Laivų tipai

300 dokumentų
Laivų tipai referatas
Įvadas. Laivų suskirstymas. Laivu tipai. Elementarus laivo brėžinys. Vertikalus laivo pjūvis. Laivų schemos. Naudota Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 03 27
Laivų tipai skaidrės
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Uosto ekonomikos ir vadybos katedra. Studijų programa jūrų transporto. Logistikos technologijos. Laivų tipai. Savarankiškas darbas. Klaipėda. Kruiziniai laivai ir keltai Konteinervežiai ir ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 10 23
Types of vessels (laivų tipai)
Types of vessels. Classification of ships according to what they carry or jobs they perform. Passenger Liner. Cruise Liner. Hydrofoil. Hovercraft. Combined / mixed types. Ferry. Special purpose ship. LPG carrier. LNG carrier. FPSO. Special purpose ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 10 10
Laivu klasifikacija ir jų tipai
Laivų klasifikacija. Civilinių laivų klasifikacija pagal paskirtį. Laivų tipai. Išvados. Literaturos sarašas. Laivų schemos. Skiriame du laivynus: karinį ir civilinį. Karinį laivyną sudaro šie laivai: povandeninės valtys (atominės ir ...
Laivybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 23
Laivų klasifikacija
Turynis. Laivų klasifikacija. Laivų tipai pagal atskirus požymius. Laivų tipai pagal paskirtį.
Laivybos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2019 02 10
Laivo samprata ir nuosavybė
Įvadas. Laivo samprata. Laivų klasifikacijos požymiai. laivų tipai pagal požymius. Laivų tipai pagal paskirtį. Laivų nuosavybės teisinis reguliavimas. Pagrindiniai registrai. Laivo registravimo praktika. Jūrų laivų registravimo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 10 20
Vidaus vandenų laivų gamintojai bei jų tipai, klasifikacija
Vidaus vandenų laivų gamintojai bei jų tipai, klasicikacija. Vidaus vandenų laivų tipai. Žvejybos laivai Mažieji laivai Pramoginiai Asmeniniai Jachtos Keleiviniai ir krovininiai keltai Krovininiai laivai. Žvejybinis laivas. Pramoginis ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 04 16
Fizika ir transportas
Fizika ir transportas. Dviratis. Pagrindinė dviračio sandara. Dviračio evoliucija. Dviračių klasifikacija. Laivas. Laivų istorija. Laivo įgula. Jūrų teisė. Laivo brėžinys. Laivų klasifikacija. Automobilis. Istorija. Svarbiausios dalys. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2013 10 21
Motoriniai pramoginiai laivai
Įvadas. Pramoginio laivo sąvoka. Pramoginių laivų tipai, medžiagos, savybės. Korpusų tipai. Laivo korpuso gamybos technologijos. Laivo korpuso medžiagos ir jų savybės. Kaip statomi laivai. Motorinių laivų rūšys. Išvados. Naudota ...
Laivybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 03 29
Jūros tarša laivų šiukšlėmis
Įvadas. Laivų išmetamos šiukšlės. Šiukšlių tipai. Vandens tarša. Prevencijos laivų šiukšlėmis. MARPOL konvencija (V priedas). Laivų išmetamoms šiukšlėms į jūrą išimtys. Šiukšlių padariniai jūrinei aplinkai. Taršos ...
Laivybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 10 17
Konteinerinių laivų konstrukcija
Įvadas. Bendrosios žinios apie laivus. Laivų statybos istorija. Laivų klasifikacijos. Civilinių laivų klasifikacija. Konteinerinių laivų konstrukcija. Bendrosios žinios apie krovininius laivus. Didžiausias konteinerinis laivas. Krovininių ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 07
Jūrų uostų charakteristika
Jūrų uosto charakteristika. Kas yra jūrų uostas? Jūrų uosto sudėtinė dalis- AVANUOSTAS. Uosto akvatorija. Uostų tipai laivams. Kiti uostų tipai. Europos judriausi jūrų uostai. Jūrų uostų ir laivų apsauga, reikalavimai ir laivų ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 16
Lsfo ir ulsfo laivų kuro gavybos perspektyvų ir kainų analizė
Įvadas. Ulsfo laivų kuras. Lsfo laivų kuras. Laivų variklių techninės galimybės naudoti mažasierį kurą. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 01 12
Laivo isigijimas ir jo teisinis reguliavimas
Įvadas. Laivo samprata. Laivų klasifikacijos požymiai. laivų tipai pagal požymius. Laivų tipai pagal paskirtį. Laivo pirkimo- pardavimo sutarties ypatumai tarptautineje ir Lietuvos respublikos teisėje. Laivo pirkimo-pardavimo sutarties ...
Laivybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 04 25
Dujų turbinos savarankiškas
Dujų turbinos , jų tipai. Laivų turbinų klasifikacijos. Medžiagos , detaliu gamyboje. Kompresoriai , jų paskirtis , tipai. Degimo kameros , jų tipai. DTĮ darbo ciklai , šiluminė schema. Diagramos , T –. DTĮ paruošimas darbui.
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 04 12
Laivų aprūpinimo veiklos valdymo tobulinimo galimybių vertinimas
Įvadas. Laivų aptarnavimo veiklos gerinimo galimybių. Laivų aptarnavimo veiklos organizacinė samprata. Laivų aprūpinimo organizacijos pokyčių valdymas. Laivų aptarnavimo įmonės efektyvumo vertinimas. Išvados. Literatūra.
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 03 08
Konteinerių terminalas ir krova
Konteinerių terminalas ir krova. Konteinerių terminalas. Konteinerių terminalą sudaro tokie technologiniai elementai. Konteinerių tipai ir pagrindinės charakteristikos. Konteinerinių laivų raida. Kai kurie terminai. Didžiausias ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 06
Tarša nafta ir jos produktais iš laivų referatas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Tarša nafta ir jos produktais iš laivų. Marpol - 73. Taršos priežastys. Oro tarša iš laivų. Naftos tarša iš laivų. Didėlių tanklaivių katastrofos.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 05 11
Laivų agentavimo įmonės veiklos diversifikavimo poveikis finansiniam rezultatui
Įvadas. Laivų agentavimo įmonės veiklos diversifikavimas. Laivų agentavimo įmonės diversifikavimo, rizikos bei efektyvumo apibūdinimas. Įmonės veiklos finansinių rezultatų įvertinimo rodikliai. Veiksniai, darantys poveikį įmonės ...
Laivybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 50 puslapių
2015 03 01
Teršalų emisija iš laivų
Teršalų emisija iš laivų. Emisijos  iš  laivų  analizė. Laivybos įtaka oro taršai. Būdai sumažinti teršalų emisija iš laivų. Kuro tiekimo reguliavimas. Degimo kameros optimizavimas. Specialaus kuro naudojimas. Oro tiekimo ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2016 03 08
Laivų pramonė skaidrės
Laivų pramonė. Smulkesnės šakos. Laivai naudojami kruizams, keliauti po pasaulį jūromis ar vandenynais. Žaliavos. Laivų statybai naudojamos žaliavos. Produkcija. Didžiausi gamintojai ir eksportuotojai. Poveikis aplinkai. Laivai išmeta ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 05 16
Laivo antstato patalpos
Laivų klasifikacija. Bendros žinios apie laivą. Krovininių laivų tipai . Tankeriai . Konteineriniai laivai . Sausakrūviai laivai . Ro-ro pakrovimo tipo laivai . Baržos . Bendros laivo anstato patalpos. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 04
Technologinės pažangos investicinės grąžos vertinimas AB Klaipėdos laivų remontas
Įvadas. Technologinės pažangos investicinė grąža. Pagrindiniai laivų remonto įmonės verslo procesai. Technologinės pažangos reikšmė laivų remonto įmonėje. Investicinės veiklos poveikis technologijos pažangai. Investicinės grąžos ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2015 03 01
Skystų laivų atliekų samprata, tvarkymas, utilizavimas, teisės normos ir jų įgyvendinimas
Skystų laivų atliekų teisinis reglamentavimas. Skystų laivų atliekų tvarkymas. Darbo objektas – saugi aplinkai laivyba. Darbo tikslas – išanalizuoti skystų laivų atliekų sampratą, tinkamą tvarkymą ir utilizavimą, teisės normas ...
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 02 21
Oro tarša iš laivų
Įvadas. Oro taršos iš laivų reguliavimo raida. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų taikymo racionalumas. Pirminiai metodai. Antriniai metodai. Išvados.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 24
Laivų turbo mašinos
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla laivų energetikos katedra laivų turbo mašinos. Užduotis darbo tikslas. Apskaičiuotas naudingumo koeficientas procentais.
Laivybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 17
Laivų registravimas
Įvadas. Laivų registravimas ir jų rūšys. Jūrų laivų registravimo taisyklės. Laivo išregistravimas. Laivo vėliavos keitimas. Laivo registruoto užsienio valstybės registre, laikinas įregistravimas Lietuvos jūrų laivų registre. ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 05 20
Oro taršos mažinimo būdai laivuose Aplinkos sauga
Apsaugos nuo oro taršos iš laivų priemonės. Ozona ardančių medžiagų išmetino iš laivų mažinimas. Oro taršos iš laivų mažinimo metodų panaudojimo racionalumas. Mažiasieriai degalai. Skruberiai. Lng. Išvados. Literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 03 02
Laivo sandara, bei svarbiausios laivo sandaros detalės
Įvadas. Vandens transportas. Pirmieji laivai. Pagrindiniai laivo skyriai ir patalpos. Laivų tipai pagal požymius. Laivų skirstymas. Laivo patalpų klasifikacija. Gyvenamosios patalpos. Skiriamos keleiviams ir įgulai. Keleivių gyvenamasios ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 12 29
CO2, SOX, NOX, PM mažinimo būdai iš laivų Jūrų transporto poveikis aplinkai
Jūrų transporto poveikis aplinkai. Laivo poveikis aplinkai. Laivų aplinkos apsaugos reikalavimai. Kontroliuojami išmetamų teršalų rajonai. Nox (azoto oksidų) emisijos standartai. Sieros kiekis degaluose. Apsauga nuo oro taršos iš ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 11 29
Metalų panaudojimas laivų ir uostų infrastruktūroje
Metalų panaudojimas laivų ir uostų infrastruktūroje. Įvadas. Uosto infrastruktūra. Metalų panaudojimas uostų infrastruktūroje. Uosto krantinės. Geležinkeliai. Metalų panaudojimas laivų statyboje. Juodieji metalai ir jų panaudojimas ...
Transporto referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 07
Jūrų transporto ir laivybos rūšys skaidrės
Jūrų transporto ir laivybos rūšys. Darbo tikslas ir uždaviniai. Jūrų transporto rūšys. Laivų tipai. Krovininiai Laivai. Krovininių laivų rūšys. Balkeriai. Tanklaiviai. Keleiviniai laivai. Tranpinė ir linijinė laivyba. Keleivinis ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 03 29
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo praktika
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo specelybės mokomosios montažinės praktikos ataskaita. Įvadas. Tekinimas. Saugus darbas su tekinimo staklėmis. Naudojami pjovimo įrankiai, įtaisai. Darbai atliekami tekinimo staklėmis. Sriegimas. ...
Laivybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 09 24
Laivo "Sūduvis" reiso planavimas. Bakalauro darbas
Užduotis. Turinys. Anotacija. Anotacija anglų kalba. Įvadas. Pradiniai duomenys. Resursų reiso vykdymui apskaičiavimas. Reiso dokumentacijos paruošimas. Reiso vykdymo aprašymas. Asks gedimas. Aplinkosaugos reikalavimų vykdymas. Reiso ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2010 03 03
Moksliniai Laivai
Moksliniai laivai. Mokslinių laivų klasifikavimas. Batiskafas -  laisvai judantis variklinis povandeninis aparatas, pritaikytas nardyti į didelį gylį. Batiskafo konstrukcija. Batiskafo nardymas ir kilimas. Moksliniu laivų tipai. ...
Laivybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 11 10
Kelių transportas konspektas
Kelių transportas. Sunkvežimių tipai. Standartinis tentas (92 m3JUMBO (96-100 m3MEGA (100 m3DIDŽIATŪRĖ / autotraukinys (120 m3Autotransportui būdingi trūkumai. Geležinkelių transportas. Geležinkelio privalumai bei trūkumai. Apibendrinant ...
Transporto konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 07
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!