Lengvo nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas (9)

300 dokumentų
Darbų ѕaugoѕ referataѕ
Įvadaѕ. Ѕaugoѕ ir ѕveikatoѕ reikalavimai darbo aplinkai. Darbuotojų ѕauga ir ѕveikata. Eѕminiai ѕtatinio reikalavimai. Darbo vietų įrengimaѕ. Darbuotojų evakavimaѕ. Higienoѕ normoѕ ir ѕtandartai. Darbo higiena. Aѕmenѕ higienoѕ ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 01 13
Darbų sauga ir higiena
Įvadas. Darbų saugos samprataindividui ir visuomenei. Darbų saugos tikslai, uždaviniai, kontrolė. Darbų saugos mokymas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarka ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 05 09
Žmogaus ir aplinkos saugos laboratoriniai darbai
Darbo patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Darbo patalpų natūraluaus (dirbtinio arba mišrausApšvietimo tyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos efektyvumo nustatymas. Apsauginio įžeminimo tyrimas. ...
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2014 12 28
Triukšmo kaitos tyrimas mokyklos teritorijoje ir už jos ribų
Darbe vartojamų sąvokų/terminų žodynėlis. Įvadas. Teorinis temos pagrindimas. Triukšmo samprata ir jo tipai. Tiesioginis poveikis. Netiesioginis poveikis. Tyrimo objektas ir metodika. Empirinis temos pagrindimas. Tyrimo rezultatai. ...
Ergonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2019 04 04
Psichologinė savianalizė
Kurioje a. Maslow poreikių piramidės vietoje dabar jūs esate? Kokių poreikių patenkinimas jums aktualiausias? Kokią konflikto sprendimo strategiją dažniausiai naudojate? Pateikti konkrečią tai iliustruojančią situaciją iš savo ...
Psichologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 05 25
Kriminalistika
Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistikos technikos pradmenys. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2012 11 10
Neverbalinė komunikacija ir jos reikšmė
Įvadas. Platesnė neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinio bendravimo elementai. Neverbalinės komunikacijos veiksniai. Neverbalinė komunikacija vadovo darbe. Išvados. Literatūra. Užduotys.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2018 02 23
Rizikos faktoriai kosmetologės darbe
Rizikos faktoriai higieninės kosmetikos kosmetiko darbe. Užkrečiamos ligos. Nugaros, kaklo skausmai. Cheminės medžiagos. Prastas apšvietimas. Psichologinė įtampa. Slidžios grindys. Mikroorganizmai. Dulkės. Rizika įsipjauti, įsidurti. ...
Kosmetologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 11 17
„Vilniaus pergalė“ šokolado vartotojų elgsenos modeliavimas
„Vilniaus pergalė“ šokolado vartotojų elgsenos modeliavimas. Darbo tikslas ištirti Lietuvos miestų ir miestelių Vilniaus. AB „Vilniaus pergalė“ šiuo metu tai lyderiaujantis fabrikas Baltijos šalyse. Tyrimas. Siekiant išsamiai ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 29
Streso valdymo būdai slaugytojo darbe
Streso valdymo būdai slaugytojo darbe. Stresas. Stresas – visuma apsauginių fiziologinių. Mokslininkai išskiria keturias pagrindines streso įveikos strategijas. Socialinės paramos Problemų sprendimo Emocinės iškrovos Vengimo. Su ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 02 28
Etinė problema socialinėje veikloje ir jos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Darbo apibendrinimas. Naudota literatūra. Etika – tai mokslas, tiriantis moralę. Būtent etika padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami kaip teisingi arba kaip neteisingi. ...
Etikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 10
Kurias psichologijos žinias ir kaip pritaikysite praktiniame darbe pagal savo studijuojamą specialybę ar kryptį?
Kurias psichologijos žinias ir kaip pritaikysite praktiniame darbe pagal savo studijuojamą specialybę ar kryptį. Bendrosios psichologijos žinių pritaikymas socialiniame darbe.
Psichologijos refleksijos, Refleksija, 9 puslapiai
2019 11 19
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo