Laivu tarsa (5)

300 dokumentų
Įmonės rinkodaros tyrimas
Įmonės aprašymas. Rinkodaros kompleksas. Prekės. Krovos terminalas. Birių trašų terminalas. Skystų trąšų terminalas. Etilenglikolio krova. Grūdų terminalas. Jūrų perkėlos (Ro-Ro) terminalas. Bendra Uab "KLASCO" krovos statistika. ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2015 10 20
Triukšmo ir šviesos tarša
Triukšmo ir Šviesos tarša. Šviesos tarša, arba fototarša – tai priežastis. Šviesos tarša yra viena iš labiausiai plintančių aplinkos pakeitimo formų. Šviesos taršos keliamas pavojus gyvūnijai. Be sutrikdytos ekosistemos, ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 06 12
Oro tarsa Lietuvoje prezentacija
Oro tarša Lietuvoje. Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą. Oro teršalai. Pagrindiniai pirminiai teršalai. Taršos šaltiniai . Taršos šaltinių ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 04 16
Vandens tarša skaidrės (3)
Vandens tarša. Vanduo. Vanduo – labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Vandens taršos būdai. Biologinė tarša – užkrėsta mikroorganizmais. Kokia žalą daro tarša. Vanduo – būtinas. Vandens taršos poveikis. Nitratai kaupiasi ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 06
Oro irvandens tarša
Oro ir vandens tarša. Oro tarša. Oro teršalai. Pagrindiniai pirminiai teršalai. Antropogeniniai taršos šaltiniai. Taršos šaltiniai. Natūralūs taršos šaltiniai. Gamyklos – vienas oro taršos šaltinių. Vandens tarša. Vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 11 12
Fizinė aplinkos tarša: Kokią įtaką fizinei aplinkos taršai turi Šiaulių oro uostas
Aplinkos tarša. Fizikinė aplinkos tarša. Fizinė aplinkos tarša , taršos rūšys , jos poveikis fizinė aplinkos tarša , taršos rūšys. Fizikinės taršos rūšys yra. Fizinės taršos poveikis Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 11 27
Vandens tarša pristatymas
Vanduo – itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Be jo nebūtų gyvybės mūsų planetoje. Vanduo yra sudėtinė dalis visos gyvosios gamtos, visų gyvų organizmų medžiagų apykaitos ir egzistavimo pagrindas. Žmogus be vandens gali ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 19
Pramonės įtaka taršai
Pramonės įtaka taršai. Aplinkos teršimas. Teršiančių medžiagų poveikis. Teršalų įvairovę galima suskirstyti į tris dideles grupes. Cheminiai teršalai. Visi aplinkos taršos šaltiniai pagal jų kilmę gali būti suskirstyti į ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 24
Ekologinės problemos pasaulyje
Ekologinės problemos pasaulyje. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Pagrindinė oro taršos auka yra žmogus. Žemes tarša. Vandens tarša.
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 09 24
Radiacija ir jos tarša
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Radiacijos teoriniai aspektai. Radiacijos samprata ir tipai. Jonizuojanti spinduliuotė. Jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai. Nejonizuojanti spinduliuotė. Radiacijos tarša ir jos keliami pavojai. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 04 26
Transporto tarša
Transporto tarša. Jau nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios transportas tapo pagrindiniu neatsinaujinančių energetinių išteklių vartotojų. Naudojantiems benziną ir. Automobilių keliamos oro taršos mastai. Automobilių tarša tai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 04 27
Baltijos jūros tarša ir apsauga
Baltijos jūra referatas. Baltijos jūros tarša ir apsauga. Kas yra baltijos jūra ? Kur ji randasi ? Vandens tarša - kas tai ? Tarša baltijos jūroje. Taršos šaltiniai. Patarimai. Išvada. Informacijos šaltiniai.
Geografijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 04 30
Oro taršalai
Oro tarša. Oro tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Oro teršalai. Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius. Pagrindiniai teršalai. Sieros dioksidas – ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 02 25
Agentavimo sutartis
Agentavimo sutartis. Darbo tikslas įvertinti agentavimo sutarties sudarymo svarbą. Tai susitarimas, kuriuo viena šalis (laivo agentas) įsipareigoja teikti laivų agentavimo paslaugas. Laivų agentas  – tai asmuo ar kompanija iškrovos ar ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 04 20
Vandens teršimas
Vandens tarša. Kai kurie statistiniai duomenys apie vandenį. Vandens teršimas. Taršos rūšys. Biologinė tarša. Fizinė tarša. Vandens tarša prižiūri. Nutekamasis vanduo. Geriamasis vanduo. Nutekamojo vandens valymo būdai. Vandenų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 04 17
Ekologinės problemos skaidrės
Ekologinės problemos. Ekologija. Nauja mokslo šaka. Oro tarša. Teršiamas – natūraliais komponentais. Aplinkos tarša. Atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Globalinės problemos. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 01 03
Laivo automatizavimo sistemos
Laivų automatizavimo sistemos. Principinių duomenų formavimas. Variklio paleidimas. Avarinė signalizacija. Principine distancinio valdymo schema. Aušinančio vandens temperatūros reguliavimas. Tepalo temperatūros reguliavimas. Kuro klampio ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2010 03 03
Tarša ir taršos mažinimo galimybės
Transporto tarša ir jos įtaka aplinkai. Tarša ir taršos mažinimo galimybės. Tyrimo problemos aktualumas. Tyrimo tikslas. Transporto tarša ir jos įtaka aplinkai. Transрorto sektoriaus išmetamų teršalų pokyčiai. Aрlinkos taršos ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 09 25
Pramonė ir aplinka
Pramonė ir aplinka. Sąvokos. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Aplinkos taršos problemos besivystančiose pasaulio šalyse. Pagrindinai taršos šaltiniai ir teršalai. Aplinkos teršimas-. Oro teršimas. Aplinkos tarša. Atmosferos oro ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 11
Kaip aš saugau gamtą
Kaip aš saugau gamta. Tarša. Tarša – tai kenksmingų medžiagų išmetimas į orą. Oro tarša. Oro teršalai gali būti kietųjų dalelių arba dujinio pavidalo. Vandens tarša. Vanduo – būtinas. Daugumos žmonių organizmai atmeta ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 12 02
Oro tarša skaidrės (2)
Sportuoju ir nežinau kuo kvėpuoju. Miestuose viena iš pagrindinių problemų tai – oro tarša. Oro taršą sukelia industrinė visuomenė. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Visi aplinkos taršos. Pagrindinės su oro tarša susijusios ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 06
Ekologinė situacija Lietuvoje
Ekologinė situacija Lietuvoje. Kas yra ekologija? Ekologinės problemos Lietuvoje. Oro tarša ir klimato kaita. Dirvožemio tarša. Vandens tarša. Gyvūnijos nykimas. Miškų kirtimas. Šiukšlinimas. Rūgštieji lietūs. Kokie galimi sprendimo ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 07
Oras skaidrės
Oras. Oro tarša. Oro tarša. Smogas. Oro taršos šaltiniai. Išvados. Oro tarša - medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką. Smogas - ore tvyrančių teršalų migla, kurią galime matyti ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2015 08 15
Transporto poveikis aplinkai ir žmogui
Įvadas. Neigiami transporto veiklos veiksniai. Oro tarša. Vandens tarša. Dirvožemio tarša. Triukšmas. Eismo spūstys. Apibendrinimas. Automobilių transporto įtaka žmogaus sveikatai. Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai. Tyrimas. ...
Transporto referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 01 02
Oro tarša kietosiomis dalelėmis projektas
Oro tarša kietosiomis dalelėmis. Oro tarša. Kas yra kietosios dalelės dalelės (KD)? KD skirstymas. Kd10 ir kd2. KD poveikis žmogaus organizmui. Oro taršos mažinimas. Kaip apsisaugoti nuo oro taršos? Oro užterštumo indeksas (OUI). ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 01 17
Jūrų transporto klasifikacija
Įvadas. Civilinių laivų klasifikacija. Gavybos laivai. Pagrindinių tarnybinių laivų klasifikacijos aptarnaujantys laivai. Kariniai laivai. Išvados. Literatūra.
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2013 12 28
Vdv Laivų energetinių įrenginių eksplotavimas
Laivų energetinių įrenginių eksplotavimas. Vdv užvedimas,pašildymas ir apkrovos režimo nustatymas. Vdv aušinimo sistemos paruošimas veikimui. Dviejų kontūrų variklio aušinimo sistema, jos darbo procesas. Keturtakčio vdv dujų skirstymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 01 24
Laivų šaldymo įranga namų darbas
Laivų šaldymo įranga. Surasti taškų parametrus ir apskaičiuoti kompresorinės šaldymo mašinos ciklą, jėigu žinome. Nubraižyti kompresorinės šaldymo mašinos principinę schemą. Pagal duotus parametrus nubraižyti šaldymo mašinos ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 06
Vandens tarša Lietuvoje ir pasaulyje
Vandens tarša Lietuvoje ir pasaulyje. Vanduo- sveikatos pagrindas. Vandens tarša. Vandens teršalų skirstymas. Vandens užterštumo padariniai. Užterštumas. Amonio indakatoriniai rodikliai. Rizikos vandens telkiniai. Vandens valymas. Vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 05 22
Oro Tarša ir šalinimo būdai
"Oro tarša ir šalinimo būdai". Sausas kuras. Kūrenti tik sausą. Atliekos. Nedeginti jokių atliekų. Alternatyvios energijos sistemos. Esant galimybėms diegti alternatyvios energijos sistemas. Čia yra mirčių siejamų su oro tarša ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 10 23
Žmogaus poveikis aplinkai kaip to išvengti
Žmogaus poveikis aplinkai, kaip to išvengti. Oro tarša. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Sieros dioksidas. Kaip sumažinti oro taršą? Tam reikia. Dirvos ir maisto produktų tarša. Vandens tarša.
Biologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 11 11
Šiltnamio efektas ir oro tarša
Šiltnamio efektas ir oro tarša. Mano tikslas supažindinti klasę su. Oro tarša. Kasmet į atmosferą patenkantys teršalai mln. t per metus. Šiltnamio efektas. Kas atsitiks, jai ir toliau bus teršiama atmosfera? Rūgštusis lietus. Smogas.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 25
Šiluminė tarša ir jos plitimo dėsningumai
Šiluminė tarša ir jos plitimo dėsningumai. Vilnius. Įvadas. Šiluminė tarša yra vandens kokybės pablogėjimas bet kokiu procesu. Šiluminės taršos pagrindinės priežastys. Vanduo naudojamas kaip aušintuvas ir išleidžiamas atgal į ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 09 23
Ekologijos problemos skaidrės
Ekologija - tai mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio ryšius ir jų sąveiką su negyvąja aplinka. Ekologija. Pagrindinės ekologinės problemos. Oro tarša Vandens tarša Žemės tarša. Oro tarša. Ugnikalnių išmestos dujos, miškų ir ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 07
Vandens tarša skaidrės
Vanduo – gyvybės šaltinis. Vandens teršalai. Ekologinė. Vandenų tarša. Azoto ir fosforo padarinys: eutrofikacija. Vandens taršos pasekmės. Vandens taršos mažinimo būdai. Valymas.
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 01
Dirvožemis ir jo tarša
Dirvožemis ir jo tarša. Įvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio tarša. Dirvožemio biota. Dirvožemio erozija. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio poveikis žmogaus sveikatai. Ekologinė žemdirbystė. Šiaulių ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 03 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema