Lietuviu kalbos isplestinis planas

300 dokumentų
Lietuvių kalbėjimo išplėstinio plano pavyzdys
Išplėstinis planas. Potemės išplėstinis planas. Plano pavyzdys lietuvių kalbėjimui. Išplėstiniis planas potemei. Lietuvių kalbos planas.
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2019 10 10
Pamokos planas samprotavimas ir argumentavimas
Lietuvių kalbos ugdymo pamokos klasėje išplėstinis planas – konspektas. Pamokos metrika. Pamokos eiga. Mokytojo veikla ir žodžiai. Mokinių veikla ir menamieji atsakymai. Pamokos struktūros dalis, metodai(numatomas laikas). Veikla prieš ...
Lietuvių projektai, Projektas, 2 puslapiai
2013 01 30
Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai planas

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Lietuvių kalbėjimo potemės planas ...

Kompiuteris lietuvių kalbos pamokose padeda įgyti žinių, formuoti bei įtvirtinti mokinių gebėjimus, lavinti įgūdžius, juos tikrinti ir įvertinti. Taigi,ar galima lietuvių ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2016 12 07
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas
Viešosios kalbos planavimas ir sakymas. Įžanga. Įžangos uždaviniai. Patarimai. Pabaiga. Uždaviniai. Patarimai. Planavimo taisyklės. Bendri patarimai (kalbėjimui). Dėstymo pradžioje. Pereinant prie kito teiginio, darant dalines išvadas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 06
Lietuvių kalbos pamokos planas I klasei
Uždaviniai. Supažindinti su garsais [g], [g‘] ir raidėmis g ir g , g ir g. Mokyti išgirsti ir taisyklingai tarti garsus [g] [g‘]. Supažindinti su lietuvių kalbos raidėmis g ir g; g g. Plėsti garso ir raidės santykio suvokimą. Mokyti ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2011 04 05
Lietuviu kalbos pamokos planas
Skiemuo. Kirtis. Dalykas. Klasė. Pamokos temos pavadinimas. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai. Mokymo(si) metodai. Pamokos tipas. Priemonės. Pedagogo naudota literatūra. Pamokos eiga. Dalykinis parengimas – mokinių žinių ir ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 12 09
Potemės išplėstinis planas
Potemės išplėstinis planas. Išplėstinio plano pavyzdys. Kalbėjimo išplėstinis planas.
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2015 02 21
Kalbos išplėstinis planas
Įžanga. Oficialiai Lietuvoje yra net 15 literatūrinių premijų, kiekviena iš jų turi savo iniciatorių ir įkvepėją, kurio kūryba mūsų tauta gali didžiuotis.Dėstymas. Paskutinių metų laureatai, apdovanoti literatūrinėmis ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2016 04 28
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 17
Kalbėjimo planas pavyzdys
9( 2 atsiliepimai )
Kalbėjimo planas. Tik planai kalbėjimo potemei. PLANŲ PAKETAS: 3 išplėstinių planų pavyzdžiai tinkantys 10 ir 12 klasėms pupp ir vbe kalbėjimams ruošti.KALBA. Planas. I. Įžanga. II. Dėstymas. III. Pabaiga.
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2018 03 21
Bendrinė lietuvių kalba
Bendrieji kalbos kultūros dalykai. Jonas Jablonskis. Pagrindinis Lietuvos kalbos politiką nustatantis teisės dokumentas. Lietuvių kalbos kilmė. Lietuvių kalba. Kalbos priežiūros institucijos. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 08
Lietuviu kalbos gramatika skaidrės
Lietuvių kalbos gramatikos. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika buvo išleista 1653m. Lietuvių kalbos gramatikos pradmenys pirmasis parašė Povilas Frydrichas Ruigys (apie 1725–1781). Mokslinė lietuvių kalbos gramatiką lietuviškai 1885– ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 05 15
Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą

Kalbėjimo tema apie filmų vertimą ir kalbos kultūros klaidas. 10 klasei. Kalba 4 kalbėjimo pavyzdys. Pridedamas Išplėstinis planas, yra literatūros šaltiniai.

Visi mėgstame apsilankyti kino teatre ar pažiūrėti gerą filmą namuose su draugais. Labai mažai yra lietuviškų filmų, dauguma yra sukurti Amerikoje, todėl yra verčiami iš ...

Potemės 2020, 10 klasė, Kalba, 4 puslapiai
2017 02 07
Kalbos kultūra: Lietuva ir lietuvių kalba projektas
Profesinės kalbos kultūra. Kalbos kultūra. Kalbos kultūros objektas–. Lietuva ir lietuvių kalba. Lietuvių kalbos istoriniai faktai. Bendinė lietuvių kalba. Lietuvių kalbos įteisinimas. Valstybinės lietuvių kalbos institucijos. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 08
Lietuvių kalbos išskirtinumas
Kalba Lietuvių kalbos išskirtinumas Remigijus Eičinas Aldas Kleiba 2013 12 09 Planas. Lietuvių kalbos išskirtinumai. Nuo seno žavimasi mūsų deminutyvais. Veiksmažodžio „ eiti “ sinonimų gausa. Būdingos būdvardžių grupės.
Lietuvių referatai, Referatas, 4 puslapiai
2015 04 09
Lietuvių kalba skaidrės apie kalbą
9,5( 2 atsiliepimai )
Indoeuropiečiai. Lietuvių kalba IDE kalbų šeimoje. Lietuvių kalbos paplitimas. Lietuvių kalbos tarmės. Bendrinė lietuvių kalba. J. Jablonskis. Lietuvių kalbos raiškos ypatumai. Lietuvių kalbos rašto ypatumai. Įdomesnės lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 11 30
PUPP išplėstinis kalbėjimo planas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo viešojo kalbėjimo išplėstinis planas Tema. Pagrindinė mintis.
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2015 09 14
Viešosios kalbos parengimas
Viešosios kalbos parengimo ypatumai. Viešosios kalbos samprata. Kalba skirstoma į. Informacinę. Apeliacinę. Emocinę. Viešosios kalbos skirstymas pagal parengimo ir skaitymo būdą. Skaitomoji kalba. Laisvoji kalba. Improvizuota kalba. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 02 06
Lietuvių kalbos žodynai skaidrės
Lietuvių kalbos žodynai. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija. Žodynas-yra žodžių sąrašas su jų reikšmėmis (apibrėžimais). Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Pirmąjį lietuvių kalbos žodyną “Dictionarium trium linguarum” 1620m. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 23
Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija
Įžanga. Lietuvių kalbos gramatikos. Pirmosios lietuviškos knygos. Lietuvių kalbos tyrėjai, normintojai. Svarbiausi šiuolaikiniai kalbos mokslo leidiniai. Naudoti informacijos šaltiniai. Moksliškai lietuvių kalbą tirti iš esmės pradėta ...
Lietuvių referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 16
Kalbėjimo potemė apie etiketą

Susiformavusias žmonių elgesio taisyklės, apimančias išorinius tarpusavio bendravimo pasireiškimus, įprasta vadinti tarptautiniu žodžiu etiketas. Aptarkite lietuvių kalbos etiketo ...

Šiandienos mes neįsivaizduotumėme be bendravimo. Net akmens amžiuje žmonės bendraudavo, tik jų bendravimas buvo kitoks. Jie bendraudavo įvairiausiais gestais ir garsais. Laikui ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2019 01 02
Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Lietuvių įskaitos kalbėjimas

Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos pavyzdžiais. Kalbėjimo potemė ...

Globalizacija – tai procesas, reiškinys, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų socialinių darinių veiklos sritis, jų ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2012 03 30
Krepšinio kamuolio varymas dešine ir kaire rankomis Pamokos išplėstinis planas
Pamokos išplėstinis planas Pamokos tema. Pamokos dalys Turinio aprašas Fizinis krūvis Metodiniai ir organizaciniai.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2015 05 27
Žymiausi lietuvių kalbos tyrėjai ir ugdytojai
Žymiausi lietuvių kalbos tyrėjai ir ugdytojai. Įvadas. Lietuvių kalbos tyrinėjimų istorija. Lietuvių kalbos tyrėjai. Jonas Jablonskis. Augustas Šleicheris. Lietuvių kalbos ugdymas. Lietuvių kalbos ugdytojai. Motiejus Valančius. Antanas ...
Lietuvių referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 05 20
Išplėstinis planas

Lietuvių kalbėjimo 20 potemės išplėstinio plano ...

Beveik kiekvienas žmogus naudojasi įvairiais socialiniais tinklais, kurie tapo mūsų gyvenimo dalimi. Jie mums leidžia bendrauti su draugais, artimaisiais ir net susipažinti su ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2014 03 22
Jonas Jablonskis - lietuvių kalbos tėvas
Jablonskis – pirmasis bendrinės kalbos sintaksės, terminologijos ir apskritai rašomosios kalbos teoretikas, jos mokslo kūrėjas. Jablonskis ,,lietuvių kalbos sąžinė“ (vydūnas), „jablonskis troško, kad jo pasiektas mokslas ...
Filologijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 12 05
Pagrindiniai lietuvių kalbos tyrėjų darbai
Pagrindiniai lietuvių kalbos tyrėjų darbai. Augustas Šleicheris ir jo pirmoji mokslinės lietuvių kalbos gramatika. Frydrichas Kuršaitis ir jo mokslinės lietuvių kalbos gramatika. Kazimieras Jaunius ir jo mokslinė lietuvių kalbos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 11 26
Lietuvių kalbos ryšys su kitomis kalbomis

Lietuvių kalbos ryšiai su kitomis kalbomis potemės. Iš baltų kalbų gyvos yra latvių ir lietuvių kalbos.Lietuvių ir slavų kalbų ryšys.Germanų ir lietuvių kalbų ryšys. Kalbėjimo ...

Iš prokalbės išsivysčiusios kalbų grupės būtinai yra giminiškos kalbos, todėl baltų, germanų ir slavų kalbos turi nemažai bendrybių.I dėstymo ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2019 03 04
Žymiausi lietuvių kalbos tyrėjai
Žymiausi lietuvių kalbos tyrėjai. Įvadas. Lietuvių kalbos tyrinėtojai užsienyje. Lietuvių kalbos tyrinėtojai lietuvoje. Svarbiausi šiuolaikiniai kalbos mokslo leidiniai. Išvados. Augustas šleichkeris. Oskaras wiedemannas. Augustas ...
Lietuvių referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 07 29
Lietuvių bendrinės kalbos formavimosi momentai
Svarbesni lietuvių bendrinės kalbos formavimosi momentai. Raštvedybos (dokumentų valdymo) lietuvoje atsiradimas ir vystymasis.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 03 26
Lietuvių kalbos skoliniai
Lietuvių kalbos skoliniai. Anžela Paškevič vlf15/. Nėra pasaulyje tokios kalbos ar jos tarmės. Nevartotinos naujosios svetimybės yra patvirtintos gana seniai. Kai kuriems svetimų. Kodėl vis daugėja anglų kalbos žodžių lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 11 19
Lietuvių kalbos politikos gairės
Lietuvių kalbos politikos gairės. Lietuvių kalbos politikos gairės sudaro I. Bendrosios nuostatos. Lietuvių kalba yra Lietuvos tautinio ir kultūrinio savitumo pagrindas. Valstybinės kalbos politika yra valstybės bendrosios politikos dalis. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 23
Išplėstinis kalbos planas
Kokius Žemaitijos etnografinio regiono savitumo bruožus yra išsaugojęs Viekšnių miestelį. Dalinė išvada. Išvadų tezės.
Lietuvių planai, Planas, 3 puslapiai
2015 04 13
Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Kalbėjimo potemė su planu

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Kalbėjimo potemė 2012m. su planu. ...

Kompiuteris yra puiki priemonė, galinti padėti sukurti naują aplinką, tinkančią mokymuisi. Žmogaus intelekto struktūra tokia, kad pašalinis asmuo žinių “neįpils”, jei to ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2012 03 30
Sudėtingiausi lietuvių kalbos laikotarpiai, kalbos puoselėtojai
Mūsų pasirinkta tema. Lietuvių kalbos raidos tyrinėjimai išsamiau susipažinti ir parengti sudėtingiausius lietuvių kalbos raidos laikotarpius. Sudėtingiausi lietuvių kalbos raidos laikotarpiai. –1795 m. –1985 m. Vykusiam ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 03 12
Pedagoginė praktika
Užsienio kalbos kabineto įrengimo ir bibliotekoje esančių mokymo priemonių įvertinimas. Ilgalaikio ir trumpaliokio pamokų planų pavyzdžiai ir ataskiros pamokos planas. Keturių stebėtų pamokų aprašai. Pamokos išplėstinis planas. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 12 22
×