Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas (4)

300 dokumentų
Įmonės darbų saugos organizavimas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės aprašymas. Automobilio vairuotojo vežančio krovinius tarptautiniais maršrutais, saugos ir sveikatos instrukcija nr. SI. Bendroji dalis. Bendrosios nuostatos. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės ...
Saugos projektai, Projektas, 31 puslapis
2014 01 11
Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarka, tyrimo aktai ir pranešimai
Anotacija. Įvadas. Bendrosios nelaimingų atsitikimų darbe nuostatos ir aktai. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų darbe registravimas ir apskaita. Išvados. Literatūros ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 12 19
Nelaimingi atsitikimai darbe skaidrės
Sauga darbe (nelaimingi atsitikimai darbe). Nelaimingi atistikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikacija (rūšys). Subjektai, tiriantys nelaimingus atsitikimus darbe. Darbdavio ir kitų asmenų pareigos įvykus nelaimingam ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 67 puslapiai
2014 03 20
Darbuotoju saugos ir sveikatos organizavimas (3)
Įvadas. Įmonės pristatymas. Vidaus tvarkos taisyklės. 2015 m. kovo mėnesio darbuotojų darbo laikas. 2015 m. kovo mėnesio darbuotojų darbo grafikas. Vilniaus padalinio 2015 m. kovo mėnesio sargų darbo grafikas. Konditerio pareiginiai ...
Saugos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2017 02 08
Profesinės rizikos nustatymo kortelė. Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Subaciaus gatve 116 , Vilnius. Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla. Lietuvos Respublikos pilietė. ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 04 06
Konflikto tyrimas
Darbo konflikto psichologinis tyrimas. Konflikto aprašymas ir eiga. Konflikto tyrimas.
Psichologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2012 06 15
Profesinės rizikos vertinimas: Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita
Profesinės rizikos vertinimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita. Gaisrinės saugos pagrindai. Profesinės rizikos vertinimas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas ir apskaita. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas šiems ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 11 13
Streso lygis darbe
Psichologinis tyrimas streso lygis darbe. Streso lygio tyrimas. Metodika. Tyrimo analizė. Išvados.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2017 12 12
Darbų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Boen Lietuva“
Įvadas. Įmonės pristatymas.Charakteristika. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Brigadininko pareigybės nuostatai. Darbuotojų darbo grafikas. Laiko apskaitos žiniaraštis. Darbuotojo asmeninių apsaugos priemonių apskaitos kortelė nr. ...
Saugos projektai, Projektas, 30 puslapių
2017 04 19
Patyčios darbe
Patyčios darbe. Įvadas. Kas yra patyčios? Kaip atpažinti patyčias darbe? Kokie yra patyčių darbe etapai? Patyčios darbe, kaip stresą keliantis veiksnys. Patyčių paplitimas darbe. Patyčių darbe pasekmės. Patyčių darbe priežastys. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 04 27
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai uždaroji akcinė bendrovė „Bravo“
Įvadas. Įmonė „bravo“. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. M. Balandžio mėnesio sargų, dirbančių pagal nekintantį darbo grafiką, grafikas NBalandžio mėnesio padalinio darbuotojų dirbančių, pagal individualų darbo dienos laiko ...
Finansų projektai, Projektas, 30 puslapių
2019 06 07
Stresas darbe – daugelio sveikatos sutrikimų priežastis
Įvadas. Streso darbe priežastis. Streso darbe poveikis. Streso darbe įvertinimo metodai. Streso darbe gydymas. Streso darbe prevencinės priemonės. Literatūra.
Sveikatos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 07 12
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniai pagrindai
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisiniai pagrindai. Žmonių saugos darbe samprata. Žmonių saugos darbe tikslai ir uždaviniai. Pagrindinės žmonių saugos darbe sąvokos ir apibrėžimai. Tarptautinės darbuotojų saugos ir sveikatos ...
Saugos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2013 06 22
Savanorystės naudingumas socialiniame darbe: Caritas organizacijos perspektyva
Santrauka. Summary. Terminų paaiškinimai. Įvadas. Savanorystė socialiniame darbe. Teoriniai aspektai. Savanorystės samprata. Socialinio darbo samprata. Savanorystė socialiniame darbe sąsajos ir įtampos. Savanorystės naudingumas ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2019 04 10
Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingas atsitikimas darbe. Staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas. Darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta. Nelaimingi atsitikimai darbe skirstomi. Lengvas nelaimingas atsitikimas. Dėl kurio darbuotojas patiria traumą. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 03 25
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Priesarka“
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „ priesarka “. Ekonominė veiklos sritis. Darbuotojų saugos sveikatai specialistas. Administravimo padalinio vadovas. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Pasirinktas administravimo ...
Saugos projektai, Projektas, 31 puslapis
2018 04 17
Stresas darbe. Kursinis darbas
Turinys. Įvadas. Teorinė dalis. Stresas. Stresas ir stresoriai. Teigiamas ir neigiamas stresas. Streso darbe ekonominis kontekstas. Streso sukeliamos ligos. Stresą sukeliantys veiksniai. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2011 01 12
Alkoholio vartojimo darbe ir po darbo sociologinis tyrimas
Girtumas – visiems žinoma būsena. Mažai atsirastų žmonių, kurie patys nebūtų patyrę alkoholio poveikio ar nebūtų matę girto žmogaus. Alkoholis nėra šiuolaikinės civilizacijos vaisius, jis pasiekė mus iš amžių glūdumos. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 02 23
Stresas jo priežastys ir veikimo būdai
Įvadas. Streso formos ir jo priežastys. Stresoriai. Stresas darbe. Stresas pareigūnų darbe. Orginazacinis stresas. Streso darbe priežastys ir pasekmės. Streso poveikis imuninei sistemai ir ligos. Streso poveikio darbuotojams tyrimas. Tyrimo ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 11 25
Darbų saugos organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Architekto saugos ir sveikatos instrukcija. Nelaimingo įvykio tyrimas. Išvados. Literatūra.
Saugos projektai, Projektas, 28 puslapiai
2014 01 10
Stresas darbe. Streso tyrimas X įmonėje
Įvadas. Teorinė dalis. Stresas. Stresas ir stresoriai. Streso padariniai. Darbo veiksniai galintys sukelti stresą. Streso valdymas. Individualios streso mažinimo priemonės. Organizacinės streso mažinimo priemonės. Rekomendacijos kaip valdyti ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 07 23
Psichologiniai veiksniai komandiniame darbe
Įvadas. Komandinis darbas. Komandos raidos etapai. Komandos efektyvumas. Komandinio darbo privalumai. Komandinio darbo trūkumai. Psichologiniai veiksniai komandiniame darbe. Stresas. Konfliktai. Diskriminacija. Lyties diskriminacija. Lytinės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 04 22
Streso valdymas darbe
Įvadas. Streso samprata. Streso požymiai. Su darbu susijusio streso priežastys. Streso pasekmės. Streso valdymas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2012 04 25
Stresas darbo aplinkoje ir jo valdymas
Stresas darbe ir jo valdymas. Stresas arba įtampos būsena – tai visuma apsauginių fiziologinių reakcijų. Stresas darbe. Stresas darbe yra pripažįstamas kenksmingu darbo aplinkos veiksniu – tokiu pat. Dažniausiai stresą darbe sukelia. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 03
Stresas ir jo poveikis darbo rezultatams
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Stresas. Streso sąvokos istorija ir tyrinėtojai. Streso samprata. Streso požymiai. Streso sukėlėjai (stresoriai). Streso fazės. Organizmo atsakas į stresą. Streso poveikis. Streso valdymas. Stresas darbe. Kas yra stresas darbe? ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 11 26
Projektai prevenciniame darbe
Įvadas. Projektų prevenciniame darbe, teoriniai pagrindai. Projektinio darbo samprata. Projektų klasifikacija. Projekto etapai. Projektų metodo taikymas ugdant bendrąsias kompetencijas. Pradinių klasių mokiniams. Prevencinio darbo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2018 03 24
Metodologija skaidrės Gydytojų odontologų padėjėjų nuomonė apie darbe patiriamą stresą
Tyrimo problema. Tyrime keliamas probleminis klausimas - koks gydytojų odontologų padėjėjų darbe patiriamo streso lygmuo. Tyrimo tikslas. Įvertinti gydytojo odontologo padėjėjo darbe patiriamą stresą. Tyrimo procesas. Tyrimas vykdytas. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 12 16
Patentiniai tyrimai
Įvadas. Patento išdavimas. Patentabilumo kriterijai. Išradimai. Patentiniai tyrimai. Objekto naujumo tyrimas. Patentinio grynumo tyrimas. Tyrimo metodika. Technikos lygio tyrimas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe pamėginsime išanalizuoti kas ...
Sociologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 15
Filmo ,,Intouchables'' analizė
Populiariosios kultūros objekto analizė. Darbo autorius. Vilnius. Intouchables’’. Pavadinimas Intouchables Kilmės šalis Prancūzija Žanras Biografija. Milijonierius Filipas yra paralyžuotas iki kaklo ir gali tik kalbėti. Kodėl ...
Kino skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Darbe patirtų traumų statistinis tyrimas
Ekonominės statistikos tyrimo objektas – traumų darbe skaičius Lietuvoje.Darbo tikslas – išnagrinėti patiriamų traumų darbe skaičiaus kitimą tiriamu laikotarpiu 2006 – 2013 m.Darbo uždaviniai:Išanalizuoti ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2015 12 08
Pervargimas darbe kaip mirties priežastis
Įvadas. Pervargimo samprata. Instrumentų, matuojančių pervargimą darbe, apžvalga. Japoniško termino ,,Karoshi” apžvalga. Mirties dėl pervargimo darbe pasaulinė statistika. Pervargimas darbe Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 07
Fotorezistoriaus tyrimas laboratorinis darbas
Fotorezistoriaus fr tyrimas. Laboratorinio darbo tikslas. Darbe panaudotų priemonių sąrašas Darbo priemonės Žymėjimas Kiekis. Darbo aprašymas. Ef , lx If ,
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 12 16
Teisiniai pagrindai skaidres
Pagrindiniai žmonių saugos darbe teisiniai dokumentai. Įgyvendina valstybės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Valstybės, darbuotojų ir darbdavių interesus saugos ir sveikatos srityje derina trišaliu socialinių ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 06 22
Konflikto analizė konfliktas darbe
Konflikto analizė. Įvadas. Konfliktinė situacija. Konflikto dalyviai. Konfliktas. Konflikto tipas. Konflikto dinamika. Konflikto sprendimas. Konfliktinės situacijos analizės protokolas. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 04 09
Sauga darbe referatas
Sauga darbe. Darbuotojų sauga ir sveikata darbe. Įstatymo taikymas ir jo apribojimai. Darbo kodekso skirstymai. Darbų saugos kontrolės formos. Informacijos šaltinių sąrašas.
Saugos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 02 15
Sveikatos stiprinimas darbo vietoje
Įvadas. Kas yra sveikatos stiprinimas darbe? Kodėl sveikatos stiprinimas darbe yra svarbus? Sveikatos stiprinimas. Sveikatos stiprinimo darbe. veiklos. Rizika sveikatai sveikatos priežiūros sektoriuje dirbančiųjų sveikatai. Pagrindiniai ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2019 12 01
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo