Laivu tarsa (4)

300 dokumentų
Vidaus degimo variklių keliama tarša
Įvadas. Vidaus degimo varikliai, transporto neigiamas poveikis aplinkai.Oro tarša. Vandens tarša. Triukšmo tarša. Dirvožemio tarša. Automobilių transporto įtaka žmonių sveikatai. Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai. Poveikis klimato ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 11 22
Aplinkos tarša ir aplinkos saugojimas
Aplinkos tarša. Aplinkos tarša yra labai didelė problema šių dienų pasaulyje. Oro Tarša. Oro tarša – tai kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams medžiagų išmetimas į atmosferą. Dirbtiniai ir natūralūs oro taršos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 10 22
SECA rajonai ir jiems keliami reikalavimai
Todėl dauguma laivų, kurie veikia tiek išorės ir vidaus rajone, šie laivai turi dirbti ant įvairaus kuro, siekiant laikytis atitinkamų ECA ribų. Pagrindiniai MARPOL konvencijos VI priede įvesti su SO2 tarša susiję pakeitimai.
Laivybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 12 21
Radioaktyvi teritorijos tarša avarijos atveju
Įvadas. Radioaktyvioji tarša. Kas tai radioaktyvioji tarša. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Černobylio avarija? Černobylis. Lietuva per ir po Černobylio avarijos. Pasaulis po Černobylio avarijos. Litertūros sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 02 17
Vandens tarša: taršos pasekmės, mažinimo būdai
Vandens tarša. Apibrėžimas 2. Taršos rūšys 3. Pagrindiniai vandenį teršiantys produktai. Apibrėžimas. Taršos rūšys. Taršos rūšys 1. Biologinė tarša 2. Cheminė tarša 3. Fizinė tarša. Biologinė tarša - Užkrėsta ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 16
Transporto sukeliama tarša ir būdai ją sumažinti
Transporto sukeliama tarša ir būdai jį sumažinti. Kas sukelia transporto tarša? Auto-transportas teršia aplinką išmetamosiomis dujomis bei transporto triukšmu. Geležinkelio transportas teršia. Oro transportas teršia. Vandens transportas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 08
Dirvožemio degradacija, erozija, tarša, suslėgimas
Didžiausią pavojų aplinkai kelia. Eroziją gali sukelti tiek natūralūs gamtos reiškiniai, tiek žmogus. Dirvožemio erozija. Mechaninė dirvožemio erozija. Vandens erozija. Vėjo erozija. Cheminė dirvožemio erozija. Kaip išvengti erozijos? ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 02 12
Darbo treniruokliu ataskaita JKIS
Įvadas. Laivo agentavimo veiklos analizė. Proceso schema ir aprašymas. Laivų srauto analizė. Laivų dokumentų srauto analizė. Krovinio ekspeditoriaus veiklos analizė. Proceso schema ir aprašymas. Laivų srauto analizė. Laivų dokumentų ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 01 16
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2011 04 09
Vandens tarša Lietuvoje
Vandens tarša Lietuvoje ir pasaulyje. Vandens tarša. Vandens tarša pasaulyje. Vandens užterštumas Lietuvoje. Šachtinių šulinių geriamojo vandens užterštumas. Upių ir ežerų užterštumas. Kaip sumažinti vandens taršą aplink save? ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 23
Atmosferos tarša kursinis
Atmosferos oro tarša. Oro tarša ir apsauga lietuvoje. Atmosferos teršimas. Globalinis klimato atšilimas, priežastys ir pasėkmės. Naudota literatūra.
Chemijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 08 03
Dirvožemio taršos šaltiniai
Dirvožemio tarša. Dirvožemis. Dirvožemis- viršutinis, purus Žemės plutos sluoksnis. Dirvožemio reikšmė. Dirvožemis turi didelę reikšmę žmonių gyvenimui ir sveikatai. Užteršto dirvožemio neigiama įtaka. Šiuo metu sukaupta ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 05 15
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis šalies miestuose
Įvadas. Vilniaus miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Klaipėdos miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Kauno miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Šiaulių miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Išvados. Šaltiniai.
Chemijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 03 01
Vandens užterštumas projektas
Vandens užterštumas. Kas yra tarša? Tai medžiagų, preparatų, organizmų ar jų mišinių išmetimas. Vandens taršos rūšys. Biologinė tarša Cheminė tarša (Neorganiniai ir organiniai teršalai) Fizikinė tarša. Pramonės nutekamieji ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 05 19
Vandens tarša ir mažinimo būdai
Vandens Tarša. Ką reiškia teršti? Tarša arba teršimas. Vanduo. Vanduo sudaro 71 % žemės paviršiaus. Taršos rūšys. Biologinė tarša Cheminė tarša Fizikinė tarša. Pramoninės atliekos. Daugiausia vandenį teršia pramonė. Naftos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 23
Jūrų navigacinės sistemos
Įvadas. AIS laivų stebėjimo sistema. AIS sistemos veikimo principas. VTS laivų eismo stebėjimo sistema. NLESIS - nacionalinė laivų eismo stebėsenos informacinė sistema. LRIT saugios laivybos sistema. LIS Laivo informacinė sistema. ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 11 10
Triukšmo taršos kontrolė
Įvadas. Triukšmo tarša. Triušmo poveikis žmogui. Triukšmo normavimas ir mažinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 10
Paviršinių vandenų tarša, Dirvožemio ir požeminio vandens tarša
Paviršinių vandenų tarša , Dirvožemio ir požeminio vandens tarša. Kas yra tarša? Tarša arba teršimas. Daugiausia vandenį teršia. Vandens apytaka. Taršos rūšys. Cheminė - neorganiniai teršalai (druskos. Požeminis vanduo. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 01 17
Oro taršos Lenkijoje ir Bulgarijoje mažinimo priemonės
Įvadas. Oro taršos samprata. Oro tarša Europoje. Oro tarša Lenkijoje. Kaip Lenkijoje kovojama su oro tarša? Oro tarša Bulgarijoje. Oro taršos mažinimas Bulgarijoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 04 06
Laivų pramonė
Laivų pramonė. Smulkesnės šakos. Laivai naudojami kruizams, keliauti po pasaulį jūromis ar vandenynais. Plačiai naudojami krovinų gabenimui. Povandeniniai laivai naudojami dvėjuose srityse. Povandeninis laivas. Kruizinis laivas. Krovininis ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 05 07
Pagrindinės su oro tarša susijusios problemos
Oro tarša. Oro tarša – kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką medžiagų išmetimas į atmosferą. Pagrindinės su oro. Ozono sluoksnis saugo Žemę nuo ultravioletinių spindulių. Šiltnamio ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 04 23
Vandens tarša biologijos skaidrės
Vandens tarša. Vandens tarša – medžiagų. Kas tai? Faktai. Biologinė tarša (užkrėsta organizmais. Rūšys. Buitniai nutekamieji vandenys Pramonės. Priežastys. Pablogėjusi žmonių sveikata ir mažėjantis gyventojų amžiaus ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 17
Metodai, galintys padėti sumažinti taršos emisiją iš laivų
Sutrumpinimų žymėjimai. Įvadas. Laivų su vidaus degimo varikliais sukeliami taršos padariniai. Pagrindinės orotaršos iš laivų prevencijos taisyklės. Metodai galintys padėti sumažinti taršos emisiją iš laivų bei jų veikimo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 12
Oro ir vandens teršimas
Oro ir vandens tarša. Oro tarša. Oro teršalai. Taršos šaltiniai. Kaip mažinti oro taršą? Vandens tarša. Vandens teršalai. Kaip vandens teršalai patenka į vandenį? Sunkieji metalai. Nuotekos. Ačiū už dėmėsį !!!
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 01 29
Žemės ūkio tarša
Esminės žemės ūkio taršos priežastys. Žemės ūkio taršos poveikis aplinkai. Bendrieji gamtosaugos aspektai. Oras. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Lietuvos vandenų būklė. Sunkieji ...
Biologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 11 08
Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse
Įvadas. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse teoriniu aspektu. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Sunkieji metalai (Cu, Cr, Pb, Zn, Ni, Mn). Sunkiųjų metalų poveikis. Priemonės sunkiųjų metalų poveikiui mažinti. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 01 15
Baltijos jūros tarša skaidrės
Baltijos jūros tarša. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša – didelė problema. Baltijos jūrą teršia. Tarša sunkiaisias metalais. Transportas. Pavojus gresia ir ruoniams. Cheminiai ginklai. Turizmas. Keli patarimai, norintiems prisidėti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 22
Gamtos tarša
Kodėl atsiranda tarša, kaip ji atsiranda, kas ją sukelia ? Kas yra teršalai? Taršos klasifikacija pagal teršalų paplitimo mastą. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Fizikinė tarša. Šiluminės taršos poveikis vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 30
Oro taršos istorija
Oro Tarša. Kas yra oro tarša? Oro tarša –. Oro taršos istorija. Oro tarša buvo. XX(20)a. pradžioje buvo priimtas 1926-ųjų Dūmų Mažinimo aktas. Kas teršia orą? Orą teršia daug. Ką daryti? „Pastebėję neleistinus aplinkinių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 02 01
Oro transportas ir biosferos tarša
Įvadas. Oro transportas. Biosferos tarša. Aviacijos oro tarša kur kas mažesnė negu kitų transporto priemonių. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 04 26
Pollution Anglų rašinys apie taršą
9,8( 4 atsiliepimai )
Pollution is a big problem all around the world now days. There are air, water and soil pollution round the world. If we want to save our planet, we should start take measures in order to have it. In most of our aties the air is very polluted. ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 20
Užteršto oro pavojai
Oro tarša. Sąvokos. Kietosios dalelės - mikroskopinės kietos dalelės ir skysčio lašeliai kybantys ore. Įvadas. Gera, kai išėję į lauką galime įkvėpti gaivaus ir tyro oro. Kas yra oro tarša? Oro tarša. Kodėl užterštas oras mums ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 12 31
Vandens tarša ir saugojimas
Vandens tarša ir saugojimas. Vanduo Tarša Vandens tarša Vandens valymas Savanorių. Vanduo. Vandens mūsų planetoje yra visur jūrose. Tarša. Tarša arba teršimas. Vandens tarša. Kiekvienas iš mūsų vandenį tiesiogiai ar netiesiogiai ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 10 08
Dirvožemio tarša (2)
Dirvožemio tarša. Dirvožemio sandara. Dirvožemis turi didelės reikšmės žmonių gyvenimui ir sveikatai. Dirvožemio tarša. Kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Iš pramonės. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Teršalų plitimas vandeniu ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 05 31
Šiluminė tarša skaidrės
Šiluminė tarša. Miestų problemos. Atliekų problema. (oro tarša). Labiausiai tokią taršą kelia energetiniai objektai (šiluminės, atominės ir kt. Pagrindinės miestų problemos miestų aplinkoje susidaro didžiuliai atliekų ir nuotekų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 02 14
Vandens transportas tarptautinėje logistikoje
Įvadas. Laivų klasifikacija. Laivų charakteristikos. Krovininiai laivai. Keleiviniai laivai. Linijinė laivyba. Transportavimas. Populiarumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 03 23
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo