrus. Fizikinius. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 03 09
Laivo "Sūduvis" reiso planavimas. Bakalauro darbas
Užduotis. Turinys. Anotacija. Anotacija anglų kalba. Įvadas. Pradiniai duomenys. Resursų reiso vykdymui apskaičiavimas. Reiso dokumentacijos paruošimas. Reiso vykdymo aprašymas. Asks gedimas. Aplinkosaugos reikalavimų vykdymas. Reiso ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2010 03 03
Fizinė aplinkos tarša - kokie faktoriai įtakoja?
Įvadas. Kas yra aplinkos tarša? Teršalų klasifikacija. Fizikinė aplinkos tarša. Fizikinės taršos skirstymas. Faktoriai, įtakojantys fizikinę taršą. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 14
Aplinkos tarša ir visuomenės sveikata
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Aplinkos taršos kvalifikacija. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Biologinė tarša. Aplinkos taršos poveikis visuomenės sveikatai. Išvada. Literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 17
Environmental pollution anglų monologas aplinkos tarša
Anglų kalbos monologasTema: Aplinkos tarša.Vandens, oro, garso tarša
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 02 19
Oro tarša ir elektros smogas
Oro tarša. Ar pavojingas elektros smogas? Iki xviii amžiaus aplinkos taršos šaltiniai buvo daugiausia nutekamieji buitiniai vandenys ir organinio kuro deginimo produktai. Išradus garo mašiną, pramonė ėmė išskirti į aplinką vis daugiau ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 03 12
Dirvožemio tarša skaidrės
Kas yra dirvožemis? Viršutinis. Dirvožemio sanda. Dirvožemio reikšmė žmogui ir jo sveikatai. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Kaip teršiame dirvožemį? Iš pramonės. Iš transporto. Iš žemės ūkio. Žmogaus ryšys su ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 11 11
Vandens tarša ir apsaugos būdai
Vandens tarša ir apsaugos būdai. Vandens tarša Kaip sumažinti vandens taršą aplink save? Išvada Klausimai Šaltiniai. Vandens tarša. Vanduo – itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Soduose ir daržuose naudoti natūralias ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 12 09
Pasaulinė tarša
Pasaulinė tarša. Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Oro teršalai. Oro teršalai yra skirstomi į Pirminius (sieros dioksidas. Taršos šaltiniai. Taršos šaltiniai yra ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Dirvožemio ir vandens tarša
Dirvožemio tarša. Pagrindiniai dirvožemio taršos šaltiniai. Iš pramonės kylantis dūmai pavirsta į debesis iš kurių susidaro rūgštieji lietūs. Kurie naikina miškus ir teršia žeme. Ūkio teršalai. Vandens užterštumas. Užterštas ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 19
Lietuvos Kariniai laivai
Įvadas. Lietuvos karinis laivynas tarpukario metu. Šiuolaikinis Lietuvos karinis laivynas. Priešmininių laivų divizionas. Patrulinių laivų divizionas. Pagalbinių laivų ir katerių divizionas. Išvados. Literatūra.
Karybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 12 16
Oro tarša rašinys anglų kalba Air polution
Air pollution is very seriuos in our society these days. For years scienist have been warning us that polluted air is very dangerous for our health, however we ignoring them and doing that we do everyday just polluting air. The truth is that air ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 05 15
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo