Lietuviu kalbos isplestinis planas (3)

300 dokumentų
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas - atsiradimo istorija
„ Dabartinės Lietuvių kalbos žodynas “. Atsiradimo istorija. Žodynas – kas tai? Žodynas – knyga, kurioje tam tikra tvarka Mažojoje Lietuvoje iki. Daug žodynų (žinomų ir nežinomų autorių) XVII – XIX a. Tačiau pažinti ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 03 07
Žmogaus kančia lietuvių literatūroje

Žmogaus kančia lietuvių literatūroje. Kalbėjimas apie žmogaus kančią. Kalbėjimo potemė. ( Balys Sruoga „Dievų miškas“, Antanas Škėma „Balta drobulė“,. Salomėja Nėris ...

Kančia – tai viena dažniausių žmogaus būsenų. Ją valdyti bei savarankiškai įveikti individui yra nepaprastai sunku. Kančia tarsi parodo žmogui jo ribas, atskleidžia dvasios ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2018 03 07
Lietuvių kalbos vartojimas elektroninėje terpėje
Šio darbo tikslai. Apžvelgti lietuvių kalbos. Diskursas. Lietuvių kalba susiformavo. „Praeivi, penkios baltų šeimos kalbos jau mirė. Lietuvių kalba elektroninėje terpėje. Didžiausią įtaką kalbai. Lietuvių kalbos stabilumas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 21
Lietuvių kalbos tyrinėjimas
Lietuvių kalbos mokslo tyrinėjimo apžvalga nuo seniausių laikų iki dabar. Įvadas. Dėstomoji dalistyrinėjimų pradžia (xvi- xviiia. ). Xixa. Lietuvių kalbos tyrinėtojai. Lituanistikos padėtis po pirmojo pasaulinio karo. Xxa. Vyresnioji ...
Lietuvių referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 10 22
Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia skaidrės
Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia. Mėginimas aiškinti iš kur atsirado lietuvių kalba. Svarbus lietuvių kalbos mokslo įvykis. Pirmieji šios kalbotyros kūrėjai. Xix a. Kaune įsteigiamas pirmasis lietuviškas universitetas. Baigiamas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 01 12
Lietuvių kilmė
Lietuvių kilmė. KilmĖs teorijos. Romėniškoji kilmės teorija. Gotiškoji kilmės teorija. Trakiškoji kilmės teorija. Sarmatiškoji kilmės teorija. Lietuvių kalbos kilmės istorija. Lietuvių kalbos kilmės istorija. Lotynų kalbos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 06 11
Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos pavyzdžiais

Kalbėjimao potemė 2012m. Kaip globalizacija veikia lietuvių kalbą? Paaiškinkite remdamiesi šnekamosios ir bendrinės kalbos ...

Globalizacija – procesas, vykstantis socialinėje aplinkoje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valstybės bei kitų socialinių darinių veiklos sritis, pasireiškiantis ...

Potemės 2020, 1 puslapis
2012 03 28
Kalbos dalys konspektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Lentelė su visomis kalbos dalimis ir visomis jų savybėmis. Labai naudinga kiekvienam mokiniui. Savarankiškos kalbos dalys (vienos gali eiti sakinio dalimi). Kalbos dalies pavadinimas. Kalbos dalis reiškia, žymi. Kaitoma. Gramatinio ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2012 10 30
Lietuvių kalba savo istorijoje daug kartų yra patyrusi kitos kalbos poveikį

VBE įskaitos potemė 2015 metams 12 klasei. Planas.

Lietuvių kalba gyvuoja daugiau nei tūkstantį metų, tad nenuostabu, kad ši įspūdingai vaizdingų žodžių kalba gali pasigirti savo išlikimo istorija. Žvelgiant į lietuvių ...

Potemės 2020, 12 klasė, 3 puslapiai
2015 03 27
Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje

Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje. Kalbėjimo potemė apie gamtą. ( Kristijonas Donelaitis, A. Baranauskas ). Išplėstinis planas. Literatūros ...

Lietuva nuo seno garsėjo savo didingais miškais, gražia gamta. Daug kas norėjo pamatyti Lietuvos miškus, pievas, bet tai ne daug kam pavykdavo, dėl tos priežasties Lietuvos gamta ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 12
Kalbos istorija projektas
Lietuvių kalba 2. Lietuvių kalbos istorija 3. Lietuvių kalbos pradininkai. Lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Lietuvių kalbos istorija. Lietuvių kalba kaip baltų kalbų grupės kalba yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 04 19
Lietuvių kalbos ugdytojai ir tyrėjai
Lietuvių kalbos ugdytojai ir tyrėjai. Didžiulė vertybė yra gimtoji kalba.
Aplinkos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 03 13
Jonas Jablonskis bendrinės lietuvių kalbos normintojas
Jonas jablonskis – bendrinės lietuvių kalbos normintojas. Didžiausias bendrinės lietuvių kalbos ugdytojas. Jonas jablonskis gimė. Jonas jablonskis augo. Kovojo su lietuvių bendrinės kalbos negerovėmis. Kalbos kultūrai jis paskyrė. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 01 11
Moderniai apie kalbos vingrybes Lituanistikos židinys
Moderniai apie lietuvių kalbos vingrybes, Lituanistikos židinys. Lituanistikos židinys – lietuvių kalbos centras bendruomenei–visuomenei–jaunuomenei Lituanistikos židinys įkurtas 2006 metais. Tikslai. populiarinti naujausias ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 10 31
Choreografija pamokos planas
Choreografijos pamokos išplėstinis planas. Tema. Svyruojamasis žingsnelis. Ratelis „Vai išeiki, oželi“. Tikslai. ) išmokyti svyruojamąjį žingsnelį;. ) išmokyti ratelį „Vai išeiki, oželi“;. ) lavinti laikyseną. Pamokos vieta ...
Menų planai, Planas, 4 puslapiai
2013 09 22
Lietuvių kalbos leksika
Leksika. Leksika  – kalbos žodžių visuma. Leksika yra greitai kintanti kalbos sistemos dalis dalis žodžių išnyksta (archaizmai. Lietuvių kalbos leksika yra įvairi ir gausi. Lietuvių kalbos leksika. Nekūrybiškai, netinkamai arba ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 02 26
Kalbotyros pradmenys. Referatas
Lietuvių kalbos gramatikos ir žodynai. Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia. Kazimieras būga. Jonas jablonskis. P. Skardžiaus, S.Salio ir kitų kalbininkų darbai. Tolesni lietuvių kalbos tyrimai.
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 15
Lietuvių kalbos brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas
Lietuvių kalbos brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas. Projekto veiklos. Pristatymo tikslas. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas (teisinis pagrindas). Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino modelis, arba Kas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 02 02
Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete išplėstinis planas
Vestų pratybų specialiojo pedagogo kabinete išplėstinis planas data. Pamokos eiga organizacinė dalis. Temos skelbimas. Medžiagos dėstymas. P = a + b +. Savarankiškas mokinių darbas. Žodinių uždavinių sprendimas Sąlyga. Medžiagos ...
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 03 26
Pristatykite Lietuvių kalbos instituto parengtus du – tris naujausius skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius - Kalba, 3 kalbėjimo potemė

10 klasės potemė 2016 metai. Kalba 3 potemės kalbėjimas su išplėstiniu planu, yra šaltiniai. Potemė apie naujausius skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius. Kaip jie padeda mokytis lietuvių kalbos?

Lietuvių kalbos institutas - tai valstybinis institutas, kuris rūpinasi lietuvių kalbos išsaugojimu, ją puoselėja, atlieka mokslinius tyrimus kuria lietuvių kalbos vartojimo ...

Potemės 2020, 10 klasė, 4 puslapiai
2016 02 03
Žmogaus ir gamtos ryšys lietuvių literatūroje
9,5( 2 atsiliepimai )

Žmogaus ir gamtos ryšys lietuvių literatūroje. ( K. Donelaitis, A. Baranauskas ). Kalbėjimas apie gamtos ir žmogaus ryšį. Kalbėjimo potemės pavyzdys. Išplėstinis kalbėjimo ...

Lietuviui gamta visuomet buvo labai svarbi, nes žmogui tai yra vieta, kurioje jis gali rasti vidinę ramybę, prieglobstį. Būtent dėl šios priežasties lietuvių literatūroje ši ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 12
Jonas Jablonskis - Lietuvių bendrinės kalbos tėvas
Lietuvių bendrinės kalbos tėvas – Jonas Jablonskis. (slapyvardis Rygiškių Jonas, gimė 1860 m. Vaikystė. Jonas Jablonskis gimė netoli Naumiesčio, Kubilėlių kaime, Juozapo Jablonskio ir Agnės Šipailaitės šeimoje. Mokslai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 10 21
Lietuvių kalba ir jos paplitimas
Lietuvių kalba. Lietuvių kalbos paplitimas. Lietuvių kalba yra labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Kalbų sąsajos. Lietuvių kalba kaip baltų kalbų grupės narė yra glaudžiai susijusi su latvių kalba bei mirusia prūsų ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 07
Lietuvių kalbos istorijos ištakos
IStorija. Dabartinę lietuvių kalbos abėcelę sudaro 32 raidės. Iki Antrojo pasaulinio karo lietuvių gyventa ir Rytų Prūsijoje. Seniausia lietuviška knyga. Seniausia žinoma spausdinta lietuviška knyga yra Martyno Mažvydo 1547 m. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 06
Jaunimo kalbos kultūra socialinėje erdvėje
Įvadas. Internetas Mūsų Gyvenime. Lietuvių kalbos kultūros klaidų priežastys. Jaunimas internetinėje erdvėje. Lietuvių kalbos išlikimas ir raida. Internetinės kalbos įtaka ateičiai. Išvados.
Lietuvių referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 03 27
Meilės tema lietuvių literatūroje
9,6( 5 atsiliepimai )

Meilės tema lietuvių literatūroje. (Maironis, Salomėja Nėris, Juozas Tumas Vaižgantas, Marius Katiliškis). Kalbėjimas apie meilę. Kalbėjimo potemė. Išplėstinis planas. ...

Meilę galima apibūdinti kaip patį tyriausią ir gražiausią jausmą pasaulyje, tačiau ir labiausiai išgyvenamą žmogaus gyvenime. Šis jausmas apdainuojamas dainose, aprašomas ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 07
Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia
Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžia. Mėginimai aiškinti iš kur atsiranda lietuvių kalba. Svarbus lietuvių kalbos mokslo įvykis! Pirmieji šios kalbotyros kūrėjai. Kaune įsteigiamas pirmasis lietuviškas universitetas. Po Antrojo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 05 21
Kalbos norma Kalbos norminimo principai
Kalbos norma. Kalbos norminimo principai (kalbos normos ypatybės). Kalbos atmainos. Tarmių kalba. Bendrinė kalba nuo kitų kalbos atmainų (įvairių tarmių. Dėl savo universalumo BK turi ne tik daug vartotojų. Tarptautinis žodis norma yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 30
Kalbotyra
Kas parašė ir kada buvo išspausdinta pirmoji lietuvių kalbos gramatika ? Svarbiausios gramatikos. Kas ir kada išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną ? Kuo svarbus ? Kuris žodynas yra svarbiausias lietuvių leksikografijos darbas ? Kodėl ...
Lietuvių šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 02 22
Lietuvių kalbos pamokos planas Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas
Tema Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas. Įsidėmėtinos rašybos žodžių įtvirtinimas. Tikslai ir uždaviniai. Įtvirtinti įsidėmėtinų žodžių bei žodžių, kurie atsako į klausimus kur? , ką? , ko? , ką veika? , rašybą. ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 08 07
Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Lietuvių kalbą mokytis šiais laikais nėra įdomu. Naujovės padeda mokytis. Šiuolaikinės technologijos padeda labiau įsisavinti ...

I. Įžanga: a) lietuvių kalbos istorijos moko mokykloje; b) istorija domisi tik dalis mokinių; c) informacinės technologijos mokymąsi daro įdomesnį.III Išvados: a) būtina ...

Potemės 2020, 12 klasė, 2 puslapiai
2018 03 20
Lietuvių kalbos ryšiai su kitomis užsienio kalbomis
Lietuvių kalbos ryšiai su kitomis kalbomis. Tikslas. Tarptautiniai žodžiai lietuvių kalboje. Svetimybės lietuvių kalboje. Ar atpažįstate visiškai „Sulietuvintus“ šių garsių žmonių vardus? Lietuvių kalba užsienio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 10 16
Komiksai svarbi kultūros forma. Kalbėjimo įskaitos potemė su planu

Komiksai – svarbi kultūros forma. Argumentuotai pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite. Kalbėjimo potemė 2012m. su planu. Įžanga, dėstymas, ...

Komiksai atsirado prieš šimtmetį amerikietiškų laikraščių geltonuosiuose puslapiuose. Būtent karikatūros ir buvo komiksų eros užuomazga. Dažnai nutikdavo taip, kad norint ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2012 03 30
Viešosios kalbos plano pavyzdys
Patyčios ir visuomenės moralinė degradacija Lietuvoje. TIKSLAS Įtikinti, kad Lietuva dar turi galimybę tapti ne smurto ir patyčių šalimi. Planas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2014 03 26
Kalbotyros pradmenys
Kalbotyros pradmenys. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika (,,grammatica litvanika“) buvo išleista 1653m. Karaliaučiuje. Ją parašė lotyniškai Danielius Kleinas. 3.Augusto Šleicherio pirmoji mokslinė Lietuvių kalbos Gramatika. Ji išleista ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2010 03 03
Taisyklinga lietuvių kalba
Taisyklinga lietuvių kalba. Kas yra kalbos kultūra ir kam jos reikia?. Sakytinės kalbos darkymas. Taisyklingos lietuvių kalbos ugdymas namuose. Buityje vartojamos kalbos pavyzdžiai. Su mama. Klaidos ir jų ištaisymas. Su seserim. Klaidos ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 06 22
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo