Lenkijos ir lietuvos padalijimas

300 dokumentų
Abiejų Tautų Respublikos padalijimas
Abiejų Tautų Respublikos padalijimas. Abiejų Tautų Respublika. ATR silpnėjimo priežastys. Pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas. Abiejų Tautų Respublika po pirmojo padalinimo 1772 m. Pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2015 05 20
Lietuvos ir Lenkijos tarptautiniai ekonominiai santykiai
Įvadas. Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai ryšiai. Lietuvos ir Lenkijos eksportas. Lietuvos importas iš Lenkijos. Lietuvos ir Lenkijos investicijos. Lietuvos ir Lenkijos dvišalis bendradarbiavimas. Karinis bendradarbiavimas. Elektros tinklai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 04 19
Istorija ATR 1 padalijimas
Tikslas. I ATR Padalijimo dalyviai. ATR Padalijimo priežastys. Grupuotės. Stanislovas Augustas Poniatovskis. Baro konfederacija. Pirmasis ATR padalijimas. Tadas Reitanas. Nuolatinė taryba. Klausimai. Apibendrinimas. Šaltiniai.
Istorijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2013 09 12
Pirmasis ir Antrasis Abiejų Tautų Respublikos Padalijimas
Sukilimas. Pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas. Pirmasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas buvo pirmasis iš trijų Abiejų Tautų Respublikos padalijimų, vykusių XVIII a. Pabaigoje. Antrasis Abiejų Tautų Respublikos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 01 26
LDK Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žlugimas
Lenkijos-lietuvos valstybės likvidavimas. Ūkinė ir politinė situacija. Ketverių metų seimas. Antrasis valstybės padalijimas. Xviii a. Antroje pusėje lenkijos-lietuvos valstybėje vyko didžiulės permainos. Vakarų europoje didėjo paklausa ...
Istorijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 03 19
Lietuvos ir Lenkijos santykiai
Besikeičiančios tarpusavio politikos įtaka lietuvos-lenkijos tarptautiniams ekonominiams santykiams. Lietuvos ekonominiai ryšiai su lenkija iki konflikto. Lenkijos tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su lietuva. Lietuvos ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2013 02 09
1 ATR padalijimas
ATR I padalijimas. 1764 m. Lenkijos valdovu išrenkamas Stanislovas Augustas Poniatovskis, kuris buvo Čartoriskių giminaitis. Čartoriskių reformos. Panaikinta liberum veto. Konfederacijos. 1767 m. Radomo Vykdomų naudingų valstybei reformų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 03
Viskas apie Lenkiją
Lenkija. Lenkija – didžiausia Rytų Europos šalis. Oficialioji kalba lenkų Sostinė Varšuva Plotas 312 679 km2 Gyventojų sk. Lenkijos vėliava ir herbas. Lenkijos himnas. Lenkijos valstybinis himnas - iškilminga giesmė. Šalies ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 11 11
ATR padalijimas
ATR II padalijimas. 1793m. - 220 metų jubiliejus. Politinė situacija ir ATR padalijimų priežastys. ATR silpnėjimo priežastys. (reziume). Bandymai gelbėti ATR valstybę. ATR padalijimas ir jo rezultatai. ATR padalijimo padariniai ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 04
Lietuvos ir Lenkijos konfliktas skaidrės
Lietuvos ir Lenkijos konfliktas. Klausydami pamokos aiškinimo, bei individualiai atlikdami užduotis gebėsite nurodyti Lenkijos ir Lietuvos konflikto priežastis. Pamokos uždavinys. ATR istorija vienija XIX a. kilusi tautinės valstybės ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 11 30
ATR sukilimai ir bandymai ją atkurti
ATR panaikinimas ir mėginimai ją atkurti (iki 1863). ATR – kas tas yra? ATR iškentėjo 3 padalijimus. Pirmasis padalijimas XVIII a. pabaigoje. Antrasis padalijimas 1793 m. Trečiasis padalijimas. 1795 m. spalio 24 d. Po visų 3 padalijimų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 01 18
Lietuvos ir Lenkijos konfliktas užduotis
Nuo 16 a. Iki 18 a. Lietuvą ir Lenkiją siejo. A. Lietuvių tautos tikslas. A. Lenkija iškėlė du tikslus M. Į Vilnių atvykęs Lenkijos vadovas. “. Kreipimasis buvo dviprasmiškas Lietuvos valdžia ir visuomenė reikalavo, kad Lenkija. ...
Istorijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2018 01 09
Lenkijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva
Lenkijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva. Darbo objektas ir tikslas. Darbo metodai. Lenkija. Tradiciniai lenkijos patiekalai. Pramonė, gavyba. Prekyba ir tarptautiniai ryšiai. Lietuvos ir lenkijos palyginimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 25
Abiejų tautų respublika Žečpospolita
Atr arba abiejų tautų respublika žečpospolita. Abiejų tautų respublikos teritorija. Liublino unijos priežastys. Liublino unija. Liublino unijos aktas. Atr herbas. Liublino unijos sąlygos: ldk ir lenkijos karalystė susijungia ir sudaro ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2012 10 25
Nepriklausomybės kovos, aprašymas
Žlugus bendrai Lietuvos ir Lenkijos valstybei. M. Balandį lenkų kariuomenė puolė Raudonąją armiją ir užėmė Vilnių. Nepaisydami Lietuvos neutraliteto paskelbto Lenkijos-Sovietų sąjungos kare. Užiemęs Lietuvos sostinę Liucijanas ...
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2019 10 16
Lietuvos ir lenkijos uostų visų krovinių palyginimas
Lietuvos ir lenkijos uostų visų krovinių palyginimas. Įvadas. Lietuvos ir Lenkijos uostų apžvalga. Lietuvos ir Lenkijos uostai. Išvados. Literatūra.
Laivybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 10 25
ATR I-asis padalijimas skaidrės
Pamokos uždaviniai. I-asis Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimas (1772 m) buvo pirmasis iš trijų ATR padalijimų. ATR silpnėjimo XVIII a. priežastys. “Valstybėje laikosi netvarka”. Sąvokos. Didikų kovos dėl valdžios. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 11 20
Lietuvos ir Lenkijos sukilimas
1830-1831 metų Lietuvos ir Lenkijos sukilimas. M. Sukilimas  − Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje. Sukilimo pradžia. Sukilimą Lietuvoje pradėjo ir jam vadovavo bajorai. Sukilimas Lietuvoje. M. Vasarą į Lietuvą ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 03 05
ATR padalijimai ir žlugimas
ATR padalijimai ir žlugimas. ATR I padalijimas. ATR II padalijimas. Atr iii padalijimas. ATR žlugimas. Klausimai. Kada įvyko Prieš konstitucijos priėmimą. Galioja liberum veto. Išvados. Tačiau reformas sužlugdė Targovicos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 01 13
Kelių ir geležinkelių transporto raida Lenkijos transporto sistemos vertinimas
Įvadas. Lietuvos susisiekimo istorija. Kelių transportas. Geležinkelių transportas. Lenkija. Lenkijos geografinė padėtis. Gyventojai. Pagrindiniai verslo bei kultūros centrai, žymiausios, lankytinos vietos. Lenkijos transportas. Išvados.
Transporto referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 03 25
Lietuvos teritorijų kaita
Lietuvos teritorijų kaita. 2018. Vytauto Didžiojo valdymo laikai. Per visą Lietuvos. Abiejų Tautų Respublika. Bet jau nuo XV a. pabaigos LDK teritorija ėmė mažėti. Pirmasis ATR padalijimas (1772m). Ketverius metus vykęs. Antrasis ATR ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 17
Bendravimas Lenkijos kultūroje
Įvadas. Lenkija. Lenkijos istorija. Nacionalinės šventės. Lenkų virtuvė. Lenkijos kalbos. Lenkijos kultūra ir visuomenė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 01 07
Lenkijos regioninė politikos analizė ir palyginimas
Lenkijos regioninė politikos analizė ir palyginimas. Oficialiai Lenkijos Respublika yra centrinės Europos šalis. Šalies sostinė Varšuva. Lenkijos nacionalinė vėliava – stačiakampio formos. Didžiosios Lenkijos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 12 14
Tautosaka skaidrės
Pirmasis abiejų tautų respublikos padalijimas. Pirmasis abiejų tautų respublikos padalijimas įvyko dėl šių priežasčių. Reformų metas. Pirmosios permainos. Ketverių metų seimas. Gegužės trečiosios konstitucija. Atr antrasis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 11 26
Lietuvos sąntykiai su kaimynėmis valstybėmis
Lietuvos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis (1938-1940). Tikslas- trumpai papasakoti apie Lietuvos santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Sąvoka. Ultimatumas-dokumentu arba žodžiu pareikštas vienos valstybės reikalavimas kitai. ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 04 05
Lietuvos ir Lenkijos konfliktas. Konflikto pradžia ir priežastys Kovos Paliaubos Suvalkuose Juzefo Pilsudskio klasta Apibendrinimas Klausimai. Konflikto pradžia ir priežastys. 1918 m. atsikūrus Lietuvos ir Lenkijos valstybėms. Į ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 15
Lietuvos bajoro metų veiklos kalendorius
Lietuvos bajoro metų veiklos kalendorius. Šlėkta, šlėktos arba Bajorai – teisiškai privilegijuotas kilmingųjų luomas Lenkijos karalystėje. Bajorai. ATR bajorai atstovai Seime, su žemių herbais. Jau vokiečių kalba. Bajorų luomo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 10 06
Vilnius Lenkijos valdžioje
Vilnius Lenkijos valdžioje. Nepriklausomybės kovos. Karas su bolševikais. Raudonosios armijos vakarų armija. Vokiečiai sumušė bolševikus. Lietuvos kariuomenė užėmė ukmergę. Raudonosios armijos puolimas. Bolševikų kariuomenę sudarė. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 01 22
Lenkijos Respublika skaidrės
Lenkijos Respublika. Geografinė padėtis. Lenkijos svarbiausi faktai. Valstybės pavadinimo kilmė. Svarbiausi lenkijos istorinės raidos faktai. Administracinis suskirstymas. Lenkijos demografija ( 1961 – 2008m. Gyventojai. Sostinės raida. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 10 14
 Lenkijos Ekonomika
Oficialus šalies pavadinimas. Didžiausi miestai. Lenkijos plotas. Sienų ilgis. Gyventojų skaičius. Kalba. Valiuta. Valdymo forma. Valstybinio valdymo organai. Lenkija – didžiausia rytų europos šalis. Lenkijos makroekonomikos apžvalga. Bvp ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 03 28
Lenkijos ekonomika ir kultura
Lenkijos ekonomika ir kultūra. Ekonomika. Lenkijos žemėlapis. Kultūra. Lenkijos vėliava. Gyventojai. Kalbos. Religija. Sportas. Šventės. Lenkijos herbas. Kelionės į Lenkiją metu būtinai apsilankykite Krokuvoje. Varšuvoje. Gdanske.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 03 29
Lietuvos bendruomenės Lenkijoje ir Baltarusijoje
Lietuvos bendruomenės Lenkijoje ir Baltarusijoje. Lenkijoje. Lenkijos lietuvių bendruomenė  – Lenkijos lietuvių kultūrinė ir visuomeninė organizacija. 2006 m. bendruomenė turėjo daugiau kaip 20 000 narių – pagal bendruomenės ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 04 26
Lenkijos mokesčių sistema, akcizai
Lenkijos mokesčių sistema. Trumpai apie šalį. Lenkijos mokesčių pradžia. Ekonomika. Dabartis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Akcizų tarifai. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių pelno mokestis. Socialinio draudimo mokestis. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 05 08
Abiejų tautų respublika
Abiejų tautų respublika. Liublino unija. Liublino unijos priežastys. Valdančios dinastijos. Valdovai valdę Atr. Atr padalijimai. Pirmasis Atr Padalijimas. Gegužės 3d. Konstitucija. Antrasis atr padalijimas. Padariniai. Trečiasis atr ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 20
Lietuvos ir Lenkijos tarptautiniai santykiai
Lentelės. Lentelė. Eksporto pokyčiai. Lentelė. Lietuviškos kilmės eksportas į Lenkiją pagal prekių rūšį 2010–2017 m. , mln. Eurų. Lentelė. Reeksportas į Lenkiją pagal prekių rūšį 2010–2017 m. , mln. Eurų. Lentelė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 11 07
Lenkijos karalius Jogaila
Lenkijos karalius Jogaila. Kas buvo Jogaila? Jogailos biografija, Jogailos santykiai su Vytautu. Jogaila buvo Algirdo sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius. Jogailos atliktas Lietuvos krikštas, skirtingai nuo trumpalaikio ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 13
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo