Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas (5)

300 dokumentų
Pirmosios pagalbos patarimai
Pirmosios pagalbos. Patarimai. Kas yra pirmoji pagalba? Kokie yra pirmosios pagalbos tikslai. Pirmosios pagalbos reikšmė. Pirmoji pagalba – pradinės pagalbos nukentėjusiam suteikimas ligos arba susižalojimo atveju. PMP taisykles. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 03 21
Darbo saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. UAB „AIRMAX“ vidaus tvarkos taisyklės. Vilniaus padalinio, darbuotojų 2013 m. Gruodžio mėn. Darbo grafikas. Metų gruodžio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Orlaivių piloto pareiginiai nuostatai. ...
Saugos projektai, Projektas, 34 puslapiai
2014 04 09
Stresas darbe skaidrės
Stresas darbe. Įvadas. Streso sąvoka. STRESAS VISUOMENĖJE. „Stresas, patiriamas darbovietėje yra viena iš dažniausiai. Darbe praleidžiame daugiau valandų nei kiti europiečiai. Labiausiai stresą darbe patiriančios profesijų grupės. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2018 05 04
Stresų įtaka saugiam darbui (2)
Įvadas. Streso ir streso darbe sampratų apžvalga. Priežastys, sukeliančios stresą darbe. Per didelis ir nepakankamas darbo krūvis. Veiksniai, susiję su darbo sąlygomis. Socialiniai veiksniai. Galimi patiriamo streso darbe padariniai. ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 10 01
Psichologijos testai
Studijų programos dalykas psichologija. Tyrimas Dėmesio patvarumo ir perkėlimo ypatybių tyrimas. Tyrimas Tarpiško įsiminimo tyrimas. Tiriamojo numeris Pateiktų įsiminti žodžių skaičius Atgamintų žodžių skaičius. Tyrimas Gebėjimo ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2015 04 26
Darbo ir civilinės saugos projektas išgalvotoje įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas. Uab „AIRMAX“ vidaus tvarkos taisyklės. Vilniaus padalinio, darbuotojų 2013 m. Gruodžio mėn. Darbo grafikas. 2013 metų gruodžio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Orlaivių piloto pareiginiai ...
Saugos projektai, Projektas, 33 puslapiai
2016 04 11
Darbų saugos ir sveikatos organizavimas UAB „Pizza Jazz“
Įvadas. Įmonės aprašymas. Vidaus darbo tvarka. Bendrosios nuostatos. Priėmimo į darbą formos ir tvarka. Darbo laikas. Darbo etika. Darbuotojų elgesio reikalavimai. Baigiamosios nuostatos. Virėjos pareiginiai nuostatai. Bendroji dalis. ...
Saugos projektai, Projektas, 20 puslapių
2017 03 20
Grožio salono darbo vietos ergonominės analizės pristatymas
Savarankiškas darbas Darbo vietos ergonominė analizė. Vardas Pavardė | 2017-11-30 Dėstytoja. Darbo tikslas Aplankyto grožio salono vaizdas Darbo vietos ergonominė analizė Išvados. Darbo tikslas. Apsilankyti grožio salone. Darbo vietos ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 02 16
Darbo grafikas, įmonės kūrimas, nelaimingas atsitikimas įmonėje
Įmonės pavadinimas. Įmonė pradėjo savo veiklą. Įmonės vidaus tvarkos taisyklės. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis. UAB „ alternatyva “ alkoholinių gėrimų gamybos darbininko krovėjo pareigybės nuostatai. Asmeninių apsaugos ...
Vadybos projektai, Projektas, 38 puslapiai
2018 06 07
Stresų įtaka saugiam darbui
Įvadas. Literatūros apžvalga. Kas yra stresas? Stresas darbe. Kas sukelia stresą? Streso pasekmės. Kaip išvengti streso darbe. Stresų įtaka saugiam darbui empirinis tyrimas. Tyrimo strategija ir metodai. Respondentų atranka. Empirinio ...
Saugos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2014 05 02
Stresas darbe ir sveikata referatas
Įvadas. Veiksniai, sukeliantys sresą darbe. Stresas darbe ir jo daroma žala. Streso sukeliamos ligos. Streso mažinimo būdai. Patarimai, kaip išvengti streso. Apklausa. Apklausos rezultatai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 08 14
Psichologiniai veiksniai ir jų sąsaja su sauga ir sveikata darbe kursinis darbas
Įvadas. Psichologinių veiksnių darbe sąsaja su sauga. Psichosocialinė rizika ir jos vertinimas. Psichologinių veiksnių darbe teisinis reglamentavimas bei prevencinės priemonės psichiškai kenksmingoms darbo sąlygoms. Darbo veiksniai, ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 06 22
Darbo stresą sukeliantys veiksniai
Įvadas. Darbas, kolektyvas, jų vaidmuo ir sąveika organizacijoje. Dažniausiai stresą darbe sukeliantys veiksniai. Psichologinis spaudimas. Stresą sukeliantys konfliktai, jų valdymas. Kaip įveikti stresą darbe? Ką turėtų daryti darbdavys, ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 10 20
Socialinio darbo metodų taikymas praktikoje Semestrinis darbas
Įvadas. Ekožemėlapio metodo taikymas socialiniame darbe. Genogramos metodo taikymas socialiniame darbe. Ekožemėlapio ir genogramos analizė. Kliento problema ir jos sprendimas. Konflikto sprendimas socialiniame darbe. Etinės situacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 06 08
Nelaimingi atsitikimai ir jų tyrimas
Įvadas. Nelaimingi atsitikimai. Nelaimingų atsitikimų klasifikacija. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Išvados. Literatūra.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 10 22
3 laipsnio nušalimas Chirurginės slaugos savarankiškas darbas
Nušalimas. Veiksniai, lemiantys nušalimus. Ikireaktyvinis nušalimo etapas. Reaktyvinis nušalimo etapas. Trečiojo laipsnio nušalimas. Nušalimo požymiai. Kaip ir bet kurios traumos ar nelaimingo atsitikimo atveju, labai svarbu kuo anksčiau ir ...
Medicinos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 12 10
Žingsninio variklio tyrimas
Žingsninio variklio tyrimas. Darbo tikslas : ištirti žingsninio variklio diagramas veikiant įvairiems darbo režimais. Šiame laboratoriniame darbe bus tiriami. Režimai: pilno žingsnio, pusė žingsnio, banginis, stabdymas. Darbo rezultatai. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2013 04 11
Baudžiamoji ir administracinė atsakomybė už tą pačią veiką
Įvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Skyrius. Darbuotojų sauga ir sveikata darbo vietose. Pirmasis skirsnis. Darbdavių pareigos. Antras skirsnis. Darbuotojų pareigos. Skyriaus išvados. Skyrius. Nelaimingi atsitikimai darbe. Pirmasis skirsnis. ...
Teisės referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 12 31
Ekologiški produktai marketingo tyrimas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Ekologiškų maisto produktų poreikio tyrimas. Marketingo tyrimų reikšmė. Marketingo tyrimų tikslai ir sritys. Marketingo tyrimų procesas. Ekologiškų maisto produktų tyrimas. Ekologiški ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 20 puslapių
2014 05 07
Psichologiniai veiksniai ir jų sąsaja su sauga ir sveikata darbe
Psichologiniai veiksniai ir jų sąsaja su sauga ir sveikata darbe. Temos pavadinimas. Stresas. Stresas darbe. Konfliktai. Diskriminacija. Netiesioginė diskriminacija. Priekabiavimas. Tiesioginė diskriminacija. Darbdavių nesiskaitymas ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 05 22
Kokybinis tyrimas
Tikslas. Respondentai. Kokios Jūsų pareigos? Jūsų darbo vietoje reikalingos kompetencijos? Ar įmonėje yra galimybė kvalifikacijos tobulinimui? Kokie kvalifikacijos kelimo būdai siūlomi Jūsų įmonėje? Motyvacijos būdai Jūsų darbe? ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 04
Saugus darbas
Įvadas. Įmonės pristatymas. Vidaus tvarkos taisyklės. Profesinės rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas. Klijavimo staklių opreratorius saugos ir sveikatos instrukcija. Darbo vietoje. Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos. ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 10 22
Kenksmingi veiksniai dantų techniko darbe
Kenksmingi veiksniai dantų techniko darbe. Įvadas. Dažniausi dantų technikų sveikatos sutrikimai. Profesiniai rankų pažeidimai. Vibracinė liga. Klausos pažeidimai. Regėjimo sutrikimai. Infekcijos dantų techniko darbe. Ergonomika dantų ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 12
Stresas slaugytojų darbe
Stresas slaugytojų darbe. DStresas – psichologinis. Stresas darbe yra veiksnys sukeliantis disbalansą tarp reikalavimų darbe ir gebėjimo įveikti sunkumus. Stresas labai individualiai. Fizinė ir psichologinė įtampa darbe pasireiškia ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 03 14
Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas
Pereinamųjų procesų rc ir rl grandyse tyrimas. Darbo tikslas. Darbe naudotos aparatūros sąrašas. Tirtų grandžių darbinės principinės elektrinės schemos ir įtampos perdavimo funkcijų DACh. Diferencijuojanti RC grandis. Integruojanti RL ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 08 05
Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių prozoje
Kenčiančio ir nelaimingo žmogaus vaizdavimas lietuvių prozoje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2017 12 21
Nelaimingo ir laimingo supriešinimas Jono Biliūno kūryboje
Nelaimingo ir laimingo supriešinimas Jono Biliūno kūryboje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 10 25
Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos
Įvadas. Nelaimingų atsitikimų darbe sąvoka. Profesinės ligos sąvoka. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe nustatymas. Profesinės ligos. Profesinių lygų diagnozė. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 01 06
Nelaimingi atsitikimai, jų tyrimas (2)
Bendrosios nuostatos. Pranešimai apie nelaimingus atsitikimus darbe. Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas. Baigiamosios nuostatos. Priedai.
Saugos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 06 08
Rizika ir draudimo raida
Rizika ir draudimo raida. Draudimas. Rizika. Bus yra buvo. Tai konkrečios situacijos, kurios gali atnešti nuostolių, rezultato neapibrėžtumas. Nelaimingo atsitikimo galimybė. Rizika – tai įvykis, kuris gali įvykti. Neigiamas Nulinis ...
Daudimo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 05 23
Emocinis intelektas darbe
Įvadas. Emocinis intelektas darbe. Kas sudaro emocinį intelektą darbe. Kas verčia judėti į priekį. Nepaliaujamas tobulėjimas. Gerasis stresas įdarbintas iššūkis. Savikontrolė. Kaip veikia savikontrolė. Peterio principas. Kas yra ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 02 27
Higienistika ir darbo sauga
Įvadas. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbdavio bei darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbdavio bei darbuotojų pareigos ir teisės. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimas. Profesinės rizikos vertinimo ...
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 92 puslapiai
2015 11 29
Stresas darbe pristatymas
Darbo problematika. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Kas yra stresas? Stresas darbe. Lopšelio-darželio ,,Linelis“ darbuotojai. Santykiai darbo aplinkoje. Prie manęs priekabiauja žodžiais ar nemaloniu elgesiu. Gaunu palaikantį ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2019 10 30
Darbo saugos projektinis darbas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Darbų saugos organizavimas Uab „REVI“ bankas. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Išvados. Literatūra.
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 01
Darbo saugos N-1 forma
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas 2015 10. Danės. , Klaipėda. Vidaus vandens transportas. Lietuvos Respublikos pilietis. Darbuotojas , dirbantis nuolatinį neterminuotos trukmės darbą , visą darbo dieną. Keturiasdešimt trečia savaitė. ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2017 01 02
Asmenybės tyrimas skaidrės
Asmenybės tyrimas. Mano asmenybės tipas. Pagrindiniai bruožai. Santykiai su antrosiomis pusėmis. ENFJ kaip draugai. Enfj kaip tėvai. Enfj darbe. Enfj vadovai. ENFJ bendradarbiai. ENFJ pavaldiniai. Stresas. Karjeros ir asmeninio augimo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 01
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo