Laivu tarsa (4)

300 dokumentų
Dirvožemio tarša (3)
Tikslai. Sužinosime dirvožemio sandarą. Atsakysime kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Matysime teršalų plitimą dirvožemiu. Išsiaiškinsime koks dirvožemio taršos poveikis. Aptarsime kaip mažinti dirvožemio taršą. Dirvožemių sandara. ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2011 04 09
Vandens tarša Lietuvoje
Vandens tarša Lietuvoje ir pasaulyje. Vandens tarša. Vandens tarša pasaulyje. Vandens užterštumas Lietuvoje. Šachtinių šulinių geriamojo vandens užterštumas. Upių ir ežerų užterštumas. Kaip sumažinti vandens taršą aplink save? ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 23
Darbo treniruokliu ataskaita JKIS
Įvadas. Laivo agentavimo veiklos analizė. Proceso schema ir aprašymas. Laivų srauto analizė. Laivų dokumentų srauto analizė. Krovinio ekspeditoriaus veiklos analizė. Proceso schema ir aprašymas. Laivų srauto analizė. Laivų dokumentų ...
Laivybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 01 16
Atmosferos tarša kursinis
Atmosferos oro tarša. Oro tarša ir apsauga lietuvoje. Atmosferos teršimas. Globalinis klimato atšilimas, priežastys ir pasėkmės. Naudota literatūra.
Chemijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 08 03
Aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis šalies miestuose
Įvadas. Vilniaus miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Klaipėdos miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Kauno miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Šiaulių miesto oro tarša kietosiomis dalelėmis. Išvados. Šaltiniai.
Chemijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 03 01
Vandens tarša ir mažinimo būdai
Vandens Tarša. Ką reiškia teršti? Tarša arba teršimas. Vanduo. Vanduo sudaro 71 % žemės paviršiaus. Taršos rūšys. Biologinė tarša Cheminė tarša Fizikinė tarša. Pramoninės atliekos. Daugiausia vandenį teršia pramonė. Naftos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 23
Triukšmo taršos kontrolė
Įvadas. Triukšmo tarša. Triušmo poveikis žmogui. Triukšmo normavimas ir mažinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 10
Vandens tarša biologijos skaidrės
Vandens tarša. Vandens tarša – medžiagų. Kas tai? Faktai. Biologinė tarša (užkrėsta organizmais. Rūšys. Buitniai nutekamieji vandenys Pramonės. Priežastys. Pablogėjusi žmonių sveikata ir mažėjantis gyventojų amžiaus ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 17
Jūrų navigacinės sistemos
Įvadas. AIS laivų stebėjimo sistema. AIS sistemos veikimo principas. VTS laivų eismo stebėjimo sistema. NLESIS - nacionalinė laivų eismo stebėsenos informacinė sistema. LRIT saugios laivybos sistema. LIS Laivo informacinė sistema. ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 11 10
Laivų pramonė
Laivų pramonė. Smulkesnės šakos. Laivai naudojami kruizams, keliauti po pasaulį jūromis ar vandenynais. Plačiai naudojami krovinų gabenimui. Povandeniniai laivai naudojami dvėjuose srityse. Povandeninis laivas. Kruizinis laivas. Krovininis ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 05 07
Žemės ūkio tarša
Esminės žemės ūkio taršos priežastys. Žemės ūkio taršos poveikis aplinkai. Bendrieji gamtosaugos aspektai. Oras. Šiltnamio efektas. Rūgštūs lietūs. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Lietuvos vandenų būklė. Sunkieji ...
Biologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 11 08
Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse
Įvadas. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais pakelėse teoriniu aspektu. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Sunkieji metalai (Cu, Cr, Pb, Zn, Ni, Mn). Sunkiųjų metalų poveikis. Priemonės sunkiųjų metalų poveikiui mažinti. ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 01 15
Baltijos jūros tarša skaidrės
Baltijos jūros tarša. Baltijos jūra. Baltijos jūros tarša – didelė problema. Baltijos jūrą teršia. Tarša sunkiaisias metalais. Transportas. Pavojus gresia ir ruoniams. Cheminiai ginklai. Turizmas. Keli patarimai, norintiems prisidėti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 22
Metodai, galintys padėti sumažinti taršos emisiją iš laivų
Sutrumpinimų žymėjimai. Įvadas. Laivų su vidaus degimo varikliais sukeliami taršos padariniai. Pagrindinės orotaršos iš laivų prevencijos taisyklės. Metodai galintys padėti sumažinti taršos emisiją iš laivų bei jų veikimo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 04 12
Gamtos tarša
Kodėl atsiranda tarša, kaip ji atsiranda, kas ją sukelia ? Kas yra teršalai? Taršos klasifikacija pagal teršalų paplitimo mastą. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Fizikinė tarša. Šiluminės taršos poveikis vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 30
Oro taršos istorija
Oro Tarša. Kas yra oro tarša? Oro tarša –. Oro taršos istorija. Oro tarša buvo. XX(20)a. pradžioje buvo priimtas 1926-ųjų Dūmų Mažinimo aktas. Kas teršia orą? Orą teršia daug. Ką daryti? „Pastebėję neleistinus aplinkinių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 02 01
Oro transportas ir biosferos tarša
Įvadas. Oro transportas. Biosferos tarša. Aviacijos oro tarša kur kas mažesnė negu kitų transporto priemonių. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 04 26
Pollution Anglų rašinys apie taršą
9,7( 3 atsiliepimai )
Pollution is a big problem all around the world now days. There are air, water and soil pollution round the world. If we want to save our planet, we should start take measures in order to have it. In most of our aties the air is very polluted. ...
Anglų rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 20
Vandens tarša ir saugojimas
Vandens tarša ir saugojimas. Vanduo Tarša Vandens tarša Vandens valymas Savanorių. Vanduo. Vandens mūsų planetoje yra visur jūrose. Tarša. Tarša arba teršimas. Vandens tarša. Kiekvienas iš mūsų vandenį tiesiogiai ar netiesiogiai ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 10 08
Dirvožemio tarša (2)
Dirvožemio tarša. Dirvožemio sandara. Dirvožemis turi didelės reikšmės žmonių gyvenimui ir sveikatai. Dirvožemio tarša. Kuo ir kaip teršiame dirvožemį? Iš pramonės. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Teršalų plitimas vandeniu ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 05 31
Šiluminė tarša skaidrės
Šiluminė tarša. Miestų problemos. Atliekų problema. (oro tarša). Labiausiai tokią taršą kelia energetiniai objektai (šiluminės, atominės ir kt. Pagrindinės miestų problemos miestų aplinkoje susidaro didžiuliai atliekų ir nuotekų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 02 14
Taršos rūšys
Vandens Tarša. Tarša arba teršimas. Vanduo. Labiausiai paplitęs žemėje. Taršo Rušis. Biologinė tarša (užkrėsta organizmais. Taršos mažinimas. Nutekamojo vandens valymas Saikingas. Ačiu už dėmesi.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 03 26
Aplinkos tarša pristatymas
Kokios atliekos labiausiai kenkia aplinkai? Lietuvos aplinkos būklė. Kur daugiausiai yra teršalų? Kaip sumažinti taršą? Kaip rūšiuoti šiukšles? Ką kur mesti? Į plastikui skirtą konteinerį! Į stiklui skirtą konteinerį! Į popieriui ...
Aplinkos projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 01 08
Vandens transportas tarptautinėje logistikoje
Įvadas. Laivų klasifikacija. Laivų charakteristikos. Krovininiai laivai. Keleiviniai laivai. Linijinė laivyba. Transportavimas. Populiarumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 03 23
Gyventojų požiūris į ekologiją
Įvadas. Ekologinės problemos teoriniai aspektai. Taršos klasifikacija pagal teršalų prigimtį. Biologinė tarša. Cheminė tarša. Fizikinė tarša. Mechaninė tarša. Vizualioji tarša. Urbanizacijos ekologinės problemos. Aplinkos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 05 20
Antrapogeninė dirvožemio tarša
Įvadas. Fizinė degradacija. Mechaninė erozija. Vėjo erozija. Vandens erozija. Dirvožemio suspaudimas ir išmirkimas. Cheminė degradacija. Dirvožemio rūgštėjimas ir jo padariniai. Sunkieji metalai dirvožemyje, jų patekimas ir pavyzdžiai. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 06 06
Ekologinės problemos (aplinkos tarša) ir jų sprendimo būdai
Ekologinės problemos (aplinkos tarša) ir jų sprendimo būdai. Ekologinė problema. Taršos priežastys. Teršalai. Poveikis. Problemos sprendimo būdai. Rūgštieji lietūs. „Šiltnamio“ efektas. Ozono sluoksnio nykimas. Smogas. Vandens ...
Ekologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 05 15
Tara ir aplinkos teršimas
Tara ir aplinkos teršimas. Tarša tai. Medžiagų, preparatų, organizmų ar jų mišinių išmetimas (išleidimas. Oro tarša. Tai kenksmingų medžiagų išmetimas į atmosferą. Vandens tarša. Daugiausia vandenį teršia. Per kiek laiko ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 03 31
Oro tarša projektas (3)
Oro tarša. Kas yra oras ir kas jį sudaro? Problemos. Objektai, sukeliantys taršą. Poveikis. Susidaro ozono skylės. Kyla Žemės temperatūra. Daugėja sveikatos sutrikimų. Darbai, kuriuos galime padaryti kiekvienas, kad oras, kuriuo ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 06 24
AB „Limarko laivininkystės kompanija‘‘ laivų valdymo veiklos vertinimas
Aktualumas. AB ,,Limarko laivininkystės kompanija“ teikia saugias ir operatyvias krovinių gabenimo jūra paslaugas. Tyrimo tikslas numatyti AB „Limarko laivininkystės kompanija“ laivų valdymo veiklos plėtros gertinimo galimybes. ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 02 21
Atmosferos oro tarša
Įvadas. Atmosferos oro tarša. Pagrindiniai atmosferos oro teršalai. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. Angliavandeniliai. Dulkės. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Energijos gamyba. Kitos pramonės šakos ir jų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 28
Ekologinės krizės
Įvadas. Ekologinė krizė. Gyventojų perteklius. Problemos. Gyventojų skaičius ar vartojimo įpročiai? Klimato kaita. Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Išmetamo dujų kiekio didėjimo priežastys. Poveikis ir rizika. ...
Ekologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 01 06
Biologinė aplinkos tarša
Įvadas. Biologinis teršimas. Gamtosaugos aspektai. Oras. Rūgštūs lietūs. Pesticidai. Biologinis užkratas. Pagrindinės užkrečiamos ligos. Maras. Cholera. Juodligė. Veiksmai ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais. Biologinis ...
Biologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 04 03
Vandens telkinių tarša
Vandens telkinių tarša. Kas yra teršimas? Tarša arba teršimas – medžiagų. Kaip užteršiamas vanduo? Vanduo gali būti užterštas trim būdais – biologiniu. Vandens taršos pasekmės. Pablogėjusi žmonių sveikata ir mažėjantis ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 04 08
Stop taršai skaidrės
Stop taršai! Kas yra tarša? Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą, vandenį ar dirvožemį. Oro tarša. Oro teršalai gali būti kietųjų dalelių arba dujinio pavidalo. Žmonės, kurie kvėpuoja šiomis nuodingomis dalelėmis. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 02 05
UAB „Gindana“ laivų aprūpinimo dyzelinu technologinio proceso vertinimas
Laivų aprūpinimo kuru teorinė sąmprata. Pavojingų krovinių gabenimas ir reglamentavimas. Bunkeriavimo technologinis procesas. Tanklaiviai naudojami bunkeriavimui.
Laivybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 10 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema