Latvijos valstybės biudzetas

300 įrašai
Bvp ir valstybės skolos tyrimas Baltijos šalyse
Įvadas. Lietuvos ir latvijos valstybių bvp ir jo struktūra. BVP apibrėžimas. Nominalusis ir realusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Lietuvos valstybės BVP. Latvijos valstybės BVP. Lietuvos ir latvijos valstybių skola ir jos struktūra. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 32 puslapiai
2016 07 31
Latvija projektas (2)
Latvija. Latvijos žemėlapis. Rygos senamiestis UNESCO paveldas. Latvijos vėliava. Latvijos herbas – Latvijos valstybės simbolis. Latvijos mažesnysis herbo variantas. Latvijos mažiausias herbo variantas. Herbo simboliai. Tekanti saulė ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 22
Valstybės biudžetas skaidrės
Valstybės biudžetas. Lietuvos valstybės biudžetas. Biudžeto sandaros įstatymo tikslas. Lr nacionalinis biudžetas. 2014 m. valstybės planuojamos išlaidos – 3,7 mlrd. lt. Numatomos 2014 m. valstybės pajamos pagal mokesčius. 2014 m. es ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 05
Lietuvos biudžetas projektas
Lietuvos ir kitų. Kas yra valstybės biudžetas? Valstybės biudžetas (VB) – yra tam tikro laikotarpio valstybės pajamų ir išlaidų Apskaita. Ką parodo valstybės biudžetas? Valstybės vykdoma biudžeto politika parodo Valstybės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 09 20
Latvijos mokesčių sistemos analizė, jos ypatumai. pagrindinės viešojo sektoriaus problemos Latvijoje
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Valstybės vaidmuo rinkos ekonomikoje. Fiskalinė politika. Valstybės biudžeto formavimas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Darbo rinkos politika. Darbo apmokėjimas. Socialinės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 09 23
Lietuvos respublikos valstybės biudžetas analizė
Įvadas. Lr valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji VB pajamų analizė. Horizontalioji VB pajamų. Analizė. LR VB pajamų ir Latvijos VB pajamų. Lyginamoji analizė. Lr valstybės išlaidų pagal funkcijas analizė. Vertikalioji VB ...
Finansų analizės, Analizė, 21 puslapis
2014 12 11
Valstybės biudžetas
9,3( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Valstybės biudžeto esmė. Biudžeto klasifikacija. Valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamos ir išlaidos. Biudžeto subalansavimo problema. Lr valstybė ir savivaldybių biudžetų pajamų klasifikacija. Biudžeto sudarymas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 03 09
Valstybės biudžetas pristatymas
Valstybės biudžetas. Lietuvos valstybės biudžetas. Planas pagal. Planavimas, rengimas. Valstybės biudžetą parengia Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Pajamos. Valstybės pajamos susidaro iš įvairių mokesčių. Valstybės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 23
Latvijos tarptautinė prekyba
Įžanga. Latvijos ekonomika. Latvijos ūkio struktūra. Latvijos ūkio struktūros pokyčiai. Latvijos eksportas ir importas, kitimo dinamika. Pagrindiniai Latvijos prekybos partneriai ir eksportuojamos prekės arba paslaugos. Latvijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 01 03
Latvijos Respublikos Konstitucija
Įvadas. Konstitucijos istorinė raida. Konstitucijos charakteristika. Valstybės valdžia. Valstybinė kalba. Latvijos Respublikos pilietybė. Parlamentas. Latvijos Respublikos Prezidentas. Vyriausybė. Teisminė valdžia. Žmogaus teisės ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2018 12 27
Valstybės biudžetas esė
Namų darbų užduotis valstybės biudžetas. Šiaulių savivaldybės biudžetas.
Ekonomikos esės, Esė, 2 puslapiai
2017 05 10
Latvijos konstitucija skaidrės
Latvijos konstitucija. Konstitucijos sąvoka. Pagrindinis ir svarbiausias, aukščiausios galios teisės normų aktas. Valdymo forma. Latvijos valstybės valdymo forma yra demokratinė respublika. Konstitucijų sandara. Latvijos Konstituciją ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 01 16
Biudžetas skaidrės
Biudžetas. Rušys. Planavimas. Lietuvos valstybės biudžetas. Pajamos. Planavimas, rengimas. Funkcijos. Koks šeimos biudžetas idealiausias bendras, dalinis ar atskiras?. Bendras Biudžetas. Dalinis biudžetas. Atskiras Biudžetas.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 03 20
Valstybės tarnybos Baltijos šalyje palyginimas
Valstybės tarnyba. Įvadas. Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės tarnybos įstatymų apžvalga ir palyginimas. Baltijos šalių valstybės tarnautojų pareigų panašumai ir skirtumai. Pagrindinės Valstybės tarnautojų pareigos Lietuvoje, ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2017 01 29
Valstybės biudžetas ir mokesčiai
Valstybės biudžetas ir mokesčiai. Tikslas. Nagrinėsime valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas. Sąvokos. Valstybės biudžetas (State. Valstybės biudžetas. Lietuvos valstybės biudžetas – planas. Valstybės biudžeto pajamos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 03 01
Lietuvos valstybės biudžeto pokyčiai
Įvadas. Valstybės biudžetas. Valstybės biudžeto samprata ir jo funkcijos. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Biudžeto balansas. Subalansuotas ir perteklinis biudžetai. Deficitinis biudžetas ir jo finansavimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 05 16
Valstybės ir savivaldybių biudžetai
Įvadas. Biudžetinis procesas, tvirtinimas, procesas. Laikotarpis. Lietuvoje yra sudaroma 60 savarankiškų savivaldybių biudžetų. Savivaldybių biudžetas. Savivaldybių biudžeto sudarymo principai. Savivaldybių funkcijos. Nacionalinis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 11 25
Valstybės biudžeto išlaidos
Biudžetas. Valstybės biudžeto pajamų struktūra. Valstybės biudžeto išlaidos. Valstybės biudžeto asignavimai pagal sritis. Nacionalinis biudžetas. Kurios išlaidos ir kodėl didėjo. Vyriausybė pritarė biudžeto išlaidų mažinimui 3 ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2016 08 08
Latvijos nacistinė okupacija
Įvadas. Latvijos Respublika (1918-1940 m. ). Deklaracija „Dėl Latvijos okupacijos“. Latvijos nacių galia (1941-1945 m. ). Nacionalinės partizanai savigynos ir komendantas. „Latvijos SS“. Latvijos pasipriešinimo judėjimas vokiečių ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 06 02
Valstybės skolos Baltijos šalyse valdymas ir problemos
Įvadas. Valstybės skolos samprata. Skolinimosi priežastys, nauda, bei minusai. Baltijos šalių skolų rodikliai. Lietuvos valstybės skola ir situacija. Latvijos valstybės skola ir situacija. Estijos valstybės skola ir situacija. Skolų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 08 03
Lietuvos biudžetas analizė
Įvadas. Lietuvos valstybės biudžeto pajamų analizė. Lietuvos valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. Lietuvos valstybės biudžeto balansavimas. Lietuvos ir Latvijos valstybių biudžetų pajamų ir išlaidų palyginimas. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 32 puslapiai
2014 04 17
Lietuvos valstybės biudžetas projektas
Valstybės biudžetasalstybės biudžetas. Biudžetų projektų rengimas, tvirtinimas ir vykdymas. *Dotacija – valstybės ir savivaldybės institucijų. Valstybiniai specialūs tiksliniai piniginiai fondai. Biudžeto deficitas ir jo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 02 19
Latvija geografijos skaidrės
Latvija. Latvijos geografinė padetis. Klimatas. Ekonomika. Latvijos sostinė. Valdymo forma. Didžiausi Latvijos miestai. Latvijos valiuta. Vėliava ir herbas. Latvijos vėliava. Latvijos herbas. Kalba. Lankomos vietos. Auščiausias kalnas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 04 17
Latvijos kultūriniai ir gamtiniai objektai
Įvadas. Latvijos šalies bendra apžvalga. Latvijos geografinė padėtis ir geografija. Latvijos istorija. Latvijos nacionaliniai parkai. Latvijos ekonomika ir gyventojai. Latvijos ekonomika. Latvijos gyventojai. Gamtiniai kultūriniai objektai. ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2019 02 25
Latvijos istorija
Latvijos istorija. Latvijos herbas. Latvijos teritorija. Istorija iki XIX m. Rusijos nasruose. Rusifikacija. Kas tai? Latvijos tautinis pabudimas. Spauda Latvijoje. Įžymūs žmonės. K. Baronas (1835 m. – 1923m. ). J. Alunāns (1832 m. – ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 02 13
Latvijos regionai
Seminaras. „Latvijos regionai“. Latvija. Latvijos administracinis suskirstymas. Respublikinio pavaldumo miestai. Latvijos etnokultūrinės sritys. Latvijos regionai. Kuržemė. Žiemgala. Vidžemė. Latgala. Latviai Lietuvoje. Latvijos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 03 07
Latvijos skaidrės
Latvija. Latvijos gyventojai. Pirmieji gyventojai į Latvijos teritoriją atklydo 9000 m. Geografinė padėtis. Latvijos plotas –. Latvijos upės ir ežerai. Latvijoje teka apie. Santykiai su Lietuva. Latvija ir Lietuva yra vienos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 02 26
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos įstatyminės bazės kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos valstybės tarnybos įstatymas. Latvijos Valstybės tarnybos įstatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos palyginimas. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 16
Lietuvos respublikos biudžeto analizė skaidrės
Lietuvos respublikos 2010-2013 biudžeto analyzė. Darbo tikslas - išanalizuoti Lietuvos Respublikos 2010 – 2013 metų valstybės biudžetą. Biudžetas. Valstybės biudžetas – tai valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Valstybės biudžeto formavimas bei įgyvendinimas
Valstybės biudžeto formavimas bei įgyvendinimas. Nacionalinis biudžetas. Valstybės biudžetas ir Savivaldybės biudžetas. Biudžeto sudarymo stadijos. Biudžeto planavimas ir tvirtinimas. Patvirtintas biudžetas. Pajamos. Išlaidos. 2014 metų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 02
Valstybės biudžeto einamųjų metų išlaidų struktūra ir vertinimas
Valstybės biudžeto išlaidos;. Valstybės biudžeto išlaidų struktūra; išlaidų skirstymas;. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto funkcijos;. Biudžetas; biudžeto planavimas ir tvirtinimas;. Patvirtintas biudžetas;. Biudžeto vykdymas;. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 58 puslapiai
2012 03 09
Alfonso Moravskio valstybės biudžeto ir valstybės finansų teorija
Alfonso Moravskio valstybės biudžeto ir valstybės finansų teorija. Biografija. Valstybės biudžetas. Pajamos. Išlaidos. Finansų valdymo sistema. Valstybės biudžetas ir valstybės kreditas. Lietuvos finansų- kredito padėtis prieš ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 12 06
Lietuvos biudžeto analizė 2010 - 2014 m.
Biudžeto sąvoka taip pat jo sandara bei formavimo principai. Valstybės biudžetas. Savivaldybės biudžetas. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamas. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai. Biudžetiniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 03 26
Latvijos transportas
Ižanga. Latvijos Geležinkeliai. Latvijos geležinkelių viltis. „Rail Baltica“. Latvijos Keliai. Oro transportas. Rygos oro uostas. Rygos laisvasis uostas. Latvijos transporta sudaro. Kroviniai gaunami per uostus. Keleivių srautai. Išvados. ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 29
Baltijos šalių valstybės biudžetų analizė Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas
Įvadas. Baltijos šalių ekonomikų analizė. Trumpa Lietuvos ekonomikos analizė. Trumpa Latvijos ekonomikos analizė. Trumpa Estijos ekonomikos analizė. Baltijos šalių valstybės biudžetų analizė. Lietuvos biudžeto sandaros ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2016 02 10
Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai
Įvadas. Lietuvos ir latvijos diplomatiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Sutartys tarp lietuvos ir latvijos. Lietuvos ir latvijos nesutarimai dėl jūrų sienos. Lietuvos ir latvijos ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas ir importas. ...
Politologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 04 25
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo