Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas (3)

300 dokumentų
Darbu saugos ir sveikatos organizavimas imoneje
Darbu saugos ir sveikatos organizavimas imoneje Naujienos. Darbų saugos ir sveikatos organizavimas. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Žurnalisto saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo ...
Saugos projektai, Projektas, 24 puslapiai
2014 04 26
Civilinės darbo saugos projektinis darbas Darbų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Doleta“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Brigadininko pareigybės nuostatai. Darbuotojų darbo grafikas. Laiko apskaitos žiniaraštis. Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė nr. Instruktavimo tvarka. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 04 16
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje
Įvadas. Uab „Auvida“ pristatymas. Įmonės darbo ir tvarkos taisyklės. Įdarbinimo agentūros veiklos konsultanto pareigybinis aprašas. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Konsultanto saugos ir sveikatos. Instrukcija nr. Profesinės rizikos ...
Saugos projektai, Projektas, 21 puslapis
2014 06 08
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB
Įvadas. UAB „Pavasaris“ pristatymas. UAB „Pavasaris“ vidaus tvarkos taisyklės. Darbo grafikai. Valytojo pareiginiai nuostatai. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštis. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2019 05 01
Nelaimingi atsitikimai, tyrimas ir įforminimas
Nelaimingi atsitikimai, tyrimas ir įforminimas Praktinis darbas nr. Įvykių darbe , nelaimingų atsitikimų darbe , nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registravimo žurnalo forma nelaimingų atsitikimų pakeliui į ...
Saugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2018 03 28
Civilinė darbo sauga
Įvadas. Įmonės pristatymas. Vidaus tvarkos taisyklės. Uab „AURORA“ darbuotojų 2015 m. sausio mėn. darbo laiko grafikas. Uab „AURORA“ darbuotojų pietų pertraukos laikas. Uab „AURORA“ apsaugos darbuotojų 2015 m. sausio mėn. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 05 26
Darbo ir civilinės saugos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Vilniaus padalinio 2015 m. liepos mėnesio operatorių ir sargų darbo grafikas. Vilniaus padalinio 2015m. liepos mėnesio klientų aptarnavimo specialistų darbo laiko grafikas. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 35 puslapiai
2016 01 15
Nelaimingi atsitikimai darbe prezentacija
Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe priežastys. Techninės. Netobuli technologiniai įrenginiai. Organizacinės. Blogas darbo vietos įrengimas Patalpų, praėjimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 05 24
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „Family“
Įmonės pristatymas. Vidaus tvarkos taisyklės. UAB „FAMILY“ darbuotojų 2018 m. Sausio mėn. Darbo laiko grafikas. UAB „FAMILY“ apsaugos darbuotojų 2018 m. Sausio mėn. Darbo laiko grafikas. Metų sausio mėnesio darbo laiko apskaitos ...
Saugos projektai, Projektas, 26 puslapiai
2019 04 02
UAB Darbų sauga
Darbo uždaviniai. Įmonės pristatymas akcinė bendrovė ,, zzzbankas ”. Akcinės bendrovės kontaktiniai duomenys. Už darbų saugą direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. Nelaimingus atsitikimus. Įmonėje tiria. Įmonė dirba. Įmonės darbo ...
Saugos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 08 12
Civilinė ir darbo sauga (2)
Įvadas. Įmonės pristatymas. Pardavėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Instruktažas darbo vietoje. Asmeninės apsauginės priemonės išdavimas. Nukentėjosiojo paaiškinimas. Pažyma apie traumas sunkumą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo ...
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 12 08
Darbo sauga įmonėje (2)
Įvadas. Įmonės pristatymas. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo grafikas. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Pareigybiniai nuostatai. Saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojų instruktavimo ...
Saugos projektai, Projektas, 32 puslapiai
2017 04 12
Darbų saugos ir sveikatos organizavimas Uab "Avilys"
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Lapkričio mėnesio darbo grafikas. 2013 metų lapkričio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Bitininko pareigybiniai nuostatai. Bitininko saugos ir sveikatos instrukcija. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 10 28
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „Dotnuva baltic“
Įvadas. Pasirinktos įmonės apibūdinimas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Nelaimingo atsitikimo tyrimas. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas.
Saugos projektai, Projektas, 18 puslapių
2019 10 10
Teismų praktika bylose dėl žalos atlyginimo darbuotojo mirties atveju
Įvadas. Referate naudojamų sąvokų sąrašas. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Pašalpa žuvus nuo nelaimingo atsitikimo darbe. Atsakomybė už žalą, padarytą didesnio pavojaus ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 10
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „grožio namai“
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. Kirpėjų 2016 m. Sausio mėnesio darbo grafikas. M. Sausio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Kirpėjo pareigybiniai nuostatai. Instruktavimo tvarka. Kirpėjo saugos ir ...
Saugos projektai, Projektas, 33 puslapiai
2018 04 19
Darbų saugos organizavimas UAB ,,Balticum baldai“
Įvadas. Staliaus saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje Registravimo žurnalas. Priemonių apskaitos kortelė. Nukentėjusiojo paaiškinimas. Pažyma ...
Saugos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2017 01 24
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „Panevėžio botanikos sodas“
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „Panevėžio botanikos sodas“. Įvadas. Apie įmonę. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „Panevėžio botanikos sodas“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS. M. Vilniaus padalinio darbuotojų dirbančių, ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2019 06 12
Darbų sauga UAB „Rezoti“
Darbo ir civilinės saugos projektas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Administracijos ir padalinių darbo grafikai. Administracijos darbo laikas. Padalinių darbo laikas. Uždarosios akcinės bendrovės „ rezoti “. Padavėjo saugos ir ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 04 07
Nelaimingi atsitikimai darbe pristatymas
Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingas atsitikimas(NA) darbe – įvykis darbe. Profesinės ligos. Profesinė liga – ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas. Profesinės ligos skirstomos pagal pasireiškimo laiką ir požymius ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 23
Saugaus darbo organizavimas (2)
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo pakeliuiaktas. Darbo tvarkos taisyklės. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 01 17
UAB „Strong Gym“ sudėtis, bendrieji vidaus reikalavimai, nuostatos, taisyklės
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai. Darbo grafikai. Sporto trenerio pareigybiniai nuostatai. Darbuotojo asmeninės apsaugos. Instruktavimo tvarka. Sporto trenerio saugos ir sveikatos ...
Vadybos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2019 10 21
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Saugus kelias”
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus taisyklės. Darbo laikas. Darbo grafikas. Metų liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Vairuotojo pareigybiniai nuostatai. Bendrosios nuostatos. Kvalifikaciniai reikalavimai. Vairuotojo ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 11
Saugus darbas įmonėje
Įvadas. Įmonės „Prius“ pristatymas. UAB „Prius“ darbo taisyklės. M. Rugsėjo mėn. Padalinio darbuotojų darbo grafikas valandomis. Nekintantis grafikas. Suminis darbo grafikas. Lankstus darbo grafikas. Suskaidytas darbo grafikas. ...
Saugos projektai, Projektas, 32 puslapiai
2020 01 22
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje UAB „Krema“ darbo ir civilinės saugos projektinis darbas
Įmonės pristatymas. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo tvarka. Priedas prie instruktavimo tvarkos. Instruktavimų registracijos žurnalas. Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 06 08
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir išvadų parengimas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe jų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas, apskaita, analizė ir tyrimo dokumentų saugojimas. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 05
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas fotografijos paslaugas teikiančioje įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo grafikas. 2014 metų liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Fotografo pareigybinis aprašas. Profesinės rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojo asmeninių apsauginių. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 12 07
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas 2015 12 22 nr. Daukanto. 10 , Klaipėda. Tr gmail. Krovinis kelių transportas. Direktorius Algis Zuokas. Petras Šatkus. Lietuvos Respublikos pilietis. Darbuotojas , dirbantis nuolatinį neterminuotos trukmės ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 03 03
Darbo saugos užtikrinimo įmonės sistemoje, standartiniai reikalavimai
Darbo saugos užtikrinimo įmonės  sistemoje standartiniai reikalavimai. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbo priemonės. Įmonės vidaus eismas. Privalomi sveikatos patikrinimai. Darbuotojų instruktavimas ir mokymas. Darbuotojų aprūpinimas ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2019 06 14
Žmonių sauga konspektas
Žmonių sauga. Pratarmė. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Europos sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvų harmonizavimas. ...
Saugos konspektai, Konspektas, 68 puslapiai
2013 05 15
Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos, jų klasifikacija
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir jų klasifikacija. Lengvas atsitikimas darbe, jo tyrimas. Sunkus ir mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe, jų tyrimas. Kas lemia nelaimingus atsitikimus darbe. Profesinės ligos, ju klasifikacija. Išvados. ...
Saugos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 12 03
Nelaimingo akto darbe atsitikimo pildymas
Įvadas. Darbo sauga yra aktuai visose įmonėse, nes darbo vietose dažnai nutinka įvairūs nelaimingi atsitikimai, todėl visur yra būtinos darbo saugos taisyklės, nepriklausomai nuo įmonės dydžio, gaminamos produkcijos kiekio ir rūšies ...
Saugos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2017 05 13
Darbų saugos organizavimas įmonėje Skanumynas
Įvadas. Kepėjo saugos ir sveikatos instrukcija nr. Vilniaus filialo kepėjo darbo grafikas 2014 m. sausio mėnesiui. 2014 metų sausio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 01 13
Darbo ir civilinės saugos projektas VCB dokumentai
Įvadas. Įmonės pristatymas. Akcinės bendrovės „Vcb“ vydaus tvarkos taisyklės. Buhalterio pareigybės aprašymas. Prafesinės rizikos įvertinimo kortelė. Buhalterio saugos ir sveikatos instrukcija. Daruotojų saugos ir sveikatos ...
Saugos projektai, Projektas, 29 puslapiai
2016 01 19
Darbuotojų sauga ir grafikas siuvimo įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Darbo tvarkos taisyklės. Darbo grafikai ir žiniaraščiai. Siuvėjo pareigin nuostatai. Siuvėjo saugos ir sveikatos instrukcija. Instrukcijų rengimas. Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos klausimais. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 04 21
Pirmoji medicinos pagalba įkandus gyvatei
Įvadas. Nelaimingo atsitikimo situacija. Gyvatės įkandimo aprašymas. Pirmoji medicininė pagalba įkandus gyvatei. Išvados. Literatūra.
Medicinos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 03 21
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo