Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas

300 dokumentų
Saugus darbas referatas
Įvadas. Darbų saugą ir nelaimingus atsitikimus darbe reglamentuojantys teisės aktai. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. N1 formos aktas. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas. ...
Mechanikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 31
Nelaimingi atsitikimai referatas
Įvadas. Pirmieji veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas. Sunkus nelaimingas atsitikimas darbe. Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo komisija. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe. Pranešimas apie ...
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 11 10
Darbo saugos referatas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe samprata. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikavimas. Profesinės ligos. Profesinių ligų samprata. Profesinių ligų klasifikavimas. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus ...
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 04 20
Nelaimingi atsitikimai darbe, tyrimas ir įforminimas
Nelaimingi atsitikimai darbe, tyrimas ir įforminimas. Tema nelaimingi atsitikimai, tyrimas ir įforminimas. Tikslas taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminius aktus, reglamentuojančius dirbančiųjų veiklą. Rezultatai. Studentas ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2018 11 30
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas projektas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Profesinės rizikos vertinimas. Profesinės rizikos analizė. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimas. Instruktavimų darbo vietoje registravimo ...
Saugos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2016 04 18
Nelaimingi atsitikimai, jų tyrimas
Darbo tikslas: išanalizuoti nelaimingų atsitikimų darbe ir darbuotojų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Darbo uždaviniai. Kas yra nelaimingas atsitikimas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvių, sunkių ir mirtinių ...
Saugos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 03
Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas
Praktinė užduotis. Įvadas. Nelaimingo įvykio darbe rūšys. Lengvas nelaimingas atsitikimas darbe. N-1 forma. Išvados.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 11
Nelaimingi atsitikimai darbe ir pirmoji pagalba
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Nelaimingo atsitikimo darbe suskirstymas. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Prevencija. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Statistika. Išvados. Literatūros ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 08
Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas aprašymas
Praktinis darbas nr. Žinoti nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarką ir gebėti teisingai įforminti N1 formos aktą. Sėkmingam užduočių atlikimui būtina žinoti nelaimingo atsitikimo darbe sąvoką , nelaimingų atsitikimų klasifikaciją ir ...
Saugos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 11 20
Fiksuojančios dujokaukės
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo darbe priežastys. Pirmoji pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. Nelaimingo atsitikimo darbe suskirstymas. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Vadovų veiksmai įvykus stambiai gamybiniai ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 01 30
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas akcinėje bendrovėje projektas
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas akcinėje bendrovėje projektas Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojo instruktavimas ir apsaugos priemonės. Darbuotojo saugos ir sveikatos darbo vietoje ...
Saugos projektai, Projektas, 18 puslapių
2017 09 06
Darbų saugos organizavimas įmonėje Ups
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. Darbo grafikas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Pardavėjo pareiginiai nuostatai. Profesinės rizikos kortelė. Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas. Darbuotojų instruktavimo tvarka. ...
Saugos projektai, Projektas, 44 puslapiai
2015 05 26
Darbo ir civilinė sauga įmonėje UAB „Pasiunta“
Įvadas. Įmonės aprašymas. Vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafikas. Sandėlininko pareiginiai nuostatai. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis. Darbuotojų instruktavimo tvarka. UAB ,,pasiunta‘‘ darbuotojų saugos ir ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2019 05 21
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas ir vidaus darbo taisykles
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas ir vidaus darbo taisykles. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Darbo tvarkos taisyklės. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo sutarties sudarymas , pakeitimas ir nutraukimas. Darbo ir poilsio laikas. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 09 29
Nelaimingo atsitikimo darbe forma
Ataskaita. Nelaimingo atsitikimo darbe. AKTAS. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas.
Saugos pavyzdžiai, Pavyzdys, 6 puslapiai
2019 11 13
Darbo ir civilinė sauga. Dokumentų tvarkymas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Kompiuterių programuotojo saugos ir sveikatos instrukcija. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininko ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 09
Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų tryimas
9,7( 3 atsiliepimai )
Nelaimingi atsitikimai darbe, jų tyrimas. Profesinės ligos. Pagrindinės sąvokos. Nelaimingi atsitikimai darbe ir nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo skirstomi. Nelaimingi atsitikimai darbe. Pagal nukentėjusiųjų skaičių ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 12 07
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba - įmonės verslo idėja
Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba - įmonės verslo idėja. Įvadas. Įmonės pristatymas. Kasininko pareigybiniai nuostatai.Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo (grąžinimo) žiniaraštis. Kasininko skyriaus darbuotojų ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 05 31
Nelaimingo atsitikimo N-1 forma
Etanolio koncentracija kraujo serume arba (alkoholio kiekis) kraujyje 2,12 ‰2018-10-30 X kultūros centro, esančio Kelmės g. 38, Šiauliuose, sargasVirgis Paulauskas, būdamas neblaivus ir patikėjas atvykusiam centro ...
Saugos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2019 04 30
Nelaimingi atsitikimai darbe projektas
Nelaimingi atsitikimai darbe. Pranešimai apie įvykius darbe, nelaimingus atsitikimus. Įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo tyrimas. Kaip tiriamas įvykis darbe, nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo. Įvykių darbe, ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 04 22
Nelaimingo atsitikimo tyrimas, įforminimas, apskaita
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Nelaimingo atsitikimo tyrimas , įforminimas , apskaita. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla laivų energetikos katedra. Darbo sauga nelaimingo atsitikimo tyrimas , įforminimas , apskaita ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 11 24
Nelaimingo atsitikimo paaiškinimas
Paaiškinimas. Dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pažyma apie traumos sunkumą.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 01 09
Darbo ir civilinės saugos projektas (3)
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Šaltkalvio – santechniko pareiginiai nuostatai. UAB „Irdaiva“ darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė. ...
Saugos projektai, Projektas, 21 puslapis
2017 06 20
Civilinė sauga nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Darbo tvarkos taisyklės. Darbuotojo darbo grafikas 2013 m. gruodžio mėnesiui. Darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Pareigybiniai nuostatai. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojų saugos ir ...
Saugos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 05 22
Nelaimingi atsitikimai darbo aplinkoje
Nelaimingi atsitikimai. Visi darbuotojams įvykę su darbu susiję įvykiai. Tyrimo tikslai yra nustatyti įvykio darbe metu buvusias ar susidariusias sąlygas. Su darbu susiję įvykiai skirstomi į incidentus. Incidentas – su darbu susijęs ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 04 05
Nelaimingi atsitikimai konspektas
Įvykis darbe. Nelaimingas atsitikimas darbe. Nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš. NA pagal pasekmes – lengvi , sunkūs , mirtini. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Sunkus nelaimingas atsitikimas. Sveikatos pakenkimo nustatymas. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 03 03
Nelaimingi atsitikimai įvykstantys nesilaikant darbo saugos taisyklių, jų tyrimas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvo nelaimingo atsitikimo tyrimas. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimas. Nelaimingi atsitikimai dėl darbo saugos taisyklių nesilaikymo. ...
Saugos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 02
Darbo saugos organizavimas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Padavėjo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 11 09
Darbo ir civilinės saugos projektas
Įvadas. Šaltkalvio – elektriko saugos ir sveikatos instrukcija nr. Rizikų įvertinimo lentelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė nr. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Įsakymas dėl ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 17 puslapių
2013 04 04
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „Ilgalaikiškumas‘‘ įmonėje
Įvadas. Įmonės ,,Ilgalaikiškumas“ pristatymas. UAB ,,ilgalaikiškumas” darbo taisyklės. Lankstus darbo grafikas. Nekintantis darbo grafikas. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis nr. Įmonės darbuotojų instruktavimo ...
Saugos projektai, Projektas, 30 puslapių
2019 05 22
Nelaimingi atsitikimai namų darbas
Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija. Žmogaus sauga. Praktinis darbas nr. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Praktinio darbo eiga. Praktinio darbo atlikimui naudojami metodai. Papildoma medžiaga praktinio darbo ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2016 06 09
Nelaimingi atsitikimai darbe tyrimas
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo, reikalingų dokumentų pildymo, įvertinant Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų ...
Saugos tyrimai, Tyrimas, 4 puslapiai
2015 01 27
Darbo saugos projektas
Darbo saugos projektas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Stomatologo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. ...
Saugos projektai, Projektas, 19 puslapių
2013 04 20
Nelaimingas atsitikimas įmonėje UAB „Statau tau“
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Sudarytas įmonės UAB „Statau tau” Vilniaus padalinio darbuotojų darbo grafikas. Pateiktas įmonės UAB „Statau tau“ darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbuotojo ...
Saugos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2018 11 21
Darbo sauga įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Banko skolų išieškotojo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 10 30
Darbų saugos organizavimas UAB „Muilinis“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Pramoninių robotų operatoriaus saugos ir sveikatos instrukcija nr. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registras. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2019 03 14
×
33 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo